Inspirajoner og veiskiller - Den Sociale Virksomhed

Inspirasjoner og veiskiller En start: Alt henger sammen med alt. Fra Dansketiden til Oslo, til Milano til Troms til Houston, Texas til Vstra Lapland og tilbake Danmark. Ideer og praksiser utvikles i fellesskap mellom mennesker og i relasjoner som dialogiske praksiser. Til sist; Noen kritiske refleksjoner. I Inspirasjoner og veiskiller Milanotradisjonen: Brudd med ideene om reparasjon av individualisert patologi i familiesystemer

Grunnleggende tanker om familiesystemer som levende og meningsskapende Sirkularitet, samspill og kommunikasjon i relasjoner i et familiesystem Inspirasjoner og veiskiller Tom Andersen og kollegaer: Reflekterende team og prosesser Gjennom speilet og tilbake.

Forandring Samarbeid Sprk, kropp og pust dialektisk bevegelse mellom uttrykk og inntrykk Kunnskaping ubehaget og erfaringsbasert kunnskap Praksis kommer frst ikke metoder se er delta Inspirasjoner og veiskiller Harlene Anderson og kollegaer: Filosofisk ststed som grunnleggende menneskelige ideer og vremter; relasjonell responisivitet Samarbeidende relasjoner

Dialogiske samtaler Kunnskap og sprk er relasjonelle, generative sosiale prosesser Vektlegging av lokal kunnskap Selvet er dialogisk og relasjonelt Inspirasjoner og veiskiller Jaakko Seikkula og kollegaer:

yeblikkets betydning Respons Flerstemthet Dialogisitet ytre og indre dialoger og forholdet mellom dem Tilstedevrelse her n gjennom lytting og stillhet Alt deles i rommet og alle inviteres med i (nettverks)mter Tle usikkerhet Inspirasjoner og veiskiller Tom Andersen, Harlene Anderson, Jaakko Seikkula et al.: Et mangfold av samarbeidende og dialogiske praksiser

Likeverd, penhet og demokrati Lokal kunnskaping gjennom dialoger og relasjoner Responisivitet og refleksjon Pluralisme i praksiser innen familieterapi, systemiske praksiser og forskning Inspirasjoner og veiskiller Noen kritiske refleksjoner:

Str vi ved et nytt veiskille? Standardisering, effektivisering og manualisering av kunnskaper og praksiser Hegemoniske syn p effekt, kunnskap og ekspertise Normalisering instrumentalisering - individualisering Subjektontologi - kan ikke forandres utenfra og praksis kommer frst ikke gjennom implementering, fidelitykriterier og metodetyranni? Forsk p kolonialisering og ta herredmme over andres opplevelser med det gode som fortropp P tide med ststeder? Skulle vi holde fast i mangfold og forskjellighet?

Recently Viewed Presentations

 • E&M PHY - Adena

  E&M PHY - Adena

  Evaluation and Management Coding and Documentation. www.codingnetwork.com © 2016 The Coding Network, LLC
 • No Slide Title

  No Slide Title

  Marchiafava bignami Chordoma Notochord remnants, physaliferous cells Very bright on T2W---suck DDX myeloma, plasmacytoma, chondroid lesion, met, mucocele, pit adenoma Ecchordoses--non-neoplastic remnants in clivus 6 nerve palsy--dorello's canal Schizencephaly Lined by polymicrogyria Injury to radial glial fibers and germinal matrix--ischemic...
 • Glorious Day One day when heaven Is filled

  Glorious Day One day when heaven Is filled

  Glorious Day One day when heaven Is filled with His praises One day when sin was As black as could be * * * * * * Jesus came forth to Be born of a virgin Dwelt among men my...
 • Introduction slides - WAPA

  Introduction slides - WAPA

  Todays Presenters Randy Manion [email protected] Sarai Geary [email protected] Steve Blazek [email protected] Rick Clifford [email protected] Stan Webb [email protected] Rollie Wilson [email protected] Katherine Young [email protected] Link to the Webinar Slides and Audio Everyone will receive a post-webinar e-mail with the link ...
 • Tribological and Spectroscopic Analysis of Nanocrystalline ...

  Tribological and Spectroscopic Analysis of Nanocrystalline ...

  Computer Automation of a Tribometer Michael Eng, TJHSST With Nimel Theodore, Kathy Wahl NRL Code 6176 Objective Main goal- integrate positional data w/ friction collection Using LabVIEW program Can be applied to microscopic or spectroscopic analysis of frictional events Implementation...
 • Dias nummer 1 - peterwidell.com

  Dias nummer 1 - peterwidell.com

  Nu kan alle beregne online, hvad man skal gøre for at forbrænde de ekstra kalorier. Kender du det? ... må ikke deles, fx gear, ikke ge-ar, dou-che, ikke do-uche, spa-ghetti, ikke spag-hetti, bol-sje, ikke bols-je (se NG s. 163). To...
 • Títol - UAB Barcelona

  Títol - UAB Barcelona

  Componentes Estructura centro-periferia (…) A nivel de grupos Estrategia de la cohesión Cliques NCliques (…) Estrategia de la equivalencia CONCOR A nivel de nodos Medidas de centralidad: Grado nodal Grado de intermediación Cercanía Una red "Perfecta"... Análisis a nivel de...
 • Workstation Software Framework 2 (WSF2) Instrument Control Systems

  Workstation Software Framework 2 (WSF2) Instrument Control Systems

  1) "modName" WS module is created containing directory structure and a simple Statechart model. 2) Statechart model is modified. 3) "modName" C++ and SCXML files are generated. 4) C++ code for Actions, Do-Activities, data structures is developed. Only two commands:...