Actitud enfront el dolor musculoesqueltic Dr Joan Calvet

Actitud enfront el dolor musculoesqueltic Dr Joan Calvet

Actitud enfront el dolor musculoesqueltic Dr Joan Calvet Fontova Hospital Parc Taul Universitari 2014 Dolor Malaltia ms comuna i debilitant Afectaci Individal Social/laboral Dolor persistent

Discapacitat funcional Estrs psicolgic Alteracions son Interferncia en activitat de la vida diria Afectaci interrelacions personals Dolor Definici: experincia sensorial i emocional desagradable associada amb una lesi estructural real o potencial, o descrita en funci de la lesi Percepci somtica que cont sensacions corporals

amb caracterstiques similars a les presentades durant una estimulaci dolorosa tissular, una experincia relacionada amb aquesta sensaci i un sentiment desagradable o altres emocions negatives basades en aquesta experincia Dolor Agut Mecanisme de protecci vital Adaptatiu: supervivncia, protecci Inadaptatiu: dolor = malaltia; funci patolgica del SNC Crnic Durada superior a la que precisa el cos per recuperar-se duna lesi o dolncia (6 mesos)

Subagut Tipus dolor Nociceptiu: lesi tissular Somtic Visceral Musculo-esqueltic Inflamatori Mecnic/compressiu Neuroptic: activitat neuronal anmala Mediat pel sistema simptic: DSR Perifric: neurlgia, neurinoma Central: lesions espinals

Patognesi del dolor Transducci Transmissi Modulaci Percepci Processament de la senyal: - circuits locals en la medul.la - senyals dinhibici provinents del cervell que fan sinapsis en el corn posterior: - sistema opioide

- serotoninrgic - noradrenrgic Patognesi del dolor Frmacs: - Analgssics no opioides - Paracetamol - AINEs - COX-2 - Analgssics tpics - Capsaicina - AINE tpic - Lidocaina - Analgssics opioides - Tramadol - Morfina

- Fentanil - Buprenorfina - Oxicodona - Hidromorfona - Tapentadol - Agonistes alfa-2-adrenrgics - Antidepressius ESCALA ANALGSSICA DE LA OMS EVA 7-10 EVA 4-6 EVA 1-3 Paracetamol Mecanisme dacci ??

Analgssic ms administrat sense prescripci Guies OA genoll i maluc > placebo per < AINE Eficcia i seguretat a llarg termini ??? Hepatoxicitat ANTIINFLAMATORIS NO ESTEROIDEUS (AINEs) Els AINEs sn una mplia classe farmacolgica qumicament diversa (>70 ) que presenten activitats antiinflamatries, analgssiques i antipirtiques. Principal tractament farmacolgic per alleujament del dolor, especialment lleu-moderat

Frmacs ms utilitzats i prescrits a nivell mundial 70 milions de persones/dia prenen AINEs per prescripci 230 milions de persones/dia prenen AINEs sense prescripci Utilitzaci habitual en la poblaci (20% de la poblaci >/=1 mes/any) Caracterstiques dels AINEs com a grup Indicacions teraputiques comuns Efectes secundaris similars Diferent farmacocintica i potncia

Diferents famlies qumiques Mecanisme dacci com (inhibici ciclooxigenasa) Diferent selectivitat COX 1 i 2 Ms semblances que diferncies AINE i COX-2 Efectes secundaris: Inhibici plaquetria GI Renals Nefritis Edema Cardiovascular (NPX) Interaccions

AntiHTA, sintrom, AAS Classificaci Derivats de lcid actic Major a menor potncia i menor a major analgssia Indolactic: potncia elevada Indometacina: 25-50 mg/8h (Inacid, Atrinovo, Flogoter) Sulindac:100-200 mg/12h (Sulindac) Arilactic: potncia mitjana Aceclofenaco: 100 mg/12h (Airtal, Falcol, Gerbin) Diclofenaco: 50 mg/8h; 75 mg/12h (Voltaren, Dolotren) Pirrolactic: major analgssia Ketorolac : 10-30 mg ev seguit de 10mg fina mxim 60-90 mg. 10 mg/8h vo (Toradol, Droal)

Classificaci Derivats de lcid arilpropinic Menor antiinflamatori, bona analgssia. De + a Naproxeno 250-550 mg/12h (Naprosyn, Antalgin) Ibuprofeno: 400-600 mg/8h (Neobrufen, Espidifen.) Ketoprofeno: 25-50 mg/6-8 h (Orudis, Fastum) Dexketoprofen: 12.5-25 mg/8h ( Enantyum, quiralam..) Derivats de loxicam Vida mitja llarga, potncia AINE elevada Meloxicam: 7.5-15 mg/24h (Movalis, Uticox)

Piroxicam: 10-20 mg/24h (Feldene, Cycladol) Tenoxicam: 20 mg/24h (Reutenox, Artriunic) Derivats de la naftilalcanona Bona tolerncia, poca potncia, vida mitja. Gent gran. Nabumetona: 0.5-1 gr/24h (Relif, Listran) Classificaci Derivats de lcid pirazolona Fenilbutazona: mxima potncia per toxicitat hematolgica i gstrica 200 mg/8-24h. (Butazolidina) Metamizol: Analgssia no AINE. Toxicitat hematolgica no gstrica 575 mg/6-8h (Nolotil)

Derivats de lcid saliclic AAS. Efecte dosi depenent Antiagregant 300 mg, analgssic 3 gr, AINE 6 gr Possibilitat ev. Classificaci COXIBs AINEs nous, inhibidors especfics Alta potncia, vida llarga Celecoxib 200-400 mg/24h (Celebrex, Artilog) Etoricoxib 60-120 mg/24h (Exxiv, Arcoxia, Accoxel) Com escollir lAINE?

indola ctics salicilats coxi b p ro p i n i c Oxi No existeix lAINE ideal Grans

diferncies interindividuals A I N E s cs Com encertar??? No existeix lAINE ideal Quin AINE escollir? Per potncia antiinflamatria

Major potncia: Butazolidina, Indometacina, Piroxicam-Tenoxicam, COXIBs, Naprox Potncia media: Diclofenac, Aceclofenac, Propinics, Meloxicam Menor potncia: Nabumetona Quin AINE escollir? Vida mitja Vida llarga: Butazolidina, PiroxicamTenoxicam-Meloxicam, COXIBs..... Vida mitjana: Naprox, Aceclofenac, Nabumetona ..... Vida curta: Ibuprof, Indometacina, dexketoprof...... Quin AINE escollir?

Va de administraci Via parenteral: Acetilsalicilat de lisina, Diclofenac, Indometacina, Metamizol, Ketorolac Via oral Via rectal Via tpica Resposta a AINES previs Considerar potncia i grup Quin AINE escollir? Edat del pacient Comorbilitat associada

Embars Evitar al principi i final de lembars Diclofenac, Naprox, Ibuprof, AAS Tractaments simultanis: AINE i Sintrom: Diclofenac, Ibuprof, Nabumetona TRACTAMENTS TPICS Mesures fsiques: Calor en els processos crnics (contractures, OA)

Fred en els processos aguts (tendinitis clcica, monoartritis) AINES tpics: Penetraci mitjana 1 cm subcutani Eficcia en dolor nociceptiu on predomini un component inflamatori, com podria ser una IFD, tendinopaties superficials. Capsaicina: Interrupci a nivell de laferncia nociceptiva

Dolor neuroptic i dolor localitzat Explicar aplicaci Anestssic local, bloqueig de la neurotransmissi Tractament dolors locals, com adjuvant.

Lidocana: Opiacis Controvrsia en el tractament del dolor dorigen no tumoral Indicat en casos de dolor moderat-sever, crnic, amb impacte important en la qualitat de vida Dolor nociceptiu: no rta als ttm convencionals Dolor neuroptic: 2ona lnia Valoraci benefici-risc/abs substncies Opiacis Dependncia fsica: la retirada o disminuci rpida dun tractament perllongat ( 1 mes) pot

produir simptomatologia tipus Disfria Ansietat Canvis en estat anmic HTA Sudoraci Taquicrdia Opiacis

Tolerncia: per aconseguir = eficcia > dosis Adicci: forma de dependncia fsica Canvis extrems en el comportament associats a: Consum Obtenci Codena Opioide menor agonista pur 10-15 cops menys potent que la morfina Sostre teraputic, 360 mg/24h Pel tractament del dolor en combinaci

amb paracetamol o AINEs Antitussigen Tramadol Opioide dbil sinttic, acci Inhibidor de la recaptaci de noradrenalina i serotonina Tractament del dolor de moderat a sever, tant agut com crnic Propietats particulars Menor depressi respiratria i sedaci

Menor restrenyiment i retenci orina Menys tolerncia Sostre teraputic, 400 mg/dia Morfina Agonista pur Dolor agut com crnic No sostre teraputic (efectes adversos) Dosi inicial 5-10 mg /4 horas. En pacients ancians, deteriorats i amb insuficincia renal morfina 5mg/6-8 horas. Prescripci dantiemtic Haloperidol 10-15 gotes/nit/3 dies Ondansetrn 4 mg

Dosi extra (DE) 1/6 de la dosi total diria. Morfina Ajust de dosi Incrementar la dosi diria segons les DE requerides en les ltimes 24 horas. Sumar las DE requerides las ltimas 24 horas. Afegir el resultat a la morfina administrada regular a diari Si no coneixem les DE: Increments dun 33% de la dosi total diria Morfina Morfina dalliberaci rpida via oral Sevredol Comprimits ranurats de 10 i 20 mg.

Oramoph Vials unidosi de 2, 6 i 20 mg /ml. Soluci de 2 y 20 mg /ml. Morfina dalliberaci rpida parenteral. Ampolles de clorur mrfico al 1 i 2% Ampolles de 1ml al 1% = 10 mg. Ampolles de 2ml al 2% = 40 mg. Morfina Morfina dalliberaci controlada (cada 12 h) MTS Continus Comprimits de 5, 10, 15, 30, 60,100, 200 mg. Skenan Cpsules de 5, 10, 15, 30, 60,100, 200 mg.

Fentanil transdrmic Agonista pur de gran potncia i curta durada dacci Indicat pel tractament del dolor crnic Presentacions: 12, 25, 50, 75 y 100 mcg /h. Recomanacions: No utilitzar-lo quan es precisa ajustaments rpids danalgssia. En alguns casos puntualment canvi del pegat cada 48 hores. Retirar amb febre: intoxicaci aguda per fentanil. Indicacions

Disfgia/ odinofgia. No cumpliment de les pautes de medicaci via oral Existncia de problemes gastrointestinals. Menys restrenyiment. Fentanil-TTS Dosi inicial del pacient que ve del segon gra Pegat de 12- 25 mg /72 horas. Equivalncia de parche de 12 mcg = 40 mg v.o morfina /24h. Dosi extra: Dosis de morfina = 1/3 de la dosificaci del pegat Actiq = segons resposta. Comenzar amb 400 mcg Fentanil-TTS Consideracions quan sinica tractament amb pegats de Fentanil-TTS.

Fins 12 hores desprs daplicar el pegat no saconsegueixen nivells plasmtics analgssics Morfina oral/4 hores es mantindr durant 12 hores desprs de laplicaci del pegat. Morfina dalliberaci controlada. Sadministrar lltim comprimit a la vegada amb laplicaci del pegat Fentanil-TTS Consideracions quan sinica tractament amb pegats de Fentanilo-TTS. Evitar zones de pl Rotar la zona daplicaci del pegat. No aplicar calor sobre el pegat. Augment de labsorci de fentanil. Rellevncia clnica. Intoxicaci aguda amb fentanil. Ull amb les mantes elctriques, exposici solar o febre.

Si el pegat es desenganxa cal retirar-lo i administrar-ne un altre. Recanviar al cap de 3 dies Noms poden tallar-se les presentacions matrix Rentar-se les mans desprs de laplicaci Fentanil oral Indicaci en dolor incidental Analgssia en pocs minuts 5-10 No existeix norma clara per la dosificaci. Iniciar amb 400 mg (actiq) Si hi ha poca analgssia es pot repetir la dosis als 10 min. Sutilitzar la dosis que ha calmat el dolor Si boca seca, humitejar-la amb aigua Cal acabar el producte en cada presa, no guardar-lo Fentanil oral

Presentaciones ACTIQ 400mcg, 600mcg , 800mcg, 1200mcg , 1400mcg , 1600mcg. Presentaciones de EFFENTORA (sublingual) 100mcg, 200mcg, 400mcg, 600mcg ,800mcg Presentaciones de ABSTRAL (sublingual). 100mcg, 200mcg, 300mcg, 400mcg, 600mcg ,800mcg Buprenorfina Derivat semisinttic Agonista parcial i antagonista Sostre teraputic Dolor moderat a intens, crnic, en casos dintoxicaci a opioides Efecte analgssic continu

Presentacions: 35, 52.5 i 70 g/h Oxicodona Agonista i . Aquesta afinitat dna avantatges de loxicodona enfront la morfina pel dolor neuroptic i visceral Via oral s 1,5-2 cops ms potent que la morfina. Eliminaci afectada per la insuficincia renal i heptica ajustar dosi No sostre teraputic Pot donar-se per titular dosi Associaci a naloxona per disminuir efectes adversos, sobretot GI Restrenyiment important Oxicodona

Oxicodona dalliberaci rpida via oral (OXYNORM) Cpsules de 5, 10 i 20 mg. Soluci de 10mg/ml Soluci oral de 1mg/ml. Oxicodona dalliberaci rpida via parenteral (OXYNORM) oxynorm sol. inj. 10 mg/ ml Ampolles de 1 ml i de 2 ml. Oxicodona dalliberaci controlada via oral (OXYCONTIN) Comprimits de 5, 10, 20 40 ,80 mg. (TARGIN) - Comprimits de 5/2.5, 10/5, 20/10, 40/20 mg

Hidromorfona Agonista pur sense sostre teraputic Indicat en el tractament de dolor crnic Perfil defectes adversos comparable a altres opiacis Sistema dalliberaci osmtica Push-Pull Utilitat Clnica 1 presa al dia Facilita el cumpliment teraputic Menor risc dinteraccions, no produeix metabolits actius Metabolitzaci mnima per citocrom P450

Posologia: 4, 8, 16, 32, 64 mg/dia Tapentadol Opioide potent + inhibici de la recaptaci de NA i dbil de S Indicat en el tractament del dolor crnic No presenta sostre teraputic Eliminaci via renal Rpida acci analgssica; 30 min Directament no precisa metabolits actius Pot utilitzar-se per titulaci Tapentadol Poca interacci amb el CYP450: Menys interaccions farmacolgiques

Menor variabilitat interpersones Major perfil de seguretat Posologia: 25, 50, 100, 150, 200, 250/12h Dosi de 25 per: Titulaci Iniciaci de tractament Tractament Analgssia per dolor moderat-sever cal que sigui pautada + rescats Escalada gradual Dosi mxima: alleugerir el dolor sense efectes indesitjables Inicialment opiacis de vida mitja curta Utilitzaci dadjuvants

Potenciar efecte analgssic Tractament de simptomatologia associada al dolor crnic Controlar efectes adversos Tractament Retirada de tractament Conductes inapropiades amb la medicaci No milloria teraputica Efectes adversos intolerables Reducci 10% setmanal o 25-50% cada 3-5 dies fins 60 mg de morfina o equivalent Efectes adversos

Nusea i vmit - efecte vestibular GI enlentiment buidat gstric CV variacions TA Reacci paradoxal hiperalgssia opioide rotaci Sdr narctic intestinal disminuci gradual Sedaci i somnolncia temps, disminuci dosi, rotaci Rotaci opioides Efectes adversos intolerables Analgssia incorrecta/impossible titulaci Metabolits Diferncies farmacintiques

Interaccions Manca de control del dolor tot i titulaci agressiva (tolerncia) Tolerncia creuada incompleta Canvis en la via dadministraci Rotaci opioides Calcular la dosis diria dopiaci sumant els rescats Calcular dosis diria equipotent Demostrades de forma emprica No prou alta com per causar efectes adversos No prou baixa com per causar abandonament Si per intolerncia: disminuci de 30% No cal

en fentanil Assegurar dosis de rescat del nou opioide Dosis equivalents Tractament previ Dosis Tramadol oral (mg/dia) 200 400 Morfina oral (mg/dia)

40 80 120 160 200 Fentanil transdrmic (mcg/h) 12 25

50 75 100 Buprenorfina transdrmic (mcg/ h) - 35 52.5 70

Oxicodona oral (mg/dia) 20 40 60 80 Oxicodona/Naloxona oral (md/dia) 20/10

40/20 60/30 Hidromorfona oral (mg/dia) 4 8 Tapentadol oral (mg/dia) 100 200

300 100 80/40 100/50 16 32 400 500 Coadjuvants Anticonvulsivants

Inhibeixen senyal neurotransmissi del dolor Uni en canals de Ca Gabapentina 300 mg/8h fins 2400 dia Pregabalina 25 mg/12h fins 150 mg/12h Carbamazepina 200 mg/24h fins 600 mg/24h Oxcarbamazepina 300 mg/12h fins 1800 mg/24h Clonazepam 0.5 mg/12h, fins 3-4 mg/24h Coadjuvants

Antidepressius Tricclics i IRSiN major acci que ISRS Milloria component depressiu associat Efecte analgssic independent de depressi Venlafaxina 37.5 mg/12h fins 75 mg/12h Duloxetina: 30 mg/24h fins 60 mg/24h fins 120 mg Amitriptilina: 25 mg/24h fins 150 mg/24h Coadjuvants

Benzodiazepines Associar en casos de depressi Antiespasmdics Metocarbamol, baclofen, ciclobenzaprina Agents tpics Capsaicina: OA i neuroptic Pegats de lidocana: OA, dolor neuroptic local Antihemtics Laxants Dolor nociceptiu

Paracetamol +/- AINEs COX-2 Associaci adjuvants, antidepressius Opioides menors Opioides majors Igualment guies teraputiques, no estudis Dolor neuroptic

Antidepressius, anticonvulsivants Tramadol i opioides com a 2ona lnia Combinacions en no resposta Sempre podem associar tractament tpic Estudis en monoterpia No comparacions face to face Durada no superior a 6-8 setmanes Guies basades en la evidncia Hidromorfona Tapentadol

Recently Viewed Presentations

 • Introduction - SAGE Publications

  Introduction - SAGE Publications

  normative stakeholder theory proposes that executives have responsibilities to all affected stakeholders, not just shareholders. some compelling rationales have been offered in support of normative stakeholder theory. the presuppositions upon which these rationales are built contrast in several ways to...
 • 1.) Higher Engagement Than Other National Newspaper Sites

  1.) Higher Engagement Than Other National Newspaper Sites

  Of all UK visits generated by Online newspaper titles, the Mail Online receives a 21.27% share. This is more than; Sun Telegraph Times Guardian This means Mail users come back to the site more regularly than users of any other...
 • MHSW Committee update Grace McKenzie, Peel MHSW Chair

  MHSW Committee update Grace McKenzie, Peel MHSW Chair

  MHSW Committee update Grace McKenzie, Peel MHSW Chair Co-Chairs: Dennis Lam/David Metcalfe Vice Chair - Vacant MWA Spring Workshop May 2019 MWA Spring Workshop May 2019 Meetings held: 2018 May 18, 2018 - Peel 2019 March 28, 2019 - Teleconference...
 • CE 385 D Water Resources Planning and Management

  CE 385 D Water Resources Planning and Management

  CE 374 K - Hydrology Second Quiz Review Daene C. McKinney Runoff Processes Watershed Terminology Concepts Streamflow Components of hydrologic cycle affecting it Hydrographs Baseflow Separation Three techniques Straight - line method Fixed Base Method Variable Slope Method Abstraction (Losses)...
 • Challenges in the Treatment of Breast Cancer: Overcoming ...

  Challenges in the Treatment of Breast Cancer: Overcoming ...

  Clinical Updates Optimizing Endocrine Therapy for Early Breast Cancer A Case Based Approach to Hormone Therapy Hope S. Rugo, MD Professor of Medicine
 • 8-1.5 Explain how South Carolinians used their natural, human ...

  8-1.5 Explain how South Carolinians used their natural, human ...

  Standard 8-1.5:Explain how South Carolinians used their natural, human, and political resources uniquely to gain economic prosperity, including settlement by and trade with the people of Barbados, rice and indigo planting, and the practice of mercantilism.
 • The Human Heart and Blood Flow - TeachEngineering

  The Human Heart and Blood Flow - TeachEngineering

  Pericardium - protective membranearound the heart. Made up of 3 layers: Epicardium - outermost layer, reduces friction. Myocardium - thick layer, contains cardiac muscle
 • Students and tutors as co-creators of knowledge: enhancing ...

  Students and tutors as co-creators of knowledge: enhancing ...

  'An occupation is an activity or group of Activities that engages a person in everyday life, has personal meaning and provides structure to time' (COT, 2004) Occupation is a threshold concept that should be embedded in the occupational therapy curriculum...