Διαφάνεια 1

Εισαγωγή 1/2. Ο θυμός: Αποτελεί ένα κύριο, πρωταρχικό συναίσθημα . το οποίο ακολουθείται αλλά και συνοδεύεται από ένα πλήθος συναισθηματικά παρεμφερών του εκφάνσεων (Goleman, 1998).

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 144 KB