Diapositiva 1 - Atafen Blog

Diapositiva 1 - Atafen Blog

Karacier kelebeine kar etkili, kuvvetlendirilmi endektosit EKSK HALKA Karacier parazitlerine (kelebeine) kar etkili, kuvvetlendirilmi endektosit Nitromectin ile Antiparaziter lalarda Devrim NDEKS 1. Dnya apnda lansman 2. Mstesna forml 3. Parazit ilalarnn en iyi kombinasyonu 4. vermektin 5. Nitroksinil

6. En geni etki mekanizmas 7. En etkin rn 8. Kalc etki - Uzun sreli etki 9. Pozoloji ve ambalaj 10.Tm avantajlar ki etken maddeli, benzersiz forml, etki mekanizmas ve etkinlii ile piyasadaki dier rnlerden stndr. HEDEF TRLER Her 100 mlde bulunanlar: Nitroksinil 25 g vermektin ......0.5 g

Yardmc madde.100 mlye tamamlayacak kadar VERMEKTN Endo ve ekto parazitlere kar etkilidir. Etkisi geni bir ekilde test edilmitir. Hayvan vcudunda uniform dalr. Zayf hayvanlara veya dl verimi dnemindeki diilere kullanldnda zararszdr. NTROKSNL En az seviyede diren oluumu Fasiolalarn ergin olmayan formlarnda etkilidir. En nemli iki karacier kelebeine kar etkilidir. Nematodlara ve strus ovise kar da etkilidir.

Karacier kelebei yumurtalar ile meralarn kontaminasyonunda azalma/d temin eder. FARKLI ETKEN MADDELERN KOMBNE VEYA TEK BAINA KULLANILDIINDA, ETK MEKANZMALARI ARASINDAK KARILATIRMA Fasciolalarn Evresi Yuvarlak Kurtlar Mide-barsak Akcier D Parazitler * NITROMECTIN = NTROKSNL+VERMEKTN

GEREK GEN SPEKTRUMLU ANTPARAZTER NTERNAL () PARAZTLER ZERNE NITROMECTINN ETKS VERMEKTN PARAZTLER ERGN PARAZTLER LARVALAR Dictyocaulus viviparus

100% >99% Ostertagia ostertagi >99% 98% Haemonchus placei 98% 96%

Trichostrongylus colubriformis 93% 97% Trichostrongylus axei >99% 98% Cooperia oncophora punctata

pectinata 95% 98% >99% 99% 95% 97% Bunostomum phlebotomum >99% >99%

Nematodirus helvetianus spathiger 84% 99% ND ND Strongyloides papillosus >99% ND

98% >99% Trichuris spp ND ND Thelazia spp >94%

ND Oesophagostomum radiatum ND= Tespit Edilmedi NITROMECTINN KOYUN VE SIIRDAK EKTOPARAZTLERE ETKS Tedavi Ve Kontrol (vermektin) Tr Bit: Linognathus vituli +

Haematopinus eurysternus + Solenopotes capillatus + Damalinia bovis kontrole yardm eder Uyuz Bcei: Psoroptes communis var. bovis

+ Sarcoptes scabiei var. bovis + Chorioptes bovis kontrole yardm eder Kene : Ornithodoros savignyi +

Boophilus microplus + Boophilus decoloratus + Sinek larvalar: Hypoderma bovis + Hypoderma lineatum

+ Dermatobia hominis + KARACER KELEBENN YAAM DNGS Ergin forma karacierde yerleir Yumurta Metaserker

Mirasidyum Serker Ara konakda spirocyst evresi NTROKSNLN ETKS HAYVANCILIK YAPAN FTNN EN Y YANDAI En ok grlen parazitlere kar en etkin rn 4500 4000 3500

3000 Haemonchus sp 2500 Trichostrongilus axei 2000 Cooperia sp 1500 Fasciola hepatica

1000 500 0 0 3 10 20 25 kg c.a., 1 ml dozunda Nitromectin enjeksiyonu uygulanmasndan sonraki, 0, 3, 10 ve 20inci gnlerde bulunan

ortalama yumurta says. Hem Nitroksinil hem de vermektinin, plazma seviyeleri, en az 30 gnlk bir antiparaziter koruma temin eden miktarlarda bulunmaktadr. g/ml olarak plazmadaki nitroksinil konsantrasyonlar 1in zerine kan plazma konsantrasyonu parazite kar etkilidir. 1 ml/25 kg dozunda Nitromectinin enjeksiyonundan sonra plazmadaki nitroksinil konsantrasyonlar

Gnler Uygulama sonras Nitroksinilin plazmatik konsantrasyonlar ng/ml olarak plazmadaki ivermektin konsantrasyonu Lab. Ovejeroya ait Nitromectinin kullanlmasndan sonraki plazmadaki vermektin konst. 0.5in zerine kan plazma konsantrasyonu parazite kar etkilidir. Gnler

Uygulama sonras vermektinin plazmatik konsantrasyonlar NITROMECTINN KULLANILMASININ YARARI: Fasiola hepatikann (karacier kelebei) da dahil olduu, i ve d parazitlerin yeterli srelerde kontrol temin edilir. Uzun sreli kalc etkisine bal olarak tek bir enjeksiyon ile, i ve d parazitlerin yaam dngsn krarak sz konusu parazitlerin kontrolne olanak salar. Trler vermektinin

Pozolojisi Nitroksinilin Pozolojisi Nitromectin dozaj Sr Koyun 0.2 mg/kg. 10 mg/kg.

1 ml/25 kg. c.a. c.a. c.a. AMBALAJLAR Ambalajlar her eit ihtiyaca gre ayarlanmtr. 100 ve 500 mllik ieler

Piyasada ilk kez benzersiz kombinasyonu ile pazarda bir ilk. En geni antiparaziter etki. En etkin. Enjektabl rn. Uygulamas ve tam dozaj ayarlamas kolay. Laboratorios Ovejero S.A. tarafndan gelitirilmitir .

Recently Viewed Presentations