Cáca Milis - Gaelcharraig

Cáca Milis - Gaelcharraig

Cca Milis Scannn le Brian Lynch Ceisteanna 1. 2. 3. 4. 5. C hiad na carachtair? C bhfuil an scannn suite? Cn saghas daoine iad na carachtair? Cad a bh cearr leis an bhfear? Cad a tharla ag an deireadh?

Freagra 1. Is iad Paul agus Catherine na promhcharachtair sa scannn seo. Chomh maith leo sid, t mthair Catherine ann ag an ts. 2. T an scannn suite ar an traein. 3. Is duine crulach, grnna mfhoighneach Catherine. Is duine soineanta, cairdiil, cainteach Paul. 4. T Paul dall agus t asma air. 5. Mharaigh Catherine Paul nuair a sciob s a anlir. Le staidr

Achoimre Tama Carachtair Mothchin Ar thaitin an scannn seo leat? Cn fth? Achoimre Bh Catherine ag al na mthair don l. Bh s ssta a leabhair gr a lamh ar an traein. Thinig Paul isteach agus thosaigh s a caint li gan stad. Duine soineanta . Dirigh Catherine mfhoighneach frustrach leis.

Bh Paul ag cur isteach uirthi. Bh Catherine an-chrualch nuair a bh s ag insint brige do Phaul faoi na ruda a bh lasmuigh den fhuinneog. Thosaigh an asma ag cur isteach ar Paul. Ar dheireadh nuair a dinis s d go raibh pist ina chca bh s uafsach. Fuair s taom asma agus sciob Catherine an t-anlir Paul. N raibh Paul balta anil gan . Fuair an fear bocht bs. Dimigh Catherine n traen gan fachaint siar. Ba chuma li faoi Paul. Tama - Crulacht Ba Catherine cis le bs Paul. Bh s crulach mfhoighneach leis. Nor stop s ag caint agus n raibh Catherine balta a leabhair a lamh. Mar sin, dirigh s crulach agus thosaigh s ag

insint brige d faoi na ruda lasmuigh den fhuinneog agus ansin go raibh pist ina chca. Ach tharla an rud is measa ag an deireadh nuair a bhuail taom asma ar Paul agus sciob Catherine an t-anlir. N raibh Paul balta anil gan agus fuair s bs. Mharaigh Catherine Paul lena crulacht agus a mfhoighne. Carachtair Catherine

Cn sort duine ? - ag an ts - ag an deireadh Gnthduine le saol deacair Crulach Mfhoighneach Paul Cn sort duine ?

- ag an ts - ag an deireadh Fear le mchumas, ciotach, cainteach, cairdiil. Pistiil, soineanta. CatherineCn srt duine Catherine? Is duine.. crulach, teannasach, grnna, cancrach, gnthdhuine, mfhoighneach, feargach, cumhachtach, drochbhasach, mchabhrach, ceanndna, mailseach. (pointe) Is duine mailseach agus crulach Catherine sa

scannn Cca Milis le Brian Lynch. (sampla) Feicimid an crulachas nuair a bh s ag insint brige don fear dall Paul faoi na radhairc agus faoin pist. (mni) Bh s sin an-chrulach mar dirigh Paul trna chile agus bh taom asma aige. Bh s muinneach as Catherine. Chreid s . (sampla) Bh Catherine mailseach chomh maith mar sciob s anlir Paul nuair a bh taom asma aige. (mni)N raibh Paul balta anil gan agus fuair s bs. Bh Catherine ina chis le bs Paul. Bh s an-mhailseach. Paul Is duine. . Dall, soineanta, cainteach, cairdiil, ciotach, pistiil, muinneach, truamhalach, drochbhasach, marbh. Is duine drochbhasach Paul. Nuair a bh s

ag ithe dfhach s distineach. Lon s a bhal le cca, ansin slog s siar an caife. Nor dhn s a bhal. Rinne s a ln torann. Mothchin Card iad na mothchin a mhothaigh na carachtair? Card iad na mothchin a mhothaigh t ag fachaint ar an scannn? Frustrachas,

mshonas, thas, uafs, trua. Samhnas, distin, frustrachas, brn, trua, Ar thaitin an scannn seo leat?? Cn fth? Is maith liom an scannn seo, Cca Milis le Brian Lynch. Bhain m taitneamh as. Is scal uafsach ach t teachtaireacht lidir ann faoi ndr daoine. T an carachtair Paul an-shuimiila sa scal, fear deas dall . Ar dts bh an scal greannmhar nuair a bh Paul ag caint gan stad ach ag an deireadh bh s brnach agus

uafsach nuair a fuair s bs. Bhain m taitneamh as na carachtair agus chuir an scal ionadh orm ag an deireadh. Ceisteanna don obair bhaile 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. An maith leat Catherine? 3 fath.

An maith leat Paul? 3 fath. C raibh Paul ag dul. Cad iad na fadhbanna slinte a bh ag Paul? Cn sort leabhair a bh ag Catherine? Cad iad na brige a dinis Catherine do Paul? Bh Paul brodil as cpla rud. Cad iad? Cad a tharla ag deireadh an scannin? Ceisteanna Lch 128 1. Bh Catherine ag eal na mthair agus bh Paul ag dul ar a laethanta saoire. Bh siad ar an traen. 2. Is duine cairdiil agus cainteach Paul. T s distineach ag ithe, dall agus t asma air. 3. Cuireann Paul isteach ar Catherine mar bh s ag caint gan stad gan staonadh. 4. Bh Paul trna chile mar bh Catherine ag insint

brige faoi na radharc agus an pist ina chca. 5. T s ag ithe cca milis. Cuireann s samhnas ar Catherine mar t gach rud ag prislneach amach as beal Paul.

Recently Viewed Presentations

 • Clashes and Collisions - an introduction to your poetry cluster.

  Clashes and Collisions - an introduction to your poetry cluster.

  The Prelude - Stealing the boat . Objectives: To reap on the Romanticism movement and its place in the poem. To explore the poem The Prelude focusing on how Wordsworth has used poetic devices to portray the theme of power...
 • Main Title of Presentation Goes Here

  Main Title of Presentation Goes Here

  GP, part time Consultant in mental health trust, Senior lecturer in general practice, and LDN AD. Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. Otolaryngology. MTR0115. Consultant Psychiatrist. ... KSS Deanery Trainee Number but is LD trainee.have confirmation from Med Workforce. (15/04/2011)...
 • How to Compare Fractions

  How to Compare Fractions

  How to Compare Fractions Introducing: common denominator least common denominator like fractions unlike fractions. The fractions 3/4 and 2/4 have the same denominator. Fractions with the same denominators are like fractions. Compare Fractions 1 If denominators are the same, the...
 • Universal Relay Family Protection Overview Contents... Configurable Sources

  Universal Relay Family Protection Overview Contents... Configurable Sources

  Universal Relay Family Protection Overview Contents... Configurable Sources FlexLogic™ and Distributed FlexLogic™ L90 - Line Differential Relay D60 - Line Distance Relay T60 - Transformer Management Relay B30 - Bus Differential Relay F60 - Feeder Management Relay Configurable Sources Concept...
 • Blue Template - stust.edu.tw

  Blue Template - stust.edu.tw

  Introduction to Software Engineering Software Engineering Consortium (SEC)
 • Tervetuloa käyttämään PowerPointia

  Tervetuloa käyttämään PowerPointia

  The Digit Symbol of WAIS-R standard scores for the SUD-MD group and the SUD+MD group. The significant differences within each diagnostic group are shown by an asterisk (P < .01). The data shown are 95% Confidence Interval for median, Lower...
 • Periodic Table of the Elements

  Periodic Table of the Elements

  Stowe's Periodic Table. Physicist Timmothy Stowe's periodic table places elements in discrete levels. It is plotted in three dimensions, with the three axes representing the principal quantam number, n the orbital quantam number, l and the orbital magnetic quantam number,...
 • MDE E-Mail 26-27 July 2018 Bryan D. Brown

  MDE E-Mail 26-27 July 2018 Bryan D. Brown

  OWA (Outlook Web Access) aka Webmail - Login using [email protected] . Outlook app on phone (Android or iPhone) Outlook on your phone. Outlook FAQs. How do I share my calendar with a co-worker? How do I view a calendar my...