Globalisering og motstand

Globalisering og motstand Kristian Stokke [email protected] Sprsml til dagens forelesning Hvordan kan vi forst motstand (teoretisk)? Hvordan kan vi analysere framveksten og mangfoldet i globaliseringsmotstanden? Hva er motstand? Karl Polyani: motstand som countermovement Antonio Gramsci: motstand som counterhegemony James C. Scott: motstand som infrapolitics Main target Mode of resistance

Polyani Market forces (and their legitimation) Countermovement aimed at selfprotection Gramsci State apparatus War of movement and position Scott Ideologies (public transcripts)

Counterdiscourses Karl Polyani: The Great Transformation rsakene til globale politiske, konomiske og sosiale kriser i 1930-ra var (den statstttete) utviklingen av selv-regulerende (dvs. politisk uregulerte) markedssystemer p 1800- og begynnelsen av 1900tallet Denne markedsliberalistiske bevegelsen skapte sitt eget speilbilde i form av en motbevegelse for sosial kontroll/ regulering av markedet (den internasjonale arbeiderbevegelsen) Double movement: markedsliberalisering/ kollektiv motstand (arbeiderbevegelsen) Globalisering / motstand As experienced from below, the dominant form of globalization means a historical transformation: in the economy and

modes of existence; in politics, a loss in the degree of control exercised locally for some, however little to begin with such that the locus of power gradually shifts in varying proportions above and below the territorial state; and in culture, a devaluation of a collectivitys achievements or perceptions of them. This structure, in turn, may engender either accommodation or resistance. James Mittelman 2000 The Globalization Syndrome Globalisering / motstand Forverrete levekr Globalisering Tap av politisk innflytelse

Kulturell marginalisering Motstand Karl Polyani: The Great Transformation Polyanis perspektiv leder til en forstelse av globaliseringsmotstand som en organisert/homogen front (lokalt, nasjonalt og globalt). I realiteten bestr dagens globaliseringsmotstand av ukoordinerte og sammensatte nettverk heller enn en koordinert/enhetlig motstandsbevegelse. Dette gjr de nye sosiale bevegelsene forskjellige fra de gamle arbeiderbevegelsene som Polyani framhever og forholdet mellom de nye og de gamle bevegelsene kan ogs vre problematisk.

Nye og gamle bevegelser Arbeiderbevegelser Nye sosiale bevegelser Lokalisering I kende grad innenfor formell politisk sfre Sivilsamfunnet Ml Politisk integrasjon / konomiske rettigheter Endringer i verdier og livsstil, forsvar av sivilsamfunnet

Organisering Formell / hierarkisk Nettverk / grasrot Aksjonsmidler Politisk mobilisering Direkte aksjoner / kulturelle innovasjoner Antonio Gramsci: Prison Notebooks Gramsci forskte forst hvordan en dominerende allianse av aktrer (historisk blokk) oppnr en hegemonisk posisjon, dvs. at konomisk og politisk/ ideologisk dominans blir naturlig og tatt for gitt.

Hegemoni: coercion (innenfor staten) og consent (i sivilsamfunnet) Consent innebrer dannelsen av et verdensbilde som tas for gitt, dvs. blir sunn fornuft Hegemonisk strategi: passive revolusjoner i form av materielle og symbolske innrmmelser som virker politisk koopterende Antonio Gramsci: Prison Notebooks Sivilsamfunnet er en arena for consent, men ogs motstand ved at folkelige krefter forsker etablere et mothegemoni, dvs. en alternativ sunn fornuft Hvordan oppstr mothegemoniske bevegelser/bevissthet? Gjennom latent mothegemonisk bevissthet og gjennom organiske intellektuelle som ledere og ideologer Mothegemonisk strategi: War of movement (pen konfrontasjon, f.eks. streik) og war of position (ikkevoledelig hverdagsmotstand)

Gramsci peker p betydningen av ideologi og bevissthet, p eksistensen av et mangfold av interesser og bevegelser (som likevel kan forsts som deler av et felles prosjekt) og p betydningen av ulike arenaer (inkludert staten). Gramsci gir f retningslinjer for forst hva som former en mothegemonisk bevegelse James C. Scott: Weapons of the Weak Marxister: revolusjon er en ndvendig forutsetning for reell politisk makt og sosial rettferdighet. Scott: Konkrete erfaringer med revolusjoner er at de er f og ikke ndvendigvis frigjrende for underordnete grupper/klasser. Men fravr av revolusjoner betyr ikke at det er et fravr av politisk motstand. Denne motstanden skjer imidlertid som uformell politikk i hverdagslivet heller enn som revolusjonre bevegelser.

Extraction of Labor (arbeid) Taxes (skatt) Rents (leie) Interests (rente) Subordinate groups Peasant Squatter Artisan Wife Worker Ideologisk hegemoni Fornektelse av status Motstandskulturer Diskurser om verdighet Everyday resistance

Foot-dragging (g sakte) Dissimulation (skjule) False compliance (falsk fyelighet) Pilfering (nasking) Feigned ignorance (ptatt uvitenhet) Slander (bakvaskelse) Arson (brannstiftelse) Sabotage (sabotasje) Dominant groups Landowner State Middlemen Husband Manager James C. Scott: Weapons of the Weak Scott framhever at motstand omfatter hverdagslige materielle og symbolske praksiser som vanligvis ikke oppfattes som politikk

Scott framhever spesielt at hverdagslivets motstand: Representerer en individuell selvhjelp, men denne kan ha betydelige politiske konsekvenser nr mange nok deltar Unngr direkte konfrontasjoner med autoriteter eller elitenormer, noe som gjr det mindre risikabelt for srbare grupper delta Krever lite eller ingen koordinering og planlegging og dermed f konomiske eller organisatoriske ressurser Er ikke-ideologisk, men likevel koordinert gjennom en motstandskultur Det viktigste kritiske sprsmlet er om slik motstand betyr noe politisk eller om det fungerer som en sikkerhetsventil for systemet, dvs. er hverdagslivets motstand en del av det hegemoniske eller mothegemoniske prosjektet som Gramsci diskuterer? Oppsummering s langt Karl Polyani: motstand som countermovement Organisert kollektiv motstand omkring materielle interesser (etter modell av arbeiderbevegelsen)

Dialektikk: global markedsliberalisme / motstand Antonio Gramsci: motstand som counterhegemony Utvikling av mothegemoni i sivilsamfunnet Dialektikk: ideologisk hegemoni / mothegemonisk motstand James C. Scott: motstand som infrapolitics Skjult materiell og symbolsk motstand i hverdagslivet Dialektikk: materielt og ideologisk herredmme / motstand Alle tre gir en svak forstelse av politiske mekanismer, dvs. hvordan motstand er formet av politikk og fungerer politisk. Framvekst av sosiale bevegelser Kollektiv mobilisering Mobiliseringsstrukturer Politiske muligheter

Kollektiv identitet Strukturelle rsaker for kollektiv mobilisering Zapatistbevegelsen (EZLN) Mobiliseringsstrukturer Campesinos organisations Ejido structures Politiske muligheter The legacy of revolution (PRI). Combination of state coercion and cooptation. International solidarity

Kollektiv identitet Indigenous identity: Reclaiming of rights and autonomy for those that are socially and culturally Marginalized: revindicatin tnica Strukturelle rsaker for kollektiv mobilisering Anti-NAFTA: uprising on January 1, 1994 Local conflicts over control of land; acute social crisis; climate of violence/racism Link to globalization: transformation of PRI-policies, e.g. revision of Article 27 Islamisme Mobiliseringsstrukturer Muslim institutions: brotherhoods, mosques,

welfare centres, schools Politiske muligheter Struggle for autonomy War of manoeuvre against un-islamic states. War of position in society Kollektiv identitet Islamic resurgence is not about religion per se, but Islam is the social cement that binds communities that are abandoned by the neoliberal state

Strukturelle rsaker for kollektiv mobilisering Cultural homogenization --> cultural reaction to globalization / alien values? Failure of secular-nationalism: marginalization in the context of state retrenchment Ogoni-bevegelsen (MOSOP) Mobiliseringsstrukturer Oil minorities organization. Internationalized struggle. Politiske muligheter Privatization of the state, oil-based accummulation and politicisation of ethnicity. From political participation To militant protest.

Kollektiv identitet Right to development for oil minorities. Conservative modernization vs. militant activism. Strukturelle rsaker for kollektiv mobilisering Environmental degradation and livelihood disruption caused by oil industry. Paradox of development: poverty/ecological destruction amidst extreme profit Link to globalization: the importance of oil resources and TNCs (Shell). Anti-privatisering i Sr Afrika Western Cape Anti-Eviction Campaign Substantive Democracy in SA? Miracle transition: negotiated revolution. Came out of

structural crises and popular anti-apartheid struggles Democratic transition yielded radical changes in the content and extent of citizenship, in the political opportunities for democratic participation and in hegemonic political discourses Institutional reforms in the late 1990s changed the spatiality of the state by giving a central role to developmental local government Combination of vibrant civil society and enabling political environment: an ideal case for substantive democracy? Co-optation of civil society, diminished political uncertainty

Shift to neo-liberal economic policies Social development: from redistribution to local service delivery Post-apartheid Movement Politics New post-apartheid movements around livelihood issues, framed as socio-economic rights. Movement politics shaped by post-apartheid political context and the anti-apartheid struggle The local nature of the mobilizing issues combined with the decentralized delivery of development and public services, make the new activism highly localized. While the anti-apartheid struggle combined local struggles with a coordinated and ideological program of overthrowing the apartheid regime, the new movements are issue-based and fragmented with limited capacity to build a movement that can effectively challenge national policy-making processes. As fragmented, under-resourced and issue-based as they are, their presence disrupts hegemony as they question the

governments continued commitment to the working poor South African experiences demonstrate the importance of civil society activism within the political spaces of the democratic state, but also the problems of fragmentation and political exclusion of popular forces in local issue-based struggles. Kort sammenfatning Globalisering som en bakenforliggende strukturell rsak, men forskjellige mellomliggende rsakssammenhenger Bevegelsene er alle formet av forholdet til staten og velger staten som en viktig arena for politisk mobilisering, men innholdet i stat/bevegelse-relasjonene varierer Mobiliseringen bygger p en sosial infrastruktur (mtesteder/ nettverk) og kollektive identiteter, men hva disse dreier seg om varierer mellom bevegelsene

Recently Viewed Presentations

 • Robert W. Strayer Ways of the World: A

  Robert W. Strayer Ways of the World: A

  Buddhism first grew in influence in China during a period of disorder following the collapse of the Han dynasty, a time when many in China had lost faith in Chinese systems of thought. Buddhism also benefited from the support of...
 • U C University of the Cumberlands School School

  U C University of the Cumberlands School School

  An accountable CSCP includes the following: An alignment with the school Mission and School Improvement Process. Commitment to working with a critical data element as part of program design and implementation. Analyzing data. Facilitating a Stakeholder's Unification around goals and...
 • Anatomy & Physiology Part 2: Nervous System The

  Anatomy & Physiology Part 2: Nervous System The

  Cerebrum Lobes: These are named for the bones they are under. Frontal lobe. Parietal lobe. Temporal lobe. Occipital lobe. Insula
 • HM Government - Border Delivery Group HMG Day

  HM Government - Border Delivery Group HMG Day

  The Roll-on Roll-off (RoRo) environment is key to UK-EU trade. Locations that support RoRo freight movements carry their own unique challenges including short crossing times, the onsite capacity required for physical intervention, and volume of freight flowing through the ports...
 • Hollywood Squares - Georgia Institute of Technology

  Hollywood Squares - Georgia Institute of Technology

  2. True or False: The contractions for . to, into, and . by . are never joined to words that start with a part-word contraction.
 • Financial Accounting and Accounting Standards

  Financial Accounting and Accounting Standards

  Present value factor (i=4%,n=5) x 4.62990. PV of lease payments€95,890.35. Ivanhoe computes the lease liability and the amount capitalized as a right-of-use asset as follows: LO 2 * *Rounded by €0.02. Ivanhoe uses CNH's implicit interest rate of 4 percent...
 • Outline Elementary Matrix Full-rank Decomposition Triangular Matrix Decomposition

  Outline Elementary Matrix Full-rank Decomposition Triangular Matrix Decomposition

  Elementary Matrix. Elementary Matrix. Identity matrix plus a rank-one matrix. Properties on the Elementary Matrix. Determinant. inverse matrix. for any two nonzero vectors a and b, their exists an elementary matrix such that
 • BCA Fleet 2017

  BCA Fleet 2017

  Simrad Instruments (Wind, Compass, Multi, AP) / Depth-Speed / GPS / Wireless AP Remote. AIS 'Black Box' Transceiver - See and Be Seen … and Communicate. Auto Pilot - Industrial Strength! Accu-Steer Hydraulic Ram. Communications.