Gestió d'Actius

Gestió d'Actius

rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssessorament Servei dAssessorament i Control i Control Economicofinancer Economicofinancer JORNADA DUSUARIS 24/25 de febrer de 2005 rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Per qu un conveni ? Donar compliment a la llei de protecci dades personals Donar forma legal al comproms de confidencialitat de dades econmiques gestionades Regular el marc de funcionament

Jornada febrer 2005 rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Format legal Encomanda de gesti prevista a lart. 15 de la llei 30/92 de 26/11 de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com Conveni tipus aprovat per Diputaci Conveni especfic aprovat pels Ens interessats Signatura del Conveni entre Diputaci i lEns Cobreix les diferents activitats que es regulen en el Protocol del Conveni, i que poden modificar-se, si fos necessari, en el futur, sense haver-se de signar nous convenis Jornada febrer 2005

rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Gesti encomanada Manteniment de la infrastructura informtica i de comunicacions necessria Mantenir i gestionar les bases de dades Conservar les dades histriques durant el perode que es regula en el protocol Facilitar la descentralitzaci operativa Donar assistncia, tant a nivell de gesti econmica, com a nivell informtic per assegurar el funcionament de tot el sistema Assegurar, en tot moment, la coherncia de les dades que formin

part de lASGEL Jornada febrer 2005 rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Mesures de Seguretat Adopci de les mesures necessries per garantir la seguretat de les dades emmagatzemades en les bases de dades Gesti dun sistema de control daccessos al personal autoritzat pel lEns Autoritzaci al personal de suport de lASGEL a les dades, a nivell de consulta, no de modificaci, llevat de petici/autoritzaci de lEns Diputaci sols resta autoritzada a utilitzar les dades NO personalitzades amb finalitats estadstiques obtingudes mitjanant procediments de dissociaci (SIEM, clcul de mitjanes, ...)

rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Compromisos per lEns que encomana Adoptar els actes administratius necessaris i les actuacions adients per fer possible la realitzaci de lencomana per part de Diputaci Manteniment de les dades, dins un marges raonables que es regulen en el Protocol A seguir els protocol dactuaci fitxat per Diputaci rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local

Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Finanament Vigncia - Extinci El finanament s a crrec del pressupost de Diputaci La vigncia es preveu indefinida LEns que encomana podr deixar sense efecte el conveni, si aix ho decideixen els seus rgans competents Diputaci podr denunciar el conveni per manca de compliment de les obligacions de lEns Amb lextinci del conveni es procedir a retornar a lEns la totalitat de dades, documents i altres suports que estiguessin gestionats per Diputaci rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local

Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Protocol Aspectes generals Descripci dels serveis que composen lASGEL Es regula la normativa de peticions de serveis i daccessos Es regula la no utilitzaci de les copies de seguretat per la correcci derrors operatius Es recull la responsabilitat de lEns pel que fa a les dades que figuren a les seves bases en el moment de fer el tancament comptable, tot oferint lassistncia de Diputaci en els aspectes que es considerin adequats Es recull que els estudis / informes elaborats dins lASGEL son ds exclusiu per lAlcalde i lequip de govern de lEns rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local

Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Protocol Manteniment de bases de comptabilitat A partir del 30 de setembre es renovaran les bases dels Ens que ja han realitzat el tancament de lexercici anterior Pel Ens que tanquin desprs del 30 de setembre de lexercici segent, la renovaci es realitzar a la fi del trimestre natural en que s'efectu el tancament La renovaci consisteix en traslladar a CD-LIQ lexercici n-2, sent n lexercici tancat, i a installar la base de lexercici n+2 rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Jornada febrer 2005

Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Protocol Manteniment de bases de comptabilitat Exercici a CD-LIQ Darrer exercici tancat Nou exercici obert SITUACI ACTUAL rea de Govern Local Intervenci General 2005, fins 30/9, per Entitats amb 2003 tancat Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local 2001 2002 2003 2004 2005 SITUACI NORMAL AL DARRER TRIMESTRE 30/09/2005 Entitats amb tancament 2004 fet 2002 2003 2004 2005 SITUACIONS D'ENDERRARIMENT COMPTABLE Entitat que ha tancat el 2004 el 15/10/05, a 31/12/2005 2002

2003 2004 2005 Entitat que ha tancat el 2003 el 15/10/05, a 31/12/2005 2001 2002 2003 2004 Jornada febrer 2005 2006 2006 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Protocol Ens amb comptabilitat endarrerides Si lEns disposa de ms de dos exercicis comptables, sense tancar, anteriors a lexercici actual Es comunicar a lEns que disposa de 6 mesos per realitzar el tancament de

lexercici ms antic obert Si transcorregut aquest termini, no sha procedit al tancament, Diputaci resta facultada a denunciar el conveni en base a la manca de compliment de les obligacions de lEns rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local ENS AMB 2002 SENSE TANCAR A 30/6/2005 EXERCICI 2002 EXERCICI 2003 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 30/06/2005 -> 3 EXERCICIS 01/01/2006 -> 3 EXERCICIS 30/06/2006 -> 2 EXERCICIS Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Protocol Ens amb mduls en dess En el tancament, es facilitar la conciliaci entre la

comptabilitat i la gesti dactius i passius, si lEns utilitza els programaris daquests mbits rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Si aix no es possible, per manca de collaboraci de lEns, Diputaci resta facultada a retirar el suport i els accessos, per via telemtica, als programaris daquests mbits Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Trmit daprovaci a Diputaci Saprova en el Ple del 24 de febrer Lacceptaci de lencomanda de gesti de les entitat que ho sollicitin El Conveni tipus

El Protocol rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Publicaci al BOP Comunicaci als Ajuntaments i Entitats, amb tramesa de 2 exemplars del Conveni (amb indicaci dels organismes municipals que actualment utilitzen el servei) i Protocol Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Trmit daprovaci a Ajuntament Verificaci de que els Organismes que hi figuren son els correctes

Acord de Ple rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Aprovant lencomanda de gesti en nom de lAjuntament i dels Organismes pblics Autoritzaci a lAlcalde per la signatura del Conveni LAlcalde signa les 2 copies del conveni i senvien les 2 al Servei dAssessorament i Control Economicfinancer de Diputaci Jornada febrer 2005 Conveni rea de Govern Local Direcci de Serveis Econmics Intervenci General Servei dAssessorament i Control Economicofinancer Trmit daprovaci a Diputaci

Signatura del Conveni per part de Diputaci rea de Govern Local Intervenci General Servei dAssistncia a la Gesti Econmica Local Retorn dun exemplar signat a lAjuntament Declaraci del fitxer a efectes de la llei de protecci de dades personals Publicaci en el BOP de la llista dEntitats que han subscrit el Conveni dencomanda de gesti de lASGEL Jornada febrer 2005 Conveni

Recently Viewed Presentations

 • New Meal Patterns Presented By: Sara Silvernail, Training

  New Meal Patterns Presented By: Sara Silvernail, Training

  "Additional" - Any vegetable subgroup may be offered to meet the total weekly vegetable requirement. Veg. subgroups do not need to be offered in any specific sequence during the week. The menu planner decides when/how to offer them over the...
 • June 2015 Update on the Implementation of the

  June 2015 Update on the Implementation of the

  Hanford contractors meet to coordinate actions and share ideas on the how to implement the revised standard. Members are made of training managers, HAZCOM subject matter experts, chemical management program personnel, industrial hygienists, CITS and SDS administrator. (Best Practice)
 • Rock Canyon XC

  Rock Canyon XC

  Nike Cross Regionals Southwest, Casa Grande, AZ November 21st-23rd. ... Team Uniforms - Every athlete will be given Racing Singlet, Warm-up Jacket/Pants, Shorts can be purchased via Denver Athletic Web Store. Parent Support.
 • Enchanted Care Kids Campus Summer Camp-Summer 2014 New

  Enchanted Care Kids Campus Summer Camp-Summer 2014 New

  Summer Camp 2014. WELCOME. 4394 Davidson Road Hilliard, Ohio 43026| (877)959-3739. Summer Camp offers an experience that is unforgettable! During the summer, campers jump into action, participating in exciting sports programs, exploring nature, becoming involved in performing and creative arts,...
 • E.U. U.S. Joint Research Symposium Series - Symposium

  E.U. U.S. Joint Research Symposium Series - Symposium

  Liam . Breslin, European Commission. Session 3: Framing and conducting research to insure implementation. Jose VIEGAS (Sec.General ITF) Stephen ANDRLE (Dep. Director SHRP 2); Horst SCHULZE (German Federal Highway Research Institute - BASt); DAY 2. Session 4: Using research results...
 • Sample Multimedia Slides 1. You will need to

  Sample Multimedia Slides 1. You will need to

  Sample Multimedia Slides. You will need to turn in a still photo and the URL (web address) of your project on a single slide. If you are unsure how to do this, use the tech guides on the library website.
 • SSWH5 The student will trace the origins and expansion of the ...

  SSWH5 The student will trace the origins and expansion of the ...

  Mecca was a trading region-many in the area worshiped multiple gods and idols According to Muslim belief, at age 40 he heard the voice of an angel proclaiming that there is only one god-Allah He began to preach and convert...
 • Is there an Aesthetic Point of View?

  Is there an Aesthetic Point of View?

  J.P. Moreland, Kingdom Triangle, 33. What is a worldview? "Less central are beliefs about local church structure, the nature of spiritual gifts, and so on. In understanding a worldview, it is important to grasp the relevant set of ideas along...