Ria-moj

Ria-moj

nh gi D bo Tc ng Php lut (RIA) ti Vit Nam: Ti sao v Bng cch no? .. Cc ci cch [php l] nhm lm tng kh nng cnh tranh, v c xu hng lm tng c u t v tng nng sut [v] tc tng trng v bnh qun GDP tnh trn u ngi (OECD 2005). Bi trnh by ca Raymond Mallon (Chuyn gia T vn ca GTZ) Ti Ta m v RIA vi B T php 21 thng 12, 2005 [email protected] cng bi trnh by Gii thiu v nh gi D bo Tc ng Php lut (L do) nh gi D bo Tc ng Php lut lin quan ti nhng vn g (Ni dung) Cc vn v thc hin (Phng php)

Cc bc tip theo (Tip theo) Kinh nghim ca Australia v ci cch php l L do. Vn bn php lut l g Vn bn php lut l cng c qua chnh ph a ra cc cc yu cu m cc doanh nghip v cng dn cn tun th. Vn bn php lut bao gm lut, cc lnh, sc lnh chnh thc v khng chnh thc, cc quy nh di lut c ban hnh bi cc cp chnh quyn. Vn bn php lut bao gm cc quy nh gn di hnh thc vn bn [(quy tc, cc tiu chun c s dng

nhm nh hng ti hnh vi ca doanh nghip, song khng c th hin trong cc vn bn php lut chnh thc (tc l khng c in trn Cng Bo)]. L do. Ci cch Php lut l G? OECD nh ngha ci cch php lut l: Nhng thay i lm ci thin cht lng php lut, c ngha l nng cao kh nng hiu lc, tnh hiu qu chi ph, cht lng ca vn bn php lut v ca cc th tc lin quan ca chnh ph. t c thng qua mt tp hp cc vn bn php lut, v qua qu trnh gim quy ch v xy dng li quy ch. Thc hin cc ci cch php lut yu cu

Phi c vn bn nh gi Khng nh cp cao v nguyn tc/ chnh sch Th ch ng c ( mi cp ) Cng c (RIA, tham vn, ph bin, nh gi nh k) V sao? Tnh phc tp v Th tc v Tham nhng L do. nh gi D bo Tc ng Php lut (RIA) l g?

L mt qu trnh nhm nh gi cc tc ng tim nng ca mt thay i v chnh sch v a ra mt lot cc phng n thay th. N c th c s dng nhm nh gi: Tt c cc tc ng tim tng v mt x hi, mi trng, ti chnh v kinh t. Tt c cc loi hnh vn bn php lut: vn bn chnh thc v bn chnh thc (v d nh hng dn v thng l, cc chng trnh nng cao nhn thc) S phn b tc ng i vi cc i tng khc nhau bao gm ngi tiu dng, doanh nghip, nhn vin, khu vc nng thn thnh th v cc i tng khc. L do. Mc tiu v S dng RIA?

Vn bn php lut c cht lng cao hn => nn kinh t c tnh cnh tranh hn (minh chng t OECD) RIA => vn bn php lut c cht lng cao hn => mt x hi cng bng hn. c tha nhn rng ri l mt yu t quan trng nhm m bo cht lng ca vn bn php lut (v d nh ti OECD). Hin gi l yu cu bt buc ti hu ht c nc OECD. Mt s quc gia ang pht trin v ang trong qu trnh chuyn i ( nh Hungary, Hn Quc, v Peru) gi y cng bin RIA l mt quy trnh bt buc. Khng phi l phng thuc bch bnh. ng thi cn phi

c cam kt cao v phng din chnh tr (v d nh tng nng sut chm ti H Lan) L do. Gim bt ri ro cc li v chnh sch: Gip xc nh cc mc tiu ca cc thay i chnh sch d kin nh gi tc ng y c s thay i d kin, bao gm c cc tc ng khng d kin i vi cc nhm khng nm trong i tng mc tiu ca chnh sch.

Xc nh v nh gi cc phng n la chn nhm t c mc tiu chnh sch. m bo tnh thng nht vi cc cng c chnh sch khc. nh gi liu li ch c ln hn chi ph hay khng. m bo mt qu trnh tham vn c thc hin minh bch v hiu qu m bo tun th cc tha thun quc t. Ti sao? Ci thin tnh trng lm pht v vn bn php lut Nu khng c c ch trch nhim, s xut hin xu hng l sn sinh ra qu nhiu vn bn php lut. Vit Nam vn cn c mt h thng vn bn php lut chng cho, phc tp. C th cn phi thit lp mt vn phng c lp c trch nhim ci thin

cht lng php lut. Cc nh ti tr c th lm vn tr nn phc tp hn do yu cu cc vn bn php lut mang tnh tm thi trong khun kh cc chng trnh, d n cho vay c iu kin. RIA yu cu rng tt c mi i tng u phi gii trnh yu cu i vi vn bn php lut nu mun gi hoc ban hnh. Ni dung. Qu trnh Xy dng mt Bo co v nh gi D bo Tc ng Php lut (RIAS) y l mt qu trnh bao gm nhiu giai on:

u tin l phi nh gi d bo tc ng php lut i vi mt xut v vn bn php lut, xc nh rng liu c tip tc xy dng vn bn hay khng. Tip l nh gi s b d bo tc ng, trc khi tin hnh tham vn vi cc i tng lin quan v a kt qu nh gi vo ni dung tham vn. Sau s tin hnh mt nh gi y , trong th hin ni dung v kt qu ca qu trnh tham vn. Khng nht thit phi l cc bo co qu phc tp Ni dung. Mt s loi cu hi khi tin hnh nh gi v xy dng bo co

Bn cht ca vn Vn bn php lut v im yu ca vn bn php lut Bin php x l thay th Li ch ca vic qun l vn bn php lut Chi ph ca vic qun l bng vn bn php lut Tham vn vi cng chng H tr vn bn php lut Tc ng i vi cnh tranh Ni dung. Ai nn tin hnh RIA?

C quan chu trch nhim i vi thay i chnh sch d kin phi tin hnh RIA (song c th thu mt c quan/ cng ty chuyn mn tin hnh cng vic ny). Mt c quan c lp c th gim st vic thc hin yu cu v RIA v m bo cht lng ca cc nh gi c tin hnh. Bin RIA thnh mt phn ca qu trnh ra quyt nh i hi phi c s h tr v mt chnh tr, hnh chnh v ca cng chng. Ni dung. Lm cch no m bo cht lng ca RIA? Mt c quan c lp chu trch nhim v cht lng ca RIA. Ti hu ht cc nc, c quan ny KHNG THAM GIA TRC TIP vo vic xy dng v tin hnh RIA.

Phng php tip cn c s tham gia ca nhiu i tng bao gm vic m bo rang RIA c kh nng c cng chng tip cn d dng (v d nh tm tt ni dung cho bo ch, bo co y v RIA trn Internet) c th lm tng p lc i vi cc c quan chnh ph nhm nng cao cht lng ca cc bo co RIA. Phng php. Cc bc c bn trong qu trnh RIA Nhn bit/ nh gi vn Xy dng Bo co RIA s b Tham vn vi cc i tc c lin quan Thu thp v phn tch s liu Chun b bo co RIA y Ph duyt bo co RIA

Phng php. Mt s gi v ni dung ca Bo co nh gi Tc ng Php lut (RIA) Gii thiu Mc ch v bn cht ca thay i php lut d kin Qu trnh tham vn kin nh gi cc phng n la chn nhm gii quyt vn Li ch v chi ph ca thay i d kin Tun th v gim st Tm tt v khuyn ngh Phng php. nh gi li ch v chi ph

nh gi li ch, chi ph v tc ng ca tng phng n, bao gm c phng n khng lm g. Trong trng hp c th, cc li ch v chi ph c bn cn c nh lng ha. RIA cn bao gm cc nh gi y v li ch v chi ph (v d nh v x hi, mi trng, y t v an ton). Mc tun th cng cn c nh gi nhm nh gi cc li ch tim nng. Tuy nhin, nh lng y l iu khng phi lc no cng thc hin c, thm ch ti cc nc pht trin. (Ti cc bo co RIA ca Anh v c, thng khng c cc nh gi li ch v chi ph y ). Phng php. Phn tch vn vi RIA

C th p dng cc phng php thay th, song khng phi tt c chng u l hon thin Thng thiu d liu Nhng bn xut ci cch thng t ra rt lc quan v nh gi li ch ca ci cch. RIA khng phi dnh cho vic iu chnh cho tt hn fine-tuning chnh sch, m ch yu l xc nh phng n tt v khng tt. Phng php. Vn , song khng lo; qu trnh thc hin t n c tc dng

Cc li ch chnh ca RIA l t vic tin hnh mt qu trnh t duy v tham vn c cu trc r rng. Cn phi m bo qu trnh ny c thc hin ng v phn tch ngun lc phn tch vo cc vn chnh. Khng nn phn b ngun lc hn ch vo cc phng php qu phc tp v khng cn thit. iu ny c bit ng Vit Nam do tnh trng thiu ngun lc ti nhiu c quan quc gia. Phng php. Ma trn tm tt i vi Bo co RIA Vn / Mc tiu ca thay i d kin Cc phng n d kin

Cc tc ng d bo ca thay i d kin Cc li ch mc tiu Chi ph Phn b tc ng Tm tt cc quan ngi chnh c a ra trong qu trnh tham vn Tip theo: Thng l u vit ca OECD trong qu trnh thc hin RIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ti a ha cam kt chnh tr i vi nh gi d bo tc ng php lut (RIA) Phn cng trch nhim v RIA mt cch cn trng o to cc nh qun l php lut S dng mt phng php phn tch thng nht song linh hot Xy dng v thc hin chin lc thu thp d liu Xc nh mc tiu RIA a RIA thnh mt phn ca qu trnh ra quyt nh Huy ng s tham gia rng ri ca cng chng Thng bo v ph bin kt qu Tip theo. Cn nhng g cho qu trnh thc hin? 1. 2.

3. 4. 5. Quc hi/ Chnh ph a ra cc nguyn tc v cht lng vn bn php lut nhm hng dn cho cc nh qun l v xy dng php lut v thng bo cho cng chng. Chnh ph xy dng v cng b hng dn v quy trnh RIA. Yu cu cc b (v tnh) xy dng bo co RIA i vi cc lut, php lut v ngh nh mi ban hnh. Xy dng mt c quan gim st chu trch nhim trc chnh ph (hoc Quc hi) nhm h tr v hng dn cc b v thc hin RIA. Xy dng v thc hin mt chng trnh o to quc gia v RIA. Hp tc vi khu vc t nhn v bo ch nhm ci thin cng tc tham vn kin v xy dng c ch trch nhim.

Tip theo. Cc bc thc hin tip theo trong ngn hn T chc hi tho nhm trnh by v tho lun hng dn d tho v nh gi D bo Tc ng Php lut (RIA); Tin hnh xy dng cc bo co nh gi D bo Tc ng Php lut (RIA) v mt s ch ti cp trung ng v a phng. S dng hi tho v cc bo co th im nhm ci thin cm nang hng dn v nh gi D bo Tc ng Php lut (RIA)

Tham vn kin vi Quc hi, cc c quan chnh ph v cng chng nhm tranh th s h tr i vi qu trnh RIA. Bi cnh quc t v mt s kinh nghim ca Australia Cc vn v php lut l mi quan ngi ca doanh nghip mi ni Ci cch php lut: Cng c no? Figure 1: Selected tools used in OECD countries to improve regulatory quality =========================== 16 Evaluation of the results of regulatory programs

13 Specific Sectors or P olicy A reas Government Wide 14 P lain language drafting requirements 23 17 C onsultation with affected parties 24 12

A ssessment of regulatory alternatives 17 12 R egulation impact analysis 18 0 5 10 15

20 Number of C ountries Source: Argy, S., and Johnson, M., (2003, p. 17) using data from OECD (2002b). 25 30 Mt s sng kin chnh (Australia) Chng trnh gim giy php kinh doanh Ci thin kh nng tip cn ti thng tin Qu trnh nh gi vn bn php lut Ci cch quc gia Gim bt giy php kinh doanh

(Australia) C quan/ t cng tc xc nh giy php cn phi xc nh li c s tn ti Lm gim ng k s lng giy php Kh c th nh gi mc thnh cng Ci thin kh nng tip cn thng tin (Australia) Cng Mt cng truy cp duy nht khi doanh nghip tm kim thng tin t cc cp ca Chnh ph. Dch

v Thng tin v Giy php kinh doanh Mt hnh thc mt ca i vi cc giy php kinh doanh ca chnh ph Dch truy cp ca doanh nghip v thng tin doanh nghip quc gia Cung cp thng tin lin quan ti cc cp ca chnh ph Qu trnh nh gi php lut (Australia) Th nghim v s cn thit ca vn bn php lut

Nhm ci thin qu trnh ra quyt nh v m bo mt qu trnh thng nht, c tnh h thng v minh bch. Bo co RIA xc nh vn , mc tiu, phng n thay th, qu trnh tham vn, kt lun, thc hin v nh gi Phi cp c th tc ng i vi doanh nghip nh. Qun l Ci cch Php lut

Nhiu nc thnh lp c quan trung ng nhm to qu trnh thun li cho vic ci cch php lut trn din rng: B => y ban n gin ha Th tc hnh chnh (ASA) vo nm 1988; PHp => y ban n gin ha Th tc hnh chnh (COSA) in 1998; Italy =. n v Ci cch Php lut (Nucleo) vo nm 1999. m bo cam kt quc gia i vi cc ci cch hnh chnh chung c th mt thi gian, v d nh kinh nghim ca Australia cho thy. Australia: Vn phng nh gi Php lut (ORR) ORR khuyn khch cc thng l u vit trong vic p dng v bt buc p dng, tun th RIA. iu l ca ORR lit k cc hot ng chnh nh sau:

T vn v kim sot cht lng i vi vn bn php lut c xy dng hoc ang c sa i. nh gi v t vn v bo co RIA do c quan trung ng xy dng o to v hng dn cho cn b chnh ph; Bo co thng nin v vic tun th quy nh ny cho chnh ph T vn cho hi ng b trng v cc y ban xy dng tiu chun quc gia v vn bn php lut trnh v n hnh bo co v cc vn php lut Gim st s ci cch php lut cc cp nh nc, v theo di ti cc nc khc.

iu phi ci cch cp nh nc trung ng Hp tc qua Hi ng Chnh ph Australia (COAG) v cc hi ng b trng Nhm/ cng ng doanh nghip to p lc Khuyn khch tun th. Mt s chuyn giao ti chnh cp nh nc trung ng c thc hin lin quan ti vic tun th RIA. H Lan: 11 Yu t m bo tnh tun

th Cc yu m bo t gic tun th (cc y t v s tun th t nguyn, tc l tun th ngay c khi khng c s gim st, kim tra) T1. Hiu bit v quy nh: nhm mc tiu hiu v lut l v quy nh, tnh r rng v minh bch ca quy nh T2. Cc yu t v li ch chi ph: li ch v chi ph vt cht v phi vt cht pht sinh t vic tun th hay vi phm quy nh T3. Mc chp thun: mc m nhm mc tiu (ni chung) chp thun chnh sch, lut php v quy nh. T4. Cam kt chun: ch hoc thi quen tun th php lut ca nhm mc tiu. T5. Gim st khng chnh thc: Kh nng v thi khng tun th s

b bn th ba pht hin v khng chp thun, v mc hnh pht m bn th ba c th a ra (v d nh mt khch hng, hp ng thu ph, mt uy tn). Cc yu t m bo vic tun th: H Lan Cc yu t kim sot (nh hng ca vic gim st kim tra tun th): T6. Bo co khng chnh thc. Kh nng mt vi phm b pht hin khng phi trong giai on iu tra chnh thc (thi ci). T7. Gim st: Kh nng b c quan chnh ph thanh tra/

kim ton ng k ti doanh nghip hoc qua giy t. T8. Kh nng b pht hin: Kh nng vi phm b pht hin trong qu trnh c quan chnh ph kim ton hnh chnh hoc iu tra. T9. Kh nng b la chn: Kh nng chu s kim sot cao hn do vic phn tch ri ro v xc nh doanh nghip, c nhn hoc ngnh mc tiu (tc l thanh tra c kh nng s kim tra cc doanh nghip vi phm nhiu hn so vi cc doanh nghip tun ph php lut). Cc yu t m bo vic tun th: H Lan Yu t X pht (nh hng ca vic s dng ch ti x pht i vi vic tun th php lut)

T10. Kh nng b pht. Kh nng b pht nu nh b pht hin vi phm sau khi thanh tra hoc iu tra hnh s. T11. Mc hnh pht: Mc nng nh ca hnh pht v cc tc ng tiu cc khc do kt qu ca vic p dng hnh pht (v d nh mt uy tn). Kt lun tm tt v duy tr tnh bn vng ca ci cch php lut ti Vit Nam

Mc tiu l trnh, gim thiu hoc n gin ha cc vn bn php lut. Trong trng hp cn phi c vn bn php lut, cn phi c vn bn c cht lng tt. Lu ti tc ng ca vn bn php lut v chi ph i vi doanh nghip. Yu cu cc nh qun l v xy dng php lut a ra cc nh gi chnh thc v li ch v chi ph ca vn bn php lut, v kh nng phn b cc tc ng tim nng ca vn bn php lut khi trnh mt vn bn php lut mi. Nghin cu cc vn c th lin quan ti chi ph v kh nng tun th, v thc hin. Gip cng chng hiu v h tr ci cch php lut. Thng th vic thc hin cc ci cch theo hng t trn xung (top down) l rt kh v nhiu khi l khng th. Xy dng nng lc th ch quc gia nhm thc hin cc chng trnh hin ti v nh gi v ci cch php lut. S dng cc cng ngh thng tin mi.

Recently Viewed Presentations

 • Initial planning considerations - 12 PDHPE

  Initial planning considerations - 12 PDHPE

  The initial planning considerations focuses on the specific sport of the athlete/s. ... in netball a GD does not need to be a great shooter. ... May also play in major events such as the state of origin, and international...
 • National Cooperative Soil Survey New Opportunities

  National Cooperative Soil Survey New Opportunities

  National Cooperative Soil Survey "New Opportunities" ... Marc Crouch Acting Jon Hempel Acting Joel Brown Acting SSD Personnel Changes New to NSSC since 2008 Joe Chiaretti - Standards Sue Southard (NPS liaison; Davis, CA) - Interpretations George Teachman - Interpretations...
 • Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet - Faculty of Law ...

  Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet - Faculty of Law ...

  Postupci posmatranja. Postupci promatranja mogu se kretati od gotovo potpune fleksibilnosti, vođeni samo formulacijom problema kako bi se utvrdili i neke opće ideje o aspektima vjerovatnosti, do korištenja detaljnih formalnih instrumenata koji su unaprijed razvijeni.. Ključna pitanja: Što . treba...
 • DoD CIO Brief to FCC-NTIA Model City Workshop

  DoD CIO Brief to FCC-NTIA Model City Workshop

  Overview. The objective of the Spectrum Access Research and Development Program is the development and implementation of innovative spectrum technologies
 • Microbiologie - University of Ottawa

  Microbiologie - University of Ottawa

  Gram Staining- Principal. Uses a combination of two stains. Primary stain - Crystal violet. Purple. Secondary stain - Safranin. Red. Gram positive. The cell wall traps the 1o stain
 • A taxonomy of granular partitions Thomas Bittner and

  A taxonomy of granular partitions Thomas Bittner and

  A taxonomy of granular partitions ... Spatial partition Folk categorization of water bodies Conclusions Formal ontology of granular partitions Ongoing work Folk and common-sense categories have weaker structure A theory of granularity, vagueness, and approximation based on partition theory A...
 • The Case For Grsecurity

  The Case For Grsecurity

  Why grsecurity Exists (cont.) "I'll be curious to see what the CVE statistics are like for the kernel this year when they get compiled next year -- I'm predicting that when someone's watching the sleepy watchers, a more personal interest...
 • Smart Assessment for KS3 - Smart Learning

  Smart Assessment for KS3 - Smart Learning

  Smart Assessment for KS3 PracticalsDr ... learning activity where individual or groups of students are involved in manipulating and observing real objects and materials (Abrahams and Reiss, 2012) ... the only assessment of practical work is at GCSE that are...