Global CialisSlide Set ver 3 - uroturk.org.tr

Global CialisSlide Set ver 3 - uroturk.org.tr

ED ve BPH/ASS Tedavisinde Tadalafil Prof Dr Hakan Klarslan Uluda nv Tp Fak roloji AD 17 Nisan TD Gney Marmara ubesi Toplants Erektil Disfonksiyon (ED): Tanm . . .bir erkein srekli ya da tekrarlayan ekilde, cinsel performans iin yeterli penil ereksiyona (sertlemeye) ulaamamas ve/veya bunu koruyamamas Uluslararas ED Konsltasyon toplants nerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726. almas (ABD): En nemli ED Prevalans almas 40 - 70 ya arasndaki erkekler (N=1290) Hafif %17

ED yok %48 ED %52 Orta %25 Ar %10 Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. ED iin major risk faktrleri: kronik hastalklar Hastalk Diyabet1,2 Prostat hastal1 Periferik vaskler hastalk1 Kardiyak sorunlar1

Hiperlipidemi1 Hipertansiyon1,2 Depresyon3,4 1. 2. 3. 4. Martin-Morales A et al. J Urol. 2001;166:569-575. Braun M et al. Int J Impot Res. 2000;12:305-311. Goldstein I. Am J Cardiol. 2000;86(suppl):41F-45F. Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. Risk art 4.1 2.9 2.6 1.8 1.6 1.6 1.8

Erkeklerin Doktorlar ile Cinsel Sorunlarn Konuamama Nedenleri Erkeklerin %74 utanma sebebiyle1 %71i EDnin tbbi bir sorun olarak grlmeyeceini dndnden2 %68i cinsellik konusunda konumann doktorunu rahatsz edecei korkusundan2 cinsel sorunlarn doktorlar ile konuamamaktadrlar 1. Levine LA, Kloner RA. Am J Cardiol 2000(Dec 1);86:1210-3 2.Shabsigh R et al (eds). Sildenafil Citrate: Viagra .. Three Years Later, 2001,Canada Massachusetts Erkek Yalanma almas (ABD): Yetersiz Cinsel Disfonksiyon Tedavisi n=639 (45 ya) % 10 %90 Hi tedavi olmak istemeyen

Tedavi olmak isteyen veya tedavi gren McKinlay JB. Int J Impot Res 2000;12(suppl 4):S6-S11. Massachusetts Erkek Yalanma almas (MMAS) verilerine gre. Kaynak: AARP Modern Maturity. Sexuality Study. Washington DC, 1999. ED Tedavisi: PDE5 nhibitrleri Tadalafil Vardenafil HCl Sildenafil sitrat Udenafil - Tm ilalarn ED tedavisinde etkinlik ve gvenilirlikleri kantlanmtr - Farkl molekl yaplar, PDE5 inhibitrlerinin farmakokinetik zelliklerinin de farkl olmasna neden olur - Farmakokinetik farklar tedaviye yantn zelliklerini

etkilemektedir ED Tedavisinde nemli Noktalar Mevcut oral tedavilerle hastalar byk oranda tedavi edilebilmektedir Oral ED ilalar ile tedavinin baarsz olduunun belirtilebilmesi iin ilacn 6-8 kez denenmi olmas gerekir Uygun doz, uygun ekilde kullanldnda yant alma oran artar Kontrendikasyonlar ve Uyarlar PDE5 inhibitrleri 24 saat iinde bir tabletten fazla kullanlamaz Nonselektif alfa blokerlerle birlikte kullanlrken dikkatli olunmaldr Kardiyolojik adan cinsel aktivitenin nerilmedii erkeklere nerilmemelidir

Nitrat ieren ilalarla kullanm kontrendikedir PDE5i - Antihipertansif lalarla Etkileim Her PDE5 inhibitr de aadaki antihipertansif ajanlarla birlikte kullanldklarnda farmakokinetikleri etkilenmez, yan etki profilleri deimez Diretikler ACE inhibitrleri Kalsiyum Kanal Blokerleri Beta Blokerler PDE5i Alkolle Etkileim Her PDE5 inhibitr de dk doz alkol ile birlikte kullanlabilir PDE5 inhibitrleri: Alkoln hipotansif etkilerini artrmaz Alkolle farmakokinetik etkileime girmez

Klinik almalarda kullanlan maksimum alkol dozu; 0.5-0.6 g/kgdr Tadalafil Tadalafil Etki Balama Zaman ila alan ve 30 dakika iinde baarl ereksiyonu olan hastalarn kmlatif yzdesi Tadalafil 20 mg 70 60 50 32% 52% (P=0,012) 40

30 20 10 zaman (dakika) 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 mg tadalafil de istatistiksel olarak anlaml yant (plaseboya gre) 16 dakika kadar erken srede gzlenmitir Kuan J. Brock G. Expert Opin. Investig. Drugs 2002; 11 (11): 1605-1613 Tadalafil Farmakokinetii: Alk ve Tokluun Plazma Konsantrasyonuna Etkisi 350 A Tok 300 250

Tadalafil Konsantrasyonu (g/L)g/L) 200 150 100 50 0 0 24 48 72 96 120 144

Uygulamadan sonra geen zaman Yemein (yksek ya ierse dahi) tadalafil emilimi zerinde etkisi yoktur Tadalafil tokluk durumundan bamsz olarak kullanlabilir Patterson B et al. ESSIR Roma, talya. 30 Eyll-3 Ekim, 2001. Abstract 120. Tadalafil Etki Sresi Doz sonras 36. saatte % 80e varan baarl cinsel iliki oran bildirilmitir 100 90 Baarl iliki 80 giriim yzdesi 70 60

73% 80% 80% 79% >12 Daksaat 24saat >24 DakSaat 36Saat 59% 50 40 30 20 10

0 30 DakDak Brock G et al. J Urol 2002; 168: 1332-1336 >30 DakDak Dak 4Saat >4 Daksaat 12saat Gerektiinde kullanm uygulamasnda hasta cinsel iliki planlad zaman ila alr ve ereksiyon salanr ilacn farmakokinetik zelliklerine gre planlanan ilikiden belli bir sre nce ilacn alnmas gdalar alkolle etkileimine dikkat edilmesi gereklidir Ayn ekilde ilacn etki sresi de snrldr ve etki sresi

iinde cinsel iliki gereklemezse ila etkisinin kaybolaca bilinmelidir Yeniden ila alnmas gereklidir, ancak tm PDE5 inhibitrleri iin 24 saat iinde maksimum bir tablet alnmas gerektii gz nnde bulundurulmaldr Dzenli kullanm uygulamasnda PDE5 inhibitrnn hergn alnmas ile kesintisiz, srekli bir etki salanmas hedeflenmektedir Hasta gnn kendisi iin uygun bir saatinde ilacn almay planlar ve ilacn etkisi bir kez baladktan sonra etkinliin gnn herhangi bir saatinde var olduu kabul edilir Tadalafil Plazma Konsantrasyonu (ng/mL) n Grlen Tadalafil Zamana Kar Konsantrasyon Profilleri

1 Haftada Tadalafil Plazma Konsantrasyonlar 400 350 Tadalafil 5 mg, gnde tek doz 300 Tadalafil 20 mg, gerektiinde kullanm 250 200 150 100 50 0 0 24 48

72 96 Sre (saat) Wrishko R et al. J Sex Med 2009;6:2039-48. 120 144 168 Gnde Tek Doz Uzun Sreli Etkililik: Sonular Plasebo kontroll alma periyotlarnda 12 ve 24 hafta sonra gzlenen etkinlik artlar1,2 1 ve 2 yllk ak etiketli tedaviden sonra da etkililik artlar olarak korunmutur3

2 yllk tadalafil 5 mg gnde bir kez dozlamadan sonra tolerans veya tedaviye diren (taifilaksi) kantna rastlanmamtr3 1. Porst H et al. Eur Urol 2006;50:351-359. 2. Rajfer J et al. Int J Impot Res 2007;19:95-103. 3. Porst H et al. J Sex Med 2008;5(9):2160-2169. Gnde Tek DozTadalafil 5 mg Uzun Sreli Etkililii: IIEF EF 2-Yllk DakUzatma 1-Yllk DakUzatma 25 Ortalama DakIIEF DakEF DakAlan DakSkoru 24.8 23.5 23.8 24.2 23.8 23.7 24.1

20 15 14.0 13.7 10 5 0 229 229 Balang Dak Dak4-ay 217 8-ay 213 12-ay

205 204 Balang Dak Dak6-ay 1-yllk uzatma faznda ak etiketli fazdan sonra tedaviye 1 aylk srede ara verilmitir Bu arnma periyodunun sonunda ortalama IIEF EF Alan skoru 16.0'dr IIEF EF=Erektil Fonksiyon Uluslararas ndeksi - Erektil Fonksiyon Alan; ay = aydaki alma viziti Porst H et al. J Sex Med 2008;5(9):2160-2169. 170 12-ay 153 18-ay 139 24-ay Normal IIEF EF Alan Skoru Olan Hastalarn Oran (%) Gnde Tek Doz Tadalafil 5 mg Uzun Sreli

Etkililii: IIEF EF 26 Salanan Erkeklerin Oran Chart Title 100 90 1 Yllk Uzatma almas 2 Yllk Uzatma almas 80 70 60 50 40 30 20 10 0 N=202 N=135

Balangta IIEF EF<26 Olan Hastalar IIEF EF=Erektil Fonksiyon Uluslararas ndeksi - Erektil Fonksiyon Alan Porst H et al. J Sex Med 2008;5(9):2160-2169. Gnde Tek Doz Uzun Sreli Etkililik: Advers Olaylar Cialisin gerektiinde kullanm ve srekli kullanm ile izlenen advers olaylar benzerlik gstermektedir Her iki dozlama ile en sk rastlanan advers olaylar Ba ars Dispepsi Srt ars Miyalji olarak tanmlanmtr EKG ya da dier lab bulgular zerine

olumsuz etki saptanmamtr 9 ay boyunca gnlk 20 mg tadalafil kullanm ile Total sperm says Sperm motilitesi Sperm morfolojisi Hormon dzeyleri zerine herhangi bir etki saptanmamtr Fusco F et al. BJU Int 2010, 1634-39 nceki Verilerle Karlatrma: Advers Olaylar Gerektiinde Dozlamaya Kar Gnde Bir Kez Dozlamayla Randomize almalar (alma 1 ve 2) Gnde Bir Kez1-3 TEAE'ler Hastalarn >%3'nde Bildirilmitir, Herhangi Bir Tedavi Grubunda

Birletirilmi 11 (ounlukla 12-haftalk) Gerektiinde Dozlama almas 4 N=2102 Plasebo (n=148) Tadalafil 5 mg OAD (n=206) Plasebo (n=638) Tadalafil 10 mg (n=321) Tadalafil 20 mg (n=1143)

Ba ars %4 %4 %5 % 12 % 15 Dispepsi %2 %4 %1 %7

%8 Srt Ars %2 %2 %2 %6 %5 Nazofarenjit %4 %4 %4

%8 %2 Miyalji %1 %2 %1 %5 %3 Yzde Kzarma %1 %2

%1 %3 %3 Grip3/Burun Tkankl4 % 23 % 23 % 14 % 34 % 24 0 %2

%1 %3 %3 % 2.2 % 2.4 % 1.3 % 1.6 % 3.2 Ekstremitelerde Ar AE nedeniyle ilac kesme *Tm gnde bir kez ve gerektiinde dozlama almalar randomize ve plasebo kontrolldr AE=Advers olay; OAD=Gnde bir kez; TEAE=Tedavide Meydana Gelen Advers Olaylar.

1. Porst H et al. Eur Urol 2006;50:351-9. 2. Rajfer J et al. Int J Impot Res 2007;19:95-103. 3. Donatucci et al. Curr Med Res Opin 2008;24:338392. Yaplm tm Cialis OAD klinik almalarnda, Cialis OAD, tedavi ile genel olarak iyi tolere edilmitir Tedavi srasnda ortaya kan advers olaylarn (AE) insidans dktr Tedavi srasnda ortaya kan advers olaylarn (AE) ou hafif-orta iddettedir laca devam edilmesi ile ortadan kalkmaktadr Advers olaylar nedeniyle tedaviyi brakma oran dktr BPH/ASS tedavisinde Cialis 5mg BPH-ED Ortak Patofizyoloji NOS/NO teorisi

Otonom hiperaktivite ve metabolik sendrom Alternatif yollar: ET-1/Rho kinaz Pelvik ateroskleroz Prostat Penis e-NOS Damar endoteli Sinzoid ve helicin arter endoteli n-NOS Glandular epitel , fibromskler stroma ve kan damarlarna ulaan sinirler K.Kavernozum ve kavernozal arterleri innerve eden sinirler Bloch DakW, DakProstate Dak1997 Stanarius DakA,Urol DakRes,2001

ED-LUTS: NOS/NO Teorisi Prostat glandler epitel, fibromskler stroma ve kan damarlarnda nitrinerjik innervasyon mevcuttur NO prostat ve peniste dz kas relaksasyonu BPH NOS Dz Kas Relaksasyonu Ya LUTS/BPH-ED likisinde Rho Kinaz Atherosklerozis Mesane/ED Modeli Otonom Hiperaktivite Sempatik tonus art Alfa-1 reseptrler Dz kas kontraksiyonu

LUTS ED BPH/ASS ve ED birliktelii ED (n=853) No ED (n=3581) 20.2% 3.2% Hipertansiyon 32.0% 13.6% Pelvik cerrahi

18.8% 2.4% 72.2% 37.7% Sigara iimi 29.6% 34.6% Alkol alm 37.5% 42.4% Diyabet

ASS Epidemiology of ED in Germany/Cologne: Co-morbidity Braun M et al., Int J Impot Res 2000; 12:305-311 % Sexually inactive patients ASS iddeti ile seksel aktivite ilikisi 60 2,372 French men 50 IIEF 48% 40 27% 30 20 10 0

35% 33% 30% 15%17% 21% 11% 9% 7% 9% 50-59 years 60-69 years IPSS 0 1-7

Richard F et al., J Urol 2000; 163:249A 8-19 70-79 years 20-35 MANAGEMENT OF NON-NEUROGENIC MALE LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS) 4.4.5 To date, only tadalafil 5 mg once daily has been officially licensed for the treatment of male LUTS with or without erectile dysfunction. Therefore, only tadalafil should be used clinically for the treatment of male LUTS. Trkiyede Cialis 5mg tablet Kasm 2012de endikasyon onayn almtr ABD 2011

Avrupa Birlii Ekim 2012 BPH/ASS tedavisinde kullanm endikasyonu alan tek molekl Tadalafildir Dikkat edilmesi gereken noktalar ED ya da BPH/ASS+ED tedavisi iin nerilen doz hergn yaklak ayn saatte alnan 5mgdr! Etkinin ED iin 5. gnden itibaren, AS semptomlar iin ikinci haftadan itibaren balayacann bilinmesi gereklidir Yan etki profilleri, ila etkileimleri ve kontrendikasyonlar asndan 20mg ve 5mg arasnda fark yoktur Results:

141 Combination of tadalafil and finasteride for improving the symptoms of benign prostatic hyperplasia: critical appraisal and patient focus. Elkelany OO, Owen RC, Kim ED. Ther Clin Risk Manag. 2015 Mar 30;11:507-13. Review Treatment satisfaction and clinically meaningful symptom improvement in men with lower urinary tract symptoms and prostatic enlargement secondary to benign prostatic hyperplasia: Secondary results from a 6-month, randomized, double-blind study comparing finasteride plus tadalafil with finasteride plus placebo. Roehrborn CG, Casab A, Glina S, Sorsaburu S, Henneges C, Viktrup L. Int J Urol. 2015 Mar 31. Teekkrler

Recently Viewed Presentations

 • Gift of Fire

  Gift of Fire

  Freedom of Speech
 • Search Engines - Michael Ian Shamos

  Search Engines - Michael Ian Shamos

  SOURCE: SEARCHENGINESHOWDOWN SOURCE: SEARCHENGINEWATCH.COM Shows activity of the Lycos crawler at one sample site, calafia.com, by number of pages visited during each crawl SOURCE: SEARCHENGINEWATCH.COM SOURCE: JUPITER AJ Ask Jeeves AOL America Online AV Altavista EX Excite GG Google ISP...
 • Applications for Genetic Engineering

  Applications for Genetic Engineering

  Disadvantages of Biotechnology in Agriculture. May cause health related issues in human (e.g. allergic reactions) since the inserted genes come from a foreign vector and the foods are not labeled if they have been genetically modified. Not FDA regulated
 • IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks

  IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks

  Ian Gifford, M/A-COM, Inc. Project: IEEE 802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs)
 • The Empires of Africa

  The Empires of Africa

  Takes over the Ghana Empire. Founder and Ruler of Kingdom of Mali is Sundiata Keita. Empire built on gold wealth - took over Ghana's gold mines as well as others in West Africa. Controlled the salt trade in the north...
 • Establishing a mentorship scheme for Career Development PhD ...

  Establishing a mentorship scheme for Career Development PhD ...

  Mentorship scheme for Career Development PhD students is in part a pilot for a more widespread local BMS EdTA scheme (in collaboration with IAD) Registered participants (vocational PhD students, interested tutors & demonstrators, postdocs, lecturers) would be allocated to ....
 • The Case For Passive Investing

  The Case For Passive Investing

  Market Timing: Does it work? Aswath Damodaran The Evidence on Market Timing Mutual Fund Managers constantly try to time markets by changing the amount of cash that they hold in the fund.
 • 支线航空调查报告 - CARNOC.com

  支线航空调查报告 - CARNOC.com

  中国支线航空调查报告 Survey Report on China's Regional Aviation 为什么要进行中国支线航空调查? Purposes of China's Regional Aviation Survey 帮助各位挖掘中国航空市场的潜力,了解中国旅客对支线航空的需求,寻找合适的合作伙伴。