Snímek 1 - zsnastrani.cz

Snímek 1 - zsnastrani.cz

Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace 29.1 Vznik SR, ei za vlky Milan Rastislav tefnik Tohle by se v prvn republice pihodit Tohle by seJ, v prvn republice pihodit nemohlo. tatek Masaryk, ten by si nemohlo. J, tatek Masaryk, ten by si stt rozkrdat nenechal. stt rozkrdat nenechal. Edvard Bene Tom Garrigue Masaryk Autor: Mgr. Hana Cvejnov Djepis Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis 29.2 Co ji vme? ei v prvn svtov vlce a) domc odboj: Karel Kram

b) zahranin odboj: Masaryk, Bene, tefnik 18. jna 1918 podepsna v Pai Washingtonsk deklarace - prohlsila nezvislost eskoslovenska - Habsburkov po 400 letech sesazeni z . trnu 28. jen 1918 - sttn svtek: vznik SR - lid spontnn vyli do ulic a vyhlsili samostatn stt - v ele tzv. mui 28. jna - na Vclavskm nm. prvody, likvidace symbol monarchie. - Slovensko se pipojilo Martinskou deklarac. ei v Prvn republice sttn zzen: republika prezident: Tom Garrigue Masaryk ministr zahrani: Edvard Bene M. R. tefnik 1919 tragicky zahynul. - zruena lechta; SR se stala demokratickm sttem. - zlat obdob naich modernch djin - jedna z nejvysplejch zem svta to se vak projevovalo jen ve stednch echch a v okol Plzn - pro jin obdob bdy a hospodsk krize (pro ne-echy) - s. vlda neplnila, co slbila meninm (autonomii Slovenska, diskriminace nmeck meniny) - vtina obyvatel ech mluvila 2 jazyky Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis 29.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy? odboj = odpor i boj proti nechtn vldnouc moci deklarace = prohlen Prvn republika - oznaen eskoslovenska od jeho Sudety = oblasti v eskm pohrani, pvodn osdlen sudetskmi Nmci Sudett Nmci = nmecky mluvc ei, kte obvali vzniku (1918) do Mnichovsk dohody (1938)

zem Sudet. Potomci Nmc, kter sem pozval ve stedovku esk krl Pemysl Otakar II. mui 28. jna = 5 politik, kte vyhlsili samostatn Ptka: pedstavitel 5 nejvznamnjch politickch stran, SR (vehla, Ran, Stbrn, Soukup, robr) Martinsk deklarace = deklarace, kterou Slovci prohlsili, e se pipojuj k nov vznikl republice autonomie = samosprva eskoslovensk koruna = nov mna, kter v roce 1919 nahradila korunu rakousko-uherskou provincie = zemn sprvn celek antisemitismus nesnenlivost vi idm nacionalismus = vdom pslunosti k nrodu, nkdy pehnan dili se heslem Dohodli jsme se, e se dohodneme. Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace 29.4 Co si ekneme novho? 1. prezident SR (v 68 letech) T. G. Masaryk Pzviska: tatek Masaryk prezident Osvoboditel Politick systm SR - stt zaloen na principech demokracie a republiky - nejdleitj sttn dokument = stava - volebn prvo mly i eny (poprv v . djinch) - fungoval parlament, sent, vlda, atd.

- rozhodujc moc mly dv neoficiln uskupen: 1) Ptka: nejvlivnj byl Antonn vehla 2) Hrad: T.G. Masaryk a jeho vlivn pznivci. Nap. Karel apek. manelka: Amerianka Vystupoval proti nacionalismu a antisemitismu Charlotta Garrigue Nmci byli nespokojeni s osamostatnnm. 3, 3, 22 miliony miliony Nmc Nmc 22 miliony miliony Slovk Slovk Maai, Maai, Rusni, Rusni, id, id, Polci Polci mnohonrodnostn mnohonrodnostn stt stt Nrodnostn sloen prvn republiky : 6, 6, 66 milion milion ech ech Djepis Vyhlsili samostatn 4 provincie : Sudetsko (Sudetenland)

Nmeck echy (Deutschbhmen) umavsk upa (Bhmerwaldgau) (Bhmerwaldgau) Nmeck jin Morava (Deutschsdmhren) (Deutschsdmhren) sudet. Nmci nov stt nepijali. Provincie byly vak obsazeny s. armdou a podzeny SR. Vznamn demokratit sudet. politici: Ludwig Czech Wenzel Jaksch VZNAMN POLITICK STRANY: Sociln demokrat (dnes SSD) Nrodn demokrat Agrrnci: strana venkova (zemdlci) celkov nejsilnj strana (A.vehla) Lidov strana: katolick strana, Komunistick strana: vznikla v r. 1920 Hlinkova slovensk ludov strana: slovensk strana, clem byla autonomie Slovenska (byla slbena) - Andrej Hlinka Demokracie u ns byla postupn zlikvidovna po roce 1945 eskmi i sovtskmi komunisty. Elektronick uebnice - II. stupe Djepis Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace 29.5 Procvien a pklady Pojmenuj zem, ze kterch se skldalo eskoslovensko, a dopl do mapy jejich sprvn stediska. M. R. tefnik K. apek

T. G. Masaryk Dopl tabulku: Tato fotografie pochz ze Z Na Strni v Dn. Vte, jak dti v tomto mst za prvn republiky ily? Kter nrodnost tu pevaovala? Vysvtli pro. A. vehla eskoslovensko prvn republika doba trvn (od - do) sttn zzen: prezident: premir: ministr zahrani: E. Bene Jan Werich vzpomn n a 28. jen Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis 29.6 Nco navc pro ikovn eskoslovensk legie Obrovsk vznam pro vznik samostatnho eskoslovenska mly eskoslovensk legie. Byly to vojensk jednotky v Rusku, Francii aj., kter vznikaly z ech zbhlch z rakousko-uhersk armdy k nepteli, protoe za R-U bojovat nechtli. Nejznmj byla esk druina, kter vznikla v Rusku. Vyhrla zde bitvu u Zborova: esk jednotka v rmci rusk armdy zvtzila nad rakousko-uherskmi vojky. Nebyla to nijak vznamn bitva, ale mla vznam pro nrod. V dsledku toho probhla vlna stvek a demonstrac ech v Rakousku-Uhersku a v mezinrodn politice ei dokzali, e nestoj na stran R-U. Po pdu vchodn fronty (1917) nemly legie kde bojovat a nemly se ani kam vrtit (na zpadn frontu se pes

zem neptele (Nmecko, R-U) nedostaly. Bylo rozhodnuto, e se na zpad dostanou druhou stranou pes Vladivostok transsibiskou magistrlou a lod pes ocen. Trvalo to dlouho; posledn vojci opoutli Vladivostok a v roce 1920. Legie se v Rusku stetly s novou ruskou bolevickou vldou, co perostlo v ozbrojen konflikt. Legie obsadily transsibiskou magistrlu a nkter msta, svrhly tam boleviky (komunismus) a nastolily demokracii. Mlo to velk ohlas v USA; T. G Masaryk byl nazvn pnem Sibie a v novinch byla oslavovna armda sttu, kter neexistuje. Videodokument: Mj dda byl vojk, vlil na Piav Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace History 29.7 CLIL Carpathian Ruthenia It was a region, which was a part of our state during the period Czechoslovakia between the first and the second world wars. The leader of Rusyns, Gregory Zatkovich, signed the "Philadelphia Agreement" with Czech President Tom Masaryk, guaranteeing Rusyn autonomy upon unification with Czechoslovakia. In this region, 70% of population was illiterate, there were no industry and herdsman way of life. Thousands of Czech teachers, policemen, clerks and businessmen went to the region. The Czechoslovak government used a lot of money to build thousands of kilometres of railways, roads, airports, hundreds of schools and residential buildings. Elektronick uebnice - II. stupe Djepis Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace

29.8 Test znalost 1. Jakm dokumentem se k SR pipojilo Slovensko? 3. Kter nrodnost pevaovala v pohrani? a) Washingtonskou deklarac b) Martinskou deklarac c) enevskou deklarac d) Deklarac 28. jna a) b) c) d) ei id Nmci Slovci Sprvn odpovdi: 1. 2. 3. 4. b b c c 2. Rozhodujc moc v obdob prvn 4. Kdo se dil heslem Dohodli jsme republiky mli: se, e se dohodneme? a) b) c) d)

Masaryk a Bene Masaryk a vehla Masaryk a Kram Bene a vehla a) b) c) d) Komunistick strana Hrad Ptka Parlament Test na znmku Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis 29.9 Pouit zdroje, citace 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Czechoslovakia.svg (slide 1) 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czechoslovakia_COA_small_2.svg (slide 1) 3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg 4. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg (slide 1) 5. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Edvard_Bene%C5%A1.jpg (slide 1) 6. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Akce_na_podporu_%C4%8Ceskoslovenska_ve_VB.jpg (slide 1) 7. http://www.sudetsti-nemci.cz/pictures/mapa1.png (slide 1) 8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla.jpg (slide 1) 9. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Austria-Hungary_map_cs.svg (slide 2) 10. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg (slide 2) 11. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Karel_Zita.jpg (slide 2) 12. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Prvni3AD_C48CeskoslovenskaC3A1_republika_do_1928.jpg (slide 2) 13. http://dum.rvp.cz/materialy/prvni-republika.html (slide 5) 14. SOKA Dn (slide 5) 15. http://img3.ct24.cz/multimedia/images/13/1268/middle/126703.jpg (slide 6) 16. http://ceska-druzina.wz.cz/44.gif (slide 6)

17. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Czechoslovakia01.png (slide 7) 18. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/CarpathianRutheniaCoA.svg (slide 7) 19. http://pohledy.prodejce.cz/p28932.jpg (slide 7) 20. http://holosy.sk/system/files/u3/smigel2_2.jpg (slide 7) Elektronick uebnice - II. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace Djepis 29.10 Anotace Autor Mgr. Hana Cvejnov Obdob 07 12/2011 Ronk 9. ronk Klov slova Prvn republika, eskoslovensko, Tom Garrigue Masaryk, 28. jen, Ptka, eskoslovensk legie Anotace Prezentace objasujc proces vzniku eskoslovensk republiky bhem vru 1. svtov vlky a popisujc fungovn novho sttu.

Recently Viewed Presentations

 • Linguistics II LI2023

  Linguistics II LI2023

  SEMANTICS LI 2013 NATHALIE F. MARTIN * * * * * * * * * * The symbol or a word signifies "things" by virtue of the "concept" associated with the form of the word in the minds of the...
 • CSC461: Lecture 26 Advanced Topics on Computer Graphics

  CSC461: Lecture 26 Advanced Topics on Computer Graphics

  Times New Roman Wingdings Arial Courier New Maple CSC461: Lecture 26 Advanced Topics on Computer Graphics Implementation -- Meta Algorithms Implementation -- Common Tasks Implementation - Line Clipping Implementation - Polygon Clipping Implementation - Pipeline Clipping Hierarchical Modeling Hierarchical Models...
 • Law of Sines - Valencia

  Law of Sines - Valencia

  8.5 Polar Coordinates The rectangular coordinate system (x/y axis) works in 2 dimensions with each point having exactly one representation. A polar coordinate system allows for the rotation and repetition of points.
 • Interactive Notebook - Mrs. Hildebrand-Johnson's 7th Grade ...

  Interactive Notebook - Mrs. Hildebrand-Johnson's 7th Grade ...

  Use your table of contents to help you find the chapter timelines which can help you review the major events of this history. Draw or use magazines, or print images from the Internet to show the two events or periods...
 • Who Were the Mongols? - Mr. Butryn's History Class

  Who Were the Mongols? - Mr. Butryn's History Class

  When an attack began, the three rear ranks broke through the openings between the lines of the front ranks, and harassed the opposing army with continuous hails of arrows. When this had worked its effects for some time, the rear...
 • Inside the black box: Raising standards through classroom ...

  Inside the black box: Raising standards through classroom ...

  Dylan Wiliam Learning forum L7 at the North of England Education Conference, January 2010: York, UK ... change everything at once Spells out specific changes in teaching practice Relates to the five "key strategies" of AfL Is achievable within a...
 • E-LEARNING FOR UITM - WordPress.com

  E-LEARNING FOR UITM - WordPress.com

  Title: E-LEARNING FOR UITM Last modified by: uitm Created Date: 3/25/2008 4:06:51 PM Document presentation format: On-screen Show Company: UITM E-LEARNING
 • Ethical Theories - Texas A&M University

  Ethical Theories - Texas A&M University

  Social Atomism: as rational, self-interested individuals, we are interested in promoting the social good through a contract because it benefits us personally (Hobbes, Locke) Communitarianism: we are obligated to obey the law because it reaffirms our inherently social nature (Wolgast,...