Snímek 1 - dum.rvp.cz

Snímek 1 - dum.rvp.cz

AZ KVZ Viry a bakterie Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Jana Mkov. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze. AZ kvz 1 2 4

7 11 16 22 8 17 23

3 5 12 6 9 13 18

24 VIRY a BAKTERIE 10 14 19 25

15 20 26 21 27 28 1 Kter organismy ijc ve vod mohou, pi

nadmrnm vskytu, zpsobovat kon problmy lid? 1. Odpov Sinice 2 K emu se v mikrobiologii vyuv agar? 2.

Odpov Agar se vyuv ke kultivaci mikroorganism. 3 Kter virov nemoci lovka se projevuj vyrkou? Jmenuj alespo 2. Odpov Plan netovice, prav netovice, zardnky,

spalniky 3. 4 Jak se li vzhled koku a bacilu? 4. 5. Odpov Kok je kulovit bakterie, bacil tyinkovit.

5 Jak se li vir od bakterie? Odpov Vir je nebunn struktura (neschopn projev ivota mimo hostitele), bakterie je zstupcem prokaryot. 6 Jak se jmenuje choroba, na kterou ve stedovku umralo velk mnostv lid? Pen ji parazit hlodavce.

6. Odpov mor (bakterie Yersinia pestis) 7 Jmenuj 1 bakterii, kter pozitivn psob na imunitu lovka. Odpov Mln bakterie nap.

Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Streptococcus aj. 8 Co jsou to heterocyty? Odpov Buky sinic schopn vzat vzdun dusk. 9 Jak se vyvarovat nkazy bakteri Vibrio cholerae?

7. Odpov Nept vodu z neznmch zdroj, 10 Prokaryota jsou vyuiteln lovkem. Jmenujte alespo 3 monosti vyuit. Odpov

Vroba mlnch vrobk, octa, etanolu, bioplynu; Silovn; itn odpadnch vod a ropnch skvrn; Modelov organismy pro vzkum. 11 Co je to bakteriofg? 8. Odpov

Vir napadajc bakterie a sinice. 12 Kter nemoci s pznaky podobnmi angn se k polibkov nemoc? Me se penet i infikovanm ndobm (jdelny, zbavy). Odpov Mononukleza virus EpsteinBarrov. 13

Jak se viry mezi lidmi? 9. Odpov Vzduchem, dotykem ke, slinami, exkrementy. 14 Jak se li genetick informace prokaryotick a eukaryotick buky? Odpov

Prokaryotick buka m 1 chromozom tvoen do kruhu stoenou molekulou DNA a plazmidy. Eukaryotick buka m nkolik chromozom v jde a v mimojadernou gen. informaci v mitochondrich a plastidech. 15 Jak se jmenuje virov choroba, kter napad plody slivon, hlavn vestky? 10.

Odpov arka 16 Boreliza je nemoc penen klaty, mouchami a krev sajcm hmyzem. Jak se tato nemoc projevuje? Odpov

Msto kousnut je erven s blm stedem; horeka, nava, bolesti sval, 11. 17 m budeme desinfikovat byt, abychom se zbavili bakteri? 12. Odpov

Mdlo, chlorov a jdov ppravky, etanol, vysok teplota 18 Pro na bakteriln choroby stle mn funguj antibiotika? Odpov Protoe bakterie, kter peij, jsou odoln.

13. 19 Jak se jmenuje toxin produkovan bakteri, kter se vyskytuje nap. ve zkaench masovch konzervch? Vyuv se v kosmetice. 14. Odpov Botulotoxin (botulin) bakterie Clostridium botulinum.

20 Pro nememe vidt viry v optickm mikroskopu? 15. Odpov Protoe optickm mikroskopem vidme stice vt ne 0,01 mm, viry m okolo 100 nm. 21 Jak se li lba virovho a bakterilnho

onemocnn? Odpov Na viry nefunguj antibiotika, na bakterie ano. Proti virm lze okovat, proti bakterim ne. 22 Kdo pen lutou zimnici? 16.

Odpov Komi (hlavn Aedes aegypti) 23 Jak se li prnik viru do ivoin a rostlinn buky? Odpov Do ivoinch bunk pronik vir cel, do bunk rostlin pronik pouze genetick informace.

24 Pro je zejmna pro zemdlce dleit, aby byli okovan proti tetanu? 17. Odpov Bakterie Clostridium tetani se vyskytuj v pd, pi kontaktu pdy a pokozen pokoky dochz k nkaze. 25

Pro se mus desinfikovat klimatizace a horkovodn potrub? 18. Odpov Na tchto mstech je ideln prosted pro bakterii Legionellu, kter zpsobuje znty plic. 26 Jak se jmenuj bakteriln choroby c se

pohlavnm stykem? 19. 20. Odpov kapavka, syfilis 27 Jak se jmenuje nemoc, kter se v R vyskytuje jen u netopr (u dalch savc byla vymcena). U lovka se projevuje bolest hlavy, krku, keemi dchacch sval a tak poruchou vkacch sval.

Odpov Vzteklina 28 Kter velmi nebezpen choroba se dnes po celm svt? Jak se jmenuje vir, kter ji zpsobuje? 21. Odpov Nemoc AIDS zpsoben virem HIV.

Zdroje: 1. Lamiot. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Efflorescence_verte_3_Cyanobacteria.JPG> 2. Strolch1983. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endo-Agar.jpg> 3. Fox, George Henri. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Variola_1.jpg> 4. Limojoe. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arrangement_of_cocci_bacteria_cs2.svg> 5. Y tambe. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacillus_cereus_Gram.jpg> 6. Carr, Janice. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na

7. Zeimusu. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cholera_bacteria_SEM.jpg> 8. Eeptictidium. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacteri%C3%B2fag.png?uselang=cs> 9. Gathany, James. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sneeze.JPG> 10. PDH. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plum_pox_in_apricot.jpg> 11. Gathany, James. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erythema_migrans_-_erythematous_rash_in_Lyme_diseas e_-_PHIL_9875.jpg >

Zdroje 12. Unilever. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustoi_gel_domestos.jpg> 13. Tomia. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microscope-letters.svg?uselang=cs> 14. Bmramon. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOVAMOXIN_antibiotic.jpg?uselang=cs> 15. CDC. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clostridium_botulinum.jpg> 16. Gathany, James. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aedes_aegypti_during_blood_meal.jpg?uselang=cs> 17. Para. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na 18. CDC. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na

19. US Surgeon General. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na 20. Waglione. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Public domain na 21. GerardM. [cit. 2011-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW:

Recently Viewed Presentations

 • Analysis KO Analysis Defined Be able to select

  Analysis KO Analysis Defined Be able to select

  Triplets . Repetition . Sibilance . Alliteration . General term to show word or sound patterns in language . Creating a list of ideas . Listing three ideas close together or using three ideas. Saying something more than once across...
 • Edward Anthony (1965): *An approach is a set of correlative ...

  Edward Anthony (1965): *An approach is a set of correlative ...

  Interactional view: It sees language as a . vehicle for the realization of interpersonal . relations and social interaction between . individuals. The common assumptions about the nature of the language.
 • Systems Engineering - Research School of Computer Science

  Systems Engineering - Research School of Computer Science

  Currently studying Mphil (ANU - Systems Engineering) Industry experience of over 15 years (10 prior to returning to Systems Engineering) What is Systems Engineering 1. Systems Engineering is a process for System Design that looks at the broader aspects of...
 • ETHICS What we should and shouldnt be doing

  ETHICS What we should and shouldnt be doing

  Joseph "Jojo" Giorgianni. $900. ... was arrested for an incident stemming back to last July. Fayleallegedly diverted a check for $17,364.63 from the Black River Watershed Project to cover a shortage in the town's Property Tax account. ... and this...
 • Introduction to Adobe InDesign - ImageEvent

  Introduction to Adobe InDesign - ImageEvent

  Introduction to Adobe InDesign By Justin Beckett Production Team Leader Dayton Daily News What is InDesign? Graphic design software used by newspapers, magazines, book companies, advertising agencies and online developers.
 • Día de los Muertos - Señora Ross

  Día de los Muertos - Señora Ross

  Graves are trimmed with brightly colored wreaths and crosses made with flowers which can be fresh or artificial. The traditional flower for Día de los Muertos is the marigold because its sunny color is a reminder of happy times. Cempasuchil...
 • Existentialism and Jean-Paul Sartre

  Existentialism and Jean-Paul Sartre

  Freedom any situation in which one finds oneself is his own creation therefore, one creates his own world by supplying the meanings, the interpretations, the significance for things and events since the world is the product of my choice, I...
 • HCV and IR

  HCV and IR

  Excess extrahepatic mortality associated with HCVThe REVEAL HCV Cohort Study. 19,636 HBsAg-seronegative adults, aged 30-65 yrs. 1,095 anti-HCV+ [5.6%] 2,394 deaths after an average FU of 16.2 years