Nyskaping - Regjeringen.no

Nyskaping - Regjeringen.no

Forskningsbasert nyskaping Torbjrn Digernes, Rektor NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Norge produserer <0,1% av verdens kunnskap, og vi m skaffe oss tilgang til de vrige 99,9% Kina utdanner flere ingenirer enn USA, Japan og Tyskland til sammen. IBM har en porteflje p ca 40.000 patenter. NTNUs forskning har hittil frt til ca 800.

NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Think globally Act locally NTNU (sammen med SINTEF og St.Olavs Hospital) opererer i en global kontekst vi konkurrerer og samarbeider med ledende fagmilj over hele verden. Samtidig er vi bevisst vrt nasjonale ansvar, og nyskaping er et sentralt element i mange av vre aktiviteter: Utstrakt samarbeid med nringslivet om forskning og utdanning NTNU Entrepreneurship Center NTNUs Entreprenrskole Innovasjonssenter Glshaugen Ideportalen Nringslivets Idefond ved NTNU StartNTNU Eget Industry Liason program Utspring

Samarbeid med SpareBank 1 Connect Trndelag NTNU Technology Transfer AS (TTO) NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor NTNUs TTO www.tto.ntnu.no NTNU Technology Transfer AS Heleid av NTNU Operativ fra april 2004 Samfunnsnyttig forml: verdiskaping i Norge! Kommersiell arbeidsform med fokus p: Misjonering, fdselshjelp og tilrettelegging internt. Vinn-vinn relasjoner med investorer og partnere. Samarbeid i nasjonale og internasjonale nettverk. Regionale samarbeidspartnere: Innovasjon Midt-Norge (med Leksvik, Verdal o.fl.) Kongsberg, lesund, Rogaland og Grenland

NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Forankring i institusjonene Holdningsendring ndvendig Lovendringens effekt har ikke sunket inn skikkelig Et visst motpartforhold mellom institusjon og medarbeidere Krever Tillitsbygging mellom institusjon og medarbeidere Dyktiggjring av alle parter i hndtere IPR NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Utvikling av kommersielle konsepter m styrkes Alle professorer kan ikke bli grndere Vi ser problemer i fagmiljer som er spesielt aktive i grndervirksomhet, de blir tappet for ressurser til skade for kjernevirksomheten M finne modeller som klarer dette uten skadevirkninger

NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Andre momenter Utvikling av kompetanse p kommersialisering Dette er en knapphetsfaktor Gjre kommersialisering til en del av kjernevirksomheten Skal institusjonene gjre dette ved legge ned annen virksomhet, eller br det inn som et tillegg i basisfinansieringen? Samkjring av virkemidler NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor En hovedutfordring er finansiering av foredling Status: KD, Forskningsrdet og nringslivet finansierer forskningen. Innovasjon Norge har relevante ordninger for nyskaping. Nye, landsdekkende skornfond er n operative. Norsk venturebransje viser god livskraft.

Universitetenes utfordring er skaffe finansiering for foredling av forskningsresultatene fram til investorene kan ta de videre! Til dette arbeidet er vi helt avhengige av samarbeidet i og med FORNY-programmet!! NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Midt-Norge var norgesmester i nyskaping i 2006 iht en uavhengig vurdering gjort av Innovasjon Norge etter objektive kriterier fra FORNY-programmet i Norges forskningsrd Poengsum 40 35 30 25 20 15 10

5 N TN U TT O P r LE e M Cam ku N ed ba p in t no us K or va je /R lle ad r

fo r Si sk nv B i en BT rk t O e la /S N nd ar o r si a Inn I n ov no a v

Bi ati op on ar Si ke m n ul a I n BM no I va tio n Fo ST T rs kn T O S in No gs

pa r d rk en 0 NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor Nringslivssamarbeid og kommersialisering m g hnd i hnd Kommersialisering ligger i enden av en verdikjede som starter med grunnforskning Viktig at man tenker helhet i denne verdikjeden Viktig moment: Kontraktsforhold og IPR-hndtering NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor IR politikk

eksistensielt for NTNU og for innovasjon og verdiskapning i Norge NTNU IPR Industri IP R IPR Universitetene IPR Forskningsrdet NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor IP er viktig, fordi:

Internasjonalt sterkt kende fokus p IP 1980: 20% av verdien i industrielle selskaper direkte knyttet til IPR 2006: 80% av verdien i industrielle selskaper direkte knyttet til IPR Lovendringen 2003 Universitetenes utvidede samfunnsoppdrag og strre ansvar. Frer til kende behov for samhandling mellom en rekke innovasjonsaktrer for en felles nasjonal IR politikk Regjeringen har lovfestet akademisk frihet ved universiteter og hyskoler Forskere skal ha rett til velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som flger av ansettelsesforholdet eller srskilt avtale. Forskeren skal srge for offentliggjre sine forskningsresultater, samt stille sitt forskningsgrunnlag til rdighet. Det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til offentliggjre resultater utover det som flger av lov eller i medhold av lov.

NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor IR er eksistensielt for verdiskapning i Norge Sikre akademisk frihet for universitet Rett til forske p det vi nsker forske p Rett til publisere Rett til forske for ulike oppdragsgivere Sikre at teknologien kommer hele samfunnet til gode Sikre at teknologi er mulig realisere (gjennom bl.a. patentering) Sikre at teknologi overfres til riktig bedrift Sikre at de som fr en rettighet bruker teknologien (aktivitetsplikt) Bidra til ke Norges kapitalbase Hindre at det begs uheldige overtramp av andres IP rettigheter Bidra til at Norge blir attraktiv for forskere fra andre land Sikre at forskerne blir kreditert egen forskning NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor

Profesjonell hndtering og tilfredsstillende beskyttelse av vr kollektive intellektuell kapital er ndvendig for beskytte friheten til forske, muliggjre innovasjon samt bidra til en brekraftig utvikling i en globalisert verden. Hele samfunnet Industri IPR IPR universitetene Forskningsrdet IPR NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor

Oppsummert: Rapporten: God oversikt og grei gjennomgang. NTNU sttter alle anbefalingene og forslagene til tiltak! Institusjonene har fortsatt en del hjemmelekse i holdningsskaping og dyktiggjring Det aller viktigste akkurat n: 1. FORNY programmet m styrkes! 2. Vi trenger en nasjonal policy for IPR! NHD - 21.06.07 - Torbjrn Digernes, Rektor

Recently Viewed Presentations

 • Falling Through the Cracks: Reaching Older Adults at Risk of ...

  Falling Through the Cracks: Reaching Older Adults at Risk of ...

  The Link Between Social Isolation and Risk for Depression. A lack of social connections can increase the risk of death by at least 50%, and in some circumstances, by more than 90% [1]. Lonely individuals are more . prone to...
 • Textbook of Palliative Care Communication

  Textbook of Palliative Care Communication

  Metaphors used to describe the illness experience can isolate or objectify those who are sick. ... Death and dying practices. Beliefs and practices toward dying, expressing grief. Family conversations about in-home and hospice care. Chapter Twenty.
 • Program Office - Remote Learner

  Program Office - Remote Learner

  Learning Objectives. Define what the VA AMIA 10x10 program is. Explore what the ideal candidate looks like . Identify best practices on how to submit a successful application
 • CS267: Introduction

  CS267: Introduction

  b. Given examples we have seen of control flow in GPU kernels, describe ONE way to reduce divergent branches for ONE of the following: consider tree-structured reductions, even-odd computations, or boundary conditions. c. Regarding floating point support in GPUs, how...
 • Workday@Yale

  [email protected]

  Instead of using BRIO reports, users with reporting roles will want to: What Behaviors Will Set People up for Reporting Success? BUG Report Library and Data Warehouse Portal will continue to be available for historical transactional details. Only balances will...
 • NTEA - Joseph Johansson

  NTEA - Joseph Johansson

  Examples of these vocations are refuse packers and school buses. The issue is one of safety, as keeping a torque converter automatic in Drive whiIe performing some activity outside the vehicle (like picking up trash) or performing some sensitive activity...
 • Cumulative Frequency Curves Cumulative frequency diagrams are used

  Cumulative Frequency Curves Cumulative frequency diagrams are used

  Cumulative frequency diagrams are used to obtain an estimate of the median, and quartiles. from a set of grouped data. Constructing a cumulative frequency table is first step. Example 1. During a 4 hour period at busy airport the number...
 • Your Future in Pharmacy Practice

  Your Future in Pharmacy Practice

  The pharmacy professionals time and energies will increasingly be spent on education and counseling. Pharmacists are administering vaccinations. Pharmacist both in the community and hospital pharmacy settings may already specialize, or find the need to specialize, in areas to aid...