Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint

EWAKUACJA GMACHW WYDZIAU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WARSZARSKIEJ PADZIERNIK 2019 R. Plan prezentacji 1. Osoby funkcyjne oznakowanie i rola 2. Gmach Chemii : Dane techniczne obiektu Sposb ogoszenia alarmu Miejsce zbirki 3. Gmach Technologii Chemicznej Dane techniczne obiektu Sposb ogoszenia alarmu Miejsce zbirki 5. Zachowanie na miejscu zbirki.

6. Powrt do budynku Osoby funkcyjne oznakowanie Dowdca Ewakuacji: Gmach Chemii Marek Dbrowski, Gmach Technologii Chemicznej Agnieszka Winiewska, Koordynatorzy Ewakuacji Pierwsza pomoc przedmedyczna Osoby funkcyjne Zadania Dowdca Ewakuacji: Powiadomienie o zagroeniu. Powiadomienie sub ratowniczych oraz stray akademickiej. Koordynatorzy Ewakuacji : Wydaj polecenia dotyczce kierunku ewakuacji. Opuszczaj swoje obszary jako ostatni .

Pierwsza pomoc przedmedyczna: Udzielenie pierwszej pomocy KORDYNATORZY EWAKUACJI GMACH CHEMII IV-PITRO: Krzto-Maziopa Anna, Pko Edyta Nazwisko i Imi Rejon IV-pitro III PITRO: Sowa Piotr, Karbowska Karolina, Niedzicki Leszek, ukowska Grayna Zofia Krzto Maziopa Anna Pko Edyta

KChN KChN III - pitro Sowa Piotr Karbowska Karolina Niedzicki Leszek ukowska Grayna Zofia KChA Dzia Finansowy+ 330, 326, 327 KChN + 350 A + 350 B

339, 340 Witak Roland 209+204+ korytarz 214216 KChO II p. II PITRO: Witak Roland, Mironiuk-Puchalska Ewa, Ste Aneta, Grabowska Jadach Ilona II- pitro Mironiuk Puchalska Ewa Ste Aneta KChO (237-241) + I p. Grabowska 201+ 245-249 + A.

Jadach Ilona Zawadzkiego I pitro Krlikowski Marek Molchanov Sergey Jerzak Anna Dranka Maciej ZChF I-PITRO: Krlikowski Marek, Molchanov Sergey, Jerzak Anna, Dranka Maciej, Witkowska Aleksandra Witkowska Aleksandra

KChO + pomieszczenia 25 a,b,c,d,e ULB KChN + lab informatyczne 124, Biuro Dziekana + Biblioteka + lab. informatyczne 126 Parter PARTER: Kli Tomasz, Wjcik Elbieta, Zikowski Robert, PIERWSZA POMOC Marczewski Maciej Kli Tomasz ZChF

Wjcik Elbieta Parter (rodkowy korytarz) + sala 45 Zikowski Parter KBM+ KChA Robert Marczewski Pierwsza pomoc Maciej KORDYNATORZY EWAKUACJI GMACH TECHNOLOGII CHEMICZNEJ III-PITRO: Plichta Andrzej, Wieciska Paulina, Wicaw-Midor Anna, Kobiela Tomasz, Patkowski Wojciech, Goofit Tomasz, Cielak Katarzyna, Przedpeska Renata, Ostojska Justyna II-PITRO: Roguszewska Marlena, Wojewdzka Anna, Patkowski Wojciech Mierzejewska Jolanta, Goofit Tomasz, Cielak Katarzyna, Jaczewski Dominik

I-PITRO: Winiarek Piotr, Bujak Piotr, Ulejczak Bogdan, Borowiecki Pawe, Goofit Tomasz, Cielak Katarzyna, Dbowski Maciej, PARTER: Falkowski Pawe, Ochal Izabela, Motek Micha, Fabianowski Wojciech, Dbowski Maciej PIERWSZA POMOC: Korzeniowska Eliza, Wiska Patrycja Gmach Chemii Dane Techniczne Obiektu 1. Parametry: Budynek redniowysoki 19,76 m Pi kondygnacji

Trzy klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji Pi wyj ewakuacyjnych, Zagroenie ludmi ZL III budynki uytecznoci publicznej z pomieszczenia o zagroeniu ZL I czyli powyej 50 osb nie bdcymi staymi uytkownikami ) 2. Element systemu zabezpiecze: System informowania o zagroeniu Megafony przenone Podrczny sprzt ganiczy Hydranty Oznakowanie budynku zgodnie IBP Gmach Chemii Instrukcja Ewakuacji 1.Kto zauway zagroenie ma obowizek powiadomi osoby w strefie Uda si na miejsce zbirki, na terenie zagroenia oraz portiera pod numerem telefon (22)-234-72-70.

2.Powiadomi odpowiednie suby ratownicze. 3.Portier zawiadamia Kierownika Administracyjnego Wydziau. 4.Pracownik portierni wcza system ostrzegania o zagroeniu. 5.Po usyszeniu sygnau naley przerwa prac i zajcia dydaktyczne i przygotowa si do opuszczenia budynku. 6.Wykonywa naley polecenia koordynatorw ewakuacji. 7.Po opuszczeniu pomieszczenia zamkn drzwi, nie na klucz. 8.Naley uda si korytarzem do najbliszej klatki schodowej prowadzcej do wyjcia ewakuacyjnego. Gmach Chemii Ewakuacja Gmachu - ze wzgldw bezpieczestwa nie ma ewakuacji na ul. Noakowskiego w ramach wicze Gmach Technologii Chemicznej Dane Techniczne Obiektu

1. Parametry: Budynek rednio wysoki Wydzielonymi strefami poarowymi 3 wyjcia ewakuacyjne oraz 4 klatki ewakuacyjne Z wyznaczonymi strefami poarowymi Zagroenie ludmi ZL III budynki uytecznoci publicznej z pomieszczenia o zagroeniu ZL I czyli powyej 50 osb nie bdcymi staymi uytkownikami ) 2. Elementy systemu zabezpiecze: System ostrzegania o zagroeniu DSO i SSP Megafony Podrczny sprzt ganiczy, hydranty. Instalacje oddymiajce klatk schodow. Owietlenie awaryjne ewakuacyjne. Gmach Technologii Chemicznej Instrukcja Ewakuacji 1.Kto zauway zagroenie ma obowizek wcisn rczny przycisk ostrzegania o poarze.

2.Portier zawiadamia Kierownika Administracyjnego Wydziau oraz powiadamia odpowiednie suby ratownicze. 3.Po usyszeniu sygnau naley przerwa prowadzone prac i zajcia dydaktyczne i przygotowa si do opuszczenia budynku. 4.Naley wykonywa polecenia koordynatorw ewakuacji. 5.Po opuszczeniu pomieszcze naley zamkn drzwi, nie na klucz. 6.Naley uda si korytarzem do najbliszej klatki schodowej prowadzcej do wyjcia ewakuacyjnego. 7.Miejscem zbirki jest teren wewntrzny Politechniki naprzeciwko wejcia gwnego po drugiej stronie ulicy. Gmach Technologii Chemicznej Ewakuacja Gmachu Miejsce zbirki do ewakuacji i powrt do budynku. 1. Gmach Chemii Przy Fontanie

2. Gmach Technologii Chemicznej Budynek Wydziau Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 3. Zbieramy si w miejscu zbirki w uporzdkowany sposb, nie zastawiamy drg dojazdowych do budynku. 4. Nie rozchodzimy si z miejsca zbirki. 5. Koordynatorzy ewakuacji zdaj meldunki do dowdcw. Sprawdzaj stan osobowy. 6. Dowdca wydaje decyzj o powrocie do budynku. 7. Pierwsi wracaj pracownicy, a pniej studenci i osoby z zewntrz. DZIKUJE ZA UWAG

Recently Viewed Presentations

 • Métissage culturel et hybridation zoologique : la mutation ...

  Métissage culturel et hybridation zoologique : la mutation ...

  Il y a beaucoup d'Ecritures qu'ils ont supprimées entièrement de la traduction faite par les vieillards de Ptolémée » (Justin, Dialogue avec Tryphon 71). Retranchements juifs ou interpolations chrétiennes. Dans ce texte (c.70) il est question de la qualification virginale...
 • CS 561a: Introduction to Artificial Intelligence

  CS 561a: Introduction to Artificial Intelligence

  Inference in First-Order Logic Proofs Unification Generalized modus ponens Forward and backward chaining Completeness Resolution Logic programming Inference in First-Order Logic Proofs - extend propositional logic inference to deal with quantifiers Unification Generalized modus ponens Forward and backward chaining -...
 • Chapter 1

  Chapter 1

  Validation and Its Limitations. Theory and Practice. chapter 1. Chapter 1. Need to demonstrate: Need for HR (ROI) For talent acquisition and management (focus of this course) A high cost for bad hires!? High vs. low level positions? Cf personnel...
 • CE 201 - Statics

  CE 201 - Statics

  CE 201 - Statics Chapter 10 - Lecture 1 MOMENTS OF INERTIA Objective Develop a method for determining the moment of inertia for an area Moment of inertia is an important parameter to be determined when designing a structure or...
 • ELECTRICAL TECHNOLOGY B.L THERAJA A.K THERAJA 11 rights

  ELECTRICAL TECHNOLOGY B.L THERAJA A.K THERAJA 11 rights

  A voltage divider circuit (also called potential divider) is a series network which is used to feed other networks with a number of different voltages and derived from a single input voltage source. Fig. 1.89 (a) shows a simple ....
 • Presentazione di PowerPoint

  Presentazione di PowerPoint

  Performer - Culture & Literature Emily Dickinson She died in 1886. Poems by Emily Dickinson appeared in 1890 published by the literary critic Thomas W. Higginson. A complete edition of her poems appeared in 1955, edited by Thomas Johnson. A...
 • WJEC GCSE Geography A Autumn CPD 2013 Todays

  WJEC GCSE Geography A Autumn CPD 2013 Todays

  Arial MS Pゴシック WJEC 1_WJEC WJEC GCSE Geography A Autumn CPD 2013 Today's agenda Item Level Data Walled Garden Item Level Summary (Candidates) Item Level Summary (Candidates) Item Level Summary (Candidates) Centre Performance in Context Centre Performance in Context Using...
 • I saw the light, I saw the light

  I saw the light, I saw the light

  anointed my eyes and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and washed and received my sight." 12 They said to him, "Where is he?"He said, "I do not know." 13 They brought to the Pharisees...