Snímka 1 - EduPage

Snímka 1 - EduPage

Projekt V. ilinsk univerzita v iline, Nrodn sluba pre elektronick spoluprcu kl, Univerzitn 8215/1, 010 26 ilina TRADTONAL KDS GAMES Partnersk krajiny: Turecko, Rumunsko,

Grcko, Taliansko, Slovensko, esk republika, Posko, Ukrajina, Bulharsko... Poet partnerov: 41 astnkov Trvanie projektu: marec, aprl, mj 2017 Typy kl: zkladn kola Vek iakov: 5-10 rokov Charakteristika projektu

Anglick jazyk Predmety - Dramatick vchova, ekologick vchova, etick vchova, geografia, hudobn vchova, predmety v zkladnej kole, telesn vchova, umenie a kultra asov harmonogram marec, aprl, mj 2017 Projektov vsledky - zverejovan na TwinSpace Ciele projektu

Cieom projektu je spoznva tradin detsk hry, ktor sa hrvaj poas rznych kurzov a prestvok v rozlinch astiach sveta a podporova renie a spoznvanie tradinch hier det. (oficilny cie) Mojm cieom je ukza iakom, ako trvia von as deti v rznych ktoch sveta, aby sa uili spoznva kultru a spolonos cez tradin hry det na celom svete. Cieom je osvoji si a zahra hry, ktor nepoznaj a rozri tak

ich kultrne povedomie. V neposlednom rade je cieom odbra strach pouva a komunikova v cudzom jazyku. Pracovn postup lohou projektu je v priebehu marca, aprla a mja predstavi 3 detsk hry (celkovo 9) prostrednctvom fotografi a videa. Ide o

typick hry a aktivity, ktor sa deti hrvaj v rznych krajinch. Tradin detsk hry zachyten videom bud zhromaden na jednom CD, ktor bude zaslan vetkm krajinm. Oakvan vsledky Predstavi tradin hry det zo Slovenska.

Naui sa nov hry, ktor iaci predved a predstavia svojim spoluiakom a kamartom. Oakvanm vsledkom je aj monos podiea sa na tvorbe CD, ktor predstav hry det z multikultrneho prostredia. Predben vsledky Predstavenie prvej tradinej a vemi obbenej

hry det na Slovensku VYBJANEJ prostrednctvom fotografi. Poskytnutie zkladnch pravidiel v anglickom jazyku a zverejnenie intruktneho videa s popisom a priebehom hry v slovenskom jazyku. Vstupy z TwinSpace I.

Vstupy z TwinSpace II. Vstupy z TwinSpace II. 09.03.2011 ilinsk univerzita v iline, Nrodn sluba

pre elektronick spoluprcu kl, Univerzitn 8215/1, 010 26 ilina 10

Recently Viewed Presentations

 • Hcs12 in SCI

  Hcs12 in SCI

  Tipični protokoli: TCP, UDP (seveda sta to protokola TCP/IP modela) Pogovorni sloj: Protokolovna podatkovna enota (PDU) pogovornega sloja, S-PDU Skrbi za prenos podatkovnih enot skozi omrežje od izvornega do ponornega procesa (znotraj vozlišča).
 • structural design

  structural design

  Since there is no orthopedic specialist hospital in North-West Bank, it has been assigned to serve the northern regions and parts of the southern regions.
 • CS423/523

  CS423/523

  ‏ Legion of Doom, Chaos Computer Club, Anonymous Feel they have a mission to improve security of computer world and/or expose secrets Avoid damage to network and systems Inform and educate system administrators about fixes to their security Attacker Groups...
 • Discriminative Probabilistic Models for Relational Data

  Discriminative Probabilistic Models for Relational Data

  Arial Tahoma Wingdings Monotype Corsiva ZapfDingbats Comic Sans MS Symbol Wingdings 3 Times New Roman Microsoft Sans Serif dags Microsoft Graph 2000 Chart Microsoft Equation 3.0 Microsoft Clip Gallery Microsoft Graph Chart Probabilistic Models of Relational Data Why Relational?
 • What Kindergarten Parents Want to Know

  What Kindergarten Parents Want to Know

  What Kindergarten Parents Want to Know Carlson Elementary School Chandler, Arizona
 • 3 GA Efroymson Viability PR - Conservation Gateway

  3 GA Efroymson Viability PR - Conservation Gateway

  Current status deemed not viable - assigned "Fair" Fair Diadromous fish Size Population size & dynamics # of adult (silver) eel harvested * * * Why "Ecological integrity" instead of "viability"? The term, "viability" came into usage in TNC as...
 • Advancing RIT to Submicron Technology: Design and Fabrication ...

  Advancing RIT to Submicron Technology: Design and Fabrication ...

  [8] R.C. Jaeger. Introduction to Microelectronic Fabrication, 2nd Edition. Prentice Hall, 2002. [9] S. Wolf. Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 4-Deep Submicron Process Technology. Lattice Press, 2002
 • Las filosofías de James y John Stuart Mill

  Las filosofías de James y John Stuart Mill

  las ideas ilistradas de locke tuvieron reconocida influencia en los autores de la constitucion estadounidense cuando se reuniron wushinton,hamilton,madison y franklin en la convencion constitucional en filadelfia, en el verano de 1787, los dos tratados de gobierno de locke les...