Rheoli perygl llifogydd ar yr Afon Elwy Alun

Rheoli perygl llifogydd ar yr Afon Elwy Alun

Rheoli perygl llifogydd ar yr Afon Elwy Alun Williams 1 Llanwely Yr Afon Elwy Afon Elwy Afon Collen

Map yn dangos yr afonydd Gallen, Collen a Cledwen yn cydgyfeirio yn Llangernyw i ffurfio'r afon Elwy Afon Gallen

Afon Cledwen Yr Afon Elwy yn ymuno ar Afon Clwyd Map yn dangos cydlifiad yr Afonydd Elwy a Chlwyd Afon Clwyd Afon Elwy

Hanes llifogydd yn Llanelwy 1964/65 Llifogydd Tachwedd 2012 Maes Carafanau Spring Gardens Gwesty Talardy Maint a llwybr y llifogydd

Parc Llanelwy Co-operative Tafarn New Inn Darn o ffilm am llifogydd Llanelwy http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20507168 2.26 munud Newyddion BBC 27.11.12 Gwaith

carffosiaeth Llanelwy Maes Carafanau Spring Gardens I lawr yr afon or A55 I lawr yr afon or A55

Gwesty Talardy Stad tai Roe Park Llyfrgell Llanelwy Tafarn y Plough Gorsaf Petrol Costcutter Ysgol Esgob

Morgan I fynyr afon or A55 Dengys ehangder y llifogydd yn Llanelwy yn y llun yma. A55

Difrod llifogydd Alun Williams Dioddefodd Llanelwy difrod i: eiddo preswyl ac eiddo masnachol cerbydau

ffyrdd ysgolion Difrod Llifogydd Difrod Llifogydd Tai Gwarchod Llys y Felin, Llanelwy Paratoi am lifogydd a delio ar canlyniad https://www.youtube.com/watch?v=KXbpVPyH52E

Mae Joanne o Lanelwy yn siarad am ei phrofiad o lifogydd yn ei chartref ac yn rhannu syniadau ymarferol am be i wneud os ydych chin hwynebu llifogydd. 5.29 munud Glawiad yn ystod llifogydd Llanelwy 2012 26.11.12: Cofnodwyd 71 mm o wlaw yng ngorsaf mesur Pont y Gwyddel Cofnodwyd 25.8 mm o wlaw yng ngorsaf mesur Llanelwy Llif yr Afon Elwy yn ystod

llifogydd Llanelwy 2012 1 cumec = 1 metr ciwbig yn mynd heibio pwynt penodol pob eiliad. Uned yw cumec a ddefnyddir i fesur cyfradd llif y dr. Data a gasglwyd gan orsaf mesur Pont y Gwyddel ym mis Tachwedd 2012. Date

Mean daily m/s or cumecs 24/11/2012 14.2 25/11/2012 23.7

26/11/2012 94.4 27/11/2012 62.3 28/11/2012 19.6

29/11/2012 12.8 Graff yn arddangos y llif a gofnodwyd ym Mhont y Gwyddel Llif cymedr yr Afon Elwy (m/e) ym Mhont y Gwyddel yn ystod mis Tachwedd 2012 100 m/e

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 12 12 1 2 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 / /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 / 11 / 11 / 1 1 / 11 / 11 / 1 1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 1 1 / 11 / 11 / 1 1 / 11 / 11 / 11 / 11 / Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanelwy Safon Amddiffyn Mae safon amddiffyn amddiffynfa rhag llifogydd yn rhoi lefel ddangosol o risg i ardal benodol o ran llifogydd or mr neu afon. Safon Amddiffyn % Tebygolrwydd llifogydd yn digwydd

1 mewn 1,000 o debygolrwydd digwyddiad blynyddol 0.1% o siawns llifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol, tebygolrwydd isel iawn 1 mewn 200 o debygolrwydd digwyddiad blynyddol 0.5% o siawns llifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol, tebygolrwydd isel

1 mewn 100 o debygolrwydd digwyddiad blynyddol 1% o siawns llifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol, tebygolrwydd canolig 1 mewn 50 o debygolrwydd digwyddiad blynyddol 2% o siawns llifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol, tebygolrwydd canolig

1 mewn 20 o debygolrwydd digwyddiad blynyddol 5% o siawns llifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol, tebygolrwydd uchel Amcangyfrifwyd bod llifogydd Tachwedd 2012 yn ddigwyddiad rhwng 1 mewn 100

(1%) ac 1 mewn 200 (0.5%) o debygolrwydd blynyddol. Cynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy Maes Hamdden: codi a lledu'r arglawdd ar hyd llinell bresennol yr amddiffyniad. Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanelwy

Fideo o waith Cynllun Rheoli Llifogydd Llanelwy https://www.youtube.com/watch?list=UUPLA YER_NatResWales&v=WmUwKKMATsY 2.34 munud Cynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy Buddion y cynllun Da ir amgylchedd

Bwrdd dehongli i Hen Bont Llanelwy Heneb Gofrestredig Gosodwyd blychau adar ac ystlumod a gwaliau dyfrgwn i gynyddur fioamrywiaeth Dirlunio argloddiau a gwasgaru cymysgedd hadau blodau gwyllt yn y tir hamdden Anogwyd cael at yr afon mewn modd llai ffurfiol drwy leihau graddiant llethr yr argloddiau. Gosodwyd biniau gwastraff a sbwriel deuol i helpu i gwtogi ar y sbwriel ar hyd glan yr afon. Plannwyd coed a gwrychoedd

Cynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy Buddion y cynllun Da i bobl Ehangwyd llwybrau troed a beicio presennol a oedd yn cysylltu r amddiffynfeydd presennol rhag llifogydd, cawsant arwyneb newydd a sefydlwyd darnau newydd o lwybr troed ar hyd brigau arglawdd.

Gwnaethpwyd cyfraniad tuag at osod cerfluniau ar hyd argloddiaur afon i ychwanegu at apl y teithiau cerdded ar lan yr afon. Unrhyw gwestiynau?

Recently Viewed Presentations

 • OUTLINE 14 VI. Extensions to Mendels Rules (continued)

  OUTLINE 14 VI. Extensions to Mendels Rules (continued)

  Each trait is controlled by a different set of factors Hypothetical mechanism for determination of eye color in Humans Gene for melanin production B (produce) dominant to b (none) 2 Modifier loci affect amount of pigment deposited CC' and DD'...
 • Medical Terminology - North Mason School District

  Medical Terminology - North Mason School District

  Basic Elements of a Medical Word Word Roots Most word roots are derived from Greek or Latin Two different roots can have the same meaning: ECG/EKG Cardia = Heart (Latin) Kardio = Heart (Greek) Word Roots Impossible to memorize all...
 • The New Testament View of Creation

  The New Testament View of Creation

  Every chapter of Genesis except seven (20, 24, 34, 36, 40, 43, and 44) is mentioned in the New Testament. Events from each of the first nineteen chapters of Genesis are mentioned in the New Testament. As we look at...
 • e c r o v i d o

  e c r o v i d o

  How to divorce your textbook. Julia Ullmann. Would love to know more about you. Please share what are some things that you rely on textbook for? How do you use it in class? What else are you using? ... PowerPoint...
 • Ama hasta convertirte en lo Amado - WordPress.com

  Ama hasta convertirte en lo Amado - WordPress.com

  Ama hasta convertirte en lo Amado, es más, hasta Convertirte en el Amor." Facundo Cabral De mi Madre Aprendí que Nunca es Tarde, que siempre Se puede empezar de Nuevo; Ahora mismo le puedes decir Basta a los Hábitos que...
 • Annual Performance Report 2011/12 Replacement Slides Portfolio Committee

  Annual Performance Report 2011/12 Replacement Slides Portfolio Committee

  Annual Performance Report 2011/12 - Replacement Slides Portfolio Committee For Human Settlements Mr. T. Zulu Director-General Vision "A Nation Housed In Sustainable Human Settlements " Mission " To Facilitate the Creation of Sustainable Human Settlement and Improved Quality of Household...
 • The History of DNA - WOU Homepage

  The History of DNA - WOU Homepage

  The History of DNA Early Work Friedrich Miescher, 1869, first isolates a substance from the nucleus of cells that he calls "nuclein." His student, Richard Altmann, calls the substance "nucleic acid." Biochemists identify two types of nucleic acids, later called...
 • Information literacy - University of Massachusetts Lowell

  Information literacy - University of Massachusetts Lowell

  The UML Library System. Other tutorials review online resources such as government and popular websites. One great online resource you have is the UML Library website. Using the library website, you can access enough material to write a complete review...