Sınıf Yönetiminin Temelleri

Sınıf Yönetiminin Temelleri

Snf Ynetiminin Temelleri Dr. Berna Bridge Dokuz Eyll niversitesi Eitim Fakltesi Snf Ynetimi Kavram Okullarn ynetimi:

Eitimi ynetme Snflarn ynetimi + retim = retmenin etkililii Ynetim bilimi Snf Ynetimi Kavram Balangta renci disiplini kavramyla eanlaml - ancak bu tanm dar anlaml bir

tanmdr. Snf ynetimi etkili renme evresinin oluturulmas ve ynetimidir. Snf Ynetimi Kavram Snf ynetimi, snfta belli koullar salayarak ve belli kurallar gelitirerek, retme ve renme ortamnn

ynetilmesidir. (Duke, 1979) renme ve retme ortamnn salanmas, snfta dzenin oluturulmas anlamn tamaktadr. Snf Ynetimi Kavram Snf ynetimi, snf kurallarnn belirlenmesi, bir ekilde ynetilmesi ve

renci davranlarnn denetlenerek olumlu bir renme ikliminin gelitirilmesi srecidir. Snf Yapsnn zellikleri Snf ynetimi snfn yapsal zelliklerine gre ekillenir: (Weinstein, 1996) okboyutluluk: Snfta ayn anda ok

deiik etkinlikler bir arada yaplmaya allr. (kitap okuma, yaz yazma, tartma gibi) Yaknlk: Olaylarn annda olumas. (ikayet, duygusal zorbalk, kavga gibi) retmenin her bir olayla annda ilgilenmesi ve zmesi gerekir.

Tahmin edememe: Ne kadar iyi planlama yaplrsa yaplsn, snf olaylarnn nceden tahmin edilmesi olas deildir. Snf olaylarn kestirememe retmeni tketmektedir. Aklk: Snf olaylarnda gizlilik yoktur. Ortak tarih: Snf aile gibidir. Herey birlikte yaanr.Snfn bellei snfta yaanan olaylarn

bugnne ve gelecee ynelik etkilerini deerlendirmemize yardmc olur. Snf ynetimi, eitim bilimleri alannda 1980li yllardan sonra hzl geliim gsteren bir bilim daldr. Yararland Bilim Dallar Eitim ynetimi ve denetimi

Eitim programlar ve retim Psikolojik danmanlk ve rehberlik Eitim Ynetimi ve Denetimi Snf ynetimi okul ynetiminin snfa uygulanmas olarak grlebilir. retmen snfta g ve otoritesini kullanr.

renci davranlarn ynetmeye alr. Katlmc ve demokratik ynetimin snf ortamna uygulanmas eitim ynetimi ve denetimiyle ilgilidir. Snfta zaman ynetimi, snfn fiziki organizasyonunun ynetimi, snf iklimi, snftaki atmalarn ynetimi ve

retmenin liderlii gibi konular eitim ynetimi ve denetimini ilgilendiren konulardr. Eitim Programlar ve retim Snf ynetimi = retimin ynetilmesi Snf bir elence ve dinlence merkezi deildir. Etkili snf ynetimi, retim boyutu

zerinde younlamaktadr. retmenin otoritesini kullanmada veya snf kuralarn uygulamada baarl olmas,etkili bir snf yneticisi olduunu gstermez. retmen girdii dersin amalarna uygun, renciye bilgi, beceri ve

davranlar kazandrmyorsa etkili bir retmen deildir. Uygun materyallerin hazrlanmas ve kullanlmas, uygun retim teknik ve yntemlerinin kullanlmas, retim ortamnn tasarm, rencinin renme srecine aktif katlm nemlidir. retmen renci merkezli yntemleri kullanmyorsa dersi ekici bulmayan renci snfn dzenini bozucu davranlar gsterebilir.

Psikolojik Danmanlk ve Rehberlik Ynetim uygulamalarnn baars, insan doasn ok iyi zmlemeye baldr. liki ynetimi, iletiim, motivasyon, renci davranlarnn ynetimi, rencilerin davranlarn etkileyen psikolojik faktrler ocuk ve ergen psikolojisi farkldr.

Snf ynetiminde karlalan en nemli sorunlardan biri, istenmeyen davranlarn nlenmesi ve deitirilmesidir. renci iin ihmal edilme en byk cezadr. Ar kaygl, hiperaktif, ok zel sorunlar olan rencilerle zel olarak ilgilenmek gere-kir.

Snf Ynetiminin zellikleri Snf ynetimi okul ynetiminin daha dar bir uygulama alandr. Okulda uygulanan ynetim biimi,dorudan snf ynetimini etkiler. Okul kltr ve iklimi snf ynetimini etkileye bir faktrdr.Okulun deerleri, gelenekleri, okulda yaanan olaylar ve okulun tarihi...

Okulun paylalan bir kltre ve olumlu bir iklime sahip olmas, retmenin snf ynetimi biimini etkiler. Snf ynetimi iki temel boyut zerine odaklanmtr: Snf dzeni ve retim. Toplumsal kltr snf ynetimini etkiler.

Kat kuralarn uyguland bir toplumda veya otokratik ynetim anlayna sahip olan bir toplumda snf ynetiminindemokratik olmas ok zordur. Snf ynetimi bir lkenin eitim politikasna gre farkllklar gsterir. (Merkeziyeti, yerinden ynetim, lkede uygulanan retim yntemleri, eitim programlarnn ierii, yasalar...

Snf ynetimini etkileyen faktrler: Aile, toplumsal kltr, lkenin eitim politikas, kitle iletiim aralar (d f), snfn fiziki dzeni, rencilerin istek ve beklentileri, snf kuralar ve retmenin ynetim biimi (i f) Snf ynetimi biimi rencilerin ihtiyalarna, geliim zelliklerine ve snfn dzeyine gre

farkllklar gsterir. retmenin ynetim yaklam, snf ynetimini etkileyen kilit faktrdr. (snf iklimi, disiplin anlay, demokratik veya otokratik snf) Snf ynetimi rencilerin olumlu davranlarnn srdrlmesi ve olumsuz davranlarnn deitirilmesini amalar. SY de baar retimin ynetimine baldr. retmenin girdii ders konusunda yeterli

olmas ve iyi bir alan hakimiyetine sahip olmas gerekir. Her ortamda geerli olabilecek en etkili ve tek bir SY yaklam yoktur. Ortama, ulusal ve yerel kltre, rencilerin dzeyine ve snfn grup yapsna gre etkili olabilecek SY yakla-mlar bulunabilir.

SY etkili bir snf liderliini gerektirmekte-dir. Geleneksel snf ynetiminde retmen ynetsel gc kullanrken, etkili snf yneti-minde liderlik gc kullanlr. Snf Ynetiminin Boyutlar Snfn fiziksel ortamnn ynetimi:

Temizlik, oturma dzeni retimin ynetimi: Yllk, nite, gnlk plan-lar, retim materyallerinin salanmas, yn-tem, dikkati derse ekebilme, derse katlm salama Zaman ynetimi: Zamann iyi planlanmas, ders konular arasnda

przsz gei, devam-szln nlenmesi Snfta iliki ynetimi: Kuralarn belirlenmesi, uygulanmas, iletiim ynetimi renci davranlarnn ynetimi: Olumlu snf iklimi, snf liderlii,istenmeyen davranlarn deitirilmesi Snf Ynetimi Modelleri

Tepkisel Model: stenmeyen davrana kar tepki. En yagn model. (klasik model - dl, ceza) retmen gruptan ok bireye ynelir. Bazen kullanlabilir. nlemsel model: Hata yapmama anlay. stenmeyen davranlarn ngrlmesi, ortaya kmadan nce nlenmesi. Bireyden ok gruba ynelik. En sk kullanlmasnda fayda vardr.

Geliimsel Model: rencilerin fiziksel, psikolojik, etik, duygusal, sosyal geliimlerini temel alr. Yine sk kullanlmaldr. Btnsel Model: lk modelin sentezi. Her ortamda geerli olabilecek mkemmel bir SY modeli yoktur. Bu drt model ayr ayr ya da birlikte kullanlabilir. Geleneksel Snf Ynetimi Yaklamnn lkeleri Birinci ama dzeni korumak. (Dzen odakl)

renci dzene feda edilir. retmen derse balamadan nce tm ren-cilerin dikkatini derse ekmelidir. (Dsal gler kullanr) retmen istenmeyen davrana hogrl deildir, dersi kesip emirler yadrabilir. ada Snf Ynetimi Yaklamnn lkeleri

Dier ad mkemmel SY. (MSY) renciyi srekli ders ieriine ekme konusunda aba harcanr. (sel denetim n planda) MSYnin Hedefleri rencinin dikkatinin salanmas: (Uygulamada %100 mmkn deildir) Dk hedefler dk beklenti riskini

oluturur. renci motivasyonu: dl ve ceza gibi dsal motivasyon yerine isel motivasyonu hedefler. (renmeye istek yaratmak, merak yaratmak) rencinin zdenetimi: Zorlayc g kullan-madan renci zerinde zgven ve

sorumluluk gelitirme. zgven birlikte planlama yapmak, karar vermek, zdeerlendirme yapmakla salana-bilir. renci bakalarna olduu kadar kendine kar da sorumludur. renci kendi renme sorumluluunu stlenir. SYinde retmenin Eylemleri

yi bir snf yneticisi: Snfta dzeni bozucu davranlar nceden sezer, dzensizlie gtrecek yollar tkamaya alr. (Farkndalk) renciyi merkeze alr, onunla iliki kurar. renciye dikkat eder. SY ve retim

Snfta baarnn iki temel esi: Dzen renme Dzen, snf ynetimine, renme de retime hizmet etmektedir. Ders esnasnda en dk dzeyde bir dzensizlik bile dersin verimini drmekte ve rencinin dikkatini zayflatmaktadr. SY, renci nasl derse younlar sorusuna

yant aramaktadr. retim, renci nasl renir sorusuna yant arar. SY, retim iin gereksinme duyulan retim-sel zaman oluturmaya yardmc olmaktadr. Dzen salama, retimin n kouludur.

D-zensiz ve karmak bir snf ortamnda renci renme zerinde younlaamaz. Dzen ve retim ezamanldr. retmen, retim zamannn ounu snf dzenini salamaya harcarsa, retim iin ayrlm zaman azaltm olur. retime ayrlan zamann yetersizlii,

ret-menin snf ynetimindeki baarszln gs-terir. Btncl SY SY, yalnzca snfta disiplin salama deildir. rencilerin psikolojik gereksinmeleri, kiilik geliimleri de Sydir. retmen ve renci arasnda kurulan olumlu

ilikidir. Olumlu ve destekleyici bir evre yaratlr. rencilerin psikolojik gereksinmeleri sala-nr. Kiiliklerine sayg gsterilir. Bylece renci-ler daha iyi renirler. BSY, en uygun renmeyi salayacak

retim-sel yntemlerden yaralanr. renciler iin davran ltleri gelitirilir, gvenilir bir snf ortam oluturulur, grupla ilgilenilir. Geleneksel SYnde sorun zme teknikleri kullanmaktan ok istenmeyen davranlarn durdurulmas zerinde

durulmaktadr. Oysaki, BSY kalc zmler retmeyi hedefler. Baarl bir SY, etik deerler, doru iletiim, olumlu bir beden dili, rencilerin duygularnn anlalmas, ynetilmesi ve en ok da mesleki heyecan ve idealist bak as ile salanr.

Recently Viewed Presentations

 • Vocabulary #1 - Moore Public Schools

  Vocabulary #1 - Moore Public Schools

  5. demolish - to destroy. 6. verbal- a word that is formed from a verb but acts as a noun, adjectives, or adverb. (It is no coincidence that my mom and I both love painting.) ... Circle the vocabulary word...
 • Lost Boys of Sudan History - commackschools.org

  Lost Boys of Sudan History - commackschools.org

  Sudan is located in three separate regions of the continent: the Sahara Desert, the Sahel or savannah, and the Great Rift Valley. Depending on the time of year, South Sudan can be lush and green or dry and brown. ......
 • Diapositive 1 - Truth in Accounting

  Diapositive 1 - Truth in Accounting

  City of New York (1998) ... The municipal securities market is very diverse, with close to 44,000 state and local issuers, and with a total face amount of $3.7 trillion. Municipal Securities Are Subject. ... Participants included David Walker -...
 • RECAP! Kairos & exigence? Audience? Decorum? Rhetorical appeals?

  RECAP! Kairos & exigence? Audience? Decorum? Rhetorical appeals?

  TOULMIN logic. Logical FALLACIES. SOURCE EVALUATION/credibility. APA formatting. Induction vs. deduction. Solution. ... Write an inductive paragraph that takes a stance/makes a claim on minimalism (either for it or against it). You may have to do some quick research to...
 • gricultural Training and Educatio to Feed the Future:

  gricultural Training and Educatio to Feed the Future:

  human capacity. and . institutional resource development. for the global application of agriculture and related environmental sciences. OIRED/Virginia Tech - SANREM. ... Works to strengthen networks in the community. Foster farmer-market connections.
 • Renaissance Writers - montgomery.k12.ky.us

  Renaissance Writers - montgomery.k12.ky.us

  Renaissance Writers Renaissance Writers Change Literature Literature reflected the time Purpose: self expression, or to portray distinct individuality of subjects Began trends that modern writers follow Wrote in the vernacular Vernacular Many Renaissance writers wrote in their native language (vernacular),...
 • Place Title Here Board of Governors 13 February

  Place Title Here Board of Governors 13 February

  Place Title Here Board of Governors 13 February 2008 Robert Luke and Joy McKinnon Introduction What is applied research? ARO Update Accomplishments Presentation Student research team Agenda Problem pull vs. idea push, focusing on Solving problems Generating ideas for immediate...
 • SOLAR INSULATION - University of Waterloo

  SOLAR INSULATION - University of Waterloo

  SOLAR INSULATION PRINCIPLES KATHLEEN MAYBERRY Objective: To explore insulation for houses, and additional techniques to conserve energy in order to take advantage of solar energy BACKROUND INFORMATION Different types of insulation depending on needs and climate. ... Movable Insulation Types...