Slajd 1

Slajd 1

KM KWADRAT TO PROPOZYCJA NIE TYLKO DLA UCZNIW ZAINTERESOWANYCH MATEMATYK Spis treci 1. 2. 3. 4. Pocztki klubu. Obchody wita Liczby . Co w sekcjach? Rozmaitoci. Tak zaczynalimy Wszystko zaczo si od wita Matematyki, ktre obchodzilimy 15 marca 2018 r. Tego dnia ok. 50 osobowa grupa mionikw

matematyki po poudniu przybya do szkoy aby robi to co lubi, co jest zgodne z jej zainteresowaniami. Nauczyciel matematyki p. Magorzata Potomska przygotowaa dla uczniw szereg propozycji do dziaania. Zamysem byo nie jednorazowe dziaanie ale systematyczna praca. W zwizku z tym pani zaproponowaa zaoenie Klubu Mionikw Matematyki. W tym celu opracowany zosta regulamin przyjcia ucznia na czonka klubu. Kandydat na czonka klubu musia zdoby certyfikat bdcy przepustk do grona mionikw matematyki. Uczniowie rozwizywali zadania z ogromn determinacj i zaangaowaniem. Tego popoudnia picioro uczniw: Wiktoria Langa, Micha Kwiatkowski, Marceli Kowalski, Jakub Rutecki, Jaroszek Nikodem zdobyo a po trzy certyfikaty co wiadczy o wysokim poziomie ich umiejtnoci i szerokiej wiedzy matematycznej. Po jednym certyfikacie ponad dwadziecia uczniw. Przyjcia do klubu poprzez wrczenie certyfikatw dokonaa pani

wicedyrektor Renata Szwarc. Podczas zmaga zdobywania certyfikatw Filip Klarowski podczas zdobywania certyfikatu do sekcji rachmistrzw Kacper Kowalski to mistrz ukadania kostki Rubika. Chtnie prezentuje swoj kolekcj kostek i uczy modszych ich ukadania. Zdoby certyfikat do sekcji Kostki Rubika. wito Ludolfiny na Uniwersytecie Warmisko - Mazurskim 14 marca grupa 28 uczniw udaa si do Olsztyna na Wydzia Matematyki i Informatyki. Uczniowie tego dnia odbyli zajcia z robotyki, warsztaty z bry platoskich, zwiedzili uniwersytet, mieli moliwo

porozmawiania z pracownikami naukowymi i brali udzia w konkursach: ukadania kostki Rubika i zapisywania kolejnych cyfr rozwinicia dziesitnego liczby pi zajmujc najwysze miejsca. SEKCJA RACHMISTRZW Co w sekcji ? Sekcje tworzy grupa trzech uczniw: Kowalski Marceli kl. 6b, Micha Szwaracki kl. 7 a i Filip Klarowski kl. 7 a, ktry jest liderem tej grupy. Zadaniem rachmistrzw byo wykonanie trzech propozycji zada, w ktrych zastosuj opracowan przez siebie regu w grafie. Propozycja na wakacje - dla chtnych ! Proponujemy zadanie dla wybitnie cierpliwych. Wykonaj sposobem pisemnym nastpujce zadanie: Oblicz 13% wartoci sumy wyrae 234164 x 8947 - 903879 i 62995992 : 906 54673. Jeli si nudzisz wykonaj obliczenia, a udowodnisz nie

tylko sobie , e jeste Mistrzem Rachmistrzem. W grupie mylicieli znaleli si nastpujcy uczniowie: Kornel Seroczyski kl. 5 b, Maciej Jeda kl. 5 b, Wiktoria Langa kl. 6 a, z klasy 6 b: Maciej awicki, Micha Kwiatkowski, Marceli Kowalski, Artur Zgliczyski, Jakub Rutecki penicy funkcj lidera grupy. SEKCJA MYLICIELI Zadanie na wolny czas dla chtnych. Jak zway kota, psa, drzewo nie uywajc wagi? To pytanie, na ktre ju moesz szuka odpowiedzi. yczymy owocnych rozmyla i trafnych pomysw. Do usyszenia po wakacjach.

Konstruktorzy wykonywali modele ulubionych postaci. W grupie wykonawcw znaleli si: Maja Mdziak kl.7a, Przemek Zitarski kl.7a, Natalia Szczepaska kl.7b , Amelia Robaczewska kl.7b i Julia Zachwieja kl. 4 b. SEKCJA KONSTRUKTORW Skad tej sekcji jest najliczniejszy. Tworz j uczniowie od czwartej po sidm klas. Czonkami zostali: z klas sidmych: Maja Mdziak liderka, Przemek Zitarski, Weronika Wisniewska, Wiktoria Stubecka, Karolina Wrzosek, Julia Baranek, Natalia Szczepaska, Amelia Robaczewska, z klas szstych: Igor Godziski, Dobrawa Chorzelewska, Beniamin tkowski, Igor Orze,

z klas pitych: Dominik Bartkowski, Dawid Splitt, Tomasz Wierzbicki, Bartosz Kowalkowski, Otylia Olcka, Lena Rybicka, Maciej Jeda, ukasz Barski i z klasy czwartej Julia Zachwieja. Maja Mdziak jest wykonawczyni napisu KM 2, ktry mieci si w klasie matematyki , jest rwnie stron tytuow naszej gazetki. Litery nazwy klubu Maja wykonaa z dwunastocianw foremnych. Zadaniem grupy konstruktorw byo wykonanie przyjaciela z dowolnych bry. Zadanie to spotkao si z duym zainteresowaniem wrd uczniw. Najciekawsze prace prezentujemy na poprzedniej stronie. SEKCJA KONSTRUKTORW . Zadanie na wolny czas dla chtnych. Wykonaj z brystolu w dowolej skali model wybranego nowomiejskiego zabytku lub wybranej budowli.

SEKCJA TEKCIARZY Wiktoria Langa, Micha Szwaracki, Artur Zgliczyski, Jakub Rutecki to czonkowie sekcji tekciarzy. To oni zajmuj si budowaniem zada tekstowych. Liderem tej grupy zosta Artur Zgliczyski. Czonkowie pracowali nad tworzeniem trzech zada z zastosowaniem rwna pierwszego stopnia z jedn niewiadom, obliczaniem uamka danej liczby. Najtasze wakacje. To temat przewodni zada tekstowych na kolejny numer , ktry ukae si po wakacjach. Spdzajc wolny czas w rnych miejscach w kraju i za granic proponujemy odnotowywa poniesione koszty i wykorzysta te dane liczbowe do konstruowanych zada. Miych wakacji!!!!!!! Sekcj Kostki Rubika tworz Kacper Kowalski i Wiktoria Langa. Ich

umiejtnoci s na wysokim poziomie, o czym wiadczy czas ukadania kostki. Odnotowali rwnie zwycistwa w konkursach . Zesp redakcyjny postanowi przybliy kolegom i koleankom tych uczniw. W tym celu Maja i Przemek przeprowadzili wywiad. Artur uwieczni to wydarzenie w pozorowanym studio 4a (dziki Rodzicom Artura za pomoc). Zapraszamy do obejrzenia filmu. SEKCJA KOSTKI RUBIKA Micha Kwiatkowski to jedyny amacz szyfrw w klubie, ktry zdoby certyfikat i wykona pierwsze zadanie. Do tej sekcji postanowi doczy Artur Zgliczyski z kl. 6b SEKCJA FEYNMANKI Na wolny czas proponujemy zadanie, ktrego autorem jest ucze klasy 6b Igor Godziski.

Zad.1 W ukadzie prostoktnym osi wsprzdnych wykrel figury opisane punktami. Wszystkie podpunkty wykonaj na tym samym ukadzie wsprzdnych. a. A (-3,5; -2) B(-3;-2) C(-3; -0,5) D(-2; -2) E(-1,5;-2) F(0;-2,5) G(-1,5;2,5) H(-2;2,5 I(-3;0,5) J(-3;2,5) K(-3,5;2,5) A(-3,5;-2) b. A (-1;-2) B(-0,5;-2) C(0;1,5) D(0,5;-0,5) E(1;-0,5) F(1,5;1,5) G(2;2) H(2,5;-2) I(2;2,5) J(1,5;2,5) K(0,5;0,5) L(0;2,5) M(-0,5;2,5) A(-1;-2) c. A(2,5;1,5) B(4;1,5) C(4;2) D(3;2) E(4;3) F(4;3,5) G(3,5;4) H(3;4) I(2,5;3,5) J(2,5;3) K(3;3,5) L(3,5;3,5) M(2,5;2) A(2,5;1,5) Kolejn propozycj skada Jakub Rutecki kl. 6 b Zad.2 W ukadzie prostoktnym osi wsprzdnych wykrel figury opisane punktami. A(-2;-2) B(2;-2) C(3;-1) D(4;0) E(4;2) F(5;3) G(5;-2) H(4;0) I(4;2) J(3;3) K(2;4) L(-2;4) M(-4;2) N(-5;3) O(-5;-2) P(-4;0) R(4;2) P(-4;0) A(-2;-2) Nastpne w kolejnym numerze. Igor Godziski, Marceli Kowalski, Micha Kwiatkowski, Laura Baranek i

Dobrawa Chorzelewska to skad szaradzistw. Liderem grupy zosta wybrany Marceli Kowalski. Zamieszczamy propozycj uczniw z klasy 6a, ktrzy przygotowali krzywk na wolny czas. SEKCJA SZARADZISTW 1. zbyt czsto uywany do oblicze 2. dzielenie 3.np. zwyky 4. ciany 5. tysiczna litra 6. cz prostej 7. prostoktny ukad 8. piramida 9. kostka 10. z niewiadom 11. iloraz

12. czworokt z prostopadymi przektnymi 13. najmniejszy wielokt 14. liczba pod kresk 15. wzorzec dugoci 16. na mapie i planie 17. zaznaczasz je na osi liczbowej 18. akrobatyczna figura 19. powielanie 20. inaczej obowizki 21. na zakupy 22. ma ramiona, wierzchoek 23. ma je wielokt 24. dodatnia lub ujemna

1. 2. I 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. Konkursy matematyczne Olimpus sesja wiosenna Najlepsze wyniki uzyskali : z klas 4: Dawid Markuszewski, Maja Michalska, Bartosz Malicki z klas 5: Maciej Jeda, Milena Bartnicka, Oliwia Gortatowska z klas 6: Jakub Rutecki i Micha Kwiatkowski, Filip Florenc z klas 7: Karolina Wrzosek, Filip Klarowski, Micha Szwaracki Kangur Matematyczny Wyrnienia:

aczek: Magorzata Zieliska kl. 2a Beniamin: Kornel Seroczyski kl. 5b, Micha Kwiatkowski kl. 6b Kadet: Karolina Wrzosek kl. 7b Warmisko Mazurskie Zawody Matematyczne Filip Klarowski laureat (4 wynik) Szkolna Liga Mistrzw Matematyki Klas czwartych: Julia Zachwieja, Maja Lewandowska, Oliwia Gurska Klas pitych: Mikoaj Milkowski, Kornel Seroczyski, Maciej Jeda Klas szstych: Wiktoria Langa, Beniamin tkowski, Dobrawa Chorzelewska. Klas sidmych: Filip Klarowski, Micha Szwaracki, Natalia Szczepaska

Powiatowy Konkurs klas szstych Jakub Rutecki 4 miejsce Zesp redakcyjny: Maja Mdziak, Przemek Zitarski, Kacper Kowalski, Nikodem Jaroszek, Artur Zgliczyski. Opiekun: Magorzata Potomska.

Recently Viewed Presentations

 • What is food chemistry?

  What is food chemistry?

  What is food chemistry? The study of the chemicals inside common foods and how they react. WHy study food chemistry. To understand the major components of foods: Lipids. Protein. Carbohydrates. And the chemical changes of food composition which occur during...
 • Rigid Segmental Cervical Spine Instrumentation is Safe and ...

  Rigid Segmental Cervical Spine Instrumentation is Safe and ...

  Rigid segmental fixation can be safe and efficacious when used in pediatric cervical spine patients. Whether used with Halo or orthosis, patients experience minimal to no complications from the instrumentation and achieved successful fusion.
 • cudo.carleton.ca

  cudo.carleton.ca

  What can we do with Open Data? What are some challenges with Open Data? How can we support Open Data? Group Activity: SWOT Analysis Strengths Weaknesses Opportunities Threats What is Open Data Version 2.0 Open Data is defined as structured...
 • Basic First Responder Training Title For page Incidents

  Basic First Responder Training Title For page Incidents

  The saw can be used at different levels on the bin to allow for a more controlled release of grain. A saw should not be operated off of an extension ladder due to the forces involved which may cause operator...
 • MCO 8023.3C mandates that all personnel whose ... - Camp Lejeune

  MCO 8023.3C mandates that all personnel whose ... - Camp Lejeune

  MCO 8023.3C mandates that all personnel whose duties include the handling of A&E will participate in a personnel QUAL/CERT program. This includes but is not limited to personnel assigned to the MOS fields 2300 and 6500 unless exempted.
 • I, Spi

  I, Spi

  4-wire Interface, Full Duplex. CS = chip select (active low) SCLK = serial clock. MOSI = Master Output - Slave Input (SDO) MISO = Master Input - Slave Output (SDI)
 • Types of Characters

  Types of Characters

  a * These are the common types of characters we see in literature. Round characters Flat characters Dynamic characters Static characters Round characters have various characteristics or traits. A round character can change or grow. Readers see more than one...
 • Chapter 2: The Regions of Pennsylvania

  Chapter 2: The Regions of Pennsylvania

  Read Aloud. Francis Ellen Watkins Harper was an African American poet who lived in Philadelphia in 1854. She opposed slavery and worked for the rights of women.In one of her poems, she wroteabout LUCRETIA MOTT, whostarted the FEMALE ANTI-SLAVERY SOCIETY...