Francie Za Ludvíka Xiv. - Rvp

Francie Za Ludvíka Xiv. - Rvp

FRANCIE ZA LUDVKA XIV. Ludvk XIV. (1643 1715), een Krl slunce, z rodu Bourbon jeho otcem byl krl Ludvk XIII., matkou Anna Rakousk ze panlsk linie Habsburk. Ludvk XIV. panoval plnch sedmdest dva let, nejdle ve francouzsk historii regentstv - v prvnch letech panovn Ludvka XIV. vldla jeho matka a mocn prvn ministr kardinl JULES MAZARIN Mazarin BYL PO CEL IVOT PLN ODDAN KRLI A ZEMI

V PODSTAT DIL ON, A TO A DO SV SMRTI V ROCE 1661 obratnmu Mazarinovi se v letech 1652/1653 podailo potlait LECHTICKOU OPOZICI V ZEMI (TZV. FRONDU) = pedpoklady k budovn ABSOLUTISMU jeho poslednm spnm politickm inem bylo uzaven satku Ludvka XIV. s Mari Terezou, kter pochzela z rodu panlskch Habsburk Se svou enou Mari Terezou ml Ludvk XIV. celkem est dt. Se svou milenkou Louise de Vallire ti dti a s milenkou Athnais de Montespan sedm dt.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Duek. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 18024785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze. [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_XIV_of_France.jpg>

David.Monniaux: Commons.wikimedia.org: Fichier:Louis_XIV_by_Coysevox_dsc03731.jpg [online]. 2005 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_XIV_by_Coysevox_dsc03731.jpg> http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_XIV_by_Coysevox_dsc03731.jpg> Bluebear2: Commons.wikimedia.org: Fichier:Pavillon_LouisXIV.svg [online]. [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pavillon_LouisXIV.svg>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pavillon_LouisXIV.svg> [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lodewijk_XIV-Marriage.jpg> [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vaux-le-Vicomte2.jpg>

[cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%89curies_Vaux-le-Vicomte.jpg> Piero d'Houin: Commons.wikimedia.org: File:Vaux-le-vicomte_entree.JPG [online]. 3 September 2005 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vaux-le-vicomte_entree.JPG>

[cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateau_de_Chenonceau_2008E.jpg> FRANCOUZSK ARMDA NEJMODERNJ V EVROP (300 000 vojk) tehdej Francie byla navc NEJLIDNATJM STTEM V EVROP (cca 26 000 000 obyvatel) Ludvk XIV. se stal bhem sv vldy ZTLESNNM FRANCIE,

SYMBOLEM JEJHO SJEDNOCEN = STT JSEM J = ABSOLUTISMUS LECHTA PIPOUTNA KE DVORU VYKONVALA DOBE PLACEN FUNKCE VE STTNM EDNICKM APARTU) ZAHRANIN POLITIKA - zamena na EXPANZI POLITIKA TZV. REUNI - politika pipojovn mskch nmeckch ln a mst, p. ALSASKO + LOTRINSKO, FRANCIE TAK ZSKALA ZHRUBA SVOU DNEN ROZLOHU

AST NA VLCE O DDICTV PANLSK 1700-1713/14 , pi n Ludvk XIV. prosazoval (nakonec spn) na trn v Madridu svho vnuka Filipa V. Pronikn do S. Ameriky Kanada, Luisiana POSLEN VELMOCENSKHO POSTAVEN FRANCIE OVEM ZA CENU DLUH (K JEJICH RSTU TAK PISPVAL NEOBYEJN ROZMAIL IVOT DVORA CCA 20 000 LID + VSTAVBA VERSAILLES)

CNG: Commons.wikimedia.org: Fichier:Louis_XIV_AR_Medal_74000988.jpg [online]. [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_XIV_AR_Medal_74000988.jpg> http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_XIV_AR_Medal_74000988.jpg> Michel wal: Commons.wikimedia.org: Fichier:War_Drawing-room_901.jpg [online]. 2009 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:War_Drawing-room_901.jpg>

Marie-Lan Nguyen: Commons.wikimedia.org: Fichier:Louis_XIV_place_des_Victoires_Bosio.jpg [online]. 28 August 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Louis_XIV_place_des_Victoires_Bosio.jpg> VLKY O DDICTV PANLSK 17001713/14

vojensk stetnut 1700 1713/14 mezi FRANCI, BAVORSKEM A SAVOJSKEM na jedn stran a KOALIC RAKOUSKA, VELK BRITNIE, Nizozem, Portugalska, Pruska a Hannoverska na druh stran po smrti panlskho krle Karla II. = panlsk vtev Habsburk vymela = boj o tzv. p. ddictv mezi Habsburky (mlad csav syn Karel VI.) a Bourbony (Filip V. z Anjou, vnuk Ludvka XIV.) habsbursk koalice zskala pevahu v Nmecku a Itlii, ve panlsku vak doshli

pevahy Bourboni; Protoe po smrti bratra Josefa I. (1611) byl Karel VI. jedinm ijcm Habsburkem, vzniklo nebezpe spojen panlskch a rakouskch drav, a tm ohroen evropsk rovnovhy, proto v roce 1712 zahjila Velk Britnie separtn mrov jednn; utrechtskm mrem a rastattskm mrem bylo dosaeno ROZDLEN BVAL PANLSK E - utrechtsk mr (1713)

a rastattsk mr (1714): panlskm krlem se stal Filip V. panlsk zem v Itlii a Nmecku pela pod Karla VI. Velk Britnie zskala Gibraltar, st severoamerickch koloni a monopol na dovoz otrok z Afriky do Ameriky [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dragonnades430.jpg>

LOUVRE Benh LIEU SONG: Commons.wikimedia.org: Soubor:Louvre_2007_02_24_c.jpg [online]. 24 February 2007 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: VERSAILLES

Eric Pouhier: Commons.wikimedia.org: File:Versailles_Palace.jpg [online]. February 2007 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Versailles_Palace.jpg> NBOENSK POLITIKA ABSOLUTISTICK SIL O NB. JEDNOTU ZEM - PROSAZEN

KATOLICISMU 1685 ZRUIL EDIKT NANTSK (dokument, v nm francouzsk krl Jindich IV. zaruoval francouzskm protestantm (hugenotm) stejn prva, jakch povali katolci) naizoval zboit protestantsk kostely, uzavt protestantsk koly a vechny dti narozen v protestantskch rodinch poktt jako katolky DRAGONDY = v domcnostech hugenot, kte nechtli zmnit svou vru, byli ubytovni vojci - dragouni

dlouho se snail OBRTIT TM MILION PROTESTANT NA KATOLICKOU VRU (200 000 hugenot odelo) Diliff: Commons.wikimedia.org: File:Versailles_Chapel_-_July_2006_edit.jpg [online]. 7 July 2006 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Versailles_Chapel_-_July_2006_edit.jpg>

Maximillian Puhane: Commons.wikimedia.org: File:Puhane_Versailles_Schlosskapelle.jpg [online]. 17 April 2009 [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Puhane_Versailles_Schlosskapelle.jpg> Romanceor: Commons.wikimedia.org: File:Grand_Trianon.jpg [online].

[cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_Trianon.jpg> KULTURN POLITIKA LUDVKA XIV. VELK PODPORY se ze strany Ludvka XIV. dostvalo tak VD 1666 zaloil FRANCOUZSKOU AKADEMII VD KULTURA vlda Ludvka XIV. zahjila ZLAT VK FRANCIE

ZEM ZSKALA NA POLI MDY, DVORSKHO IVOTA I PSEMNICTV PEDN POSTAVEN NA KONTINENTU dvorsk ETIKETA; galantn kavalr z Pae vzorem pro celou Evropu vstavba velkolepho sdla ve VERSAILLES jako nov MONUMENTLN REZIDENCE ABSOLUTNHO MONARCHY POBL PAE inspirovala tm vechny evropsk panovnick dvory; francouztina se stala e urozench kruh

Ludvk sm byl vzdlan, distingovan mu se smyslem pro vzneen vystupovn a kultivovan projev byl velkm milovnkem baletu a hudby (sm se baletu v mld intenzivn vnoval a dajn tanil velmi dobe) finann podporoval mnoh spisovatele (nap. Jeana Racina nebo Pierra Corneille), male, sochae a hudebnky Jean-Christophe BENOIST: Commons.wikimedia.org: File:Versailles-FacadeJardin.jpg [online].

[online]. [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Versailles-FacadeJardin.jpg> francouzsk spolenost byla za Ludvka XIV. rozdlena NA TI STAVY 1. stav = DUCHOVENSTVO 2. stav = DVORSKL VENKOVSK LECHTA 3. stav = OBYVATEL VENKOVA A MST (Z 80% ROLNCI)

PRVN DVA BYLY PRIVILEGOVAN - NAP. NEPLATILY DAN s pomoc ministra financ JEANA-BAPTISTY COLBERTA se osobn snail vyeit katastrofln stav sttnch financ podporoval ROZVOJ MANUFAKTUR (orientace na luxusn zbo: parfmy, krajky, drah ltky hedvb, brouen sklo apod.) a snail se doclit aktivn bilance v zahraninm obchodu MERKANTILISMUS (mercator obchodnk, Mercurius msk bh obchodu)

hlavn zsady : bohatstv zem je ureno mnostvm drahch kov v zemi bohatstv se vytv v obchodnch vztazch (mezinrodn obchod) clem obchodu je aktivn obchodn bilance k tomu slou protekcionismus, sttn subvence a vydvn vysokch ochrannch dovoznch cel [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Versailles_Queen%27s_Chamber.jpg> [cit. 2010-11-11]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palace_of_Versailles.jpg> OTZKY KE ZOPAKOVN

Kdy vldl ve Francii Ludvk XIV.? Co je to regentsk vlda? Vysvtlete politiku merkantilismu. Na co klade draz? Jakmi prostedky chce svch cl doshnout? Jak luxusn zbo se v t dob ve Francii vyrblo? Uvete dva pklady. Jak se k dlnm, kde se vyrblo? Pokuste se jednm slovem popsat formu vldy Ludvka XIV. Jakm slovm tento charakter sv vldy oznaoval?

Kdo tvoil prvn dva stavy ve druh polovin 17. stolet ve Francii? Tyto stavy byly tzv. privilegovan co pesn to znamenalo? U tetho stavu vymezte, z jakch spoleenskch vrstev byl sloen. Uvete dv zem, kter Francie kolonizovala v dob Ludvka XIV. v zmo. Jak vznamn zem Svat i msk k sob Francie pipojila? Jak nazvme dlouholet vlen stet Francie s Habsburky v letech 1700 1713/1714?

Pro tento ve zmnn spor zaal? O co v nm lo? Jak nakonec dopadl? Jak kroky podnikal Ludvk XIV. v nboensk oblasti? Jak byl jeho prvoad cl? Povedlo se mu ho prosadit? Jak se jmenuje monumentln sdlo pobl Pae, kter nechal Ludvk XIV. vybudovat? Co oznauje slovo etiketa? POUIT LITERATURA

FERRO, M. Djiny Francie. 1. vyd. Praha : Nakladatelstv Lidov noviny, 2006. ISBN 8071068888. Wikipedia.org. [cit. 2010-11-11]. Dostupn na WWW:

Recently Viewed Presentations

 • Title: Arial Bold 95 Pts. Subtitle (Optional): Arial

  Title: Arial Bold 95 Pts. Subtitle (Optional): Arial

  Line Spacing 0.9Before Paragraph 0.4After Paragraph 0.0. Text Box with Numbered Points. Arial 35 pts. Line Spacing 0.9Before Paragraph 0.4After Paragraph 0.0. ... Pie Chart Slice A Slice B Slice C Slice D 23 10 7 60. Title: Arial Bold...
 • Bijections - Académie de Versailles

  Bijections - Académie de Versailles

  Leopold Kronecker . 1823 - 1891 ... « L'œuvre de Cantor est le produit le plus étonnant de la pensée mathématique et une des plus belles réalisations de l'activité humaine dans le domaine de l'intelligence pure » ...
 • 2016 IBM Corporation 1 Introduction Innovative Computing Systems

  2016 IBM Corporation 1 Introduction Innovative Computing Systems

  This is an optional feature but allows you to control access to email, leverage AD groups for policies, and authenticate again corporate credentials. ... User-based authentication for access. Alert users on new or updated content. ... Set policies on a...
 • The Aeneid - Weebly

  The Aeneid - Weebly

  The book ends with the suitors at sea on the look out for Telemachos. Important Points In books 3-4 Telemachus enjoys the fruits of hospitality from Menelaus and Nestor. The theme of Xenia (hospitality) is a consistently developed throughout the...
 • Virginia Career Works Northern Region Staffing Configuration November

  Virginia Career Works Northern Region Staffing Configuration November

  Virginia Career Works Northern Region. Staffing Configuration. November 2019 . Contract. Financial and Audit. Managers. Seema Jain. Deputy Executive Director,
 • Diapositive 1 - Martine Mottet

  Diapositive 1 - Martine Mottet

  Carine Paquin Cynthia Pelletier Virginie Tremblay Plan de la communication 1. Description générale du type d'activité 2. Description détaillée du déroulement 3. Ressources requises 4. Conseils à l'enseignant 5. Liste d'exemples de mise en œuvre 6. Conclusion 7.
 • The Grammar of Poetry Don Nilsen and Alleen

  The Grammar of Poetry Don Nilsen and Alleen

  Arial Wingdings Default Design The Grammar of Poetry Types of Metaphors "Life is a Journey" Entails "The Road Not Taken" by Robert Frost Schemes vs. Tropes Emily Dickenson "Life, Death and Time" Schemes (Surface Structure) vs. Tropes (Deep Structure) PowerPoint...
 • 1. dia

  1. dia

  Neptun) Relációs adatbázis = a különböző jellegű, de mégis egymással kapcsolatba hozható adathalmazokat "önállóan"tároljuk, közöttük egy azonos adatot tartalmazó " mező "tartja a kapcsolatot (Pl. Neptun-k. ód, tantárgy-kód) Az adatok " rekord "-jaiból épülnek fel az adat-" T. áblák "....