Standard EPS Shell Presentation

Solution Find beginning EK EK = ½ (2 kg) (2 m/s)2 = 4 Joules Assume energy before = energy after EK = EP EP =mgh 4 J = mgh h = (4 N m)/(2 kg)(9.8 N/kg) = .2 m Solving...

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 695 KB