Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint

Zagroona Amazonia czyli zielone puca Ziemi w potrzasku Prezentacj wykona Szymon Szostek Pooenie geograficzne Amazonia to region w Ameryce Poudniowej w dorzeczu Amazonki obejmujcy Nizin Amazonki wraz z czciami otaczajcych j krain: Wyyny Gujaskiej, Wyyny Brazylijskiej oraz przedgrza Andw.

Wyyna Gujaska Przedgrz e Andw Nizina Amazonki Wyyna Brazylijs ka Mapa geograficzna

Pooenie polityczne Amazonia znajduje si na obszarze nastpujcych pastw: Brazylia Boliwia Peru Ekwador Kolumbia Wenezuela Gujana Surinam Gujana Francuska Jest to przyczyn sporw politycznych, gdy wielu politykw twierdzi, e Amazonia jest obszarem midzynarodowym i naley do

caej ludzkoci. Z tym jednak nie zgadza si rzd brazylijski. Mapa polityczna Ameryki Poudniowej Klimat Amazonia wystpuje w strefie klimatu rwnikowego, co sprzyja wystpowaniu wiecznie zielonemu lasowi rwnikowemu. Suma opadw w cigu roku jest bardzo wysoka, a dobowe i roczne wahania temperatur nieznaczne. rodowisko przyrodnicze

Amazoni porasta najwikszy na wiecie kompleks lasw rwnikowych, zwany rwnie jako Selwa. Stanowi on najwikszy ekosystem kuli ziemskiej. yje w nim okoo 70% gatunkw rolin i zwierzt wystpujcych na Ziemi. Jednak wiele z nich nie zostao jeszcze odkrytych, liczba ta moe wynosi nawet 80%. Potwierdza to raport organizacji ekologicznej WWF, ktry podaje, e na kade trzy dni ostatniej dekady przypada odkrycie jednego nowego gatunku. Przez Amazoni przepywa najdusza rzeka wiata Amazonka (7040 km). Przybliony obszar Puszczy Amazoskiej Amazonka- rozlegy ekosystem wodny Flora Puszcza Amazoska to najwikszy i najgstszy las rwnikowy wiata. Do wysokoci 40 m wznosi si tu specyficzny, nieprzebyty rolinny

gszcz. Tworz go liczne drzewa, krzewy, paprocie, roliny pnce i pasoytujce. Niektre drzewa osigaj niekiedy wysokoci nawet 80 - 90 m. Amazonka przepywa przez najwikszy na wiecie kompleks lasw rwnikowych Do poszycia lasu dociera w wielu miejscach znikoma ilo wiata sonecznego, dlatego rolinno jest tu bardzo skpa. To krlestwo owadw odywiajcych si zbutwiaymi limi i obumarymi drzewami. Wiele rolin ma napowietrzne korzenie, ktrymi czerpi wod z unoszcej si nad

ziemi pary wodnej. Powierzchnia ziemi zasana jest resztkami obumarych rolin. Helikonia - jej licie wystpuj w wielu kolorach, s podobne do szczypiec homara. Czsto mieszaj si tworzc niezwyke kombinacje Lilia wodna -najwikszy kwiat na wiecie, mogcy osign 1,8 metra rednicy Orchidea - ma silny zapach przycigajcy owady, ktre je zapylaj.

Jedn z osobliwoci orchidei jest fakt, e niektre s zapylane przez my, a ich zapach jest silniejszy w nocy Liany pncza o zdrewniaych odygach Drzewo kapokowe jest najwikszym drzewem w dungli amazoskiej. Osiga ono nawet do 60 metrw, a wysoki pie moe liczy ponad 3 metry rednicy. Kauczukowiec

jest wiecznie zielonym drzewem z rodziny wilczomleczowatych. Obecnie uprawia si je na skal przemysow w celu pozyskania lateksu (soku mlecznego). Mahoniowiec waciwy jest podany, gdy dostarcza twardego drewna o atwej obrabialnoci. Stanowi ceniony surowiec na wyroby stolarskie Kakaowiec Z jego owocw uzyskuje si kakao Fauna

Fauna Amazonii jest bardzo zrnicowana. W Puszczy Amazoskiej yje ogromna ilo zwierzt, czsto niezwykych i unikalnych. Wystpuj tu gownie drobne gatunki. Najbardziej charakterystycznymi zwierztami Amazonii s liczne gatunki map, ktre dziki chwytnemu ogonowi mog szybko i sprawnie porusza si po gaziach drzew. Jest to rwnie wiat gryzoni, gadw i drapienikw niespotykanych w innych zaktkach Ziemi. Ciekawe, a zarazem tajemnicze s rwnie wody Amazonki. Wedug National Academy of Sciences, na typowych 10 km lasu tropikalnego yje a 125 gatunkw ssakw, 400 gatunkw ptakw, 100 gadw, 60 pazw, a nawet 150 rnych gatunkw motyli.

Kapucynka czubata Kajman okularowy Kapibara najwikszy gryzo wiata Tapir anta z modym Piranie drapiene ryby sodkowodne Delfiny sodkowodne Anakonda zielona

Jaguar najwikszy drapienik Amazonii Znaczenie Wilgotnych lasw Amazonii Nazywane s zielonymi pucami Ziemi. Nazw t uzyskay dziki produkcji najwikszej na wiecie iloci tlenu Wchaniaj najwiksz ilo dwutlenku wgla Zapewniaj retencj wodn, czyli gromadz wod i przechowuj j przez duszy czas Stanowi najwikszy ekosystem kuli ziemskiej S rodowiskiem ycia wielu plemion, do ktrych nie udao si dotrze plemiona izolowane Indiaskie plemi Jivairo

Zielone puca Ziemi Przyczyny zagroe dla Amazonii W celu uzyskania pola pod uprawy rolne lub pastwiska karczuje si cae poacie lasu amazoskiego. Wycinanie drzew jest gwnym rdem zarobku dla mieszkacw ubogich pastw. Pozyskiwanie drewna z najcenniejszych gatunkw drzew (m.in. mahoniowca)

do wyrobu mebli. Amazoni pocito licznymi drogami, aby sprawniej wywozi drewno i atwiej zagospodarowa wykarczowane lasy. Na wiecie ronie popyt na zoto i inne metale szlachetne, wic powstaje coraz wicej kopalni. Odpady kopalniane powoduj zatrucie wody i niszczenie rolinnoci. Konsekwencje klimatyczne wycinania lasw Amazonii Wylesianie Amazonii

to ingerencja w klimat na Ziemi: Spadek absorpcji dwutlenku wgla Wzrost redniej temperatury powietrza Ziemi Zaburzenia gospodarki wod - powodzie, lawiny botne, osuwanie si gruntu Pustynnienie wykarczowanych terenw, erozja gleby Osunicie terenu Lawina botna Ponadto wycinanie Puszczy Amazoskiej skutkuje:

Wyginiciem wielu rzadkich gatunkw rolin i zwierzt Ograniczeniem biornorodnoci Bezporednimi kosztami finansowymi - raport wykaza, e zwizane z utrat lasw straty wynosz 2000-5000 miliardw dolarw rocznie, czyli 7% wiatowego PKB Zagroenie bytu rdzennych mieszkacw Amazonii Wycinanie lasw a sytuacja plemion indiaskich W Amazonii yj liczne tubylcze plemiona, kultywujce zazwyczaj stare tradycje i rytuay, ktre nie miay kontaktu z cywilizacj. Prawdopodobnie posuguj si one rodzimymi jzykami. Przypuszcza si, e wystpuje tam ponad 30 rnych

rodzin jzykowych. Czyni to Amazoni jeszcze bardziej bogatym i interesujcym miejscem. Jednak setki indiaskich grup w caej Ameryce Poudniowej znikno przez procesy kolonizacji, choroby, robotnikw i wojny. Obecnie zagroeniem dla tych plemion jest wycinanie i cywilizowanie wilgotnych lasw Amazonii. Indianie Jivaro Wiele plemion nie zostao jeszcze odnalezionych Przez wyniszczanie lasw wiele rdzennych mieszkacw Amazonii jest zmuszona opuci rodzime tereny. S przesiedlani do innego rodowiska ycia, co powoduje utrat ich kultury i tradycji. Indianie prbuj zapobiega na rne sposoby wycinaniem lasw. W wikszoci krajw obu Ameryk indiaskie grupy i tworzone przez nie organizacje wystpuj wobec wadz pastwowych z wieloma roszczeniami o charakterze politycznym, spoecznym i gospodarczym.

Najbardziej zagroone plemi - Indiani Aw Firmy zajmujce si wyrbem brazylijskich lasw deszczowych oskarane s przez obro cw praw czowieka o ch wymordowania Indian Aw, plemienia liczcego obecnie zaled wie 355 osb. Organizacja Survival Internatio nal prowadzi kampani na rzecz powstrzyma nia dziaa, ktre jeden z sdziw nazwa ju "ludobjstwem". Rzdowe plany rozwoju Amazonii W Brazylii ustanowiono mdre prawa, zgodnie z

ktrymi waciciel lasu mia prawo wyci jedynie 20%, a 80% powinien zostawi w stanie nienaruszonym. Dodatkowo jej rzd podj decyzj o stworzeniu najwikszej na wiecie strefy ochrony lasw, obejmujcej w sumie 150 tys. km, czyli cznie powierzchni Portugalii, Szwajcarii i Holandii. Jedna trzecia tego obszaru bdzie chroniona cakowicie. Na pozostaym terenie eksploatacja lasw bdzie dozwolona pod pewnymi warunkami i pod kontrol rzdu. W pnocnej Amazonii istnieje ju zajmujcy 38,7 tys. km park narodowy, administrowany przez stan Amapa. Istnieje rwnie Park Narodowy Amazonii znajdujcy si we wschodniej czci Niziny Amazonki, zaoony w 1974r. Jego obszar wynosi 9940 km.

wiatowe dziaania na rzecz Amazonii Liczne organizacje ekologiczne dziaaj na rzecz zahamowania wyniszczajcego procesu wylesiania Amazonii, bojkotujc sprowadzanie drewna z tropikalnych lasw. Prowadz rwnie programy ochrony, kontroluj eksploatacj lasw oraz zachcaj do rekultywacji obszarw zniszczonych i do zakadania plantacji cenionych gatunkw drzew przemysowych. Jeeli nie zahamujemy wylesiania Amazonii, moe jej za kilkadziesit lat zabrakn Bibliografia http:// podroze-forum.pl/najpiekniejsze-miejsca-w-ameryce-t3899.html http://jagged-alliance.pl/

http:// ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/49/niszczenie-lasow-tropikalnych http://ziemia.blox.pl/2007/06/Torturuja-Amazonie.html http:// wyborcza.pl/1,75476,10789426,Wolowe_steki_z_Amazonii.html http://www.wyprawawnieznane.pl/ http://www.klimatdlaziemi.pl/index.php?id=47&lng=pl http:// info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/ochrona+amazonii http:// swiat.newsweek.pl/wycinka-brazylijskich-lasow-najnizsza-w-historii,9 9039,1,1.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Amazonia Podrcznik dla klasy drugiej gimnazjum Dawid Szczypiski i Mirosaw Wjtowicz, Nowa Era

Zadziwiajcy wiat zwierzt ARTI

Recently Viewed Presentations

 • A TOUR of WileyPLUS Use this after you

  A TOUR of WileyPLUS Use this after you

  Just click NEXT to go on. ... Register for your class through our new Course Finder! To use Course Finder go to . www.wileyplus.com. and click on the GET STARTED button. 2. Confirm that the section matches your schedule before...
 • Alkanes - Miami-Dade County Public Schools

  Alkanes - Miami-Dade County Public Schools

  Alkanes contain non-polar C-C and C-H bonds, so the only intermolecular forces are London dispersion forces. First four alkanes are gases at room temperature and pressure. Alkanes with 5-15 carbons are liquids and those with 16 or more carbon atoms...
 • Brendovi: uvod - WIKICIV

  Brendovi: uvod - WIKICIV

  Definišite kompletan indentitet brenda - naziv, logotip, slogan itd. Obezbedite vlasništvo nad intelektualnom imovinom. Razmotrite pozicioniranje brenda u odnosu na konkurenciju . Identifikujte ciljne grupe i šire interesne grupe. Razmotrite poslovni model i konkurentno pozicioniranje. Razmotrite predlog vrednosti. Razmotrite strtešku...
 • Section 12.1 - The Causes of Weather - North Allegheny

  Section 12.1 - The Causes of Weather - North Allegheny

  Imbalanced Heating. Earth's axis is tilted to different parts of the Earth receive different amount of sunlight at different times of the year. Imbalanced Heating. The Earth is a sphere so different places on Earth are at different angles to...
 • EXPORTS &IMPORTS IN GST REGIME Dr Ajay SahaiDirector General &CEO

  EXPORTS &IMPORTS IN GST REGIME Dr Ajay SahaiDirector General &CEO

  The application for refund (GST RFD01)to be forwarded to the proper officer who shall, within three days of filing of the said application issue an acknowledgement in FORM GST RFD-02. Shipping Bill no and date and EGM details mandatory for...
 • 2011 Goal 1 Stakeholders Conference Presentation

  2011 Goal 1 Stakeholders Conference Presentation

  The Pathway to Success. Initiative 6 - Increase early outreach to students in region Adopt a classroom Program (No Excuses University): intended to reach out to feeder schools by sponsoring a classroom. Program involves signs and décor items on display,...
 • Health inequality monitoring: with a special focus on

  Health inequality monitoring: with a special focus on

  * Five equity stratifiers were selected that have relevance in the Philippines: wealth, education, sex, urban or rural area, and region. The selection of health indicators and equity stratifiers were made in conjunction with the data source mapping process, which...
 • Ball and Socket, Pivot, and Gliding: Keeping Your Female ...

  Ball and Socket, Pivot, and Gliding: Keeping Your Female ...

  Ball and Socket, Pivot, and Gliding: Keeping Your Female Hinges Healthy. Joanna Wilson, D.O. HerCare at ADC