Powstanie I Wczesny Rozwój Tradycji Żydowskiej

Od imienia pierwszego archonta = urzędnika ateńskiego w starożytności, którym nazywano dany rok. Cykl o Abrahamie ma bardziej jednostkowy charakter niż cykl o Jakubie, gdzie spotykamy otwarte wskazanie na eponimiczny charakter postaci (Rdz 25,30; 35,22-26). ...

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 9 MB