Alles begin met God

Alles begin met God

Alles begin met God ! Kol1:16 God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Unless you assume a God, the question of lifes purpose is meaningless (Bertrand Russell, atheist) Hierdie lewe gaan nie oor my nie !

Die doel van die lewe is meer as: My persoonlike vervulling My gemoedsrus My gelukkig wees Dit gaan oor baie meer as: My familie My loopbaan of My wildste drome en ambisies Deur die eeu al soek mense na

die sin van die lewe ! As mense begin ons by die verkeerde plek soek onsself ! Ons vra selfgesentreerde vrae soos: Wat wil ek doen ? Wat moet ek met my lewe doen ? Wat is my doel, my ambisies, my drome, my toekoms ? Maar selfgerigtheid gee nie die

antwoord nie ! WANT: Job 12:10 Hy het al wat lewe, in sy mag, die asem van elke mens. Voorbeeld: Slegs die skepper van iets kan die doel daarvan verklaar Die antwoord op die vraag na die sin van ons lewens, ons doel, begin by ons Skepper !

Ons bestaan net omdat God dit wil Ons is geskape deur God vir God en totdat ons dit nie begryp nie, sal die lewe nooit sin maak nie ! God alleen het die antwoord In God alleen ontdek ons ons oorsprong, ons identiteit, ons doel, die sin van ons lewe ! Ons is geskape deur God, uit liefde, vir Sy

doel Rom 8:6 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. God gee die sin aan ons bestaan, lewe en vrede ! Sin v/d lewe ? Om te word wie God jou bedoel het om te wees ! God het Sy doelstellings vir ons lewens in die Bybel die eienaarshandleiding van die mens, gestel: 1Kor 2:7 Wat ons verkondig, is die

wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. God die beginpunt van ons alles; God die bron van ons alles ! God se Woord leer ons: It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eye on us, had designs on us for glorious living, (Efes 1:11)

Hoe weet ek en jy wat die sin v/d lewe, die doel v/d lewe is ? Deur jou verhouding met Jesus Christus Want: God het aan jou gedink lank voor jy aan Hom gedink het. Sy doel vir jou is vasgestel voordat jy nog n vonkel in jou ouers se o was Want: Jou doel is deel van n baie groter kosmiese doel wat God vir jou daargestel het

Miskien voel jy vanaand in die donker oor die sin, die doel van jou lewe, baie geluk, jy is op die punt om in God se lig in te beweeg ! Al voel ek .. ! Nie Jesus kind materiaal nie, nie n groot christen nie, maar eerder sondig, en ek is n buite egtelike kind, n aangenome kind, my ouers geskei, my broer het vigs, ek moes nooit gewees het nie ! Feit is: Niemand is per toeval nie !

You are not an accident ! Die feit is; vir God is jy nie: n Fout nie, n misbaksel, geflopte koek, weggooi doek nie ! Jou ouers het jou dalk nie beplan nie, maar God het geweet van jou koms !

Hy was nie verras met jou opwagting nie ! God het geweet van jou bestaan van die grondlegging van die aarde af Dit is nie toeval, geluk of per ongeluk dat jy op hierdie oomblik asemhaal nie ! Inteendeel: God s: Ps 138:8 Die Here (Ek) sal vir (jou) my alles goed laat afloop. Ps 139:15 geen been van (jou)my was vir (My)U verborge toe (jy)ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe (jy)ek

aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. Ps 139:16 U (Ek) het (jou)my al gesien toe (jy)ek nog ongebore was, al (jou)my lewensdae was in (My)u boek opge-skrywe nog voordat (jy)ek gebore is. Wie dink hulle ouers is n perfect match ? Niemand nie ! Maar !

Ongeag of jou ouers goed of sleg is, arm of ryk, mooi of lelik is God het geweet dat hulle die regte gene besit om die perfekte jy na vore te bring Baie kinders is onbeplan, maar by God is daar geen onbeplande mense nie God se doel vir jou lewe het menslike foute in ag geneem God doen nie iets per ongeluk of per toeval nie, niks is onbeplan by Hom nie Waarom het God geskep ?

Uit liefde ! Efes 1:4 Long before he laid down earth's foundations, he had us in mind, had settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. God het geskep sodat ons kon lewe Jes 45:18 So s die Here, Hy wat die hemel geskep het, Hy wat alleen God is, Hy wat die aarde gevorm, gemaak het, dit gereed gemaak, geskep het, dit gevorm het, nie om leeg te wees nie, maar om bewoon te word: Ek is die Here; daar is geen ander nie. God het geskep omdat:

Hy liefde is Hy ons wil liefh Joh 4:8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde Isa 46:3 Luister na My, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie Ek gedra het van julle geboorte af, wat Ek vasgehou het vandat julle daar is. Isa 46:4 Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.

Rom 12:3c The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what he does for us, not by what we are and what we do for him. You are who you are for a reason Youre part of an intricate plan Yourre a precious and perfect unique design,

Called Gods special woman or man. You look like you look for a reason. Our God made no mistake. He knit you together within the womb, Youre just what he wanted to make. (Vervolg: Gedig deur Russell Kelfer)

The parents you had were the ones he chose, And no matter how you may feel, They were custom-designed with Gods plan in mind, And they bear the Masters seal. No, that trauma you faced was not easy. And God wept that it hurt you so; But it was allowed to shape your heart So that into his likeness youd grow (Vervolg: Gedig deur Russell Kelfer)

You are who you are for a reason, Youve been formed by the Masters rod. You are who you are, beloved, Because there is a God ! Amen ! Volgende Sondag: Wat is die dryfkrag in jou lewe ? En Ons is gemaak om ewig te lewe !

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 15: Holy Orders - Midwest Theological Forum

  Chapter 15: Holy Orders - Midwest Theological Forum

  Chapter 15: Holy Orders. ... What does it mean to say that the service of sacramental ministry has a personal character and a collegial form (cf. CCC 879)? 1. Holy Orders: A Sacrament of Service (pp. 342-348) ... with a...
 • Intake Interviewing

  Intake Interviewing

  Interactional Nature of Assessment Components Intake Interview Ranked as the most needed and valued skill by practicing mental health professionals 1 Purpose of Intake Interview Determine areas of concern: type and severity of concerns Determine appropriate testing process Set stage...
 • Emerging Developments and Your Future in Pathology Jared

  Emerging Developments and Your Future in Pathology Jared

  Otherwise, while this could be an aid to pathologists (+3), the potential is great that it will be used in a very disruptive way, to separate clinicians from their local pathologists by the lure of cheap (but poor) pathology done...
 • Latest, Greatest Assistive Technology and Other Supports for ...

  Latest, Greatest Assistive Technology and Other Supports for ...

  Latest, Greatest Assistive Technology and Other Supports for Children's Literacy Development in Inclusive Settings Patsy L. Pierce, Ph.D. Center for Literacy & Disability Studies, UNC-CH
 • STUDENT FINANCE Student Finance England provide financial support

  STUDENT FINANCE Student Finance England provide financial support

  PART-TIME AND NHS COURSES. Part-time courses - If you are planning to study a part-time course, the finance available to you is different. Depending on your course intensity you can apply for a Tuition Fee Loan of up to £6,750...
 • Time Value of Money & Cash Flow Estimation

  Time Value of Money & Cash Flow Estimation

  This tax is then deducted from the salvage value amount to compute the net cash inflow due to sale of old machine. (Refer example 2) Note: In all methods of capital budgeting, we have made adjustments regarding Depreciation, tax, salvage...
 • Self-fulfilling Liquidity Dry-ups

  Self-fulfilling Liquidity Dry-ups

  A Positive Analysis of Bank Behaviour under Capital Requirements Saleem Bahaj (BoE) and Frederic Malherbe (LBS) Jan 2018 The views expressed are those of the presenter and not necessarily those of the Bank of England, the MPC, the FPC or...
 • Programming and Problem Solving with C++, 2/e

  Programming and Problem Solving with C++, 2/e

  Sylvia Sorkin Last modified by: LinHo Created Date: ... Times New Roman Arial Monotype Sorts Arial Rounded MT Bold Courier New Courier Arial Black Double Lines Chapter 12-1 Arrays Chapter 12 Topics PowerPoint Presentation Structured Data Type Declare variables to...