Slayt 1 - Ankara Üniversitesi

Slayt 1 - Ankara Üniversitesi

4. MKROORGANZMALAR ARASINDAK LKLER Mikrobiyel Populasyonlar Arasndaki II Farkl likiler Rekabet Amensalizm Parazitizm Mutualizm Yrtclk Mutualizm

ki populasyon arasnda gerekleen her iki populasyonun da yararna olan zorunlu bir ilikidir. Populasyonlar arasnda fiziksel bir yaknlk vardr. Bu iliki sonucu mikroorganizmalar, tek balarna yaayamayacaklar habitatlarda birlikte yaayabilirler. Mutualistik ilikiler evrimde de anahtar rol oynar (endosimbiyotik teori). Mutualizm Likenler (Fungus + alg yada siyanobakteri) organik bileik

Primer retici (fikobiyont/fotobiont) tketiciden (mikobiyont) mineral madde + gelime faktrleri Azot fikse eden fikobiyont azot evredeki bitkiler Kkrt dioksit fikobiyont inhibisyonu mutualistik iliki sonlanr. Liken Bakterileri (bakteriobiont)

Liken bakteri ilikisi liken oluumunun balangcndan beri vardr. Likenlerdeki bakteriyel eitlilik blge ve iklim koullarna gre farkllk gsterir. Likenlerin yeni habitatlara

adaptasyonlarnda ve liken funguslarnn eitliliinde bakteriler etkindir. Liken bir holobionttur Simbiyotik ilikilerle (mikroorganizma ve virslerle birlikte) yaayan bir makroorganizma holobiont olarak adlandrlr. Simbiyotik yaamdaki her grup biont olarak, bu biont larn tm de gzle grlr bir holobiont olarak

adlandrlr. Fotobiont + Mikobiont + Bakteriobiont = Holobiont (Liken) nsan da bir holobionttur. Mutualizm Protozoa endosimbiyontlar Alg + protozoa organik madde ve oksijen Chlorella Paramecium su, CO2, baz gelime faktrleri ve koruma

protozoa kl anaerobik habitatlara gider. Mutualizm Bakteri + Protozoa Bakteri gelime faktrleri Protozoa Coedibacter (toksin retir) Paramecium aurelia (ldrc zellik) Bakteriler ise besinsel adan protozoaya baldr. Rumende yaayan protozoalar metanojenik arkeler Arkeler, protozoann yzeyine yapp retilen hidrojeni direk olarak kullanrlar.

Mutualizm Lizojen bakteriler ve temperent fajlar arasnda da mutualistik ilikiler vardr. Bakteri genomuna balanan faj genomu bakteriye eitli zellikler kazandrr. Faj ise uzun sre canlln korur. Konsorsiyum (bakteri + bakteri) Tatl su gllerinde mikroorganizmalar konsorsiyum olarak adlandrlan mutual ilikilerin olduu topluluklar halinde

yaar. Bu mutual ilikide fotosentez yapan hareketsiz yeil slfr bakterileri (epibiont), hareketli kemoheterotrof ubuk eklindeki partnerleri ile stabil bir morfolojik yap (varil, f eklinde) oluturur. Epibiont: bir mikroorganizma hcresi stnde yaayan ve o mikroorganizma ile kommensal ilikiler kuran organizmadr. Rekabet Rekabette her iki populasyon arasnda negatif bir iliki vardr. Her iki populasyon da birbirlerinin canllk ve

gelimelerinden etkilenir. Rekabet halindeki populasyonlarn gelime oranlar, tek balarna olduklarnda ulatklar gelime oranlarndan daha dktr. Snrlayc bir besin kayna iin rekabet Ayn habitatda bulunan ve ayn kaynak iin rekabet eden populasyonlarn

sadece biri bu rekabeti kazanaca iin iki populasyonun ayn nii ikal etmeleri nlenir. Rekabetin olmad artlar Ayn habitat ve gda kaynan kullanan trlerde, habitat iki trn birlikte var olmalarn salayacak ekilde farkllk gsteriyorsa bu trler arasnda rekabet olmaz. evre artlarndaki deiimler rekabet eden populasyonlarn ayn habitatda birlikte canl kalmalarn salar.

Doal ortamlardaki rekabet olduka komplekstir. Kaynak - oran teorisi Her tr iin snrlayc kaynak miktar + lm oran R = m Ks / (max- m) R = Gelimeyi snrlayc kaynak konsantrasyonu Ks = Maksimum gelimedeki

kaynak konsantrasyonu max = Kaynak doygunluundaki maksimum gelime oran m = lm oran evresel strese tolerans Kurak artlara toleransl populasyonlar daha az toleransl populasyonlarn yerini kolayca alr. Ayn ekilde yksek scaklk ve tuz konsantrasyonlar gibi stres artlarna toleransl trler rekabette stnlk salar.

Mo rekabet yeteneklerine etkili zellikler 1. Byme hzlar 2. evresel deiimlere tolerans gsterme 3. Abiyotik faktrlere tolerans gsterme 4. Snrlayc besin maddelerini hcresel yap talarna dntrme etkinlii 5. Byme faktrlerine olan gereksinim 6. Hcre iinde besin maddelerini depolayabilme zellii 7. Hareket etme yetenekleri

8. Dk konsantrasyondaki snrlayc madde konsantrasyonunda gelime zellii Amensalizm Birbirleriyle rekabet eden populasyonlarda, bir populasyon dier populasyonlara inhibitr etki eden bir substrat rettiinde, bu populasyonlar arasndaki iliki amensalizm olarak adlandrlr. Bu ilikide inhibitr substratlardan etkilenmeyen populasyonlar rekabetsel avantaj kazanrlar. Antibiyosis ve Allelopati

Habitata yeni mikrobiyel populasyonlarn girmesi nlenir. Slfrik asit reten Thiobacillus thiooxidans trnn ortam pHsn 1-2ye drmesi, Molarca oksijen retimi yada tketimi, amonyum retimi, derideki doal florann patojenlerin geliimini engelleyen ya asitlerini retmesi, vajinada molarca retilen asitler, mayalarn rettii alkol, etanoln Acetobacter trlerince asetik asite (sirke) evrimi, st rnlerindeki laktik ve propiyonik asitler

Amensalizm Mikroorganizmalar tarafndan retilen inhibitr maddeler, doal ortamlarda bulunan organik bileiklerin ok fazla paralanmasn nleyip habitat koruyucu bir grev de grrler. rnein toprakta selloz paralanmas sonucu oluan organik asitlerin ortamda birikmesi sellozun kontrollu paralanmasn salar.

Antibiyotikler amensal ilikilere sebep olurlar. Antibiyotikler, sekonder metabolitlerdir. Youn substrat konsantrasyonlar mo gelimesini arttrdnda antibiyotik retilir. Doada antibiyotikler birikmi halde bulunmaz. Paralanp, akuatik habitatlarda etkisiz konsantrasyonlara dile edilirler. Toprakta kil yada dier partikllere balanarak inaktive edilirler. Antibiyotik reten

mikroorganizmalar genellikle toprakta dominanttr. bakteriyosin Plazmid yada transpozonlarda kodlanan bakteriyosin reten mikroorganizmalar kendilerine yakn olan trlerin membran fonksiyonlarn bozarak onlarn lmne sebep olurlar. Bakteriyosinlerin ekolojik nemi antibiyotiklerden daha fazladr. Bakteriyosin reten trlerin ayn ekolojik

nideki trler zerinde rekabetsel bir avantaj vardr. Parazitizm Parazitizmde faydalanan populasyon yani parazit, besinsel gereksinimlerini konukudan salayarak ona zarar verir. Konuku parazit ilikisinde direk fiziksel ve metabolik bir iliki vardr. Genellikle parazit konukudan kktr. Parazit eer hcre dndaysa ektoparazit, hcre iindeyse endoparazit olarak adlandrlr.

Bdellovibrio spp. Gram negatif konukuda geliir, kendisi de G- dir. Hareketli, konukunun periplazmik boluuna (ektoparazit) girer. Konuku yuvarlaklar (bdelloplast) Periplazmik bolukta konuku hcre ieriini kullanarak uzun bir filament halinde geliir. Konuku hcre ierii tkendiinde, filament tek hcrelere blnr ve her hcrede flagella oluur. Oluan Bdellovibrio says konuku hcre byklne baldr. Kk E. coli 4 adet, byk Spirillum serpens 20 adet Doada kil partikllerinin olduu bir ortamda E.

coli hcrelerinin evresi kil paktiklleriyle kaplandndan, Bdellovibrio hcreleri E. coli hcrelerini enfekte edemez. Ektoparazitik dier mikroorganizmalar ise konuku hcrelerle direk temas kurmadan konuku hcrelerin lize olmasna sebep olmaktadrlar. rnein Myxobacteria trleri Gram pozitif ve negatif bakterileri salgladklar ekzoenzimleriyle paralayp hcre materyallerini gda olarak tketirler. Benzer ekilde Cytophaga trleri de baz algleri paralayan enzimler retir. Baz bakteriler ise fungal hcreleri etkileyen

kitinaz ve sellaz enzimleri retir. Baz mikroorganizmalar ektoparazitlerden spor ve sist gibi yaplar oluturarak korunurlar. Hiperparazitizm Kendileri parazit olan molar, dier parazitler iin konuku hcre olarak da grev grebilirler. Hiperparazitizm olarak bilinen bu olayda Bdellovibrio hcreleri parazit fajlar iin konukudur Parazitizm populasyonlarn kontrolnde etkin rol oynamaktadr. parazitler, konuku younluunu azaltr Konukunun kullanaca kaynaklar birikir ve yenilenir.

Konuku younluu azaldnda, uygun besin bulamayan parazit populasyon younluu da azalr. Parazit ortamdan tamamen uzaklanca konuku tekrar gelimeye balayabilir. Yrtclk Mikroorganizmalarda parazitizm ve yrtclk arasnda kesin bir fark yoktur. Baz aratrclar tarafndan Bdellovibrio Gram negatif bakteri ilikisi yrtclk olarak kabul edilir. Teorik olarak yrtclk, yrtc bir organizmann bir av yutup sindirdii zaman oluur. Normalde yrtc av ilikisi ksa srelidir ve

yrtc avdan daha byktr. Yrtclk Yrtc av ilikisinde yrtc ve av populasyon younluklar dzenli dalgalanmalar yapar. Av populasyon younluu artarken yrtc younluu azalr. Yrtc Tetrahymena pyriformis ve av Klebsiella pneumonie bakterisiyle yaplan almalarda, her iki trn de ortamda canl kalmasn salayan stabil bir ilikinin olduu ortaya

karlmtr. Bakteri yrtcdan kat yzeylere bakterinin daha etkin tutulmasn salayan kapsl reterek kaabilmektedir. Av bulamayan yrtc populasyon younluu hzla azalnca da bakteri hzla gelimesine devam etmektedir.

Recently Viewed Presentations

 • Diseases and Illnesses in Animals - Weebly

  Diseases and Illnesses in Animals - Weebly

  Feline Panleukopenia (FPV) Feline distemper. caused by a parvo virus or DNA virus. Abnormally low white blood cell count. Affects young cats. 75% death rate . Spread by direct contact but also from food and water, bedding, litter boxes, etc.
 • Assessment Feedback Template - WordPress.com

  Assessment Feedback Template - WordPress.com

  Clear use of PEEL to explain how important each factor was. D - Difference. Requires a clearer difference between the two interpretations. A - Analysis 12. MQ. Remember to use PEEL paragraphs to explain each point. V ... Assessment Feedback...
 • Diapositiva 1 - the Conference Exchange

  Diapositiva 1 - the Conference Exchange

  The main soil Orders in Catalonia are: Alfisols, Aridisols, Entisols, Inceptisols. Small areas of Andisols, Mollisols and Spodosols are also present. The Soil Survey was undertaken by the Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) of the Generalitat de Catalunya.
 • Imperialism Webquest - Independence High School

  Imperialism Webquest - Independence High School

  Part III: Imperialism in Asia . Use the map on the previous slide to answer the following questions. What European country owned most of India? What did Japan own (other than its own islands)? What did the US own? Who...
 • Hieroglyphics - Monmouth College

  Hieroglyphics - Monmouth College

  Ontogeny recapitulates Phylogeny Codex Sinaiticus, written in the 4th century on parchment Magiscule Uncial The manuscript here reproduced was written in the year 1022, and is now in the Ambrosian Library at Milan. It contains the Gospels only, and its...
 • Plotting mathematical functions

  Plotting mathematical functions

  Make an XY Scatter Graph of the data and also find its minimum Scale the y axis to vary from -1 to 2. Scale the x axis to vary from 0 to 1. Create columns for the average consecutive r...
 • THE HOLOCAUST 1933-1945 D. Smith/MBSS History 12 -Based

  THE HOLOCAUST 1933-1945 D. Smith/MBSS History 12 -Based

  Scholars today estimate the number of victims at between 5.2 million and 5.7 million, with the latter figure the most widely accepted estimate. The identities of roughly half the victims is known. Jews died in ghettos, in Einsastzguppenaktions, inwork camps,...
 • Omron Industrial PC (IPC)

  Omron Industrial PC (IPC)

  The PLC has never been able to run software. IPC Windows or other OS based. Panel IPC Windows or other OS and QNX OS. Two Operating System Versions . Basic IPC to run any Windows or other (OS future) application....