ERASMUS + Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare

ERASMUS + Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare

ERASMUS + Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare profesionala, tineret si sport 2014-2020 Noul program 2014-2020 *Propunerea Comisiei: un singur program de educatie, formare profesionala, tineret si sport, Erasmus + *Propunerea a fost negociata intre Parlamentul European si Consiliul European *Aprobat Parlamentul European -> Consiliul European *Se estimeaza publicarea Apelului European 2014 si a Ghidului Programului in a II-a jumatate a lunii decembrie 2013 2 Simplificare: un singur program integrat

Actiunea cheie 1 Actiunea cheie 2 Actiunea cheie 3 Mobilitati individuale pentru invatare Cooperare pentru inovare si bune practici Sprijin pentru reforma politicilor Activitati specifice:

Jean Monnet Sport 3 Programele actuale: 50 de obiective, 60 de actiuni!!! Structura: Lifelong Learning Programme Programe pentru I.S. la nivel International: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programe Bilaterale Grundtvig

Erasmus Leonardo Comenius Vizite de Studiu Actiunile centralizate Programul Tineret in Actiune : 5 actiuni, 7 subactiuni 4 Ce se intampla cu programele actuale? (1) Comenius

Mobilitati de formare continua a cadrelor didactice Proiecte de parteneriat scolar Comenius (Multilaterale, bilaterale, Regio) KA1 KA2 Mobility projects for school education staff Parteneriate

strategice 5 Ce se intampla cu programele (2) actuale? Grundtvig Mobilitati de formare continua Asistenti Grundtvig Vizite si schimburi Ateliere Proiecte pentru voluntariatul Seniorilor Partneriate pentru invatare KA1

KA2 Mobility projects for adult education staff Parteneriate strategice 6 Ce se intampla cu programele (3) actuale? Leonardo da Vinci Mobilitati pentru persoane aflate in formare initiala Mobilitati pentru

profesionisti in VET Proiecte de Transfer de Inovatie Parteneriate in VET KA1 KA2 Mobility projects for VET learners and staff Parteneriate strategice

7 Ce se intampla cu programele (4) actuale? Erasmus Mobilitati studenti, cadre didactice si personal (UE + tari partenere) IP Programe intensive Proiecte multilaterale si Retele (centralizate) KA1 KA2 Mobility project for higher education

students and staff Parteneriate strategice Erasmus Mundus (centralizat) Joint Master degrees (centralizat) Master Degree Mobility (centralizat) Tempus + Alfa + Edulink (centralizat) Capacity Building partnerships (centralizat) 8

Ce se intampla cu programele (5) actuale? Tineret in Actiune Schimburi de tineri Serviciul European de voluntariat Proiecte de formare si retele Proiecte pentru democratie Intalniri ale tinerilor (transnationale) cu responsabilii politicilor de tineret KA1 KA2 Mobility projects for young people

and youth workers Parteneriate strategice KA 3 - Sprijin pentru reforma politicilor 9 Caracteristici generale ale noului program (1) *Bugetul propus de Comisie: 19 miliarde de Euro; in urma reducerii bugetului general al UE pentru 2014-2020, varianta actuala este de circa 14.7 miliarde de Euro (pentru 7 ani)

*Cea mai mare parte a bugetului va fi gestionata de Agentiile Nationale *Se mentine identitatea sectoarelor si se incurajeaza proiectele cross-sectoriale *Fiecare sector are un procent alocat din bugetul general *65% din buget va finanta Actiunea 1 si 35% Actiunea 2 *Principii de baza in conceptia noului program: SIMPLIFICARE SI FLEXIBILITATE! 10 Caracteristici generale ale noului program (2) *Nu mai exista candidaturi individuale, doar institutionale *Intreg procesul de candidare si selectie se face online; toti

candidatii se vor inregistra in prealabil intr-un registru unic la nivel european (o singura data, la prima candidatura), vor primi un cod pe care-l vor utiliza in toti cei 7 ani *In general 1 singur termen limita pe an/actiune cheie, cu exceptia proiectelor de tineret care isi pastreaza 3 termene limita pe an *Cu foarte putine exceptii se vor folosi urmatoarele tipuri de finantare simplificata: sume forfetare si baremuri de costuri unitare 11 Caracteristici generale ale noului program (3) *In consecinta, rapoartele finale vor fi simplificate *Calitatea, impactul produs in institutie/local (masurat),

transferabilitatea rezultatelor in afara parteneriatului constituie cerintele principale ale Comisiei de la proiectele finantate in Erasmus+ *Principiile co-finantarii si de non-profit se vor asigura implicit prin nivelul granturilor 12 Actiunea cheie 1: proiecte de mobilitate (1) Activitati care se finanteaza: a)Mobilitatea studentilor, a elevilor din scolile VET, a tinerilor voluntari in SEV si a grupurilor de tineri (schimburi de tineri) b) Mobilitatea profesionistilor din sectoarele educatie, formare si tineret (profesori, alte tipuri de personal didactic,

formatori, lucratori de tineret-in general persoane care lucreaza intr-o/pentru o institutie/organizatie cu scop educational) 13 Actiunea cheie 1: Proiecte de mobilitate (2) 1a: Caracteristicile mobilitatilor sunt in mare parte aceleasi ca in actualele programe Mobilitatea poate lua forma unei misiuni de predare/ formare la org. partenera, dezvoltare profesionala prin participarea la un curs structurat, la job shadowing, plasament, ateliere de formare 14

Actiunea cheie 1: proiecte de mobilitate (3) 1b: O organizatie poate candida la un proiect de mobilitate pentru personalul propriu, sau poate fi liderul unui consortiu si candideaza pentru a trimite in mobilitate personal din cadrul organizatiilor din consortiu; in cazul special al sectorului educatie scolara, numai scoala poate candida pentru personalul propriu In invatamantul preuniversitar si educatia adultilor, aplicatia trebuie justificata prin European Development Plan 15 Principii de finantare

(4) Urmatoarele categorii de cheltuieli se vor finanta astfel: *transport- lumpsum (pe categorii de distanta) *subzistenta- lumpsum, barem de costuri unitare(pe categorii de persoane si categorii de durata a mobilitatii) *costuri de organizare a mobilitatii- lump sum per capita *taxe de curs-lumpsum *pregatire lingvistica (in anumite conditii)-lumpsum *costuri pentru nevoi speciale/exceptionale- costuri reale 16 Actiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici *Parteneriate strategice transnationale *Aliantele pentru cunoastere si Aliantele sectoriale *Proiecte pentru dezvoltarea capacitatii institutionale

(cu tarile partenere) 17 Parteneriate strategice transnationale (1) *Vor fi gestionate de Agentia Nationala *Continua actualele parteneriate multilaterale centralizate (Comenius, Erasmus, Gruntvig, Leonardo da Vinci), IP-urile sau parteneriatele descentralizate *Permit o mare flexibilitate a tipului de parteneri implicati, se incurajeaza abordarile cross-sectoriale *Finantarea va fi simplificata, utilizand in cea mai mare parte sume forfetare si baremuri de costuri unitare *Durata va fi de 2-3 ani in general, cu un minim de 6 luni pentru

proiectele de tineret 18 Parteneriate strategice transnationale (2) Aspecte prioritare in proiectele strategice: Parteneri de proiect autoritati publice Parteneri de proiect intreprinderi/organizatii din mediul privat Implicarea in proiect a persoanelor cu nevoi speciale (eg. participanti sau echipa de management) Participarea in proiect a persoanelor cu mai putine oportunitati Tematica ce vizeaze invatarea limbilor straine

Parteneriate strategice transnationale (3) Varietate foarte mare de activitati care pot fi realizate: * Dezvoltare, testare, adaptare si adoptare/implementare a unor practici/metode inovatoare in educatie sau formarea profesionala *Facilitarea recunoasterii si certificarii abilitatilor si competentelor dobandite in contexte formale, nonformale si informale (referiri la EQF/NQF, ECTS, ECVET, Europass) *Initiative care dezvolta implicarea sociala si spiritul antreprenorial *Initiative de cooperare intre autoritati locale/regionale pentru dezvoltarea sistemelor de educatie, formare, tineret si integrarea lor in strategia de dezvoltare locala/regionala 20 Parteneriate strategice

transnationale (4) *Crearea de module de curs sau formare, programe de studiu sau curricula comune (inclusiv pentru formarea lucratorilor de tineret) *Crearea de metode si instrumente pentru imbunatatirea managementului /leadership-ului institutiilor de educatie/ formare, tineret, inclusiv prin peer-learning *Programe intensive 21 Parteneriate strategice transnationale (5)

*Realizarea de analize de nevoi, studii, cercetari, analize comune pe o tema cheie din educatie, formare sau tineret (in legatura cu strategia EU 2020) *Cooperare intre institutiile de educatie/formare si intreprinderi pentru adaptarea ofertei de formare la piata muncii *Mobilitati ale personalului sau studentilor/elevilor/tinerilor -de scurta sau de lunga durata- care contribuie direct la realizarea obiectivelor proiectului *Organizarea de conferinte nationale sau transnationale cu scopul de a disemina rezultatele/produsele catre stakeholders din afara parteneriatului 22 Principii de finantare (6) Urmatoarele categorii de cheltuieli se vor finanta astfel:

*managementul si implementarea proiectului- lumpsum lunar, diferentiat coordonator/partener *mobilitati pentru reuniuni de proiect o medie de 4 mobilitati/an; finantare lumpsum pentru transport si 3 zile subzistenta *salarii/onorarii pentru producerea rezultatelor intelectualecosturi unitare /zi de lucru 23 Principii de finantare (7) *Organizarea conferintelor de diseminare-lumpsum-cost unitar pe participant (subzistenta) *Mobilitati legate de obiectivele proiectului: costuri unitare lumpsum pentru transport si subzistenta (pe categorii de persoane si pe tipuri de durata)

*Costuri exceptionale subcontactari de servicii sau achizitii costuri reale *Costuri pentru nevoi speciale - costuri reale 24 Principii de finantare (8) *Primul item (management si implementare ) se va acorda automat oricarui proiect aprobat *Pentru toti ceilalti itemi trebuie o justificare detaliata in aplicatie, prin care sa se demonstreze relevanta si necesitatea; agentia nationala nu va aproba ex-ante decat costurile cerute care sunt pertinent justificate *Ex-post, la evaluarea raportului final, grantul va fi mentinut sau diminuat in functie de calitate, impact, transferabilitate 25

De unde obtineti informatii ANPCDEFP: Calea Serban Voda 133, et.3 sect.4, 040205,Bucuresti www.anpcdefp.ro www.erasmusplus.ro COMISIA EUROPEANA http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html AGENTIA EXECUTIVA http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 26 Va multumim! 27

Recently Viewed Presentations

 • blogs.nvcc.edu

  blogs.nvcc.edu

  NOVA's scholarship deadlines are typically in October and February, but check the website for updates. Apply for external scholarships through free websites like: www.fastweb.com
 • Risk, Feasibility and Benefit/Cost Analysis

  Risk, Feasibility and Benefit/Cost Analysis

  PAYOFF TABLE WIN LOSE COLUMN MAX $100,000 0 REGRET TABLE WIN LOSE ROW MAXIMUM Bid Project 1 $60,000 $2,000 $60,000 Bid Project 2 $0 $10,000 $10,000 Bid Project 3 $50,000 $8,000 $50,000 Bid Project 4 $40,000 $15,000 $40,000 Do Nothing...
 • Dia 1

  Dia 1

  Ontwikkeling en aanpassing CELF- 4NL Vooronderzoek Proefversie van 11 subtests 228 kinderen in 3 leeftijdsgroepen 5-7 jaar 9-11 jaar 13-15 jaar Met oog op eventuele regionale taalverschillen gelijke verhouding NL -VL Resultaten vooronderzoek Goede betrouwbaarheden: homogeniteit (α) tussen .80 en...
 • Nitrogen budgets in Sierran Forests: Relative roles of ...

  Nitrogen budgets in Sierran Forests: Relative roles of ...

  Read the entire paper in depth, make extensive notes, put in definites pile. Put in probables pile. No. I am doing a review on the effects of atmospheric N deposition on soil exchangeable calcium and acidification.
 • Economic Indicators and Measurements

  Economic Indicators and Measurements

  Chapter 12: Economic Indicators and Measurements. KEY CONCEPT. National income accounting uses statistical measures of income, spending, and output to help people understand what is happening to a country's economy. WHY THE CONCEPT MATTERS. The economic decisions of millions of...
 • Networking and Network Software Development EE 422C Adapted

  Networking and Network Software Development EE 422C Adapted

  Network Layers (cont.) Two Internet hosts are connected via two routers and the corresponding layers used at each hop. The application on each host executes read and write operations as if the processes were directly connected to each other by...
 • SCIENCE AND INSTITUTIONS IN EU WATER MANAGEMENT Keith

  SCIENCE AND INSTITUTIONS IN EU WATER MANAGEMENT Keith

  The Water Framework Directive (i) Underlying principles and practice (i) Define water bodies Lakes - but also parts of river networks (But at what resolution? 5, 50, 500km2) Select a common basket of measures Hydromorphological, ecological and chemical indicators Hydromorphology...
 • Chapter One:

  Chapter One:

  GROSS ANATOMY. 1. Gross anatomy (macroscopic) = the study of large body structures visible to the naked eye, such as the: - heart - kidney - lung. A. Regional Anatomy = All of the structures in one particular region of...