Muslimah Prestatif

SUCI HATI SUCI SUCI HATI HATI ?? Dari Abdullah bin Amr ra.ia berkata: Pernah dikatakan kepada Rasulullah saw. Wahai Rasulullah! Manusia manakah yang paling utama? Rasulullah saw bersabda, setiap orang yang bening hatinya dan jujur lisannya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah kami telah mengerti arti jujur lisannya, maka apa arti bening hatinya? Rasulullah saw bersabda,artinya hati yang takwa yang bersih, tidak ada dosa di dalamnya,

tidak ada kejahatan, dendam dan dengki. (HR.Ibnu Majah) SUCI SUCIHATI: HATI:hati hatiyang yangtakwa takwayang yangbersih, bersih, tidak tidakada

adadosa dosadididalamnya, dalamnya, tidak tidakada adakejahatan, kejahatan,dendam dendamdan dandengki. dengki. Hubungan Hubungandg dg

manusia manusia Hubungan Hubungandg dg Allah Allah Dilandasi Dilandasioleh olehkesadaran kesadaran akan akanpengawasan

pengawasanAllah Allah dan danhisab-Nya hisab-Nyadidi akhirat akhirat IDRAK IDRAKSHILLAH SHILLAHBILLAH BILLAH IDRAK SHILLAH BILLAH ?

Kesadaran tentang hubungan seseorang dengan Allah SWT dan yakin bahwa setiap perbuatan manusia akan dihisab di akhirat TAQWA ILALLAH MANIFESTASI KETAKWAAN (ITa Ihsan Istiqamah) Iman/Akidah Islamiyah Taatullah & Tawakkal Alallah

Ihsanul amal dalam segala aspek kehidupan (Ibadah, Makanan, Minuman, Pakaian, Akhlaq Muamalat, Uqubat) MUSLIM KAFFAH ISTIQAMAH TAQWA Mahabbah & Ridha MARDLATILLAH

SORGA/ JANNAH Thaatullah Melaksanakan semua kewajiban (wajib) Meninggalkan semua larangan (haram) Berusaha melaksanakan yang sunnah secara optimal Berusaha meninggalkan yang makruh secara optimal Memilih mubah yang bermanfaat

Aktualisasi ketaatan/taqwa pada Allh SWT : Dalam Dalam

Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam urusan keimanan (mantap, murni, tiada syirik) ibadah mahdhah (taat selalu) akhlak (mulia) makanan dan minuman (halal dan thayyib selalu) urusan pakaian (menutup aurat selalu)

urusan keluarga (sakinah) urusan pekerjaan (profesional dan amanat) urusan kuliah (rajin) urusan masyarakat (peduli) dakwah (aktif terlibat) IHSANUL AMAL 3 komponen ihsan Iman artinya landasannya adalah keimanan Ikhlas hanya untuk Allah SWT Benar sesuai tuntunan syariat Islam

IHSAN Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Andai engkau tidak melihat-Nya maka yakinlah Dia melihat engkau Istiqamah

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian

mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu (TQS. Fushilat:30). Akal Cemerlang Suci Hati Kehidupan Kehidupan yang

yang mulia mulia Hidup Mulia Dunia adalah medan perjuangan Mencari ridla Allah sebagai tujuan Surga yang seluas langit dan bumi menjadi cita-cita tempat kembali Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan

tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan menumbuhkan tanam-tanaman yang menggagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akherat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah sertaa keridlaanNya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu (QS Al Hadid :20) Perjalanan ke akhirat KE MANA SETELAH MATI? Dibangkitkan kembali (Al Mukminun:15-16)

( 15) Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benarbenar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

Dihisab, atas keyakinan dan perbuatannya di dunia Keadaan di Akhirat Tipologi 1 (Al Bayyinah:7-8) Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluq. Balasan mereka adalah surga adn yang mengalir sungai-sungai di bawah. Mereka kekal di dalamnya selamanya Tipologi 2 Allah memerintahkan para malaikat mengentas dari neraka itu

orang-orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan syirik. Yaitu mereka yang berucap Laa ilaaha illallah. Orang-orang ini dapat diketahui melalui ciri khasnya, yakni di wajahnya ada bekas sujud.. (HR. Muslim dari Abu Hurairah RA) Tipologi 3 (Al Bayyinah:6) Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluq. Keadaan Di Akhirat TIPOLOGI 1 Bahagia

TIPOLOGI 2 Menyesal kurang banyak beramal (al-fajr:24) TIPOLOGI 3 Menyesal lebih baik jadi tanah (An naba:40)

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS. Ali Imran[3]:133) Perjalanan menuju hidup mulia Berjuang di jalan Allah Senantiasa ada sekelompok

orang dari umatku yang selalu menegakkan urusan agama Allah. Tidak akan memudhorotkan mereka orang-orang yang menelantarkan atau yang menentang mereka hingga datangnya keputusan Allah (hari kiamat), sementara mereka meraih kemenangan atas seluruh umat manusia (HR. Bukhari-Muslim) Allah telah melebihkan derajat

sebagian manusia di antara manusia yang lain. Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariat-Nya dan mengemban dakwah. Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata, Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim? (QS. Fushilat [41]:33)

Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya, maka berbahagialah orang-orang terasing tersebut. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, siapa al-ghuraba ini? Rasulullah saw bersabda, Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak (HR. Atthabrani) Rasulullah saw. bersabda: Pada hari kiamat nanti, akan datang sekelompok orang yang imannya begitu menakjubkan, cahaya mereka bergerak di depan dan di sebelah kanan mereka, lalu diserukan : Ada kabar gembira untuk Anda sekalian, dan kesejahteraan terlimpah atas kalian, berbahagialah

dan masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Para malaikat dan nabi-nabi begitu menginginkan keadaan mereka yang penuh diliputi kasih sayang Allah. Seorang shahabat lalu bertanya:Siapakah mereka wahai Rasulullah ? Mereka bukanlah berasal dari kita ataupun kalian. Kalian semua adalah sahabatku, sedang mereka adalah kekasihku. Mereka datang setelahmu, di mana mereka mendapati Kitab ini telah diabaikan oleh manusia dan Sunnah telah dipadamkan, lalu mereka menetapi Kitab dan Sunnah ini seraya menghidupkannya, membacanya

dan mengajarkannya kepada segenap manusia, sehingga mereka berroleh penyiksaan di sepanjang jalannya dengan siksaan yang lebih pedih dan lebih kejam dari yang menimpa kalian. Sesungguhnya iman salah seorang dari mereka sebanding dengan iman empatpuluh orang dari kalian, dan seorang syahid di antara mereka sebanding dengan empatpuluh syuhada di antara kalian. Sesungguhnya kalian memperoleh bantuan dalam menetapi kebenaran, edang mereka tidak. Mereka dikepung orang-orang yang dzalim dari segenap penjuru, mereka berada di sisi-sisi Baitul Maqdis, dan datyanglah pertolongan Allah kepada mere, kekuatanNya ada di atas Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum

datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah? " Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Rasulullah SAW bersama sahabat membela ayat demi ayat dengan perjuangan, pengorbanan, dan air mata Rasulullah dan para sahabat berjuang demi Islam

Demi ketaatan, Keluarga Yasir rela berkorban Rasulullah menjadikan hidup matinya untuk tegaknya Islam di masyarakat Demi ketaatan dan ketaatan umatnya, Rasulullah tak kenal lelah berjuang Demi tegaknya Islam melalui Daulah, Rasul dan para sahabat berhijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus

mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia, dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah

Layar telah berkembang, pantang biduk pulang ke pantai. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! Ya, Allah, Engkau Maha Benar; janjiMu benar, bertemu denganMu benar, firmanMu benar, sorgaMu benar, nerakaMu benar, para nabi benar, Nabi Muhammad benar, serta kiamat itu

benar. Ya, Allah, hanya kepada Engkaulah aku berserah diri, hanya kepada Engkaulah aku beriman, hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal, hanya kepada Engkaulah aku kembali, hanya kepada Engkaulah aku mengadu, dan hanya kepada Engkaulah aku meminta .keputusan hukum

Recently Viewed Presentations

 • Bootstrapping Named Entity Recognition

  Bootstrapping Named Entity Recognition

  Selective Sampling for Information Extraction with a Committee of Classifiers Evaluating Machine Learning for Information Extraction, Track 2 Ben Hachey, Markus Becker, Claire Grover & Ewan Klein
 • MIGRAZIONI IERI E OGGI - WordPress.com

  MIGRAZIONI IERI E OGGI - WordPress.com

  Dopo la scoperta dell'America di Cristoforo Colombo nel 1492 d.c. , inizialmente spagnoli, portoghesi, francesi e inglesi migrarono verso il nuovo continente e successivamente milioni di europei. E sono proprio gli europei a popolare attualmente il Nord America avendo sostituito...
 • Wordpieces 1.5 - Thomas County School District

  Wordpieces 1.5 - Thomas County School District

  homo The same homonym noun A word spelled exactly like another word, but having a different meaning Example: bear homogenized Adjective Forced to be exactly the same antonym: diverse Bonus: homogeneous: the same or alike throughout anomoly Noun Different from...
 • Karbohydrater - Universitetet i oslo

  Karbohydrater - Universitetet i oslo

  Karbohydrater Karbohydratene er den største gruppe av biomolekyler Karbohydrater er polyhydroksy aldehyder, polyhydroksy ketoner eller forbindelser som gir disse ved hydrolyse De fleste kan skrives på formlen (CH2O)n Nitrogen, fosfor og svovel forekommer også Karbohydratene deles i trehovedgrupper: Monosakkarider, f.eks....
 • Cómo hablar con padres sobre el Tablero de mando - ELPAC (CA ...

  Cómo hablar con padres sobre el Tablero de mando - ELPAC (CA ...

  [El predio escolar puede hablar más sobre el color, qué significa para la escuela y qué se hará para mejorar en forma continua]. [No está claro todavía cómo el CDE mostrará los datos para escuelas que cubren múltiples grados (como...
 • Lesson 2

  Lesson 2

  So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded, according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. 22 And God blessed...
 • MODEL KEPUTUSAN (Allison, 1981)

  MODEL KEPUTUSAN (Allison, 1981)

  "Anggaran adalah serangkaian tujuan dengan daftar harga terlampir". Rubin (The Politics of Public Budgeting, 2000): Budgets reflect choices Budgets reflect priorities Budgets reflect relative proportions of decisions made for local and constituency purposes.
 • Ethics in Our Law Chapter 2 - Pleasant Valley High School

  Ethics in Our Law Chapter 2 - Pleasant Valley High School

  Lesson 2-2 - Reasoning About Right and Wrong. Fundamental Ethical Rules - the acts themselves are judged as right or wrong.The standard for judging usually comes from one of two sources, a recognized authority or human reasoning.