www.inqka.uitm.edu.my LATIHAN PENULISAN LAPORAN AKNC 2018 Tempat: Dewan

www.inqka.uitm.edu.my LATIHAN PENULISAN LAPORAN AKNC 2018 Tempat: Dewan

www.inqka.uitm.edu.my LATIHAN PENULISAN LAPORAN AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, UiTM Shah Alam 3 AKNC Excellence model Systems Processes (InputOutput-Result) Performance based 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BIDANG TUMPUAN AKNC 2018 Pengajaran & Pembelajaran Penyelidikan, Penerbitan & Pengkomersilan

Jaringan Industri & Keusahawanan Penyampaian Perkhidmatan Jaringan Alumni, Komuniti & Kesukarelawanan Pengurusan & Pembangunan Staf Pengurusan & Pembangunan Pelajar Pengurusan Kewangan Pengurusan Fasiliti & Teknologi 5 PEMILIHAN BIDANG TUMPUAN 6 Penyediaan Laporan AKNC Untuk setiap kriteria, kumpul sebanyak mungkin bukti (evidence) yang ada. Kumpul data dan pastikan ia di analisa Buktikan jika tren sebelum 2017 dapat di pamerkan A: Approach (Pendekatan) D: Deployment (Perluasan) L: Learning (Pembelajaran) I: Integration (Integrasi) Markah 1-5 Hasil: Level-Trend-Comparison/Benchmark-Importance (Tahap-Tren-Perbandingan/Tanda Aras-Kepentingan 7 KRITERIA PENDIDIKAN MALCOM BALDRIDGE 2011 Model Kecemerlangan Baldrige Award:

Leadership (Kepimpinan) Strategy (Perancangan Strategik) Customers (Tumpuan Kepada Pelanggan) Measurement, analysis and knowledge management (Pengukuran, Analisis dan Pengurusan Pengetahuan) Workforce (Tumpuan Kepada Sumber Manusia) Operations (Tumpuan Kepada Operasi) Results (Hasil) 8 PROFIL JABATAN 9 1. KEPIMPINAN (120 Markah) 1 0 2. PERANCANGAN STATEGIK (85 Markah) 1 1 3. TUMPUAN KEPADA PELANGGAN (85 Markah) 1 2 4. PENGUKURAN, ANALISIS & PENGURUSAN PENGETAHUAN (90 Markah) 1 3

5. TUMPUAN KEPADA SUMBER MANUSIA (85 Markah) 1 4 6. TUMPUAN KEPADA OPERASI (85 Markah) 1 5 7.1 HASIL DARI PELAKSANAAN STRATEGI (90 Markah) Pencapaian objektif dan inisiatif strategic Keberkesanan pengurusan risiko TAHAP (Level) (30%) TREN (Trend) (40%) PERBANDINGAN/ TANDA ARAS (Comparison/ Benchmark) (20%) KEPENTINGAN (Importance) (10%) RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA HASIL 1 0-20

2 21-40 Ada hasil pencapaian dilaporkan. Sebahagian hasil pencapaian mencapai sasaran. 3 41-60 4 61-80 5 81-100 Semua hasil Sebahagian hasil Semua hasil pencapaian pencapaian melebihi pencapaian melebihi mencapai sasaran. sasaran. sasaran. Ada data tren yang data tren positif Ada data tren positif dilaporkan atau Ada data tren positif Ada data tren positif Ada dan menunjukkan dan menunjukkan kebanyakkan tren dan

menunjukkan dan menunjukkan hasil mencapai yang dilaporkan hasil sama atau hasil dibawah hasil mencapai sasaran tetapi menunjukkan melebihi "best in sasaran. sasaran. dibawah "best in pencapaian class". class". menurun. Terdapat bukti diperingkat awal antara Perbandingan antara Beberapa ukuran Semua ukuran dibuat Perbandingan usaha mendapatkan dibuat organisasi didalam organisasi diluar perbandingan. perbandingan. maklumat negara. negara.

perbandingan. Hasil pencapaian memberi impak dalam jabatan Hasil pencapaian memberi impak merentas jabatan Hasil pencapaian Hasil pencapaian memberi impak memberi di kepada UiTM secara peringkat impak nasional menyeluruh Hasil pencapaian memberi impak di peringkat antarabangsa 7.2 HASIL DARI TUMPUAN PELANGGAN (90 Markah) 1 6 Keberkesanan penglibatan pelanggan RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA HASIL Tahap kepuasan hati TAHAP (Level) (30%) TREN (Trend) (40%)

PERBANDINGAN/ TANDA ARAS (Comparison/ Benchmark) (20%) KEPENTINGAN (Importance) (10%) 1 0-20 2 21-40 Ada hasil pencapaian dilaporkan. Sebahagian hasil pencapaian mencapai sasaran. 3 41-60 4 61-80 5 81-100 Semua hasil Sebahagian hasil

Semua hasil pencapaian pencapaian melebihi pencapaian melebihi mencapai sasaran. sasaran. sasaran. Ada data tren yang data tren positif Ada data tren positif dilaporkan atau Ada data tren positif Ada data tren positif Ada dan menunjukkan dan menunjukkan kebanyakkan tren dan menunjukkan dan menunjukkan hasil mencapai yang dilaporkan hasil sama atau hasil dibawah hasil mencapai sasaran tetapi menunjukkan melebihi "best in sasaran. sasaran. dibawah "best in pencapaian class". class".

menurun. Terdapat bukti diperingkat awal antara Perbandingan antara Beberapa ukuran Semua ukuran dibuat Perbandingan usaha mendapatkan dibuat organisasi didalam organisasi diluar perbandingan. perbandingan. maklumat negara. negara. perbandingan. Hasil pencapaian memberi impak dalam jabatan Hasil pencapaian memberi impak merentas jabatan Hasil pencapaian Hasil pencapaian memberi impak memberi di kepada UiTM secara peringkat impak nasional menyeluruh Hasil pencapaian memberi impak di peringkat

antarabangsa 7.3 HASIL DARI TUMPUAN SUMBER MANUSIA (90 Markah) 1 7 Keberkesanan penglibatan sumber manusia (SM) Tahap kegirangan SM (HI) TAHAP (Level) (30%) TREN (Trend) (40%) PERBANDINGAN/ TANDA ARAS (Comparison/ Benchmark) (20%) KEPENTINGAN (Importance) (10%) RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA HASIL 1 0-20 2 21-40 Ada hasil pencapaian dilaporkan. Sebahagian hasil

pencapaian mencapai sasaran. 3 41-60 4 61-80 5 81-100 Semua hasil Sebahagian hasil Semua hasil pencapaian pencapaian melebihi pencapaian melebihi mencapai sasaran. sasaran. sasaran. Ada data tren yang data tren positif Ada data tren positif dilaporkan atau Ada data tren positif Ada data tren positif Ada dan menunjukkan dan menunjukkan kebanyakkan tren dan menunjukkan dan menunjukkan hasil mencapai yang dilaporkan hasil sama atau hasil

dibawah hasil mencapai sasaran tetapi menunjukkan melebihi "best in sasaran. sasaran. dibawah "best in pencapaian class". class". menurun. Terdapat bukti diperingkat awal antara Perbandingan antara Beberapa ukuran Semua ukuran dibuat Perbandingan usaha mendapatkan dibuat organisasi didalam organisasi diluar perbandingan. perbandingan. maklumat negara. negara. perbandingan. Hasil pencapaian memberi impak dalam jabatan Hasil pencapaian memberi impak

merentas jabatan Hasil pencapaian Hasil pencapaian memberi impak memberi di kepada UiTM secara peringkat impak nasional menyeluruh Hasil pencapaian memberi impak di peringkat antarabangsa 7.4 HASIL DARI OPERASI (90 Markah) 1 8 Kecekapan Operasi RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA HASIL Keberkesanan Operasi TAHAP (Level) (30%) TREN (Trend) (40%) PERBANDINGAN/ TANDA ARAS (Comparison/ Benchmark) (20%) KEPENTINGAN

(Importance) (10%) 1 0-20 2 21-40 Ada hasil pencapaian dilaporkan. Sebahagian hasil pencapaian mencapai sasaran. 3 41-60 4 61-80 5 81-100 Semua hasil Sebahagian hasil Semua hasil pencapaian pencapaian melebihi pencapaian melebihi mencapai sasaran. sasaran. sasaran. Ada data tren yang

data tren positif Ada data tren positif dilaporkan atau Ada data tren positif Ada data tren positif Ada dan menunjukkan dan menunjukkan kebanyakkan tren dan menunjukkan dan menunjukkan hasil mencapai yang dilaporkan hasil sama atau hasil dibawah hasil mencapai sasaran tetapi menunjukkan melebihi "best in sasaran. sasaran. dibawah "best in pencapaian class". class". menurun. Terdapat bukti diperingkat awal antara Perbandingan antara Beberapa ukuran Semua ukuran dibuat Perbandingan usaha mendapatkan dibuat organisasi

didalam organisasi diluar perbandingan. perbandingan. maklumat negara. negara. perbandingan. Hasil pencapaian memberi impak dalam jabatan Hasil pencapaian memberi impak merentas jabatan Hasil pencapaian Hasil pencapaian memberi impak memberi di kepada UiTM secara peringkat impak nasional menyeluruh Hasil pencapaian memberi impak di peringkat antarabangsa 7.5 HASIL DARI PRESTASI KEWANGAN (90 Markah) 1 9 Keberkesanan Kos Pulangan Pelaburan (ROI) Penjanaan

TAHAP (Level) Pendapatan (30%) TREN (Trend) (40%) PERBANDINGAN/ TANDA ARAS (Comparison/ Benchmark) (20%) KEPENTINGAN (Importance) (10%) RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA HASIL 1 0-20 2 21-40 Ada hasil pencapaian dilaporkan. Sebahagian hasil pencapaian mencapai sasaran. 3 41-60 4

61-80 5 81-100 Semua hasil Sebahagian hasil Semua hasil pencapaian pencapaian melebihi pencapaian melebihi mencapai sasaran. sasaran. sasaran. Ada data tren yang data tren positif Ada data tren positif dilaporkan atau Ada data tren positif Ada data tren positif Ada dan menunjukkan dan menunjukkan kebanyakkan tren dan menunjukkan dan menunjukkan hasil mencapai yang dilaporkan hasil sama atau hasil dibawah hasil mencapai sasaran tetapi menunjukkan melebihi

"best in sasaran. sasaran. dibawah "best in pencapaian class". class". menurun. Terdapat bukti diperingkat awal antara Perbandingan antara Beberapa ukuran Semua ukuran dibuat Perbandingan usaha mendapatkan dibuat organisasi didalam organisasi diluar perbandingan. perbandingan. maklumat negara. negara. perbandingan. Hasil pencapaian memberi impak dalam jabatan Hasil pencapaian memberi impak merentas jabatan Hasil pencapaian Hasil pencapaian memberi impak memberi di

kepada UiTM secara peringkat impak nasional menyeluruh Hasil pencapaian memberi impak di peringkat antarabangsa 2 0 Mapping Criteria-Rubric level Kriteria Leadership/ Kepimpinan Process (ADLI) Hasil (LTCI) 2 1 AGIHAN MASA 7.Penulisan akhir 10% 6.Semakan dalaman 10% 5.Penulisan kriteria 25%

1.Penetapan Skop 20% 2.Pengumpulan bukti 15% 3.Analisis 15% 4. Agihan kerja mengikut kriteria 5% Terima Kasih Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) Universiti Teknologi MARA Blok A, Aras 5, Bangunan Akademik 2, 40450 Shah Alam, Selangor Tel: +603 5543 5702/5711/5703/5713/5732 Faks: +603 5543 5721/5722 Laman Web: http://inqka.uitm.edu.my/ Emel: [email protected] Like and Follow us :

Recently Viewed Presentations

 • 12 Processor Structure and Function

  12 Processor Structure and Function

  The ARM architecture supports seven types of exception. Table 14.4 lists the types of exception and the processor mode that is used to process each type. When an exception occurs, execution is forced from a fixed memory address corresponding to...
 • Fats & Oils - Welcome to Mrs. Scherr's Class

  Fats & Oils - Welcome to Mrs. Scherr's Class

  Fats & Oils. Unit: Lipids. Warm-Up. ... There is an empty spot or Point of Unsaturation where hydrogens are missing. Generally from plant sources. ... Fats & Oils Crossword Puzzle and Fats & Oils in Food Preparation Word Scramble. worksheet.
 • Title of Presentation

  Title of Presentation

  From SOT: Chair + VOSPanel Chair SOOP, ASAP, etc. US NOAA/NCDC (E. Freeman) SAMOS (S. Smith) Reporting mechanisms Project plan Reporting to ETMC and SOT Achievements so far: Meetings 3-year work-plan established - making good progress through work load although...
 • Medical Immunology - Fudan University

  Medical Immunology - Fudan University

  The invariant chain is cleaved to leave a peptide fragment, CLIP, bound to the MHC class II molecule. CLIP (cl. ass II-associated. i. nvariant-chain . p. eptide) Title: Medical Immunology Last modified by:
 • ES/JHS Lesson-Planning

  ES/JHS Lesson-Planning

  However this grammar point, ___ please, still adheres to when we ask for things. And at this stage the purpose is to just familiarize them with shape names. This game trains them to recognize shapes visually and then name them,...
 • The Progressive Era 1890-1920 - Valley Central High School

  The Progressive Era 1890-1920 - Valley Central High School

  The Progressive Era 1890-1920. ... which examined political corruption in U.S. cities. ... 146 garment workers (mostly women) died because they were locked inside the factory. This led to fire safety reform, and factory safety reforms. State/Democratic Reform.
 • Mapping the Gnutella Network: Properties of Large-Scale Peer ...

  Mapping the Gnutella Network: Properties of Large-Scale Peer ...

  The topology mismatch between Gnutella and Internet. Mapping the Gnutella Network: Properties of Large-Scale Peer-to-Peer Systems and Implications for System Design Authors: Matei Ripeanu Ian Foster Adriana Iamnitchi Introduction Gnutella network is an open architecture, self-organizing, and highly scalable P2P...
 • Cycles of Matter - Weebly

  Cycles of Matter - Weebly

  Cycles of Matter 3-3 Water Carbon Nitrogen Phosphorus Strand II Standard II Benchmark I Understand how the survival of the species depends on biodiversity and on complex interactions, including the cycling of matter and the flow of energy Energy Flow...