SVTOV LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLET BEATNICI ROZHNVAN

SVTOV LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLET BEATNICI ROZHNVAN

SVTOV LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLET BEATNICI ROZHNVAN MLAD MUI Mgr. Michal Oblouk BEATNICI beat generation = zbit generace, unaven ivotem hnut americkch bsnk a prozaik 50. a 60. let, kritici povlen Ameriky vyznaovali se nonkonformnm bohmskm zpsobem ivota, stavli se do konfrontace s tradinm zpsobem ivota a s tradin literaturou, pokoueli se najt vlastn styl - projevoval se pedevm v popisu svch ivotnch zkuenost touha po svobod a rozkoi, vstednost (tulctv, drogy, alkohol, sexuln nevzanost) vliv orientln filozofie (zen-buddhismus) bezprostedn odvn vpovdi, snaha okovat a provokovat, erotick otevenost nik od civilizace, sen o splynut s prodou poezie urena k pednesu, veejnmu ten, poslechu centrum San Francisco na jejich vzpouru navzalo v 60. letech hnut americk mldee HIPPIES (nekonvenn obleky, chovn, uvolnn sexualita, vyznavai vchodnch nboenstv, drogov zvislost, odpor k vlce ve Vietnamu)

JACK KEROUAC (1922 americk spisovatel, jeden z nejvznamnjch 1969) pedstavitel beat generation - ml francouzsk pedky - nedokonil studia na Kolumbijsk univerzit - pro psychick problmy proputn z armdy - procestoval americk kontinent - zemel na nsledky alkoholismu - jeho dlo ovlivnno zen-buddhismem, starou nskou a japonskou poezi, blues a jazzem - dlo: - NA CEST kultovn romn, report ze silnice, nkolikamsn cesta nap Amerikou (zanajc spisovatel Sal Paradise s ptelem Deanem) s clem t naplno, uvat si ivota, zznam dojm, nlad a zitk DHARMOV TULCI - kniha velice ovlivnila hnut hippies, hrdinou je Japhy Ryder, se kterm vyprav

utk do les od na civilizace PODZEMNCI - napsno bhem 3 dn v benzendrinovm opojen, pojednv o autorov milostnm vztahu s ernokou ANDL PUSTINY - v prvn sti knihy pojednv o samot v pustin a ve svt, ve druh sti popisuje putovn Mexikem, New Yorkem, Franci a Londnem WILLIAM SEWARD BURROUGHS americk prozaik a literrn experimenttor, (1914duchovn 1997) otec beat generation, zakladatel - kyberpunku, vymyslel slovo heavy metal - celoivotn zvisl na opitech (morfium) - jako dt trpl zkost a halucinacemi, ve tyech letech byl pohlavn zneuit partnerem sv chvy - vystudoval anglickou literaturu a lingvistiku na Harvardu - dvakrt enat, v Mexiku zastelil svou druhou manelku (v neptomnosti byl odsouzen za tk ublen na zdrav s nsledkem smrti ke dvma letm vzen) - dlo:

FEK kniha lc osobn zkuenosti a zitky spojen s uvnm drog NAH OBD svdectv o drogov zvislosti a homosexualit TEPLOU romn, autorv smutek nad ztrtou manelky, kterou omylem zastelil pi he na Vilma Tella KEN KESEY (1935 americk spisovatel, styn osobnost 2001) mezi hnutm beatnik a hippies - vystudoval divadeln umn na oregonsk univerzit, absolvoval kurz tvrho psan na Stanfordov univerzit - v dob studi se stal dobrovolnkem ve vzkumu Veterans Hospital, kter zkoumal inky halucinogen - zemel po operaci, pi n mu byl odstrann rakovinn ndor z jater - ve svch dlech se zabv problmem odcizen, kter nastv dky anonymit modern spolenosti - dlo: -

VYHOME HO Z KOLA VEN groteskn romn z psychiatrick lebny, podle tto knihy natoil M. Forman film Pelet nad kukam hnzdem SKKA S DMONEM, TAK M NKDY NAPAD, NMONKOVA PSE dal dla CHARLES BUKOWSKI (1921 1994) americk bsnk a spisovatel, kter se proslavil autobiografickmi przami a vulgrnm stylem - pochzel z Nmecka - dva roky studoval literaturu a divadlo - ml celoivotn problmy s alkoholismem - 11 let pracoval na pot - byl dvakrt enat - zemel na leukmii - ml blzk vztah k vn hudb, miloval dostihy a koky - dlo: - HOLLYWOOD romn, autobiografick prza KVR, ENY, UNKOV NEZ, FAKTTUM, POTOVN AD romny VECHNY IT SVTA I TA M, PAMTI

STARHO CHLAPKA/ZPISKY STARHO PRASKA, TK ASY, PBHY OBYEJNHO LENSTV povdkov soubory Neal Leon Cassady (1926 1968) - byl jednm z hlavnch pedstavitel beatnick generace, i kdy sm pli nepsal a za svho ivota dnou prci nevydal, stal se inspirativnm zdrojem pro ostatn beatniky, kdy Jack Kerouac psal svj zejm nejznmj autobiografick romn Na cest, vybral si jako pedlohu pro svou hlavn postavu Deana Moriartyho prv Cassadyho Kenneth Rexroth (1905 1982) - americk bsnk, pekladatel, kritik a jazzov hudebnk, jako jeden z prvnch bsnk v USA objevil pro zpadn literaturu tradin formy japonsk poezie, nap. haiku, vystupuje v romnu Jacka Kerouaca Dharmov tulci, pedstavuje jej postava Reinhold Cacoethes Gary Snyder (1930) - americk bsnk, esejista, lektor a environmentalista, je autorem nkolika knih esej a mnoha sbrek poezie, k jeho ptelm patili Allen Ginsberg a Jack Kerouac, kterho Snyder inspiroval natolik, e podle nj vytvoil literrn postavu Japhyho Rydera, znmou z knihy Dharmov tulci Philip Whalen (1923 2002) - americk bsnk, novelista, zen-buddhista a jedna z stednch postav sanfrancisk beatov scny, v jeho tvorb ho do znan mry ovlivoval Gary Snyder, se kterm zatkem padestch let trvil mnoho asu pi hldn les proti porm a pi dalch ekologickch aktivitch Diane Di Prima (1934 ) - americk bsnka, nejvznamnj ena mezi beatniky, stala se osobnost, je spojovala beatnick hnut s hippies a umlce z vchodnho pobe USA s jejich kolegy ze zpadnho pobe, celkem vydala 35 bsnickch sbrek

ROZHNVAN MLAD anglick literrn skupina, kter vznikla v 50. letech 20. stolet MUI nevytvoili dnou skupinu, ani se nepokusili vytvoit njak program - jedn se o nezvisl autory, kte jsou spznni jednak generan, jednak stylem psan paralela k beatnikm, nesouhlas vyjaduj jen slovn jejich styl je siln levicov, kritizuj konzumn spolenost, britskou konzervativn morlku, zvyklosti a spoleensk konvence nepizpsobivost zavedenmu podku sociln kritika, humor, hovorov jazyk preference ivota v pravd ne v bohatstv jejich dlo spojuje motiv - mlad hrdina, nejlpe erstv absolvent univerzity, m nastoupit do zamstnn, kde m zahjit kariru, to vak odmt, protoe m odpor ke komern spolenosti, hlavn hrdina nakonec se spolenost splyne a stane se tak soust systmu, kter kritizoval KINGSLEY AMIS (1922 anglick spisovatel a bsnk, je povaovn za 1995) zakladatele tzv. univerzitnho romnu -

studoval na Oxfordu - za vlky slouil v britsk armd - od r. 1949 psobil jako profesor anglitiny na nkolika univerzitch ve Velk Britnii a v USA - jeho syn Martin je tak spisovatel - dlo: - ASTN JIM tzv. univerzitn romn, humoristicko-satirick prza/romn o mladm vysokokolskm uiteli (Jim Dixon), kter pomoc komina revoltuje proti akademickmu prosted, nakonec satkem s bohatou dvkou splyne s vy spolenost, nekonvennm chovnm hlavnho hrdiny vznikaj komick a trapn situace CHCI TO HNED - dlo sleduje osudy mue, kter se piplete do snobsk spolenosti kvli sv lsce k dvce, kter trp sexulnmi problmy JAKEV PROBLM, TLUST AMERIAN, TEN NEJASN POCIT, MN SE TU LB, LIGA PROTI SMRTI, STA PARCI romny JOHN BRAINE (1922

anglick romanopisec 1986) absolvoval gymnzium - ivil se rznmi pracemi (laborant, knihovnk) - po vlce psobil jako knihovnk a novin v Londn - od konce 50. let se vnoval literrn tvorb - dlo: - MSTO NAHOE vyprvn (v 1. a 3. osob) etnho Joea Lamptona, kter se dostv mezi bohatou elitu jednoho severoanglickho msteka, k cest k bohatstv pouije tradin metodu satek s naivn bohovou dcerou, pi cest vzhru se rozejde se svou ptelkyn Alic, kter spch sebevradu, Joe cestou nahoru odhod veker zbrany a stane se ist kariristou, teprve v zvru romnu jej mravn obrod sebevrada Alice IVOT NAHOE pokraovn RLIV BH, PLATIV HRA, ZBON AGENT, EKN NA SHEILU, PRST OHN romny JOHN OSBORNE

(1929 - anglick dramatik 1994) - studoval v Devonu, ale byl vylouen, protoe editeli koly vrtil pohlavek brzy zaal pracovat v divadle jako asistent reie i herec v roce 1963 zskal Oscara za adaptaci Toma Jonese zemel na komplikace spojen s cukrovkou dlo: OHLDNI SE V HNVU - v tto he stvoil prototyp rozhnvanho mladho mue, kter revoltuje proti tradinm hodnotm anglick spolenosti, Jimmy Porter je mlad revoltujc intelektul dlnickho pvodu, kritizuje rozkastovn spolenosti na lep a hor, to pedevm na sv blzk, zejmna na svou enu Alison (dcera kolonilnho dstojnka), tyto konflikty vedou k manelsk krizi a k odlouen, na konci tto hry vak manel k sob nachz cestu

Komik, Luther, Krev Bamberg, Neppustn svdectv, Mj vlastenec, MALCOLM BRADBURY (1932 2000) - anglick spisovatel, pedstavitel univerzitnho romnu, nap. JST LIDI JE NESLUN, LOVK DJIN (nejznmj romn, jde o satiru akademickho ivota z prosted novch, modernch univerzit), SMNN KURZ JOHN BARRINGTON WAIN (1925 1994) - anglick prozaik a bsnk, ivil se jako novin, dlo: POSPCHEJ DOL (o spnm mladm mui, kter vak msto kariernho postupu vol obyejn msto mezi prostmi lidmi), IVOT V PTOMNOSTI, SOUPEI, ZIMA V HORCH ALAN SILLITOE (1928 David Malcolm Storey (1933) - britsk prozaik,

dramatik, scenrista a pedn pedstavitel tzv. dlnickho romnu, dj jeho romn se vtinou odehrv v hornickch komunitch a hrdinou je obvykle jedinec, kter se sna, vtinou nespn, zmnit svj ivot John Arden (1930 2012) - anglick dramatik, jeho prce smuje k odkryt socilnch problm osobnch vztah Colin Henry Wilson (1931 2013) - uznvan britsk spisovatel, filozof a autor ady romn, podlel se tak na tvorb mnoha filmovch scn, psal dle zejmna o zloinu a mysticismu, je tak autorem mnoha fiktivnch pbh ZDROJE

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Seward_Burroughs http://cs.wikipedia.org/wiki/Ken_Kesey http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Bukowski http://cs.wikipedia.org/wiki/Kingsley_Amis http://www.nytimes.com/2007/06/03/books/review/Scott-t.html http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Gerard_Braine http://www.blacklamb.org/category/books-and-authors/ http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Osborne http://www.biography.com/people/john-osborne-38511 http://cs.wikipedia.org/wiki/Alan_Sillitoe http://cs.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Bradbury

http://www.nytimes.com/books/01/04/01/specials/bradbury.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Wain http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw81287/John-Barrington-Wain https://cs.wikipedia.org/wiki/Beat_generation https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhn%C4%9Bvan%C3%AD_mlad%C3%AD_mu%C5%BEi https://cs.wikipedia.org/wiki/Neal_Cassady http://lovealwayscarolyn.com/background/neal-cassady/ https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Rexroth https://cs.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Rexroth https://cs.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder http://www.nndb.com/people/976/000114634/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Diane_di_Prima https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Arden https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Storey https://cs.wikipedia.org/wiki/Colin_Wilson https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Wilson http://www.advertiser.ie/galway/article/50939/remembering-john-arden http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/nov/18/david-storey-monty-python

Recently Viewed Presentations

 • ECO-SEC Home Security System - UCF Department of EECS

  ECO-SEC Home Security System - UCF Department of EECS

  ECO-SEC Home Security System. Group 10. Nathan Schroeder. David Gardner. ... Ability to sound alarm if a window is broken. Detect motion of intruders using an infrared sensor. ... Based on the Texas Instruments sound break detector.
 • Pre-Visit Key Quesitons:

  Pre-Visit Key Quesitons:

  Which one, and why? What patterns, shapes, colors, etc. did it have in it? If you wanted to draw something that was lying still, what kind of line might you use? What kind of line(s) can you use to show...
 • BIRTH 2013 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights

  BIRTH 2013 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights

  Late first stage (transition stage) - Cervix is fully dilated and the amniotic sac has ruptured, releasing amniotic fluid. Second stage - Birth of the infant. ... Mother adjusts physically and psychologically to process of childbearing. Lasts about six weeks.
 • IBMYP- an overview

  IBMYP- an overview

  Research is showing Genes are constantly activated and deactivated by stimuli -The Genius in All of US David Shenk) Talent is not always gift bestowed - but a product of highly concentrated effort Deliberate practice - can actually produce changes...
 • What'S New in The 2013 Aphg Course Outline??

  What'S New in The 2013 Aphg Course Outline??

  , including the Demographic Transition Model . 3. Regional variations of demographic transition. 4. Effects of national population policies: promoting population growth in some countries or reducing fertility rates in others . 5. Environmental impacts of population change on water...
 • Plants - BIOLOGY 1 COACH KLEIN KLEINE@LISD.NET

  Plants - BIOLOGY 1 COACH KLEIN [email protected]

  Plant Diversity Stems Support system for plant body Transport system for nutrients Defense system that protects against predators and disease Length - a few millimeters to 100 meters Must be strong enough to hold up leaves and branches Transport system...
 • PRESIDENTS CLUB MEMBERS GET RESULTS Consistent effort and

  PRESIDENTS CLUB MEMBERS GET RESULTS Consistent effort and

  PRESIDENT'S CLUB MEMBERS GET RESULTS Consistent effort and spectacular results required PRESIDENT'S CLUB CRITERIA Points are earned after the four minimum criteria have been met: • Rank • 50,000 organizational volume • 3-legs @ 10,000 volume each • Growth in...
 • Do Now

  Do Now

  What caused the Mongol Empire and Islamic Caliphates to rise in the Post-Classical Era? Objective . SWBAT- Explain how the Mongols rose to power in the Post-Classical Era. Agenda . Do Now . Read and take notes - first two...