Snímka 1 - WordPress.com

Snímka 1 - WordPress.com

Modern kola rodinnho typu Zkladn kola Strediskov 2735/5 Lieskovec Organizcia Z Prv stupe, 4 triedy, 2 oddelenia kolskho klubu, kolsk kninica, vdajn kolsk stravova. V triede max 17 iakov.

Bezbarirov prstup do arelu. Zameranie koly Pre rozvoj kovch kompetenci iakov uplatujeme vo vyuovan daltonsk prvky- sme Daltonsk kola. Projektovm vyuovanm ume iakov tmovej prci a kompetencii riei problmy i prezentova sa. Pokraujeme vo svojej orientcii na vyuovanie informatickej vchovy od I. ronka. V prvom ronku ncvik tania metdou SFUMATO.

Vyuovanie matematiky aj metdou profesora Hejnho. V kolskom vzdelvacom programe zven dotcia anglickho jazyka, telesnej a informatickej vchovy Zapojenie do projektov Infovek, kola podporujca zdravie, Ovocie do kl, Tenis do kl, T-ball, Zelen kola, Recyklohry. Zakladajci len Asocicie daltonskch kl na Slovensku, Daltonsk kola. Celokolsk projekty: S fujarou za brnu koly, Spolu

za poznanm Podpoania, Bbky ns nauia, Energia v naom meste, Kids school eco learning,... kolsk uebn pln Anglick jazyk od 1.r.

Prrodoveda, zven dotcia hodn v 3.ronku Matematika 4 hod v kadom ronku Informatika od 1. ro., zven dotcia hodn v 3.a4.ro. Telesn a portov vchova 3 hod/tde, zven dotcia hodn v kadom ronku Zkladn princpy Daltona Zodpovednos, samostatnos a spoluprca ved iaka k tomu, aby sa stal aktvnym astnkom

vchovno-vzdelvacieho procesu. Umouj vytvori atmosfru podporujcu iniciatvu, vyzvaj k nekonvennmu mysleniu a vytvraj pocit vntornej slobody a rados z tvorivej prce. Cieom je dovies iakov k tomu, aby sa chceli ui, a uvedomili si, ak rolu v ich ivote bude hra zodpovednos. Priestory a vybavenie koly 4 triedy, 3 atne, jedlnika a kuchya, zborova,

riaditea, kabinet, kolsk dvor, gril na opekanie, TEV v hale tenisovho klubu, tenisovch kurtoch, viacelovom a futbalovom ihrisku, potaov ueba, mobiln potaov ueba, tlaiarne, skenery, fotoaparty, kamery, vukov programy, interaktvne tabule a pltna v kadej triede, hlasovacie zariadenie, hifi vee, Lego Dacta, elektrick stavebnice, portov, relaxan

ninie a nradie,... Zujmov innos 2 oddelenia kolskho klubu, aktivity v kolskej kninici zujmov krky pod vedenm uiteliek: Potaov kamarti, portov krok, Anglitina a nemina hrou, Literrny krok

v blzkosti koly tenisov klub, v kole elokovan triedy ZU Oov: vtvarn, tanen, hudobn odbor, kola v prrode, plaveck, lyiarsky vcvik. akujem za pozornos Mgr. Katarna Valockov

Recently Viewed Presentations

 • 24.1 The Carbon Cycle Carbon is cycled through

  24.1 The Carbon Cycle Carbon is cycled through

  Arial MS Pゴシック Times Times New Roman Helvetica Symbol Blank Presentation 1_Blank Presentation 24.1 The Carbon Cycle Figure 24.1 24.1 The Carbon Cycle 24.1 The Carbon Cycle 24.1 The Carbon Cycle Figure 24.2 24.2 Syntrophy and Methanogenesis 24.3 The Nitrogen...
 • Welcome to Ms. Zaruba's Math Class

  Welcome to Ms. Zaruba's Math Class

  Love & Consequences. Every day is a new day - 2. nd. ... Homework: I will assign homework on a regular basis & expect it to be completed. Homework will not receive a grade in the gradebook, but will still...
 • Chapter 9 Ticaret Ekonomi Politii Prepared by Iordanis

  Chapter 9 Ticaret Ekonomi Politii Prepared by Iordanis

  Chapter 9 Ticaret Ekonomi Politiği Prepared by Iordanis Petsas To Accompany International Economics: Theory and Policy, Sixth Edition by Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld
 • Chronic Disease Management: A Marriage of Business Intelligence

  Chronic Disease Management: A Marriage of Business Intelligence

  At Intermountain, Primary Care Physicians don't want scorecards without the ability to act on areas which need improvement. This report shows all patients mapped to a provider for the blue-highlighted diseases during the most recent reporting period.
 • A Brief Introduction of Color-Superconductivity

  A Brief Introduction of Color-Superconductivity

  The numerical results for the CSL phase have been presented. Outlook The numerical result for other spin-one phases. Calculation of the bulk viscosity Study of the interplay between Urca and non-leptonic processes in the bulk viscosity Acknowledgement My advisor Dr....
 • Perspectivas Econmicas de Amrica Latina 2014: Panorama Macroeconmico

  Perspectivas Econmicas de Amrica Latina 2014: Panorama Macroeconmico

  Un crecimiento global mas débil entraña una ralentización del comercio. ( El comercio global de bienes y servicios paso de crecer de tasas superiores al 7% en la década anterior a una expansión cercana al 4% en 2012, y no...
 • PLASMA Approximate Dynamic Programming for Locomotive Planning June,

  PLASMA Approximate Dynamic Programming for Locomotive Planning June,

  Initial focus on fleet sizing. Capable of analyzing a wide range of operational policies. In use since 2008. Phase II - Short term tactical planning. Forecast locomotive inventories and train delays 1-5 days into the future. Recommend repositioning, light engine...
 • Pharynx - Faculty of Medicine, University of Peradeniya

  Pharynx - Faculty of Medicine, University of Peradeniya

  Muscle compartments - attachment & action of muscle groups and their innervation. Brachial plexus & lumbosacral plexus. Main topics…. Special regions: axilla, cubitalfossa, carpal tunnel, snuff box, femoral triangle, cubitalfossa, gluteal region etc.