KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO EPIKO Ito ay nagmula

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO EPIKO Ito ay nagmula

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO EPIKO Ito ay nagmula sa sinaunang salitang Griyego (Greek) na (epikos),

at (epos) na nangangahulugang "salita", "kuwento", o "tula". Ito ay mga tulang pasalaysay na naglalarawan sa buhay at kabayanihan ng isang tao (partikular sa isang lalaki). URI NG EPIKO 1. ORAL POETRY -> mga sinaunang epiko na nabuo lamang sa

pamamagitan ng pagkukuwento sa iba't ibang tao. Oral Epic o World Folk Epic Ito ay mahahabang tula na iniuuri-uri (classifying) batay sa haba ng palabas, konsepto, interes, at kahalagahan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng

pagsasaulo at pagtanghal nito sa entablado o sa harap ng maraming manonood. URI NG EPIKO 2. EPYLLION -> mas maiikling epiko kumpara sa Oral Poetry na nakilala noong Hellenistic Period dahil sa taglay nitong tema. Bukod sa

kabayanihan ay ipinapakiita rin dito ang pag-ibig at romansa. URI AYON KAY DR. MANUEL MICROEPIC kumpleto sa sarili, isang upuan lamang Lam-ang (llokano) MACROEPIC- ipinapakita lamang ang isang tiyak na bahagi, nag-iisang awit, o kabanata Tuwaang (Bagobo)

MESOPIC- maraming masalimuot na insidenteng napapaloob Labaw Donggon ( Hiligaynon) MGA KATANGIAN NG EPIKO 1. Nagsisimula muna sa isang imbokasyon para kay Muses. Imbokasyon o panalangin na iniaalay

kay Muses bilang paggalang, si Muses ay isa sa siyam (9) na anak ni Zeus, ang pinaka-Diyos ng mga Griyego. MGA KATANGIAN NG EPIKO 2. Sinusundan ng medias res. Ang Medias Res ay paraan o estilo ng pagsusulat kung saan ay nauuna

munang isinasalaysay ang gitnang bahagi ng kuwento bago ang nakaraan (flashback). MGA KATANGIAN NG EPIKO 3. Ang tagpuan ay napakalawak, sumasakop sa maraming

bansa, buong mundo man o kalawakan. MGA KATANGIAN NG EPIKO 4. Naglalaman din ng mahabang listahan na tinatawag na epic catalogue. Ito ay listahan ng mga

bagay, lugar, o mga tao sa kuwento na nagpapakilala sa lugar kung saan ito nagmula o isinulat. MGA KATANGIAN NG EPIKO 5. Nagsisimula rin sa paglalahad ng tema ng epiko.

MGA KATANGIAN NG EPIKO 6. Ang mga pangalan ay sinasamahan ng paggamit ng mga epithet. Ang epithet ay mga pang-uri o salitang naglalarawan na ikinakabit sa pangalan ng tauhan o sa isang bagay.

Halimbawa: "rosy-fingered dawn, "wine-dark sea" at mighty Achilles mula sa akda ni Homer. MGA KATANGIAN NG EPIKO 7. Naglalaman din ng mahahaba at pormal na mga talumpati o kawikaan

mula sa mga tauhan. MGA KATANGIAN NG EPIKO 8. Nagpapakita ng pangingibabaw ng kapangyarihan ng mga Diyos o Diyosa sa mga tao.

MGA KATANGIAN NG EPIKO 9. Nagpapakilala ng mga bayaning tunay na nagpapahalaga o modelo sa sibilisasyon. MGA KATANGIAN NG

EPIKO 10. Kadalasan ding nagpapakita ng pagbaba ng pagkatao ng isang bayani mula sa matayog na katayuan nito. IBA PANG MGA KATANGIAN

Pag-alis ng pangunahing tauhan sa tahanan Pagtataglay ng agimat o anting-anting Paghahanap sa isang minamahal Pakikipaglaban o pakikidigma Bathalang pipigil sa digmaan Pagbubunyag na ang kalaban ay kadugo Pagkamatay ng bayani

Pagkabuhay na muli Pagbabalik sa sariling bayan Pag-asawa ng bayani A. Ano-ano ang sinasalamin ng mga epikong ito sa bawat pangkat o rehiyon kung saan ito nagmula o naisulat?

B. Paano ba makatutulong sa iyo at sa iyong mga karehiyon ang pag-aaral ng epiko? PAGTATANGHAL BIDASARI HINILAWOD IBALON

HUDHUD NI ALIGUYON TUWAANG

Recently Viewed Presentations

 • The History of Tsunamis in the Caribbean

  The History of Tsunamis in the Caribbean

  Although not a vulnerability or risk assessment Examine the severity of tsunamis by counting total number of deaths and dollar damage due to tsunamis in each state Caribbean Tsunamis Fatalities 1692 to the present Tsunami Event Runups, Total number of...
 • The Structure of English

  The Structure of English

  Many words, such as . boy, a, yes, person, elephant, problem. CANNOT BE BROKEN DOWN INTO GRAMMATICAL OR MEANINGFUL PARTS. These words are made only of a BASE form (also called ROOT or STEM). In these cases, all we can...
 • Folie 1 - DESY

  Folie 1 - DESY

  Set-Up, Maintenance and Repair Works Examples for residual energy: Hydraulic or pneumatic energy Potential energy (gravitation) Kinetic energy (flywheels etc.) Electrical energy Springs 1 0 Switch off and cut off from power supply Secure against re-start and hazardous movement Perform...
 • Safe Backing Monthly Training Topic NV Transport Inc.

  Safe Backing Monthly Training Topic NV Transport Inc.

  Awareness and knowledge are required skills to back a vehicle safely. A driver's ability to see toward the rear of the vehicle is limited, this restriction can be overcome by the use of extra care and caution. Severe consequences may...
 • An update on Brexit and Financial Services -

  An update on Brexit and Financial Services -

  Changes to be made to Handbooks including MIPRU, SYSC, TCF but not CONC. Consequential changes e.g. to names of EU regulators. What are compliance challenges? Temporary Permissions Regime (TPR) for inbound firms and funds: Planning in event of no deal...
 • LACCIDENT DU TRAVAIL LACCIDENT DU TRAVAIL ACTION SOUDAINE

  LACCIDENT DU TRAVAIL LACCIDENT DU TRAVAIL ACTION SOUDAINE

  Travaux sur métaux par percussion… Décolletage… Ébarbage, meulage… Tissage sur métiers… Broyage, concassage… Emploi des machines à bois en atelier Utilisation d'engins de chantier… Travail sur rotative… Surdité provoquée par les bruits lésionnels.
 • 2018 Tax Reform: What You Need to Know

  2018 Tax Reform: What You Need to Know

  Pre-Reform Law. Tax Cuts & Jobs Act. Effective Date. I.R.C. Sections. A taxpayer generally must capitalize the cost of property used in a trade or business or held for the production of income and recover such cost over time through...
 • P4023 Enterprise Integration & Hybrid Kevin Lam &

  P4023 Enterprise Integration & Hybrid Kevin Lam &

  Workflow Patterns. Claim Check. Use Service Bus to send the metadata. Use Blob Storage to store the messages. Include only the necessary metadata in the queue for routing. Try-Finally. Put related actions into a "try" scope. If any action fails...