Cáca Milis - Gaelcharraig

Cáca Milis - Gaelcharraig

Cca Milis Scannn le Brian Lynch Le staidr Achoimre Tama Carachtair agus Caidreamh Mothchin Teicnic scannnaochta Achoimre

Bh Catherine ag al na mthair don l. Bh s ssta a leabhair gr a lamh ar an traein. Thinig Paul isteach agus thosaigh s a caint li gan stad. Duine soineanta . Dirigh Catherine mfhoighneach frustrach leis. Bh Paul ag cur isteach uirthi. Bh Catherine an-chrualch nuair a bh s ag insint brige do Phaul faoi na ruda a bh lasmuigh den fhuinneog. Thosaigh an asma ag cur isteach ar Paul. Ar dheireadh nuair a dinis s d go raibh pist ina chca bh s uafsach. Fuair s taom asma agus sciob Catherine an t-anlir Paul. N raibh Paul balta anil gan . Fuair an fear bocht bs. Dimigh Catherine n traen gan fachaint siar. Ba chuma li faoi Paul. Tama - Crulacht

Ba Catherine cis le bs Paul. Bh s crulach mfhoighneach leis. Chuir s isteach uirthi n gcad nimad a leag s sil air. Is lir go raibh sos uaithi bheith ag dalil lena mthair agus bh s ar intinn aici a scth a ligint agus a leabhar a lamh ar an traein ach chur Paul croch le sin lena caint leannach. Norbh fhada gur irigh s crulach agus thosaigh s ag insint brige d faoi na ruda lasmuigh den fhuinneog agus ansin go raibh pist ina chca. N hamhin go raibh s ag iarraidh Paul a chr, ach ba lir n meangadh ssil ar a haghaidh gur bhain s pleisir mailseach as. Gharaigh an suomh nuair a chas Catherine Paul don uair deireanach. Dirigh Paul for bhuartha faoin bpist ina chca agus bhuail taom asma trom air ars. Dfhach Catherine air go crulach, fuarchiseach. Bh Paul ag cneadach agus ag streachailt chun anil. Lorg s an t-anlir ar an mbord ach bhog Catherine , de rir dealraimh, feall ina cro agus dfhg s an charriste. Nl mrn amhras ar an lucht fachana ach gur mharaigh Catherine Paul lena crulacht agus a cuid mfhoighne agus ba mheasa fs nr chuir an

feall dnmharfach isteach uirthi ar chor ar bith. Mchumas N fidir fachaint ar an ngearrscannn seo gan smaoineamh ar an sl a chaitear le seandaoine n daoine le mchumas sa tsocha sa l at inniu ann. N hamhin nach bhfuil Catherine ssta bheith foighneach agus tuisceanach lena mthair fin, ach nor thaispein an altra Nora mrn de na trithe sin ach an oiread. Labhair an bheirt faoin seanbhean ar ns drochbhasach, mthrcaireach agus ina su in aice leo sa charr. Ina theannta sin, feictear mfhoighne Catherine ars nuair a bh uirthi cur suas le Paul suite os a comhair amach. Nor chuidigh s leis lena mla, n leis an gcaif. Nor lirigh s puinn foighne n trua d fi nuair a dimpigh s uirthi cabhr leis, leis an gcaif n leis an sicra. T largas sa scannn seo ar mheon daoine irithe ar na

daoine is leochail inr socha. Saol Nua Aoiseach Darfainn go bhfuil tagairt faoi leith don saol nua aoiseach sa ghearrscannn seo. Seasann an traein do neamhphearsantacht an tsaoil agus don sl ina bhfuil meon na ndaoine athruithe tbhacht an phobail go tbhacht an duine aonair. Cur i gcs an dn An tEarrach Thiar le Mairtn Drein ina raibh bua an phobail ag comhoibri curtha s r gcomhair go hifeacht, ealaonta, i gcomparid le Cca Milis ina raibh fonn ar Catherine an turas traenach a chaitheamh ina haonair ag lamh an leabhar gr gan labhairt linne. Is fidir an rud canna a fheiceil mrthimpeall na hireann sa l at inniu ann ar an gcras taistil. Cuireann gach inne nachmr, na cluasn isteach, n lann siad an kindle gan cumarsid leis na daoine in aice leo. T ceacht sa scannn seo, i mo thuairim, a insonn dinn faoin dochar a bhaineann le socha ina bhfuil an duine aonair nos tbhachta n an daonra. Deireann s linn go bhfuil s nos asca bheith fuarchiseach

agus crulach sa socha inniu agus nach rud maith ar chor ar bith. Carachtair Catherine Cn sort duine ? - ag an ts - ag an deireadh Gnthduine le saol deacair Crulach Mfhoighneach

Paul Cn sort duine ? - ag an ts - ag an deireadh Fear le mchumas, ciotach, cainteach, cairdiil. Pistiil, soineanta. CatherineCn srt duine

Catherine? Is duine.. crulach, teannasach, grnna, cancrach, gnthdhuine, mfhoighneach, feargach, cumhachtach, drochbhasach, mchabhrach, ceanndna, mailseach. (pointe) Is duine mailseach agus crulach Catherine sa scannn Cca Milis le Brian Lynch. (sampla) Feicimid an crulachas nuair a bh s ag insint brige don fear dall Paul faoi na radhairc agus faoin pist. (mni) Bh s sin an-chrulach mar dirigh Paul trna chile agus bh taom asma aige. Bh s muinneach as Catherine. Chreid s . (sampla) Bh Catherine mailseach chomh maith mar sciob s anlir Paul nuair a bh taom asma aige. (mni)N raibh Paul balta anil gan agus fuair s bs. Bh Catherine ina chis le bs Paul. Bh s an-mhailseach.

Paul, Cn srt duine ? Dall, menaosta, soineanta, cainteach, cairdiil, ciotach, gealghireach, pistiil, muinneach, truamhalach, drochbhasach, marbh, leochaileach. Is duine drochbhasach Paul. Nuair a bh s ag ithe dfhach s distineach. Lon s a bhal le cca, ansin slog s siar an caife. Nor dhn s a bhal. Rinne s a ln torann. Caidreamh Cn srt caidreamh a bh idir na carachtair agus conas a ndantar forbairt air? Cumhacht v leochaileach Cumasach v mchumasach

Mailseach v gealghireach Fuarchroch v muinneach Crulach v soineanta Mothchin Card iad na mothchin a mhothaigh na carachtair? Card iad na mothchin a mhothaigh t ag fachaint ar an scannn? Frustrachas, mshonas, thas,

uafs, trua. Samhnas, distin, frustrachas, brn, trua, ionadh, ciontach Teicnc Scannnaochta Stl Murder on the Orient Express Atmaistar dorcha, dghreann Suomh traein, neamhphearsanta, meafar Croch obann, sceirdiil, maldrmata

Teicnc garamharc, teannas, suomh, fuaim, dathanna, gonta/ostach Ceisteanna don obair bhaile 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. An maith leat Catherine? 3 fath. An maith leat Paul? 3 fath. Cn sort duine Paul, i dfhocal fin?

Cad iad na fadhbanna slinte a bh ag Paul? Cn sort leabhair a bh ag Catherine? Cn fth go raibh s sin tbhachtach sa scal? Cad iad na brige a dinis Catherine do Paul? Bh Paul brodil as cpla rud. Cad iad? Cad a tharla ag deireadh an scannin?

Recently Viewed Presentations

 • Protector, Teacher, & Forgiver - Oologah church of Christ

  Protector, Teacher, & Forgiver - Oologah church of Christ

  God the teacher. Good and upright is the Lord; Therefore He teaches sinners in the way. Who is the man that fears the Lord? Him shall He teach in the way He chooses.
 • Erikson's Edition - University of Dallas

  Erikson's Edition - University of Dallas

  Gandhi's Truth (1969) Dimensions of a New Identity (1974) Life History and the Historical Movement (1975) Toys and Reasons (1977) Identity and the Life Cycle (1959, 1980) The Life Cycle Completed (1982) ... Erikson's Edition Last modified by:
 • PEE WHAT DOES IT MEAN??? Point Evidenc e

  PEE WHAT DOES IT MEAN??? Point Evidenc e

  Let's try some more… Explain Skellig's eating habits. Now write a PEE answer using a quote from the text. A possible answer… It is clear that Skellig does not have good table manners and is a very messy eater. When...
 • The Postal Museum Learning Resource Terms of Use

  The Postal Museum Learning Resource Terms of Use

  fotostock. Postmen in Pakistan sort and stamp the mail. ©Royal Mail Group Ltd, courtesy of The Postal Museum, POST 110/2497 ©Royal Mail Group Ltd, courtesy of The Postal Museum, POST 110/2497 . This poster shows a postman in Barbados wearing...
 • Managing Information in the Digital World ...Cloud Computing

  Managing Information in the Digital World ...Cloud Computing

  3 - 4 year refresh cycle for PCs. 4 - 5 year . refresh cycle . servers. Reoccurring software . license fees. Insufficient . skill level . of IT staff. Lacks adequate . backups & security. Slow restoral of critical...
 • Sustainable Operations to Achieve Climate Goals Mobile Pollution

  Sustainable Operations to Achieve Climate Goals Mobile Pollution

  CAAP CO 2. e Progress. 25%. 10%. Points of interest. Noted on slide. We anticipate that CO. 2 e will resume tracking similar to pre-2014 trends starting in 2016, however OGVs will tend to increase boiler usage (a big CO...
 • Journal Activity - Weebly

  Journal Activity - Weebly

  Harry Potter, The Hunger Games. TWO Types of Epics. The hero is a great leader who is identified strongly with a particular people or society. ... (Latin for "in the middle of things"), then flashes back to explain action leading...
 • IPv6 on European Academic Networks: GEANT, Bermuda 2

  IPv6 on European Academic Networks: GEANT, Bermuda 2

  KAME PIM-SM for multicast, 6WIND IPv6 QoS/VPN UKERNA (UK) academic IPv6 deployment study Jointly by Southampton, UCL, Lancaster Management, DNS and address assignment issues QoS-enabling multicast services (vic/rat) Transition tools study: how to migrate a University IPsec and VPNs Wireless...