5-year sivilingeniør degree - Computer Science

5-year sivilingeniør degree - Computer Science

Introduksjon til uferdig!! TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vr 2009 Landsby 8: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 14. jan. 2009 Reidar Conradi, landsbyleder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet www.idi.ntnu.no/~conradi , [email protected], www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2009/ Tel 735.93444, 918.97029, Fax 735.94466 Innhold Mlene til EiT generelt: http://www.ntnu.no/eit Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 8: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2009/ Tverrfaglig oppgave: Internettet og nye arbeidsprosesser, fire eksterne problemeiere (kunder). Gruppeprosesser i tverrfaglig prosjekt. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009

2 NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rnningen Mlene med EiT-faget (1) Ferdighete r Kunnskaper Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Holdninger EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 3 EiT Lringsml (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid (studieplan 2007-08) skal:

Studentene skal arbeide i tverrfaglig sammensatte grupper og gjennom dette bde f trening i anvende sitt eget fag og utvikle sin fagkompetanse. Studentene skal utvikle sine evner i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Studentene skal arbeide med relevante problemstillinger fra arbeids- og samfunnsliv. Prosjektet skal ha et faglig niv som i strst mulig grad svarer til den kompetanse studentene har i masterstudiet. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 4 Fag, ml, oppgave, landsby (3) Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF/SVT - og noen andre studenter i 4.studier. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre ml: Faglig, prosess (prosjekt), egen lring. Eks. Prosessml: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert lring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en landsby, med lst samarbeidende grupper

rundt en landsbyhvding og eksterne problemeiere. Landsbytema: Samarbeid over Internett. Fire problemeiere m/ hver sitt oppgavetema: Hvem eier kunnskapen p nettet? Deltagende lring vha. dataspill, Innovasjon og pen kildekode, mobiltelefon + GPS. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 5 Agenda, start onsdag 14. jan. 2008 (1) 0800-0815: Ankomst og gruppeplassering, aud. R4. 0815-0845: Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, R4. 0845-1000: Bli-kjent i gruppene, R4. 1000-1015: Pause med beinstrekk, rundt R4. 1015-1045: Intro fra fire problemeiere, R4

1045-1330: Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start p lrings/prosessml, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilke problemstillinger nsker gruppen primrt jobbe med? Osv. osv. 1330-1400: Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes forelpige resultater, R4. 1400-1415: Pause 1415-1600: Videre arbeid , R4 og annetsteds. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 6 Agenda, andre dag 21. jan. 2009 i R4 (2)

0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1000: Hver gruppe innleder + plenum 1000-1200: Gruppearbeid inkl. lunsj + plenum Ta tak i oppgaven, finn konkrete problemstillinger Planlegg videre arbeid, lringsml, gruppekontrakt 1215-1400: Fellesforelesning om gruppedynamikk, NTNU, aud. F1. 1415-1600: Videre gruppearbeid. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 7 Agenda, tredje dag 28 jan. 2009 og pflgende onsdager i R4 (3) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1030: Plenumsoppsummering Spesielt for 28.1, presentere gruppens: Prosjektplan Lringsml Prosessml Gruppekontrakt

1030-1500: Videre gruppearbeid inkl. lunsj EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 8 Agendaer senere onsdager i R4 (4) 4.2 i R4, 1230-1330: Mini-kurs i litteratursk v/ UBIT. 4.3 i R4, 0900-1300: Midtveisoppsummering, m/ problemeiere. ?? i R4: Skrivekurs og/eller presentasjonskurs?? 29.4 i R4, 0900-1300: Avslutning, eksamen, m/ problemeiere. Endelig innlevering av rapporter. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 9 Gruppeinndeling (5) Gruppe 1: Hvem eier kunnskapen p nettet? FAST/ MicroSoft

Dahle Ingrid Steensland [email protected] Wagnild Anne-Katrine [email protected] Berg Christian [email protected] Storruste Tor [email protected] Refsns Runar Heggelien [email protected] Filmvit. HF MKULT HF MIT IME MTDT IME MTFYMA NT

Gruppe 2: Mer deltakede pedagogikk IDI, NTNU Mortveit Jone [email protected] Gulliksen Erik [email protected] Lillehovde Lars Jrgen [email protected] Svren Martin Aspebakken [email protected] Bakke Geir HelgeEiT-landsby [email protected] 8, start 14. jan. 2009 MFIL HF MTDT IME MTKOM IME MTFYMA NT

MTDT IME 10 Gruppeinndeling (6) Gruppe 3: Innovasjon og pen kildekode IT, NTNU Werstad Svein Tore Zachariasen Christian Rudi Bratland Kyrre Selvig Gudal Kristian Einum Tor Erik

[email protected] Musikkvit. HF [email protected] MIT IME [email protected] MFINK SVT [email protected] MTIT SVT [email protected] MYBYGG Gruppe 4: Mobiltelefon + GPS Telenor R&I Karakystyk Almas [email protected] MMUSP HF Krogstad Grethe Alina [email protected] Sprk.komm. HF Lykkeb Odd Rune Strmmen [email protected] MTDT IME stgulen

Thomas Rau [email protected] MIBYGG IVT Johannessen Lars Marki [email protected] MTIT SVT EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 11 Veiledere (7) Tilretteleggere (facilitators): En landsbyleder: prof. Reidar Conradi, IDI, 918.97029 Mest faglig og en del overordnet prosess To lringsassisenter: Jens Erik Bjrlin, [email protected], 986.31712 Tine Marie stns, [email protected], 977.00939 Disse to vil mest svare p prosess-sprsml (fasilitere, dvs. legge til rette): Hjelpe dere til forst gruppeprosessen Gripe inn ved starte bevisstgjringsaktiviteter Hjelpe til med refleksjonsrapport

Fire problemeiere/kunder: Gruppe 1: [email protected] 480.11172 Gruppe 2: Hallvard Trtteberg, [email protected], 918.97263 Gruppe 3: Alf Steinar Stre, [email protected], 913.71810 Gruppe 4: [email protected], 995.17017 EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 12 Praktisk om gjennomfring (8) Gruppeinndeling er gitt 20 stud. i 4 grupper. Landsbymter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel 0915-1130 i R4 (maks 4 fravr!). Midtveis-presentasjon onsdag 4. mars Avslutning onsdag 29. april, gruppevis: faglig rapport (50s.) prosessrapport (15s.) presentasjon (f.eks. 45 min.). Pluss felles web-side for landsbyen. Vektlegging: Faglig del: 50%, prosess-del: 50%. Alle i gruppa fr samme karakter.

Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkr, egen kompetanseheving m/ alternative tilnrminger. Fre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / lring osv. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 13 Prosess: mulig fremdriftsplan (9) Matriseorganisasjon: 4 primrgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, og -metode, samt felles web-side. Utfordring for dere! Dere velger selv innhold (vs. problem-eier) og arbeidsform. To frste uker: oppstart med mlformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan: Lage prosjektplan

Sette opp lringsml, bde faglig og prosess Lage gruppekontrakt Neste fem uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisgjennomgang etter sju uker (4. mars): diskusjon og godkjenning av planlagt opplegg. Neste fire++ uker: Prve ut opplegg; beske og intervjue o.a. En uke: pske (5.-13. april). Siste to++ uker: avsluttende analyse, oppsummering og sluttrapport. S start tidlig med rapportene! Hele tiden: prosessvinger, rollespill o.l. Avsluttende gjennomgang m/ eksamen: onsdag 29. april. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009

14 Praktiske hjelpemidler (10) Bjrn Sortland et al.: EiT-boka, Tapir, 2009,114 kr + kompendium om gr.prosesser. Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby Its learning, NTNUs web-system for tverrkommunikasjon og informasjons-deling (gruppevare), via knapp nederst til hyre p https://innsida.ntnu.no/ Lringsass./fasilitator (Jens Erik og Tine Marie): Alt utenom det rent faglige EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 15 Innledende prosessvelse: Kompetansetrekant Bli kjent med hvordan din og de andres kompetanse kan spille sammen i gruppa

di. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 16 Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett (1) Internett/web, en ryggrad i samfunnet: Enorm tilgang p (fri) informasjon, alt blir skbart. Koble mennesker og organisasjoner sammen (jorda blir flat). Leder til nye samarbeids/arbeidsprosesser: alle har mobiltelefon og PC, virtuelle organisasjoner. Social computing: pen kildekode, Wikipedia, creative commons (dugnadsprodusjon), Tverrfaglig perspektiv: virkelighetsforstelse og tolking, jobbroller, sosiale endringer, kunnskapstolking/kontroll, maktforhold. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009

17 Samarbeid over Internett (2) Mulige generelle problemstillinger: Hvor god/plitelig er informasjonen? I hvilke situasjoner er Internett viktig for samarbeidsprosesser? Hvilken rolle har Internett for privatlivet? P hvilken mte har Internett pvirket arbeidsprosesser og -organisering? Hva gjr nettdeling av informasjon med opphavsrettighetene? Hva gjr den lette tilgjengeligheten av varer og tjenester med folks pengeforbruk nettbutikker? Og hva blir fremtidens Internett og samfunn? EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 18 Samarbeid over Internett (3) Litt mer konkrete problemstillinger: underske / foresl / teste ut / kanskje forbedre

samhandlingsprosesser i lys av: Hvilke aktrer dominerer; er det de store mot de sm, eller omvendt, eller ingen av delene? Hvordan bruker ulike grupper (barn, eldre) Internett? Hva slags emner er det mest/minst informasjon om? Hva slags kvalitet har informasjonen, og hvem har interesse av forbedre kvaliteten, jfr. Wikipedia? Hva slags (nye) samarbeidprosesser fungerer best for hvilke forml? Hvilke opphavsretter br brukes og vil deling medfre faktisk mersalg, jfr. iPod-diskusjonen? Nye forretningsmodeller nr "mye" blir gratis? EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 19 Samarbeid over Internett - utnytte din kompetanse i alt dette (5) IKT-fag: tekniske lsninger og muligheter? Alle: anvendelser av Internett/web. konomi/adm.: nye arbeidsprosesser,

dugnadsproduksjon (pen kildekode). Samfunnsfag: underske holdninger. Filosofi: se p virkelighetsoppfatning. Mediafag: Innholdsanalyse. For alle: analysere status, finne vinkling, lage hypoteser og studere/analysere empirisk; kritisk og reflekterende holdning. EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 20 Ex. Gruppe 1: Internett og kunnskap (6)

Internett + web: Fabelakig innovasjon, men ikke planlagt. 1,3 milliarder mennesker tilkoplet. Hvem kontrollerer fremtidige standarder? Nett-tilgang har hittil vrt noks fri, kontrollert av teknokratene som bygde nettet. Bundling: kabelTV + kanaltilgang samlet i en tjeneste fra en leverandr => skille nett- og innholds-leveradr! Ulike prisstrukturer: betale for transportkvalitet? Sensur, som i Kina og Iran. Mediamonopoler: Schibsted, TV2, endog Telenor. Nett og innhold hos samme selskap, eks. nytt digitalt bakkenett med lapskaus av eiere (Telenor, NRK, TV2, ...) EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 21 Prosessmotivasjon (1)

Siv.ing.-jobb er finne konstruktive lsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert lring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av ls problemet => skap fremtiden f inn en ekspert => hjelp folk lre identifiser en ansvarlig leder => involver alle finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess finn den beste mten => finn en bedre mte f ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studier, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org., ... EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009

22 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av nringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innfring av 5-rig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess avklare krav/oppgave og lage lsning. Nr sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: Gir positive kommentarer til andres arbeid Aktiv lytting, holder yekontakt, spr, gjentar med egne ord, utbroderer Ber om nrmere forklaring, og sier seg enig eller uenig Spr andre om deres syn, oppmuntrer til delta Er uenig i sak, uten angripe person

Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bker. Har du/dere synspunkter her? EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 23 Gruppedynamikk teoretisk grunnlag (3) Overkapitler i gruppeprosessteori (tidligere bok til Bob Dick): Normer og regler Lederstil og autoritet Mlsetting

Kvalitet p produktet Effektivitet Kreativitet Trivsel Konflikt EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 24 Gruppedynamikk teoretisk grunnlag (4) Gruppeprosessteori: Struktur Straff / belnning Debatt / dialog Trygghet / usikkerhet Beslutningstaking Tverrfaglighet Eierskap Press EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009

25 Gruppedynamikk teoretisk grunnlag (5) vrige stikkord i gruppeprosessteori: Stress Kunnskap om gruppepsykologi Demokrati / autokrati Respekt Ansvarsflelse Personlighetstyper Motivasjon Engasjement EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 26 Kort litteraturliste for prosessteori (6) Bjrn Sortland et al.: Prosesskompendium for EiT, Tapir, 2008, 114 kr. Innhold antas kjent fr rapportskrivingen starter! Innledninger ved Turid S. Berg-Nielsen, Jan. E. Danielsen og Endre

Sjvold. Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN 1-875260-09-9, Interchange, Australia, 380 s. (1991) pensum i EiT 2002-2003 Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) kan lastes ned fra www.eit.ntnu.no Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) og mye mye mer EiT-landsby 8, start 14. jan. 2009 27

Recently Viewed Presentations