VMO - digsys.upc.edu

VMO - digsys.upc.edu

Avaluaci de competncies transversals a lensenyament universitari Sessi 15:30 16:00: Presentaci dexperincies UPC en lmbit de les actituds (I) La competncia en comunicaci ordinria en assignatures delectrnica de lEPSC Francesc Josep Snchez i Robert ([email protected]) http://epsc.upc.edu/projectes/ed/ Barcelona, UPC, Campus Nord, 17 de febrer de 2009 Presentaci La comunicaci en lensenyament tradicional (reduda a inacabables discussions sobre les qualificacions finals) La nostra experincia en comunicaci en ladaptaci a lEEES dassignatures (CiC, ED, SED, SDR, etc.) (s tota una altra histria) Els objectius transversals AC Les activitats PBL La feina a laula i forta de laula La web Lavaluaci portafoli La millora enquestes 2

tamb de comunicaci Els objectius transversals: (compartits per altres assignatures) (2 (2or or33 )) Una vegada completat el captol/assignatura, lestudiant ha de ser capa de: Treballar en equip cooperatiu de forma efectiva per realitzar problemes seguint la metodologia cientfica, planificar activitats i realitzar el seguiment del temps destudi (obliga a muntar grups dAC) Documentar els treballs de lassignatura usant processadors de textos i seguint els criteris de qualitat especificats en plantilles (format dels estils, correcci ortogrfica, diagrames, figures descriptives, referncies bibliogrfiques, etc.) (obliga a planificar els exercicis i a realitzar fulls de clcul per anotar el temps) Comunicar escrita i oralment el projecte daplicaci dissenyat a lassignatura (obliga a preparar rbriques per avaluar/autoavaluar tant les memries com les presentacions orals) 3

Les activitats: Aprenem ED a travs dels exercicis Transformaci progressiva en (Aprenentatge significatiu) Mapa conceptual dED Notes de classe del professor Documents PDF d'Internet i web dED amb tot el material i la programaci del pla de treball (PBL) Document de metodologia obligada per resoldre i avaluar problemes Textos convencionals dED

Exercicis amb metodologia AC Portafoli del grup Prctiques i projectes de demostraci Projecte daplicaci Incorporaci classes en angls tcnic i exercicis dexemple solucionats pels propis estudiants 4 Exemples dexercicis d'electrnica digital El mateix invent es fa Amb xips clssics a lED (primer curs) Amb VHDL i PLDs

o PICs a SED (segon curs) Activaci dun motor a travs dun codi personal de 4 dgits http://epsc.upc.edu/projectes/ed/ED/problemes/problemes_PA/Problemes_PA.htm http://epsc.upc.edu/projectes/ed/ED/problemes/problemes_PA/Problemes_PA.htm 5 La planificaci dactivitats i temps El disseny de la primera i ltima plana dels exercicis destudi La reflexi i el pla de treball La signatura s comproms 6 La feina a laula/laboratori: AC en grups base Grups base de 3 estudiants Puzles (grups informals dexperts), presentacions orals, explicacions del

Taules movibles professor, collaboraci entre grups, etc.. Prcticament tot s comunicaci entre els estudiants i amb el professor 7 El format de les sessions presencials Aula Laboratori Tot i que el laboratori se centra en la part de simulaci, muntatge i mesures, hi ha continutat amb les classes a laula i se segueix el mateix problema. 8 La feina fora de laula: Treball en grup, accs al professor i als materials Sessions TGC Per acabar els problemes han

de realitzar pel seu compte sessions fora de laula de forma continuada durant el curs Complir els criteris de qualitat en la realitzaci dels problemes facilita la comunicaci: plantilles, pla de treball, distribuci de tasques, comptatge del temps destudi, signatura, reflexi) Consulta al professors - Sincentiva la utilitzaci daquest recurs: fins a 6 hores setmanals de tutoria al despatx - Sincentiva ls del correu electrnic (oficial i amb criteris de qualitat)

[email protected] La Intranet s reserva a la comunicaci personal (de notes per exemple) La resta de materials sn a la web de lassignatura: agenda, pla de treball, etc.... http://epsc.upc.edu/projectes/ed http://epsc.upc.edu/projectes/ed 9 Lavaluaci: s formativa Sense exmens finals (tot el treball que fa lestudiant compta per la qualificaci) Lestudiant realitza les tasques coneixent els criteris davaluaci Exercicis 1 projecte integrador i dampliaci dels coneixements prctics (amb presentaci oral) +

Mnims + 8 exercicis a lliurar amb possibilitat de millora 8 controls sorpresa individuals durant el curs Projecte dAplicaci Recull i classifica la millor activitat del grup amb reflexi + Carpeta o portafoli Q EX 30% MI 25% PA 20% CA 15% AcP 10% + Actitud

i participaci Lavaluaci s un estmul perqu facin cooperativament els exercicis a travs dels quals aprendran 10 Lavaluaci: Portafoli de grup cooperatiu http://epsc.upc.edu/projectes/ed http://epsc.upc.edu/projectes/ed/SED/ Format PDF ED SED Un registre ben classificat, presentat, i raonat de la feina feta durant el quadrimestre, juntament amb les reflexions sobre qu i com han aprs, i qu els ha semblat 11

Exemple destructura del portafoli de SED Reflexions sobre laprenentatg e personal i del funcionament del grup Glossari ndex (opcional) Portafoli del grup cooperatiu de SED 15% Registre del temps destudi setmanal i de la distribuci del treball en grup

Edici electrnica en pdf Mostra dels millors exercicis (50%) Memria i presentaci oral del Projecte dAplicaci 20% Mostra dalguns controls individuals 25% 30% La nostra experincia s realment un exercici de comunicaci 12 Aix doncs ... A les nostres assignatures hi ha comunicaci:

Objectius d'aprenentatge inclouen la comunicaci A laula facilitem la comunicaci (AC) Fora de laula facilitem tota mena de comunicaci (sessions de treball, e-mail, consultes, web de recursos) Discutim com avaluem directament amb els estudiants tasca a tasca El portafoli recull qu han fet i qu en pensen Les enquestes en permetem millorar curs a curs Si teniu una estona ... vegeu resultats de tota mena (treballs, agendes, cursos, enquestes, qu en pensen els alumnes, etc... ) http://epsc.upc.edu/projectes/ed http://epsc.upc.edu/projectes/ed I si us sembla ... envieu-nos feedback a: [email protected] 13

Recently Viewed Presentations

 • FISH - Central Bucks School District

  FISH - Central Bucks School District

  I will make a sample page for fish. Your grade will be individual, but the pages will be compiled. We will peer review the completed books. ... Lung - Gills and lungs. c.) Ray-finned - Thin bony spines called rays...
 • LSU Journal Club Ultrasounography versus Computed Tomography ...

  LSU Journal Club Ultrasounography versus Computed Tomography ...

  Men weighing more than 129kg or 285 lbs. Women weighing more than 113 kg or 250 lbs . Any patients with single kidney, s/p kidney transplant, or dialysis patients. Imaging quality sp u/s reduced in obese patients
 • Chapter review - Weebly

  Chapter review - Weebly

  Chapter 8.1 Review Questions. Q7 Explain how and why crystal size is affected by how fast rocks cool. Crystals that form in fast-cooling rock are often very small, and sometimes they do not form at all.
 • Media Bias Poster - Weebly

  Media Bias Poster - Weebly

  Media Bias Project. You will work together in groups of 3-4 to create a PPT/Prezi presentation about Media Bias. Types of Bias: Omission - Placement. Selection of Sources - Labelling. Story Selection - Spin . You should include the following...
 • Chapter 9 Kinship and Descent Chapter Outline Why

  Chapter 9 Kinship and Descent Chapter Outline Why

  Cognatic Descent Form of descent in which relationships may be traced through both females and males. Cognatic descent group A group of relatives created by the tracing of relationships through both females and males. Bilateral Kinship system in which individuals...
 • Willow and Gingko - Harrellland

  Willow and Gingko - Harrellland

  My eyes feast upon the willow, But my heart goes to the ginkgo. 1. Which lines are your favorites from the poem? Why? 2. Did you notice the sensory descriptions? The metaphors and similes? 3. In your own words, what...
 • Article Providing Culturally Responsive Teaching in Field-Based and

  Article Providing Culturally Responsive Teaching in Field-Based and

  Article "Providing Culturally Responsive Teaching" - Method, Participants, and Instruments. provide effective instruction utilizing evidence-based best practices and curriculum and pedagogyresponsive to the needs ofstudents with high incidence disabilities in urban school settings.
 • Section 2 Large Marine Ecosyste ms of the

  Section 2 Large Marine Ecosyste ms of the

  Section 2 Large Marine Ecosystems of the world