Geofizikalna orožja med miti in stvarnostjo

Geofizikalna orožja med miti in stvarnostjo

Geofizikalna oroja med praznoverjem, znanstveno fantastiko, miti, blefi in stvarnostjo 1 Geografski faktor v vojakih vedah kompleks naravnih razmer znailnih za konkretno vojskovalie elementi: poloaj (sosedi, morje, kopno, zrak) relief (gore, puave) vrsta tal (zemlje) favna, flora (dungle..) klima vremenske razmere prehodnost ozemlja ovire reke, movirja naseljenost/prebivalstvo dva ekstremna pristopa pri vrednotenju vpliva geografskega faktorja: geografski nihilizem pri sodobni tehniki geo-faktor nima bistvenega vpliva geografski determinizem geografski faktor ima vedno odloilni vpliv vojaka geografija kot disciplina

vojake znanosti geografski faktor obravnava celovito doslej : geo-faktor - invariabilna variabla neodvisna od vojskujoih se strani 2 Faktor as in faktor vremenske razmere astronomski as (dan/no/ kvartet faktorjev oboroenega boja svitanje/somrak) (angl. combat): razmerje sil as kot letno obdobje (zima, lastne sile jesen, pomlad, poletje) nasprotnikove sile geografski faktor (okolje in izbira asa in vremenskih razmer vremenske razmere) kot ojaevalnik moi v strategiji as kot trajanje unienja in v strategiji izrpavanja medsebojna povezanost in odvisnost

med faktorji oboroenega boja vzporedno z razvojem znanosti katastrofalne posledice raste vloga vojake geografije in podcenjevanja geografskega faktorja ali neznanja o vplivu geografskega njenih specializiranih disciplin faktorja na nartovanje in izvedbo (sprva kopno in morje, pozneje kampanj, operacij, bitk in bojev (metoda - tudija primerov vojn, zrak, e pozneje tudi vesolje, ali kampanj, operacij, bitk in bojev) danes morda tudi cyber-prostor ?) Ali je danes geografski faktor danost ali pa nekaj kar bi se lahko modificiralo in uporabilo kot ojaevalnik moi ? 3 Dve etapi od ugibanja do znanosti v antiki in srednjem veku poskuajo reci z rtvami vijim silam dosei podporo (Bojo pomo?) za ugodne vremenske razmere med vojnim pohodom vzporedno se piloti in izkueni pomoraki opirajo na lokalne znake, kar je dovolj za taktiko, ne pa tudi za stratege, ki se volens nolens kockajo z vremenom posledica so visoka tveganja v vojakih pohodih, posebno e na morju in pri daljih pohodih na

kopnem zbiranje podatkov od potnikov, romarjev, trgovcev in navigatorjev (periplusi kot integracija znanj iz takratne geografije in meteorologije) Hano Kartaan, Piteas Masilijec, Tukidid, Herod, Tukidid, Strabo, Stefanus Bizantinec vpliv razvoja matematike, geometrije, intrumentov in merjenj na razvoj geografije in njeno postopno razvejanje na discipline (topografija, kartografija, klimatologija, meteorologija, atmosferska fizika, atmosferska dinamika..) vojako-geografski intituti v XIX.st. 4 Zgodovinski primeri vpliva geografskega faktorja na velike vojake (ne)uspehe general Zima in general Rasputica v Rusiji v spoju s pogano zemljo ob umiku v globino drave 1707. Karlo XII vedski vs Peter Veliki v hudi zimi izgubijo vedi 35000 mo, s preostalimi 19000 za tem izgubijo bitko pri Poltavi konec vedskega imperija od

Skandinavije do rnega morja 1812. - repriza Napoleona umik 100000 mo (po Pirovi zmagi -Borodino) od zaetnih 378000-422000 mo s katerimi je zael pohod zlom francoskega imperija V Krimski vojni (1853.) so Britanci imeli 14% izgub od ozeblin v drugi svetovni vojni je v hudi zimi 1941/42. nemka Vzhodna armada pretrpela 23% izgube (734000 od 3200000 vojakov) od tega so 14% od vseh izgub bile izgube zaradi ozeblin podobno JA na Sremski fronti 1944/45. leta vpliv zime na motorizacijo, letalstvo, preminost enot, oskrbo, evakuacijo ranjencev, bojno delovanje oroij ? 5 Dinamika francoskih izgub med Napoleonovim pohodom na Rusijo spodnji diagram prikazuje krivuljo gibanja temperature (francoski viri) 6

Primer odloilnega vpliva geografskega faktorja na rezultat vojne na morju 1588., avgusta, Gran Armada (Armada Invencibel) katolika Filipa II (28 galej, 108 oboroenih trg. ladij) odpluje do Flandrije, da vkrca trupe za napad - z Bojo pomojo - na protestantsko VB po bitki z Anglei, odplujejo okoli kotske in v viharjih in neurjih izgubijo polovico vseh ladij (vetrovi jih vrejo na obalo) panija za vedno izgubi premo na morju, prevzame jo Elizabetina V. Britanija 7 Kljuni prispevek meteorologov uspehu operacije Overlord (6.6.1944. leta) obilje geografskih podatkov, a nejasne meteoroloke razmere bitka meteorologov z obeh obala Lamancha za im tonejo prognozo Lamancha so se pred tem bali Cezar,

Viljem Normanski, panska armada, Napoleon in Marlborough prednost britanskega st. kapitana Stagga izkunje in vpogled v nemke podatke nad celo Evropo in Atlantikom (operacija Enigma) ibka toka: pritiski nestrpnega Zdruenega poveljstva nervoza zaradi prelaganja metafora last five minutes chance ? protislovje med eljo, da desant ostane im dlje skrit v meglicah, da pa obenem imajo lastno letalstvo i ladje, ter padalci monosti za udar, kar zahteva dobro vidljivost zahteve poveljstva trifibijske operacije (marinci + padalci KOV + VL + VM) glede najbolj primernega dneva: a) dan pred polno luno ali do 4 dneve za tem b) po izkrcanju vsaj 3 zaporedni mirni dnevi (zaradi nestabilnih izkrcnih olnov je dovoljeno stanje morja le do 3. stopnje Bofora) z do 3/10 oblanostjo in z bazo oblakov nad 3000 ft c) vidljivost do 3 milje

) lahko so jutranje meglice d) izkrcanje mora biti pri nizki vodi, v jutranjih urah, da bi se desantniki lahko izognili oviram in minam in da bi imeli im ve dnevnega asa za unienje ciljev na obali in za osvojitev mostia 8 Ali se odpira monost za aktivno uporabo geografskega faktorja v oboroenem boju ali za njegovo samostojno uporabo ? - primeri iz II. svetovne vojne in poznejih oboroenih spopadov, ter nekaterih poligonskih poskusov - 9 Viri: oroja na novih principih (genetsko, psihotronsko, z usmerjeno energijo laserji, maserji, akustino oroje, , pospeeni delki materije, informacijsko oroje, mikro-roboti in swarming roboti nove generacije , , , XXI RAU universitet Richard Roberts:

Obozrenie No 8 Introducing the 2004 Particle Beam Weapon AU ? - 1984 ... - SVE 1976 I.D. Ljaenko - 2.tom str. 523 - nvo.ng.ru 21.4.2006 10 Teslino oroje ? Viri: implikacije novih oroij na geosfero Percev S.F., Rudenko V.V.: Geophysical weapons and prospects for employment . Military Thought 2013 issue 2, str. 143-149; Frolov V., S.; Geophysical warfare Military Thought 2005 issue 3, str. 180-188; , , http://www.observer.materik.ru

/observer/N4_2003/4_09.htm Robock Allan, Owen Brian: Self assured destruction: The climate impacts of nuclear war Bulletin of atomic scientists september 2012, issue 5, str. 66 -74; http ://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/1 2009/% D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84 %D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1% 87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D 0%B0%D1%8F Richard Muir: Political geography a new introduction Mc Millan Press 1997 str. 154 187: 11 Zaetek resnih razprav o posledicah uporabe novih oroij na geosfero ? na vrhunca stratekega jedrskega tekmovanja med SZ in ZDA posledice unlimited nuclear war:

jedrska zima jedrska no jedrske padavine na severni hemisferi in kontaminacija doktrina stratekega prvega mnoinega jedrskega udara in priakovanega maevalnega protiudara nasprotnika sproi razmiljanja znanstvenikov o stranskih uinkih oz. posledicah mnoine uporabe zranih, povrinskih in podzemnih (podvodnih) jedrskih eksplozij na geosfero in biosfero spoznanje o tem , da bi takna doktrina vojskovanja zaradi kontaminacije Zemlje predstavljala jedrski samomor obeh strani (angl. spodbudi iskanje novih reitev za oroja, ki manj kontaminirajo biosfero (oksimoron ista jedrska oroja?) nuclear suicide), bioloke posledice kontaminacije severni polobli ?

konec biosfere na doktrine eskalacije (Herman Kahn 32. stopnic) in novih jedrskih manj umazanih oroij (mini-nukes, neutronic bombs) vpliv tega spoznanja na nastanek nove ali bi se JO lahko uporabilo za druge namene (kot trigger), npr. za nadzorovano sproanje destruktivnih potencialov same Zemlje na njenih kritinih tokah ? seizmina bomba udarni val 5 km/s napad te vrste bi se teko odkrilo in ne bi bil umazan ? 12 Definicija geofizikalnega oroja hipotetina sredstva in metode s katerimi se deluje na naravno okolje kot objekt, da bi se sproilo njegove odzive, ki nasprotniku oteijo ali onemogoijo uporabo sil in sredstev, lastnim silam pa omogoilo uspeno delovanje klasifikacija oroij: po podrojih delih naravnega okolja: a) litosfera b) hidrosfera c) atmosfera magnetosfera, ozonosfera, ionosfera ) ekosfera d) vesolje ?

neko aksiom: narave se ne da premagati ! ali e velja danes ? ali se da z naravo manipulirati in do katere mere se naravo lahko modificira ? aksiomi klasikov : morja, reke, movirja, gore, dungle, tundre, puave, gozdovi kot nepremagljive ovire in trdnjave general Zima ? alternativa? metode in sredstva za modificiranje klime in vremena (naravnih pojavov) 13 Geofizikalna vojna ali geografska vojna? hipotetino oznauje namerno uporabo naravnih sil v vojake namene s pomojo aktivnega delovanja na naravno okolje vojskovalia in na procese, ki se odvijajo v njem umetno ustvarjanje: potresov plazov valov cunami, nalivov poplav poarov dneva (noni polarni sij!) magnetnih viharjev, strel spremembe temperatur v doloenem podroju uporaba UV arenja sonca in kozminih arkov (ozonska plast)

ustvarjanje plazov vdorov zemlje in zajezitev na rekah delovanje na meteoroloke pojave (padavine, megle, veter, temperatura) podvrsta geofizikalne vojne meteoroloka vojna vpliv podzemnih in globokovodnih JE vpliv razprevanja pivnikovsonnega arenja v zgornjih plasteh atmosfere na arenja, ki prihajajo do Zemlje iz vesolja vpliv na polarni sij, na magnetno polje Zemlje 14 Termini, ki so danes v rabi tektonsko (seizmino) oroje klimatsko oroje meteoroloko oroje ognjeni viharji umetne padavine plavajoe ledene gore kot plavajoe letalske baze umetne megle

ali so bila doslej geofizikalna oroja uporabljena? umetno ustvarjene poplave v Nizozemski, v Ruhru, v II. SV (ruenje nasipov in jezov) razbijalci megle na letaliih v II. SV FIDO fog intense dispersal operation 450.000 lit/h za letalie BA firestorm Dresden II. SV umetna deevja v Vietnamu operacija Popeye (srebrov jodid) in fire storm 100.000 ton orange, beli padavine jedrskih eksplozij prekinitev zvez po jedrski eksploziji v atmosferi (EMP) udarni valovi po podvodni JE 15 Najstareje geofizino oroje dimne snovi (angl. smoke agens) za imitiranje megle dimne snovi - kemine spojine ali zmesi, ki se v zraku spremenijo v aerosole in tako ustvarijo dim ali meglo, kar zmanja vidljivost s tem se sile skrijejo pred

nasprotnikovimi opazovalci in zmanja uinek njegovega ognja dimne snovi se uporabljajo v napadu, obrambi, med manevrom, med baziranjem maskiranje z dimnimi sredstvi sprva se uporabljajo improvizirana sredstva (slama, listje v XIX. st. se izdelujejo specialna sredstva dim kemini produkt oksidacije, ki je lahko bel (popolno izgorevanje cinka v prisotnosti oksidatorja kalija ali magnezija), rn (nepopolno izgorevanje organskih snovi oglje, olja) ali obarvan megla nastaja z izhlapevanjem anorganske materije (klorsulfonske kisline, veplovega trioksida) v kontaktu z zrakom vpliv gostote dimnega agensa (mg/ m3) in relativne vlanosti zraka, padavin, vetra, temperature zraka in okolja (kopno, morje, movirje) na formiranje dimnih zaves 16 Kako vpliva dim umetna megla na boj ?

empirine norme: ugodne razmere za uporabo dimnih zaves: veter stalne uspenost pehotnega ognja se hitrosti do 2-4 m/s zmanja 3-5-krat, e se cilj raven teren nahaja v dimni zavesi in 10-15vlano hladno vreme brez krat, e se s tem orojem vertikalnih zranih tokov jutro ali veer strelja iz zavese neugodne razmere. moan mraz in veter, sonno in suho z art. ognjem se ne more vreme streljati na tokaste cilje ampak letalo s 500 kg dimne zmesi samo na celotno povrino formira zaveso dolgo 2-3 km, visoko 200-300 m mono zmanjane razdalje za 1 km2 2-3 letala odkrivanja ciljev 17 Maskirna sposobnost agensov v m

mg/m3 m fosfor: 20 6 60 3,5 200 1 veplov trioksid 30 6 60 4,5 200 2 0 stopinj C relativna vlanost zraka 90% idealni premeri dimnih aerosolov v cm: 0,037 cm 0,0001525 cm delitev agensov po nainu ustvarjanja dima: prva skupina ustvarja dim z gorenjem (beli fosfor, vlana slama) s kisikom iz zraka druga (ogljikovodiki, klor): dim nastane s hlajenjem aerosola tretja (veplov trioksid, klorsulfonska kislina) reakcija agensa s paro v zraku novi agensi tudi proti

radarjem in IR-senzorjem elementi dimne zavese: poraba agensov, hitrost nastajanja zavese, dolina, irina in viina zavese, vidljivost skozi zaveso, trajanje zavese, smer gibanja zavese 18 Projekt sistema za razbijanje megle FIDO (Fog Intense Dispersal Operation) grelci so na medsebojnih razdaljah 160 m, irina steze 100 m, dolina steze 1000 m ob uporabi reflektorja pilot vidi stezo na 5 milj, FIDO vidi na 60 milj opravljeno je bilo 3500 pristankov po megli, reeno je bilo 3500 lanov posadk, ki bi sicer morale skakati s padali in bi letala bila izgubljena na sliki levo je posnetek aktiviranega sistema FIDO, na desni pogled z letala 19 na stezo v megli Prva ideja o seizminem oroju se rodi e v tridesetih letih XX. st.

seizmina bomba - britanski ing. Barnes Wallis (Vickers Armstrong) ideja o prebojni bombi velike mase (10 ton) in nadzvone udarne hitrosti, ki bi podzemni cilj uniila z udarnim seizminim valom eksplozije do katere bi prilo pod objektom eksplozija 40 m pod zemljo, brez lijaka samo camouflet in seizmini udar uniujoi vodoravni in vertikalni pospeki ideja ni realizirana ni bilo e tekega bombnika, ki bi nosil 10 ton in se dvignil na 12 km; pogoji za realizacijo ele 1944. leta Halifax - Tallboy in Grand Slam uspena uporaba na D - day 1944. leta omejitev: nosilnost letal; zato ima Tallboy 6,35 m x 0,93 m 5,4 tone; Grand Slam 7,7 m x 1,17 m 10 ton pod zemljo razbije 10.000 m3 imitacija ZDA - amerika bomba Cloudmaster (T-12) - za doseganje nadzvone padne udarne hitrosti je potrebna viina meta bombe 12 km, za ruenje objekta z eksplozijo pod objektom je potrebna masa 20 ton (8 ton eksploziva torpex) - vigalnik z upoasnitvijo ohije bombe iz kaljenega jekla, da zdri udar in globino prodora 55 20 m

Namerno sproanje poplav operacija Kazen (angl. Operation Chastise) izum ing. Barnesa Wallice e 1939. leta: s seizminimi bombami (angl. earthquake bombs) zruiti jezove v dolini Ruhra (reke Moehne, Enepe, Eder, Sorpe), s tem prekiniti elektro-oskrbo glavnega sistema nemke jeklarske industrije in obenem poplaviti celotno podroje s 330 milijoni ton vode in ga za dalj asa opustoiti izbrane tare: 4 jezovi na izbrani as: najveja akumulacija vode v asu topljenja snega (maj) no s polno meseino problem je v tem, da RAF takrat e nima bombnikov za seizmine bombe ie se reitev v poskakujoi bombi (angl. bouncing bomb), ki bi

udarila v jez nad vodo in potonila do globine 10 m, kjer bi eksplodirala in zlomila jez na najbolj obutljivi toki enote 617. eskadrilje RAF (20 modificiranih bombnikov Halifax angl. dambusters) in bombe so pripravljene ele aprila 1943. leta (dolgotrajno urjenje pilotov za nizek let ponoi met ponoi z viine 18 m, s hitrostjo 390 km/h) prebit jez po napadu 21 Napad 16/17. maj 1943. leta globinska bomba dolina bombe: 152 cm; premer: 142 cm; masa: 4,195 kg, od tega 2,990 kg eksploziva torpex hidrostatski vigalnik tempiranje 10 m razdalja odmeta bombe: 365-472 m viina: 18 m sinhronizirani napad v treh valovih na razline jezove strateki udar na industrijo na reki Moehne izliv 132.500.000 m3 vode, na ostalih 70.000.000 m3 redukcija proizvodnje jekla 75% - ubitih 1600 ljudi eno leto dela cca 10.000 delavcev

na odpravljanju posledic shema napada 22 Repriza Waliceove ideje v S. Vietnamu 1972. leta Mac Namarra in agrarna verzija stratekega zranega napada na ivljenjsko pomembno podroje Delte Rdee reke gosto naseljena Delta(800 ljudi/ milj2) v kateri ivi 10 milijonov ljudi kot itnica za oskrbo civilnega prebivalstva SV in enot FLO JV kanali kot edine komunikacije tisoletna zgodovina gradnja nasipov, jezov in namakalnih ter plovnih kanalov kot preventiva proti monsunskim poplavam pretok Rdee reke 3080 m3/ s (Mississipi 3600 m3/s) kljuni vzhodni trikotni del Delte 2500 milj kot teie zranih napadov (itnica ria) 23

Ugotovitve Lacosta in mednarodne komisije metoda napadov napadi niso bili stranska kombinacija razprevanja koda, kar so trdili v ZDA, ampak namerno nartovana srebrovega jodida in bombardiranja obutljivih vojaka operacija s katero tok na sistemu nasipov in so eleli sproiti poplave in jezov unienje letine oz. fugasne seizmine gospodarski zlom SV in JV bombe 500/1000 funtov operacija je bila del ekoloke vojne (ogroanje kraterizacija premer 11 m, globina 6,-6,7 m s poplavo ivljenj 1,5-2 razpoke na 46 m vloga CZ, milijona ljudi) ki je prepreila katastrofo 24 Ognjene nevihte (angl. fire storm) v srediu poara, dviganje toplega zraka in pad tlaka nastanek umetne ciklone termalni steber z pirokumulo-nimbusom visokim 10 km z obrobja pihajo moni viharni vetrovi iz vseh

strani, v sredie poara in dovajajo kisik, kar e pospeuje izgorevanje 25 Kako nastane in kaken je uinek ognjene nevihte (fire storm) ? v prvih napadih je unien vodovod nart britanskega marala Arturja Harrisa za ognjeno nevihto sledijo udari po zgradbah z primer Drezdna 6,5 km2 (13.ruilnimi bombami 17.2.1945. leta) zaporedni dnevno-noni napadi nato z zaigalnimi bombami po mestu, ki ve nima gasilske 1300 britanskih in amerikih bombnikov na sredie mesta slube 5200 ton ruilnih bomb zaduitev ljudi v zakloniih 1820 ton zaigalnih fosfornih bombic zaradi pomanjkanja kisika in Hamburg 27.7.43 12 km2 dima rtve: 35000 100000 ubitih: 46000 prebivalcev prebivalcev rtve so veje kot pri jedrskem prebivalcev(nepopolni udaru po Nagasakiju (1945. leta)

9/10.03.45 Tokio 100000 mrtvih podatki zaradi beguncev z vzhoda) 26 Plavajoa ledena gora - letalonosilka Britanski projekt Habakkuk nastane v kritini situaciji, ko je v UK zmanjkalo jekla in aluminija, grozila je pa na oceanih nevarnost od nemkih podmornic - znanstvenik Geoffrey Pyke, ki je delal v tabu za kombinirane operacije, predloi 1942. leta gradnjo gigantske letalonosilke za 200 lovcevbombnikov Spitfire ideja: imitacija ledene gore na Arktiki (slika zgoraj) slika modela spodaj: spodriv: 2,2 milijonov ton doline: 600 m; irina: 90 m; ugrez: 60 m poganjalo bi jo 26 EM 33000 KM vsa dela na projektu so opuena 1943. leta 27 http://www.globalresearch.ca/videohaarp-geophysical-warfare/9146 strogo zaupen projekt plimno-valne bombe (tidal wave bomb) na Tihem 0ceanu Novi Zeland prof. Thomas Leech 1944/45

projekt deklasificiran ele 1999. leta! alternativa za A- bombo (projekt Manhattan) ? zamisel: ruilni uinek z udarom vala cunami po japonskih obalnih mestih poskus s 3700 bombami, aktiviranih v razlinih serijah z namenom, da se premakne tektonske ploe na obutljivih tokah projekt cunami bombe project Seal sedem mesecev poskusov 1944/45 v rajonu Aucklanda (Whangapararoa serija minipodvodnih eksplozij povzroi cunami val 10 eksplozij povzroi val od 33 ft prednost dobi obetavneji projekt Manhattan projekt A-bombe je bil ocenjen kot obetavneji, zato je projekt Seal odloen v arhiv (in se je zanj zvedelo ele 1999. leta)!

udar plimnega vala ? 28 Umetne padavine (angl. artificial precapitation, rainseeding) izhodie: tvorba jeder>0,1 mm (angl. nucleation) v oblakih (kumulusi, nimbusi, kumulonimbusi) katalizatorji za tvorbo jeder ? srebrov jodid, suhi led (CO2), higroskop. kuhinjska sol trajanje izpraznitve oblaka nad doloenim ozemljem ? do koliko % se lahko poveajo padavine ? 30% ? utrgal se je oblak ? lilo je kot iz kafa ? oblike padavin: de, sneg, toa posledice odvisne od terena 24 drav izvaja poskuse z modifikacijo padavin ZDA letno porabijo 15 milijonov $, LRK porabi letno 150 milijonov $ samo za

regionalni program umetnih padavin! ! metode: a) sredstva za tvorbo jeder v oblaku suhi led (CO2) srebrov jodid tekoi propan impulzi IR-laserjev delujejo na veplov oz. duikov dioksid v atmosferi ruska akustina indukcija padavin b) vektorji za razprevanje: rakete letala zemeljski agregati LRK je v obdobju 1999-2006 ustvarila 40 milijard ton deja letno, sedaj e 55 milijard ton, perspektivni nart 4-krat ve

! 29 Umetne padavine v vojnah v JV Aziji cilj: s sistematinim zasipanjem deevnih oblakov poplaviti rieva polja za oskrbo FLO napasti logistine komunikacije FLO (razmehati kolovoze, razliti kanale ob rekah, povzroiti plazove, upoasniti oz. prekiniti promet z vozili) as: monsunsko obdobje operacije: Stormfury (1962-83 poskusi slabljenja in preusmerjanja tropskih ciklon), Cirrus (poskus modifikacije hurricana 1947), BATON operacija Popeye poskusna bombardiranja Laosa (brez znanja vlade) od tod prenos operacij na ozemlje Vietnama letna poraba srebrovega jodida 3600000

$ v 2602 napadih odvreno 47409 ploevink srebrovega jodida povpreje cca 20 ploevin/napad kulminacija 1971. leta poraba 11000 ploevink v povpreju poveane padavine za 3krat, trajanje deja za +50% kombinacija s herbicidi in defolianti (72 milijonov litrov agensa Orange, od tega 44 milijonov z dioksinom) ecological war (unienih milijon ha dungle) gen. Pavle Jaki ruenje erdapa in Panonsko morje 30 Umetni de v Abu Dabiju 2011. leta stara metoda (Vietnam unievanje letine ria): v oblaku se razpri srebrov jodid, suhi led (CO2) ali sodium klorid nastane kondenzacija zane padati de letala kot najbolj primerna za razprevanje agensov kitajski in indonezijski

novodobni poskusi boja s smogom (poar v dungli) s pomojo umetnega deja ruska akustina indukcija deja ? v Abu Dabiju je na tleh, v puavi, v juliju in avgustu, po doloenem sistemu razmeeno 52 generatorjev, ki so razprevali ione deevalo je na lokaciji in v asu v katerem nikoli ni bilo deja izdatki: 11 milijonov $ v obeh primerih: nujen oblak nosilec vlage 31 Noveji primeri Irak 1991. leta irake enote so ob umiku iz Kuvajta zagale 1250 vrtin med operacijami je zgorelo 1.000.000 ton surove nafte veter je raznesel rne oblake v Kuvajt, Irak in S. Arabijo - padec temperature pod oblaki za 10 stopinj Celzija zastrupljanje morja z izlivi 3 milijonov sodkov sirove nafte v morje (ribe, koljke,

alge) okvare zalivskih destilerij morske vode vsak dan se je v zraku odloilo 50.000 ton veplovega dioksida, 100.000 ton saj in 80.000 ton ogljikovega dioksida padavine iz kislih oblakov (do Himalaje, Irana, Turije) so zastrupljale ljudi, rastline, ivali, vodne vire onemogoena raba OE sistemov in laserjev koda s kontaminacijo z eno zagano vrtino ustreza po uinku JO od 3-5 KT kako je bilo neko ? 32 Vpliv naravnih pojavov na vojake operacije metode v antiki ? narava sama generira klimatske, vremenske in astronomske razmere

v litosferi, hidrosferi, atmosferi in biosferi ter v vesolju neko so ljudje ugibali in napovedovali te razmere na podlagi izkuenj oz. povpreij v primeru odstopanja od povpreij (monih deevij, neviht, poplav, poarov, hudih zim, su, visokih plim osek, sonnih oz. luninih mrkov) so iskali in videli vpliv vije sile vojskovodje se pri napovedih opirajo na rece (ki imajo monopol na stik z vijimi silami) Zevs kaznuje z bliski, Poseidon z valovi, Eol z viharji vloga recev, pri napovedih za potrebe vojskovodij opazovanje znakov v naravi omen in njegov pomen znamenja na nebu, na rastlinah napovedi z opazovanjem vedenja ivali, z rtvovanjem ivali ali ljudi, s kartami, s kockami, z vlivanjem raztaljenega svinca v vodo, s konzumiranjem opojnih snovi-strupov (mediji)

dvoumne napovedi za zmanjanje tveganj napovedovalcev statistina analiza vojn kae na sezonskost pohodov: pomlad - za napadalca najmanj tvegano - najbolj primerno obdobje za pohode 33 Stari zgodovinski primeri naravnih katastrof z odloilnim vplivom na vojake pohode: na kopnem: eksodus Judov pod vodstvom Mojzesa prek Rdeega morja (inaice sodobnih interpretatorjev Biblije liberalci vs konservativci naravni ali nadnaravni pojav ?) Napoleonov pohod na Rusijo 1812. leta na morju: polom mongolske flote v pohodih na Japonsko 1274. (nevihta) in 1281. leta (tajfun - kamikaze)

polom panske Velike armade Filipa II v pohodu na Veliko Britanijo 1588. leta sklep: vedno so bile naravne katastrofe oroje zmage tevilno ibkejega ? ali to e velja ? 34 Naravne katastrofe v tretjem tisoletju spodbuda za iskanje vzroka krivca ? neko so za naravne katastrofe iskali krivce grene kozle: pri arovnicah in arovnikih pri Judih in drugih inovercih v grenem ivljenju in napuhu ljudi (nesrea kot boja kazen) v poloaju zvezd in planetov v volji (jezi) ualjenih bogov, ki se jih ne spotuje dovolj naravne nesree so bile obravnavane kot znamenje (lat. omen) oz. uvod za teke dogodke, ki prihajajo (Antikrist? sedem jezdecev Apokalipse ?)

nesree kot sproilec govoric, udeev in spreminjanja vedenja ljudi (sodni procesi, pogromi, linanja in druge iracionalne metode sproanja napetosti) danes se iejo vzroki v namernih posegih ljudi, v raziskavah in poskusih bogatih, vojako monih drav korelacije javno mnenje (in njegovi kreatorji) poskua povezati tehnoloke in znanstvene doseke in poskuse ter njihove posledice nesree, katastrofe pri tem, namesto jasnih dokazov, ostajajo sumi, nezaupanje in namigovanja ter podtikanja zastrupljanje ozraja z nezaupanjem (po Vietnamu, resolucija OZN iz 1977. leta o prepovedi spreminjanja okolja bistveno ne spremeni stanja) katastrofe kot strelivo informacijske vojne vloga tabloidov v dviganju tirae 35

Pregled katastrof v zadnji dekadi 1997/98 El Nino koda 20 milijard $ 1999 potres v Turiji 20.000 mrtvih 2003 uragan Izabella ve tiso mrtvih 2004 Sumatra cunami 300.000 mrtvih 2005 Katrina ZDA -2000; Pakistan potres 100.000 mrtvih 2008 izbruh vulkana aitena, v ileju 2009 poari v juni Evropi 2010 izbruh vulkana na Islandu zrani prometni kolaps nad Evropo - Haiti libijsko poletje v Rusiji 50 dnevna anticiklona (prvi v 130 letih) huda zima v Rusiji 2010 2011 mnoien pomor ptic vica, ZDA, Kanada, Italija, LRK, Japonska, Rusija katastrofe spodbujajo razmiljanja o vzrokih: pesimisti vs optimisti 36 Konvencije, ki naj bi vsem onemogoile namerno vplivanje na okolje normativna preventiva

29. seja OZN o prepovedi delovanja na naravno okolje in klimo v vojake namene (1974) Dunajska konvencija o ohranitvi ozonske plasti 1985. leta Montrealski protokol o snoveh, ki uniujejo ozonsko plast 1987. leta Konvencija o bioloki raznovrstnosti 1992. leta Konvencija o spremembah klime 1992. leta ali tevilne konvencije kaejo, da je vse v redu ali pa prav nasprotno - dokazujejo, da obstajajo sumi, da se za kulisami konvencij odvija razvoj novih oroij ? pozitivna stran razvoj monitoringa s katerim se pazljivo in stalno spremlja dogajanja v geosferi 37 Pravi vzroki za naravne katastrofe ? - e znanstveniki vedno ne vedo pravi odgovor in so v dilemi, ga vedno vedo politik(ant)i - zarotniki ? Hugo Chavez 2010. leta obtouje ZDA za potres na

Haitiju Ahmadinedad obtouje ZDA za veliko suo 2012. leta Jurij Solomatin Ukraina obtouje ZDA za spreminjanje klime 2002. leta s HAARP (angl. High Frequency Active Auroral Research Program) amer. meteorolog Scott Steven obtouje Ruse za tajfun Katreen 2005 dr Rosalie Bertell v Daaki obtouje ZDA za ustvarjanje tornadov, tajfunov in za potrese v Kaliforniji, za poskuse v ozonski plasti z barijem in litijem kopienje obtob na raun ZDA 1993. leta gen.maj. Kalugin, ex KGB, po begu na Zahod, o projektu SZ Sura za cunami udar po pacifini obali ZDA problem dokaznih postopkov namernega vpletanja v naravo katastrofe kot politino oroje za diskreditiranje nasprotnikov 38 Poskusi HAARP v ionosferi (sloj 70350 km) usmerjanje impulznih in

kontinuiranih signalov z mojo 2,8-3,6 MW in frekvenco 2,8-10 MHZ v ionosfero (njen profil se spreminja iz leta v leto, ure v uro) plazmoid (lea) s premerom nekaj deset km merjenje odzivov cilj ? poboljanje zveze, navigacije (GPS), odkrivanj (radarji OTH) teorija zarote - Jesse Ventura (ex-guverner Minessote) mind control ? http://agnivek.ru/plazma.htm http://www.agnivek.ru/plazma2.htm 39 Refrakcija v ionosferi arki odbiti od ionosfere naj bi zadeli ciljana podroja na Zemlji in spremenili ? vir: http://users.picknowl.com.au/~wavetel/propagation 40 ameriki sistem HAARP, ustanovljen 1993. leta

cilj: raziskave ionosfere izvaja: Office of Naval Research Air Force Research Laboratory merilni in opazovalni intrumenti, laboratoriji, raunalniki center, knjinica in druga infrastruktura 3,6 MW 2,8-10 MHz 3,6 milijonov W plazma plazmoid kot lea 180 anten na 13 ha postaje v Norveki Tromse, na Aljaski ruski sistem Sura 4,5-9,3 MHz 3x250 KW 20 High Frequency Active Auroral Research Program = HAARP ? HAARP uradno je del obrambnega projekta SDI (Strategic Defense Initiative) in Star Wars, s katerim se eli dosei globalno prevlado v EM spektru do 2020. leta cilj: preuevanje ionosfere (sloj 50-1000 km nad zemljo), da bi se bolje izkoristilo zveze in izvidovanje v EM-spektru ne gre le za pasivno opazovanje in merjenja poilja impulze EM energije na ciljana obmoja ionosfere kritiki iz ZDA: dr Michel

Chossudovsky in dr Nick Begich ocenjujejo, da se s tem lahko povzroi cunami-valove in potrese HAARP je neuradno globalizacijsko oroje za mnoino unievanje HAARP gigantski grelec, ki povzroa motnje v ionosferi, luknje v zaitnem plau Zemlje skozi te luknje arki iz vesolja prodrejo do povrine Zemlje destrukcija ? inertnost OZN - resolucija EU iz 1999. leta o zaskrbljenosti zaradi HAARP, ki bi lahko vplival na zdravje ljudi in na okolje 42 Delovanje HAARP rakete, letala, sateliti in druga telesa so negativno nabita HAARP ustvarja pozitivno nabite plazemske reetke - trk telesa z reetko unii elektronske sklope telesa (http://www.rusidea.org/? a=34009); 43 Umetne strele - bliski kot oroje za unievanje elektronskih naprav ?

sedanji eksperimenti KOV ZDA: LIPC Laser-Induced Plasma Channel z zelo kratkimi laserski impulzi (2 trilijoninke sekunde) usmerjenimi na cilj, se ustvari kanalTeslini eksperimenti v laboratoriju leo; skozi njega se napetost strel ve milijonov voltov, poilja mikrovalovne impulze ko zadenejo dolina 30-40 m grmenje se slii prevodnik (letalo, tank, dale (20-25 km); uspeno umetno ladjo) uniijo sproanje strel-bliskov v oblakih v elektronske sklope ? Evropi 2008. leta (http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080414082517. 44 Govori in intervjuji VIP gronje s prazno puko ali z orojem sodnega dneva ? koncem 2012. leta obrambni minister RF Serdjukov napove razvoj oroij na popolnoma novih fizinih principih njegove projekte potrdi podpredsednik Akademije za geopolitine probleme

dr. voj. ved Sivkov http://svpressa.ru/war21/a rticle/53892 / gronje s projekti oroij, ki delujejo na novih fizinih principih: oroja z usmerjeno energijo (DEW) laserji maserji akustina oroja geofizikalna oroja genetska oroja psihotronska oroja 45 Viri za preuevanje: HAARP Build-Out To The Ultimate Weapon of Mass Destruction: 3.6 Million Watt "Owning the Weather" for Capacity Complete Military Use

By Jerry E. Smith (http:// by Michel Chossudovsky ( www.rense.com/general70/haar p.htm http:// ) www.globalresearch.ca/articles/C HO409F.html Chemtrails: Aerosol and ) Electromagnetic Weapons in the HAARP - New World Order Mind Age of Nuclear War Control by Amy Worthington (http and Weather Warfare Weapon ://www.najdi.si/search.jsp?q=%s) Background of the HAARP Project ex guv. Minessote Jesse Ventura: mind control ? Prepared by Rosalie Bertell, Ph.D., GNSH (http:// fizik Bernard Eastlund: www.theforbiddenknowledge.co modificiranje vremena m/hardtruth/haarp_mind_weath er_control.htm ruski znanstveniki lani RAN - o geofizini vojni ) 46 http://www.agnivek.ru/plazma4.htm Dodatni viri za preuevanje:

v Franciji poskusi aktiviranja strel bliskov v nevihtnih oblakih - z laserjem 2012. leta http://www.newscientist.com/ article/mg21328584.200-lightningdirected-by-laser-beams.html problem usmerjanja bliska na cilj: http:// www.smartplanet.com/blog/smarttakes/lightning-can-be-directed-by-laserbeams/ http://qz.com/138141/china-creates-55billion-tons-of-artificial-rain-a-year-andit-plans-to-qui.. . http://inhabitat.com/china-will-createartificial-rain-to-fight-smog/ www.pogodaiklimat/article28.htm http://mason.gmu.edu/~fdillon/ military.htm http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf /f/5/D_Day_The_Role_of_the_Met_Offic e.pdf http://www.praxis-epress.org/CGR/32Lacoste.pdf umetni de bombardiranje oblakov cloud seeding LRK letno in v perspektivi: http://qz.com/138141/china-creates-55billion-tons-of-artificial-rain-a-year-and-it47 plans-to-quintuple-that/

Recently Viewed Presentations

 • Quantitative assessment of the risk of listeriosis from soft ...

  Quantitative assessment of the risk of listeriosis from soft ...

  Régis Pouillot1, Loan Nguyen2, Sherri Dennis1. 1 FDA/CFSAN, USA2Health Canada - Santé Canada. Quantitative Assessment of the Risk of Listeriosis from Soft-ripened Cheese Consumption in the United States and Canada.
 • Mieux informer : stratégies pour rendre les informations plus ...

  Mieux informer : stratégies pour rendre les informations plus ...

  Intelligibilité - Historique Élargir le concept de lisibilité…compréhensibilité… interaction texte-lecteur (Racle, 1988) Avoir accès au sens du texte (Labasse, 1999) Indicateur de l'intelligibilité : facilité ou difficulté des lecteurs à comprendre la teneur d'un texte (Sorin, 1996) Logique, organisation et...
 • Overview of the Compliance Requirements for the Stage 2 DBP ...

  Overview of the Compliance Requirements for the Stage 2 DBP ...

  Assessment source monitoring requires raw groundwater source monitoring based on the groundwater's susceptibility to fecal contaminants; this monitoring is generally required every month and may be required for a specific amount of time or for an indefinite period of time....
 • Introduction to Relational Databases

  Introduction to Relational Databases

  ORDER BY, GROUP BY Rank students by their grade in fall database course Idea: speed up access to desired data "Find all students with gpa > 3.3 May need to scan entire table Index consists of a set of entries...
 • Medical Risk Solutions - My Health Onsite Wiki

  Medical Risk Solutions - My Health Onsite Wiki

  Risk Factors. Smoking - as many as 3 out of 4 people with COPD smoke or used to smoke; people with a family history of COPD are more likely to develop the disease if they smoke. Long-term exposure to other...
 • What are - Teachers.Henrico Webserver

  What are - Teachers.Henrico Webserver

  Definition A synonym is a word that has almost the same or similar meaning Cold - Chilly Vacant - Empty Big - Huge What are Synonyms? Definition A synonym is a word that has almost the same or similar meaning...
 • Instructor Materials Chapter X: Chapter Title

  Instructor Materials Chapter X: Chapter Title

  LCP is the PPP protocol used to establish, configure, test, and terminate the data link connection. LCP can optionally authenticate a peer using PAP or CHAP. A family of NCPs are used by the PPP protocol to simultaneously support multiple...
 • Living Psychology by Karen Huffman

  Living Psychology by Karen Huffman

  ©John Wiley & Sons, Inc. 2010 Social-Emotional Development—Baumrind's Three Parenting Styles Permissive (Permissive-Neglectful & Permissive-Indulgent) Authoritarian Authoritative Identified by degree of control/demandingness (C) & warmth/ responsiveness (W) ©John Wiley & Sons, Inc. 2010 Social-Emotional Development—Baumrind's Three ...