Skifergas - DCEA

Skifergas - DCEA

Efterforskning af skifergas Casen om Skifergas En faglig og politisk debat om vsentlighed i Frederikshavn Jette Brnnum og Lene Morthensen Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Milj Miljvurderingsdag 2013 i Aalborg Dagsorden Hvad er skifergas?

Hvorfor er projektet s omdiskuteret? Frederikshavn Kommunes myndighedsbehandling Status Side 2 Hvad er skifergas? Al naturgas bliver dannet i skiferlag i undergrunden af organisk materiale Skiferformationer er ttte og gassen kommer ikke ud af sig selv

Stor variation i dybden til skiferlag fra omrde til omrde. Alunskiferen kan ses i brud i Norge, Sverige og p Bornholm, mens den andre steder i Danmark findes i 2-8 kms dybde Skifergas = naturgas Licenser til efterforskning og indvinding Energiministeren gav i juni 2010 licenserne L1-10 og L2-10 Total E&P Danmark B.V.: 80%

Nordsfonden (statens olie og gasselskab): 20% Moratorium 18. juni 12: miljmssige udfordringer, skepsis i USA og Europa Side 4 Hvad omfatter licensen? Efterforskning 1. Etablering af boreplads 2. Etablering af dyb boring 3. Udtagning af kerneprver 4. Hydraulisk frakturering 5. Produktionstest Hvis alle 5 trin er positive, kan licensen benyttes til indvinding.

Udnyttelsen af licensen krver myndighedsbehandling ved Kommune, Energistyrelsen mv. Side 5 Boring efter skifergas 76 cm Drikkevand 40-60 m Salt vand fra 170 m 12 cm Side 6 Side 7

Hydraulisk frakturering Tilstningsstoffer: Sandkorn/keramiske partikler for at holde sprkkerne bne. Geleringsvske for at holde partiklerne p plads. Biocid for at forhindre bakterievkst. Antikorrosionsvske. En del af vsken

efterlades i undergrunden Side 8 Oversigt over en boreplads Boretrn (ca. 40m) Kontorer, mdelokaler, toilet, bad, kkken etc. Parkering for ansatte

Bore spner Indgang Mudder tanke Borerr Mudderpumper Foringsrr Vrksteder Jordvold

Mudder siloer Skifergas i Frederikshavn Kommune Hvordan startede projektet for Frederikshavn Kommune? 2. februar 2012: Total holder mde i Hjrring med borgmestre fra nordjyske kommuner 16. marts 2012: Total holder mde med Brnderslev og Frederikshavn Kommune august 2012: Total indgr lejeaftale med lodsejer i Frederikshavn Kommune oktober 12:

Total sender ansgninger ind i forhold til projektets fase 1 Myndighedsbehandling Efterforskning af skifergas er opdelt i minimum 2 faser: 2022-2025 Fase 1 Fase 2 dybdeboring kerneprver

produktionstest frakturering Indvinding Myndighedsbehandling Ndvendige afgrelser fra Frederikshavn Kommune i fase 1: screening af dybdeboring efter VVM-reglerne landzonetilladelse/lokalplan tilladelse til vandindvindingsboringer tilladelse til udledning af overfladevand til vandlb tilladelse til afledning af overfladevand til behandlingsanlg tilladelse til samletank til sanitrt spildevand (toilet, bad,

kkken) tilladelse til vejprojekt tilladelse til opstilling af dieseltanke kontrol af bortskaffelse af affald Myndighedsbehandling Ndvendig tilladelse fra Energistyrelsen i fase 1: Boretilladelse (godkendelse af boreprogram) Myndighedsbehandling Fase 1

Fase 2 dybdeboring kerneprver produktionstest frakturering screenes for VVM-pligt obligatorisk* VVM-pligt

2022-2025 Indvinding * ndring (juli 2012) af VVM-bekendtgrelsens bilag 1, nyt nr.: "39. Anlg med direkte henblik p frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas." Kommunens VVM-screening af fase 1 Energistyrelsen og Miljstyrelsens konklusion p fase 1: Hvis den beskrevne fremgangsmde og god borepraksis flges => ingen vsentlig pvirkning af drikkevandsmagasiner fra

dybdeboringen. Pvirkninger begrnser sig til omrder 10-30 cm omkring de lag, der gennembores. Der er truffet ekstra sikkerhedsforanstaltninger ift. cementeringen af foringsrr udover normal praksis Byrdsmde 27. februar 2013 Det var indstillet til Byrdets beslutning, at Der meddeles landzonetilladelse samt Screeningsafgrelse om at fase 1 i projektet ikke krver en VVM-redegrelse. Byrdet gik imod forvaltningens indstilling om ikke VVM-pligt.

Baggrunden for byrdets beslutning usikkerhed ved risikoen for pvirkning af grundvandet (sammenblanding af grundvand og kemikalier). usikkerhed omkring hvilke kemikalier, der skal benyttes og i hvilket omfang. usikkerhed omkring boremudderets karakter. som folkevalgt skal der tages et hensyn til folket. Politikere skal anerkende den usikkerhed og utryghed, der er blandt folket. Det krver en debat om projektet. forsigtighedsprincippet br iagttages, nr man er i tvivl og er utryg, derfor br der gennemfres en VVM-redegrelse. Udgangspunkt for det videre forlb

Politisk beslutning om, at vi skal udarbejde VVM, selv om projektet ikke er VVM-pligtigt. Hvad gr vi s? Screeningsresultat med ikke VVM-pligt. En rkke usikkerhedsmomenter fra Byrdet trods screening. Udgangspunkt i at gennemfre efterforskningsboring p landzonetilladelse. En ansger. som presser p, fordi tiden i forvejen er skredet i forhold til

tidsplanen. Politikerne er get i valgr, og det mrkes p de mere komplekse projekter som skifergas og eksempelvis vindmller. Side 18 Myndighedsbehandling Formel udarbejdelse af afgrelse om VVM-pligt i fase 1 meddeles til ansger den 2. april 2013. Opstartsmde med ansger om videre proces i april, herunder fastlggelse af tidsplan. Ansger overvejer, om kommunes afgrelse om VVM-pligt skal pklages til Natur- og Miljklagenvnet.

Overvejelser i forhold til proces Hvordan hndterer vi den videre proces i forhold til de 2 faser fase 1 (efterforskningsboring) og fase 2 (hydraulisk frakturering)? Hvordan hndterer vi offentligheden? Hvordan tilrettelgger vi den politiske beslutningsproces for et komplekst projekt i et valgr? Hvad med pressen? Vil vi fortsat gennemfre projektet i fase 1 p en landzonetilladelse, eller vil vi udarbejde vi lokalplan? Side 20 Tidsplan

Politisk stillingtagen i forhold til igangstning af proces. Foroffentlighedsfase og hring af berrte myndigheder i 4 uger fr sommeren 2013. Politisk behandling af indkomne indsigelser til foroffentlighedsfasen i december 2013. Udarbejdelse af forslag til VVM og kommuneplantillg samt lokalplan og miljvurdering i efterret 2013. Politisk behandling af forslag i februar 2014. Offentlighedsfase marts-april 2014. Endelig vedtagelse fr sommeren 2014. Offentliggrelse i sommeren 2014. og s skal vi tnke proces for fase 2 hydraulisk frakturering! Side 21

Foroffentlighedsfase 12. juni - 10. juli 2013 Mlgruppe: Borgere, myndigheder og interesseorganisationer Invitation til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterflgende planlgning og VVM Modtaget 14 indsigelser Side 22

VVM-redegrelsens indhold .udover det vi allerede ved. Kemikalier Yderligere beskrivelse af de kemikalier, der anvendes og deres funktion. Hvilke anvendes i grundvandszonen og hvilke lngere nede. Kvantificering af mngden af de specifikke kemikalier, der maksimalt vil efterlades i undergrunden Hvilken effekt vil det have, nr de efterlades? Og har det en anden effekt, nr man ser p at kemikalierne sammenblandes (cocktail-effekten)? VVM-redegrelsens indhold

.udover det vi allerede ved. Boremudder Eventuel radioaktivitet Hvilke arbejdsprocedurer affder det? Visualisering Borerig set fra nrliggende veje Alternativer Overvejelser fremadrettet Fase 2 hydraulisk frakturering - krver ogs en VVM-redegrelse, som ikke er igangsat endnu. Hvordan tilrettelgger vi processen bedst muligt i forhold til ansgers nsker og den politiske beslutningsproces?

Frederikshavn Kommune har en mlstning om at omlgge 20 % af kommunens samlede energiforbrug til vedvarende energi inden 2020. Hvordan harmonerer det med skifergasprojektet? og den begrnsede udbygning med vindmller i kommunen? Info om skifergas Frederikshavn Kommune har informationer om skifergas p hjemmesiden: Skriv skifergas i sgefeltet p www.frederikshavn.dk Projektstatus Vsentlige dokumenter fra ansger, styrelser mv. Meddelte tilladelser/afgrelser Oversigt over den politiske behandling (hidtil og fremadrettet)

Sprgsml/svar funktion Man kan abonnere p ndringer p side.

Recently Viewed Presentations

 • Eradicating Systemic Poverty: Brief for a Global Resources ...

  Eradicating Systemic Poverty: Brief for a Global Resources ...

  Compensation The rich consume a lot without compensating the poor. The affluent pay the affluent to do so. Rich Saudis own the oil, not poor ones. Locke This might be O.K. if all were better off with because of the...
 • Direct Time Study - KSU Faculty

  Direct Time Study - KSU Faculty

  Direct Time Study Sections: Direct Time Study Procedure Number of Work Cycles to be Timed Performance Rating Time Study Equipment Direct Time Study - Defined Direct and continuous observation of a task using a stopwatch or other timekeeping device to...
 • CPI and the Shortcomings of GDP - Weebly

  CPI and the Shortcomings of GDP - Weebly

  Gross National Product. Differs from GDP because GNP excludes profits sent to foreign shareholders. GNP measures the output generated by a country's enterprises (whether physically located domestically or abroad) . GDP measures the total output produced within a country's borders...
 • CO2-Norway AS

  CO2-Norway AS

  CO2-floods in the Permian Basin (PB) increased from <10 in 1982 to +60 in 2003. More than half of world's CO2-floods are located in Texas. Oil production from CO2-EOR in PB is currently 165,000 bbl oil per day with 25...
 • Latex Processing Dipping Process Dipping process is described

  Latex Processing Dipping Process Dipping process is described

  FILLERS . Fillers are used to increase the stiffening effect of rubber phase in the latex foam. GELLING . AGENTS . 1.5 Phr Sodium Silicofluoride (in combination with Zinc oxide - 3 to 5 phr) is the primary gelling agent...
 • Klassische und moderne Balladen DIE MERKMALE DER BALLADEN

  Klassische und moderne Balladen DIE MERKMALE DER BALLADEN

  Peter Hacks. Bob Dylan. Your Text Here. DER FEUERREITER. AM FENSTERLEIN DIE ROTE MÜTZE. Die Brücke am Tay. ... Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher , er hält ihn warm. BALLADE VOM SCHWEREN LEBEN...
 • video slide - District 196

  video slide - District 196

  Coelom formation begins in the gastrula stage. In protostome development, the coelom forms from splits in the mesoderm (schizocoelous development). In deuterostome development, the coelom forms from mesodermal outpocketings of the archenteron (enterocoelous development).
 • Chapter 10

  Chapter 10

  Open a VM as an image file in forensics software and create a forensic image or mount the VM as a drive Guide to Computer Forensics and Investigations, Fifth Edition * Conducting an Investigation with Type 2 Hypervisors Live acquisitions...