Dopolnjevanje Knjižničnih Fondov

Dopolnjevanje Knjižničnih Fondov

ALI E VEMO, KAJ VSE NAM PRINAAJO E-KNJIGE? Irena Seek Novosti v knjiniarstvu 25. 10. 2013

VSEBINA Uvodna predavanja Predstavitev po celinah Iflina naela za e-izposojo Uporaba nael v praksi Zagotavljanje dostopa do e-knjig 2

UVODNA PREDAVANJA Tema: Prihodnost e-knjig (modeli izposoje e-knjig, avtorska pravica in druga vpraanja) GERALD LEITNER (Predsednik Sekcije za vodenje knjiniarskih zdruenj)

Pravica do e-branja: knjinice zagotavljajo dostop do informacij, vsebin, kulture; e-okolje ponuja izzive in nove monosti; nejasna pravna podlaga povzroa negotovost 3 ZASP

Izrpanje pravice do distribuiranja (43. len) (Exhaustion of distribution rights) Po nakupu ima knjinica pravico do izposoje za fizino gradivo. Publikacije na spletu: zaloniki zagovarjajo trditev, da je e-izposoja storitev, kjer ta izjema ne velja in velja

izkljuna pravica nosilca avtorske pravice za dajanje na voljo javnosti 4 EBLIDA Komisija EU mora zagotoviti jasne pravne okvire, ki bodo knjinicam omogoali nakup in

izposojo e-knjig z ustreznim nadomestilom za avtorje in druge nosilce avtorskih pravic Knjinice imajo e naprej monost razvoja knjininih zbirk in novih storitev za vse prebivalce EU 5

RAZVOJ E-TRGA DAN MOUNT (Civic Agenda) Od avtorja do bralca: vmesni leni prevzemajo tveganje in prednosti Zaita: glasbeni veletrgovci e brez DRM zaite 2012: Macmillan - e-knjige brez DRM zaite

Plaljive vsebine na enem mestu (Spotify, Netflix) Monost tudi za e-knjige? 6 RAZVOJ E-TRGA Ys Chi (International Publishers Association)

E-knjige ceneje ali draje kot tiskane Uporaba e-knjig: hitro raste 7 PREGLED PO CELINAH/1 Evropska unija:

KLAUS-PETER BTTGER (European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA)) Kampanja za e-knjige (2012) Davek na dodano vrednost viji kot za tiskane knjige Podatki po posameznih dravah v EU

8 PREGLED PO CELINAH/2 AVSTRALIJA: Book Industry Strategy Council principles and progress MARGARET ALLEN (State Library of Western Australia)

Visoko olstvo: e-revije in e-knjige dobro uveljavljene 1500 splonih knjinic 67 % izposoja e-knjige V naslednjih dveh letih: 98 % (od vseh, ki so odgovorile na vpraalnik) E-knjige so se zaele pojavljati v olskih in specialnih (vladnih) knjinicah

Omejitve v splonih knjinicah: proraun, tehnologija, licenciranje, vsebine e vedno samo 5 % vseh izposoj 10 PREGLED PO CELINAH/3

ZDA/Kanada: Issues with big six publishers KEITH MICHAEL FIELS (American Library Association) est velikih zalonikov (nekateri ne omogoajo nakupa vsakega naslova) Overdrive 99 % knjininega trga Pomanjkanje e-vsebin

Licenciranje lastnitvo Vmesniki nerodni za uporabo 11 PREGLED PO CELINAH/4

Juna Amerika, Afrika: manj dostopnih naslovov Azija: KENNY CHAN (Resource Management, National Library Board, Singapore) 12

IFLINA NAELA ZA E-IZPOSOJO PAUL WHITNEY (Vancouver, British Columbia, Canada) Iflina naela za e-izposojo: pravice knjinic, razpololjivost (pogoji), izjeme za knjinice, nevtralne platforme za dostop, trajno ohranjanje, zaita osebnih podatkov o

uporabnikih 13 UPORABA NAEL V PRAKSI/1 vedska, Norveka, Kanada, Singapur: iroka uporaba e-knjig

tevilne organizacije za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in zalonikov De Marque Qubec razvijajo storitve skupaj s knjinicami 14 UPORABA NAEL

V PRAKSI/2 Readers First. A movement to improve e-book

access and services for public library users around the world PAUL WHITNEY (Vancouver, Canada) http://readersfirst.org/ Uporabniku neprijazna uporaba e-knjig Urejenost gradiva: leposlovje, strokovna literatura Urejenost digitalne zbirke (doloa dobavitelj) Dostop: razline naprave

15 ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA Delavnica: Ali so naela koristna? Kdo so nai zavezniki?

(avtorji, zaloniki, uporabniki, zveze potronikov, vlada in njeni organi itn.) Katero strategijo bi uporabili? (izmenjava informacij na nacionalnem in mednarodnem nivoju, vzpostavitev odnosa zaupanja, vzajemno izobraevanje)

18 Odprta vpraanja/1 Kdo doloa nabavno politiko knjinic? Lastnitvo: platforma, vsebina? (datoteka, dostop, infrastruktura)

Arhiviranje nacionalne kulturne dediine (meje) E-knjiga e-vsebina 19 Odprta vpraanja/2

Nakup: paket (tudi storitve, ki jih knjinice e imamo, npr. iskalno orodje) Princip teritorija pri prodaji knjig, pri izposoji (online dostopno: izposoja iz druge drave) E-knjiga: izdelek ali storitev?

Darovi: pri e-knjigah ne obstajajo? 20 CENTER ZA PRIDOBIVANJE, OBDELAVO, DIGITALIZACIJO IN RESTAVRIRANJE GRADIVA V SINGAPURJU

Storitve Nacionalna knjinica Vse splone knjinice 22

Osnovni podatki Ustanovljen leta 1997 7.031 m2 Nabava Oprema Obdelava Dostop Digitalizacija

Ohranjanje in zaita 23 Vrste gradiva Fizine publikacije Spletne publikacije

24 Statistini podatki 1.033.440 dostavljenih izvodov Pogodba s poto Uporabniki vraajo gradivo v katerokoli

knjinico Ve kot devet milijonov izvodov letno pota vrne iz knjinice v knjinico 27 Izboljave/1 Projekti za izboljanje sistema:

Delo po celicah (ne ve tekoi trak) 126 % bolja uinkovitost Obdelava knjige 6.5 dni (prej 11.8) Razvoj nove nalepke (ceneja za 85 %) RFID (9 % ceneje za AV in 40 % ceneje za knjige) 28

Izboljave/2 Dobavitelji (po vsem svetu) Viji popusti (angleke knjige: 27,5 % - prej 12 %) Bolji as dobave (90 % gradiva v 12 do 18 delovnih dneh prej 70 % v 4 do 8 tednih)

Manje tevilo dobaviteljev bolja uspenost in uinkovitost pri upravljanju (namesto 400 zdaj 16) 36 Izboljave/3 Stalne analize

Povezovanje podatkov za boljo uinkovitost Povezovanje nacionalnega arhiva in nacionalne knjinice (trenutno morajo uporabniki iskati na dveh mestih) Uporaba RDA od 1. aprila 2013 37

Recently Viewed Presentations

 • Under Pressure: Work-related stress in academic libraries

  Under Pressure: Work-related stress in academic libraries

  Not everyone agree that libraries are stressful places to work. According to this editorial, written shortly after the Jobs Rated Almanac (St. Martin's Griffin) was published. This book ranked 250 careers by 6 factors: environment, income, outlook, physical demands, security,...
 • NAVY MWR PROGRAM UPDATE for OSD Offsite Meeting

  NAVY MWR PROGRAM UPDATE for OSD Offsite Meeting

  Resulted in highly-visible results to patrons Artificial turf fields, facility improvements OCO funding keeps Deployed Support going strong Library services greatly enhanced OSD customer survey data useful for overall look Suggest every other year cycle, so services can do their...
 • Diapositive 1 - aqifga.com

  Diapositive 1 - aqifga.com

  LE PASSAGE À LA VIE ADULTE Pour un accompagnement des jeunes vers l'autonomie Atelier présenté par France Lemaire et Marie-Michelle Beaudoin Agentes de liaison Engagement jeunesse
 • International House Company Training Making Meaning Clear

  International House Company Training Making Meaning Clear

  Use a monolingual dictionary to define it. Translate it, using a bilingual dictionary. Translate it, using the T as a dictionary/what it . doesn't . mean (false friend). Have them guess what category of word it is and make an...
 • Abstract Art & Photography 1 Objectives Learn about

  Abstract Art & Photography 1 Objectives Learn about

  What might the artist be trying to say about former Prime Minister Tony Blair? * David Hockney, Mother 1, 1885 Pablo Picasso, Dora Maar Seated, 1941 Artist David Hockney used photographs to create photo montages which he has termed joiners....
 • Hydrodynamics in Porous Media - University of Idaho

  Hydrodynamics in Porous Media - University of Idaho

  Q - The rate of flow (L3/T) as the volume of water passed through a column per unit time. hi - The fluid potential in the media at position i, measured in standing head equivalent. Under saturated conditions this is...
 • The Cryptography Chronicles Explaining the Unexplained: Part Two

  The Cryptography Chronicles Explaining the Unexplained: Part Two

  Note: Although this is a level 400 session. It is designed to be a training session providing history, development and practical uses of Cryptography and as such if you already consider yourself an expert in cryptography then this session will...
 • Creando el próximo Data Warehouse: Integración y Calidad de Datos

  Creando el próximo Data Warehouse: Integración y Calidad de Datos

  MAESTRO DETALLE UNION TABLA REFERENCIA TOTALES DESTINO DATAWAREHOUSE SALIDA _ XML Informatica PowerCenter … a la práctica Informatica PowerCenter Metadata Reporter Presentación web de los metadatos del repositorio Consideraciones de Tiempo Todo el DW se ve afectado por cambios temporales...