Pojištění Záruk Pro Nákladní Vozidla

Pojištění Záruk Pro Nákladní Vozidla

POJITN ZRUK PRO NKLADN VOZIDLA CARGARANT 2016 Program pojitn zruk pro nkladn vozidla CARGARANT TRUCK PROGRAM ZRUKY NKLADN VOZY 2016 Vk vozidla pi vstupu do zruky do 12 let Celkov poet najetch km pi vstupu do zruky Doba zruky v mscch voliteln Limit najetch km Limit pojistnho plnn na jednu kodu / celkem voliteln: Spoluast voliteln: Spoluast v ppad vmny celho motoru nebo pevodovky v ppad, e se neopravuje: 1 200 000 km a) b) a) b) 12, 24, 36 1 500 000 km 75 000 K/150 000 K 150 000 K/300 000 K bez spoluasti 10%, minimln 10 000 K 50%

Sazby zruk pro nkladn vozidla CARGARANT TRUCK Komponenty Komplet placen pojistnho limit pojistnho plnn na jednu kodu/celkem 75 000 K/150 000 K 150 000 K/300 000 K msn 10%, min. 10 000 K bez spoluasti 12 24 36 12 24 36 24 999 K 43 749 K 68 748 K 28 123 K 49 311 K 77 434 K 19 999 K 34 999 K 54 998 K 22 499 K 39 449 K 61 948 K 2 499 K 2 187 K 2 292 K 2 812 K 2 466 K 2 581 K kvartln 10%, min. 10 000 K bez spoluasti

1 999 K 7 187 K pololetn 10%, min. 10 000 K bez spoluasti 5 750 K 5 031 K 5 271 K 6 468 K 5 671 K 5 937 K 13 749 K 12 031 K 12 604 K 15 468 K 13 561 K 14 196 K 10%, min. 10 000 K 10 999 K 9 625 K 10 083 K 12 374 K 10 848 K 11 357 K spoluast/pojistn obdob msc jednorzov bez spoluasti 1 750 K 6 289 K 1 833 K 6 588 K 2 250 K 8 085 K 1 972 K 7 088 K

2 065 K 7 421 K Basic placen pojistnho limit pojistnho plnn na jednu kodu/celkem spoluast/pojistn obdob msc jednorzov bez spoluasti 10%, min. 10 000 K 75 000 K/150 000 K 150 000 K/300 000 K 12 24 36 12 24 36 17 499 K 30 624 K 48 124 K 19 686 K 34 518 K 54 204 K 13 999 K 24 499 K 38 499 K 15 749 K 27 614 K 43 364 K Kryt sousti nkladn vozidla KOMPONENTY KOMPLET a) motor - vechny mazan dly klikov skn, bloku vlc a hlav vlc, rozvodov mechanismy, ventily, vodtka ventil, ojnice, zdvihtka, vakov hdele, systmy asovn vakovho hdele a zdvihu ventil, ozuben vnec setrvanku, pastorek startru, olejov erpadlo, psty a pstn krouky, vlce, pstn epy, loiska, klikov hdel a loiska, sac potrub, sbrn vfukov potrub,

vfukov/motorov brzda krom externho zazen b) retardr c) pevodovka: - manuln: ozuben kola, hdele, synchronn spojky, adc palce - sekvenn: jako manuln, vetn hydraulickch ovldacch len, - automatick: ozuben kola a planetov pevody, olejov erpadlo, krouky a hdele, mni momentu, ouptka, regultor a hnac tal, d) hnac soustava vnj hnac hdele, soukol nbojov redukce e) diferencil diferenciln soukol, planetov kola, satelity, pastorek a korunov kolo, vnitn hnac hdele pednch a zadnch kol, kov klouby a spojky, loiska a pouzdra, zmek diferencilu, ozuben vnec, f) palivov soustava turbodmychadlo, turbokompresor g) chladc soustava erpadlo, pohon ventiltoru chlazen vetn termoviskzn spojky nebo elektropneumatick spojky, vodn chladi, chladi motorovho oleje, vmnk klimatizace, kompresor klimatizace h) elektroinstalace startr, alterntor, dc jednotka elektroniky motoru, motorek strae, elektrick spout okna vetn motorku, centrln zamykn dve, vechny ovldac prvky na palubn desce, i) brzdy posilovae brzd, omezovae brzd a regultory zaten, vzduchov ventily, vzduchov vymezova, kompresor, regulace brzdnho tlaku, hydraulick blok ABS, idla podlnch a hlovch rychlost, j) zen sk zen, posilova zen, erpadlo, Kryt sousti nkladn vozidla BASIC a) motor - vechny mazan dly klikov skn, bloku vlc a hlav vlc, rozvodov mechanismy, ventily, vodtka ventil, ojnice, zdvihtka, vakov hdele, systmy asovn vakovho hdele a zdvihu ventil, ozuben vnec setrvanku, pastorek startru, olejov erpadlo, psty a pstn krouky, vlce, pstn epy, loiska, klikov hdel a loiska, sac potrub, sbrn vfukov potrub, vfukov/motorov brzda krom externho zazen b) retardr c) pevodovka: - manuln: ozuben kola, hdele, synchronn spojky, adc palce d) hnac soustava vnj hnac hdele, soukol nbojov redukce e) diferencil diferenciln soukol, planetov kola, satelity, pastorek a korunov kolo, vnitn hnac hdele pednch a zadnch kol, kov klouby a spojky, loiska a pouzdra, zmek diferencilu, ozuben vnec, Vluky ze zruky Vluky z pojitn

Pojitn se nevztahuje na: vady zpsoben zanedbanm, pozdnm nebo nesprvnm plnnm povinnosti zajitn oprav a drby vozidla nebo jeho nesprvnm uvnm, vady zapinn vnjmi vlivy psobcmi na vozidlo, bn opoteben vozidla, na spotebu motorovho oleje a souvisejc nsledn kody a kody vznikl nedostatkem oleje i jinch kapalin, na pokozen vznikl provozovnm vozidla na naftu, kter neodpovd norm SN EN 590 neodstraniteln vady a zvuky, pokud nebrn tomu, aby vozidlo mohlo bt dn uvno jako vozidlo bez vady, zjevn vady a vady, na kter byl kupujc prodvajcm upozornn, vady dvodn pedvdateln ped nkupem ojetho vozidla, vady zpsoben petovnm vozidla, uvnm vozidla vymykajcm se z obvyklch podmnek i v rozporu s pokyny vrobce, vrobn vady odstraovan v rmci hromadnch svolvacch akc vrobce a ppad, kdy jsou vrobcem dly nahrazovny modifikovanmi dly nebo dly s jinm katalogovm slem, kody na vozidlech urit znaky i typu, pokud tato vozidla vrobce / dovozce sthnul z trhu z dvodu vrobn i jin vady, ppady, kdy dve vznikl vada byla opravena nedostaten, tj. jedn se o stejnou zvadu, kter ji byla opravovna ve lht nejpozdji 12 msc ped vznikem uplatovan vady, kody vznikl ivelnmi udlostmi, pi peprav, mechanickm a myslnm pokozenm, kody zpsoben dopravn nehodou, krde, vandalismem, odtaenm vozidla, pepravou vozidla nebo jinou udlost, pi n vozidlo nebylo ve vcnm dren kupujcho, kody vznikl pi soutnch jzdch a zvodech vozidel, vetn ppravnch jzd a zkouek, kody zpsoben inky nadmrnho tepla nebo chladu na vozidlo. nklady za testovn, men a seizovac prce pokud tyto nevzniknou v pm souvislosti se kodou krytou pojitnm, nklady pmch i nepmch nsledk kod (odtah, nhradn vozidlo, odklzen, parkovn apod.), nklady na drbu, servisn prohldky, lakrnick, istc prce, drobn a spotebn materil. Pojitn se dle nevztahuje na: sousti vozidla, kter nejsou jeho originln soust nebo neodpovdaj originlnmu katalogu vrobce (neoriginln nhradn dly), nebo byly individuln upraveny, vechny sousti karoserie, lak, skla, svtla, dly interiru, alounn, vetn idel zaten sedadel a elektroinstalace spojen se sedadly, airbagy, veker spotebn materil, jako napklad zapalovac a havc svky, klnov a ozuben emeny a kladky (pohon alterntoru, rozvodov emen a vodc a napnac kladky), rozvodov etz a systm asovn vakovho hdele a zdvihu ventil, filtry (vzduchov, olejov, palivov, pylov), kapaliny (chladic kapalina, brzdov kapalina, hydraulick kapalina, medium klimatizace, olej, palivo), vechny hadice, gumov a pryov sousti, montn a istc ppravky, netsnosti motoru, mazac, chladc a palivov soustavy, tsnn motoru, pevodovky a diferencilu, vechny sousti podlhajc bnmu opoteben jako napklad spojka (spojkov obloen, spojkov loisko, setrvank), brzdy (brzdov obloen, brzdov kotoue a bubny), tlumie provn, vzduchov mchy, loiska kol, sousti nprav, vechny sousti vfuku vetn katalyztor, filtr pevnch stic, systm selektivn katalytick redukce a lambda sond, ventil recirkulace vfukovch plyn, vstikovae, vyhvan sklo, rovky a xenonov vbojky, startovac jednotka

xenonov vbojky, LED diody, akumultor, pojistky, rel, autordio, navigan systm, video/DVD systm, parkovac asistent, strtka, disky kol, pneumatiky, zvady vznikl na vozidlech, jejich vkon byl zven dodatenou pravou, zvady na vozidlech, u kterch byla provedena prava stavu potadla ujetch kilometr, s vjimkou vmny potadla autorizovanm servisem, kter byla oficiln zaznamenna. V pojistn smlouv me bt, odchyln od tchto VPP, uveden jin rozsah vluk a pin vad. Zpsob uzavrn smluv Smlouvy se uzavraj v on-line systmu CARGARANT na adrese: ext.cargarant.cz Uzaven smlouvy je velmi jednoduch a nezabere vc, ne pr minut. Kad prodejce obdr uniktn pstup od systmu, kam zad daje potebn ke sjednn smlouvy. Klient obdr: Pojistnou smlouvu vetn ploh (Povinn informace pro klienta + zznam z jednn, Smluvn ujednn, Veobecn pojistn podmnky, Vytovn pojistnho. Cargarant obdr: Podepsanou smlouvu vetn povinnch informac a zznamu z jednn, Kopii Technickho prkazu, Kopii Faktury za vozidlo. Placen pojistnho probh bezhotovostn bankovnm pevodem. CARGARANT CARGARANT psob na trhu od roku 2002. Zamuje se na speciln pojistn programy, zejmna v oblasti automotive. Zajiuje vvoj produkt, marketing, sprvu pojistnch smluv a likvidaci pojistnch udlost. Spravuje kmen nkolika destek tisc pojitn zruk a pojitn GAP. Spolupracuje s dealery, importry a leasingovmi spolenostmi. Vybran reference Importi KODA AUTO Slovakia

IMPORT VOLKSWAGEN GROUP M MOTORS CZ a SK (MITSUBISHI) SEAT SK KIA MOTORS CZ T.O.P. AUTO SK (JAGUAR, LAND ROVER) INFINITI Dealei AUTO PALACE CHAROUZ Group INVELT EMIL FREY LOWMANN TSUSHO DAJBYCH PORSCHE Leasigov spolenosti

FCE CREDIT (FORD LEASING) CREDIUM D.S.LEASING SERVIS LEASING AUTO RENT LEASING Pojistitel O spolenosti Hasisk vzjemn pojiovna, a.s. byla zaloena v roce 1900 a je jednm z nejstarch pojiovacch stav v Evrop. V roce 1992 byla jej innost obnovena Sdruenm hasi ech, Moravy a Slezska. HVP, a.s. nabz pojiovac produkty irokmu okruhu klient, fyzickm i prvnickm osobm v oblasti ivotnho i majetkovho pojitn. Podporuje protiporn prevenci a innost sbor dobrovolnch hasi na zem esk republiky. Obchodn jmno: Hasisk vzjemn pojiovna, a.s. Sdlo spolenosti: Praha 2, msk 2135/45 Identifikan slo: 46973451 Prvn forma: akciov spolenost Pedmt podnikn: pojiovac innost, zajiovac innost, innost souvisejc s pojiovac a zajiovac innost, zbrann innost. Zpis v Obchodnm rejstku: vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl B. vloka . 2742. Zajitn pojiovac innosti: Zajistn program Hasisk vzjemn pojiovnu, a.s. byl v roce 2014 realizovn prostednictvm spolenost Amlin, Catlin, Deutsche Rck, Hannover Re, Helvetia, Korean Re, Lnsfrskringar, Polish Re, R + V, Sava, Scor, Swiss Re, Transsib Re a VIG Re. Zkladn kapitl: 277 488 000 K Pedepsan pojistn v roce 2014: 591 000 000 K Poet pojistnch smluv na konci roku 2014: 156 000 ks

Recently Viewed Presentations

 • Inter and intra day variability of the ... - zoology.ubc.ca

  Inter and intra day variability of the ... - zoology.ubc.ca

  3. Beall CM, Strohl KP, Blangero J, Williams-Blangero S, Almasy LA, Decker MJ, Worthman CM, Goldstein MC, Vargas E, Villena M, Soria R, Alarcon AM, Gonzales C (1997) Ventilation and hypoxic ventilatory response of Tibetan and Aymara high altitude natives....
 • How to Register for the BT Cisco Portal

  How to Register for the BT Cisco Portal

  The new BT Cisco Portal BT Cisco Partnership Team February 29th 2008 In this Issue A New Portal Features & benefits Link and Access Access Requirements: Step 1: Cisco.com registration Step 2: Cisco Powered Program Step 3: Partner Level And...
 • Restoration Alternatives Development and Evaluation West Branch Grand

  Restoration Alternatives Development and Evaluation West Branch Grand

  Scope of Work Phase 1 - Project Orientation Task 1. Site Visit Task 2. Literature and Data Review Task 3. Data Gaps Task 4. Local Support Phase 2 - Fieldwork Task 5. Work Plans Task 6. Bathymetric and Topographic Survey...
 • INFOWAR part 2 -- Case Histories

  INFOWAR part 2 -- Case Histories

  Snoops for passwords & tries to send them Tries to disable firewalls and AV products Author arrested 2004-05 Baden-Württemberg, Germany Trojan: Mac Attack MS-Office Installer icon is Trojan (2004.05) AS.MW2004.Trojan has icon like that of MS Installaer for MS-Office for...
 • Covert Hepatic Encephalopathy Diagnosis With The New Stroop

  Covert Hepatic Encephalopathy Diagnosis With The New Stroop

  Cirrhosis group: OffTime+OnTime was significantly higher in CHE cirrhotic patients compared to those without regardless of whether those with prior overt HE were included or not (Figures 2A and B) and was correlated with MELD (r=0.5,p=0.004) but not age/education.
 • Explore - The Equity Professionals

  Explore - The Equity Professionals

  Explore. Discover. Select. Act. ... Instead, you may wish to focus on increasing the number of high school students by focusing on middle school; or, you could increase recruitment strategies within the community college.
 • Mitosis - MS. MCCABE'S CLASSES - Home

  Mitosis - MS. MCCABE'S CLASSES - Home

  UNIT 3 QUIZ. Write your name, date, and period on the quiz. Eyes on your own paper, zero/F for even attempting to cheat. No talking. When you finish, turn in your quiz at the blue basket on top of the...
 • City of Oxnard Homeless Services 2017 HEARTH Emergency

  City of Oxnard Homeless Services 2017 HEARTH Emergency

  2017-18 HESG Allocation. Projected HESG funding for 2017-18: $172,275. Projects $159,354. Administration $12,921. Adjustments will be made prorata to all funded projects when City receives the final FY 2017-18 HUD allocation.