Circles Purple template

Circles Purple template

Sleid ar gyfer athrawon YN UNIG Y sleidiau Sleidiau 3 8 Fel ffocws, cyflwyno rhai enghreifftiau o deitlau ar gyfer projectau Cyflwyniad ir wers mae angen ir myfyrwyr ddechrau meddwl am deitlau ymchwil posib, felly, ar

sleidiau 3 8, mae rhai enghreifftiau y gallair myfyrwyr eu defnyddio neu gael ysbrydoliaeth ohonynt ar gyfer eu hymchwil. Tamaid i aros pryd yw hyn. Yn y wers hon byddant yn cwblhau eu llyfrynnau RURU yn barod i ddechrau ar y project unigol yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref ar l gwers 5 myfyrwyr i gwblhau y llyfryn ymchwil eilaidd os nad ydynt wedi gorffen. Gallant lwytho eu dogfennau naill ai ar gof bach USB, dropbox neu Hwb. Cwblhau yn y llyfrgell ar l ysgol neu yn L7 yn ystod amser cinio. Nodyn atgoffa Gwirfoddoli Bydd rhaid i chi fod wedi cwblhau eich 10 awr o waith gwirfoddol o fewn y pythefnos nesaf. Ar l hanner tymor byddwch yn gwerthuso eich

gwaith gwirfoddol eich gwersi Bagloriaeth Cymru felly bydd rhaid i chi fod wedi gorffen pan ddewch yn l ir ysgol. Siaradwch Miss Feathers neu Mrs HawkeJones os ydych yn poeni na fyddwch wedi gorffen mewn amser. Gwers 5 Y WERS OLAF AR : Feithrin Sgiliau Cofnodi eich ymchwil eilaidd

Enghreifftiau o deitlau ar gyfer projectau: A yw safon pl-droed yng Nghymru wedi gwella yn y blynyddoedd diweddar? A fu cynnydd mewn nifer merched syn cymryd rhan mewn chwaraeon? Beth yw effaith y cyfryngau cymdeithasol ar draddodiadau teuluol? All Cymru gystadlu ar y llwyfan byd-eang

gydai cherddoriaeth? Enghreifftiau o deitlau ar gyfer projectau: A yw astudio ar gyfer lefel A yn fantais ar gyfer y dyfodol? A yw sr pop yn helpu delwedd pobl ifanc neu ydyn nhwn creu mwy o ddrwg nag o dda? Beth fu effaith EURO 2016 ar bl-droed yng

Nghymru? Enghreifftiau o deitlau ar gyfer projectau: Pa wlad syn darparur safon orau o addysg oi chymharu r Deyrnas Unedig? A fydd mynd i Brifysgol yn gwarantu gyrfa lwyddiannus a swydd syn talu yn dda? Beth ywr oedran gorau i ddysgu iaith dramor? Beth yw manteision bod yn ddwyieithog?

Enghreifftiau o deitlau ar gyfer projectau: Beth ywr gyfradd troseddu yng Nghymru? A welwyd cynnydd neu ostyngiad yn y 5 mlynedd ddiwethaf? A yw ein Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol wedi gwella neu ddirywio yn y 5 mlynedd ddiwethaf? Faint o gymorth sydd na in pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol pan fyddant wedi gadael yr ysgol?

Enghreifftiau o deitlau ar gyfer projectau: Lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu pa mor effeithiol yw dulliau ailgylchu yn fy ardal i? Beth yw effaith y Parc Cenedlaethol ar warchod ein amgylchedd lleol? A ddylem ni fel pobl ifanc wneud fwy o ymdrech i fwytan

iach? GWEITHGAREDD: Y WERS OLAF AR SGILIAU YMCHWIL EILAIDD Y WERS OLAF ar gyfer cwblhau eich llyfryn Meithrin Sgiliau - Ymchwil Eilaidd RHYBUDD: Bydd hwn yn waith cartref os na fyddwch wedii gwblhau erbyn diwedd y wers heddiw!

Golygwch eich swigod siarad yn un paragraff Gwaith cartref (iw gyflwyno yr wythnos nesaf) Cwblhau eich llyfryn ymchwil eilaidd os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes Gallwch lwytho eich dogfen ar gof bach USB / dropbox / Hwb

neu Gallwch gwblhau eich llyfryn yn y llyfrgell ar l ysgol neu yn L7 yn ystod amser cinio

Recently Viewed Presentations

 • Rates of Reaction Mrs. Coyle How fast does

  Rates of Reaction Mrs. Coyle How fast does

  Reaction Rate Exo- and Endothermic Reactions Bonds and Energy Slide 7 Ex: Exothermic Ex: Endothermic Net Energy Change Collision Theory of Reactions Slide 12 Activation Energy Analogy Slide 15 Energy vs Time (Endothermic) Reaction Rates are affected by: Concentration Effect...
 • Lunar Calibration Workshop General discussion Sbastien Wagner (EUMETSAT)

  Lunar Calibration Workshop General discussion Sbastien Wagner (EUMETSAT)

  VITO. To be converted. Date of the workshop. Can a few weeks more help (WS in January), keeping in mind Xmas is in between? ... Please let us know if you need an invitation letter. Practical work during the workshop....
 • prESENTATION tITLE - CLU-IN

  prESENTATION tITLE - CLU-IN

  DRV has entered into Administrative Agreement (AA) with the State Inactive Hazardous Sites program. DRV also entered into a Brownfields Agreement. Monitoring the operation and permitting of the ASB. Post-closure monitoring and permits for landfills. Glatfelter retained State solid waste...
 • Dog Breeds - SharpSchool

  Dog Breeds - SharpSchool

  Sporting Dog #1. Choose one of the following and find three facts about it using the resources provided. American Water Spaniel. Brittany Spaniel. Chesapeake Bay Retriever
 • Freeport Area Master Plan Project Presentation to ERCOT

  Freeport Area Master Plan Project Presentation to ERCOT

  Forward-looking statements in this presentation include statements about electric load growth and estimated costs. We have based our forward-looking statements on our management's beliefs and assumptions based on information currently available to our management at the time the statements are...
 • Aims of Careers Lab Aspire To raise your

  Aims of Careers Lab Aspire To raise your

  Skills: excellent communication skills and the ability to explain choices to patients . the ability to work under pressure and make quick, accurate decisions . excellent hand-eye co-ordination and practical skills . the ability to put people at their ease...
 • Happy THEME Monday! UNIT THEME Have out a

  Happy THEME Monday! UNIT THEME Have out a

  Manufacturing in America. In 2010, Chinese manufacturing surpassed the United States' by $600 billion, raking in $1.92 trillion in domestically manufactured product sales compared to America's $1.86 trillion. China is responsible for 19.8% of the world's manufacturing output, while the...
 • Development of Latent Prints

  Development of Latent Prints

  Images and other multimedia content used with permission. Fingerprint Chemicals (continued) Gentian violet (or crystal violet) - used for developing latent prints on the adhesive side of tape.