Snímka 1 - EduPage

Snímka 1 - EduPage

Claude Oscar Monet (* 14. november 1840, Par 5. december 1926, Giverny) bol vznamnm franczskym maliarom. Je povaovan za zakladatea umeleckho smeru impresionizmu, ktorho nzov je odvoden od jeho obrazu Impression, soleil levant (Impresia, vchod slnka). Claude Monet sa narodil v Pari ako druh diea Claude Adolpha a Louise-Justine

Monetovcov. Ke mal p rokov, jeho rodina sa presahovala do mesteka Le Havre, ktor sa nachdza v severnom Franczsku v Normandii. Tam sa stal znmym najm vaka svojim karikatram kreslench uhlkom. Neskr sa zoznmil s maliarom Eugnom Boudinom, ktor odhalil Monetov maliarsky talent a stal sa jeho uiteom. Nauil ho pouva olejov farby, a tie ako vyuva techniky plnerizmu (z franc. en plein

Vstpil do skromnho ateliru Charlesa Gleyra, kde spoznal maliarov Pierre-Augusta Renoir, Frederica Bazille, Alfreda Sisleyho. Tto spolone zdieali podobn mylienky a nzory na umenie, ktor sa neskr stali znme pod nzvom impresionizmus. V roku 1866 sa Claude Monet pri maovan jednho obrazu

zoznmil s modelkou Camille Doncieux. O dva roky neskr sa im narodil prv syn Jean. V roku 1870 sa zosobili a po troch rokoch manelstva odsahovali do mesteka Argenteuil, nealeko Para. Tam sa im v roku 1878 narodil druh syn Michael. Pani Monetov zomrela v roku 1879 na tuberkulzu. Rodinn priateka Alice Hosched, ktor opustil manel, sa podujala vychovva Monetove deti spolu so svojimi vlastnmi. Spolone ili v meste Poissy, ktor vak Monet nemal rd, a preto sa v roku 1883 presahovali do Normandie, do mesteka Giverny. Tam sa natrvalo usadili a v roku 1892 zosobili. Kee sa mu konene zaalo dari a jeho obrazy sa dobre predvali, kpili tam dom a Monet si postavil vlastn tdio. Popri cestch do Londna, Nrska i Talianska sa zaal venova zhradneniu a vytvoril ndhern zhradu s jazierkom, ktor sa stala nmetom pre mnoh jeho obrazy. Jeho druh ena Alice zomrela v roku 1911 a syn Jean

v roku 1914. Na sklonku svojho ivota trpel mnohmi chorobami. Zl zrak a ak reuma spsobili, e bolo pre neho oraz aie maova. Napriek tomu sa vak nevzdval a do poslednch chv tvoril. Zomrel na konci roku 1926 a je pochovan na cintorne v Giverny.

Recently Viewed Presentations

 • Jurassic Park: 3 Conditional rd Characters Alan Grant

  Jurassic Park: 3 Conditional rd Characters Alan Grant

  Jurassic Park is a theme park where scientists have brought dinosaurs back from extinction. The owner invites some experts to come and visit the park to try it out before it opens to the public. However, while the guests are...
 • Figure 26.0 A painting of early Earth showing volcanic ...

  Figure 26.0 A painting of early Earth showing volcanic ...

  The Miller-Urey experiment Figure 26.10x Lightning Slide 34 Slide 35 Protocontinents Slide 37 Early continents (gray) Slide 39 Figure 26.4x Stromatolites in Northern Canada Figure 26.4 Bacterial mats and stromatolites Figure 26.3 Early (left) and modern (right) prokaryotes Figure 27.11x1...
 • Psychological Foundations Emotion and Motivation What is Motivation?

  Psychological Foundations Emotion and Motivation What is Motivation?

  All images in these slides are attributed in the notes of the slide on which they appear and licensed as indicated. Cover Image: "An Introduction to Conceptual and Historical Issues in Psychology, Aberystwyth University."
 • Configure Skype for Business for Skype Room Systems, Project ...

  Configure Skype for Business for Skype Room Systems, Project ...

  Wired and wireless. Wired . Display. 55'' and 84'' capacitive touch screen. External display or projector (non-touch) Touch Control. Integrated + Keyboard. Center of Table. Audio/Video. Built-in cameras and mics + Skype Certified accessories. Needs Skype Certified accessories. Windows 10....
 • Quantum Mechanics & Electron Configuration

  Quantum Mechanics & Electron Configuration

  Electron Configuration Diagonal Rule. Starting with the top arrow, follow the arrows one by one in the direction they point, listing the sublevels as you pass through them. Stop when you get to the sublevel you need.
 • Magnetic Position Sensors Reed switches (sense permanent magnet)

  Magnetic Position Sensors Reed switches (sense permanent magnet)

  Other Discrete Position Sensors capacitive ultrasonic variable reluctance (coil around magnet, senses moving ferrous material) Inductive Proximity Sensor Inductive Proximity Sensors Hall Sensors Hall effect: constant voltage forces a constant current in semiconductor sheet magnetic field flux lines perpendicular to...
 • 슬라이드 1 - Daum

  슬라이드 1 - Daum

  하악골의 측사위촬영법(Lateral oblique projection of mandible) 1) 하악체 촬영법(Mandibular body projection) 2) 하악지 촬영법(Mandibular ramus projection) 두부 방사선사진촬영법(Skull projection) 1) PA skull projection 2) lateral skull projection 3) Waters 촬영법 4) Reverse-Towne 촬영법 5) 이하두정 ...
 • Fabric construction - MRS. HUTCHINGS CLASSROOM

  Fabric construction - MRS. HUTCHINGS CLASSROOM

  Fabric Construction. The Three Basic Types of Fabric: WOVEN. KNIT. NON-WOVEN. The yarns are then made into fabric, they are either woven or knit together,or the fibers are matted together and glued.