Windows Sockets - VU Matematikos ir informatikos fakultetas

Windows Sockets (Prievadai) Pareng Mindaugas Jasinas Windows Sockets(WinSock) Tai specifikacija Microsoft Windows tinklo rangai, taisykli rinkinys apraantis standartus kaip aplikacijos gali naudotis tinklo paslaugomis, ypa TCP/IP. Ssaja(interface) besijungianti su tinklo protokolais. Sukurta galimyb kurti paangius interneto tinklus, tokius kaip vidinis tinklas intranet, extranet ir kitus su/be apribojimais. Naudojama lizd(prievad) paradigma- klientas/serveris. Klientas sukuria susijungim su serveriu ir siunia uklaus. Serveris gauna uklaus, j apdoroja ir siunia atsakym atgal. WinSocks veikimas

prievad paradigma Serveris: Sukuria local socket(prievad) Suria prievad su specifiniu porto numeriu Laukia ateinani sujungim su WinSocks ( listen() ) Priima ry ir paskiria nauj socket Siunia/gauna duomenis Klientas:

Nuotoliniu bdu nustato socket address(prievad) Sukuria lokal prievad Sujungia prievad nuotoliniu bdu Siunia/gauna duomenis WinSock2 WinSock2 yra patobulintas pradinio WinSock mechanizmas paalintomis klaidomis, turintis daug nedideli pataisym, paaikinim ir naudojimo rekomendacij. Paalintas 16-bit Windows program palaikymas. WinSock2 turi rank, vadinam sluoksnin paslaug teikj(LSP- Layered

Service Provider). Sluokninis paslaug teikjas LSP inomas kaip naudingas pltinys galinantis tv kontrol, interneto turinio filtravim, tinklo apkrovim pagal prioritetus(QoS bdu). Pridtas funkcionalumas ir kit protokol palaikymas. Ne tik TCP/IP. Windows Socket Application pajgumai Microsoft Windows tinkl komponentai buvo sukurti pajgumui ir iskaidymui pasiekti. Tai leidia aplikacijoms maksimaliai inaudoti turim tinklo pralaidum. Windows prievadai ir Windows TCP/IP protokol stekas buvo supaprastinti ir padaryti kuo kompaktikesni, kas padidino greit. Kaip rezultatas, tinkamai paraytos Windows programos gali pasiekti iskirtin naum ir efektyvum. Windows yra pajgs aptarnauti 200 000 TCP jungi vienu metu.

SPECWeb96 atliktame bandyme Internet Information Server, Windows aptarnavo daugiau kaip 25 000 HTTP uklaus per sekund. Windows pasiek perdavimo rekord, daugiau kaip 750Mbps tarpemyniniame Gigabit tinkle susidedaniame i 10 hops. Hopsas-vykis, nutinkantis duomen paket siuniant per router. Windows Socket naumas Sukrus Windows Sockets buvo pasiektas viso darbo efektyvumas Tinklo programos inicijuojamos greitai be ulaikymo (Galimos uduotys atliekamos dar neprisijungus tinkl.)

Nereikia laukti kol tinklas udaromas (Uduotys reikalaujanios tinklo laukimo nenicializuojamos.) Utikrinta greita vartotojo ssajos reakcija. (Aplikacijos neapkraunamos nebtinais kvietimais. Viskas virijant 500 milisec yra lagas.) Tikrinamos tinklo klaidos. (Kritins tinklo klaidos taisomos be vartotojo inios. Nekritins klaidos gali bti ignoruojamos.) Aplikacija apsibria savo veikimo laik. (Aplikacija apsibria savo veikimo laik. Windows Sockets connect blokas vykdomas per laiko tarp iki 21 sekunds) Sumaintos protokol ilaidos laiko ir sistem atvilgiu. (Tinklo pralaidumas neapkraunamas nereikalingomis operacijomis ir kreipiniais. Visos galimos operacijos apdorojamos lokaliai.)

#include Windows Sockets programavimas Windows Sockets yra orientuotas C/C++ programuotojams. Windows Sockets yra orientuotas programavimui Windows platformoje. Windows Sockets leidia programuotojams kurti paangias interneto, intraneto, ekstraneto ir kitas tinklo struktras nepriklausomai nuo protokol, kuriais perduodami duomenys. WinSock atveria galimyb naudotis tokiomis paangiomis tinklo galimybmis kaip multicastingas ir serviso kontrol(QoS). WinSock naudoja WOSA(Windows Open System Architecture) model, t.y. apibria standartin paslaug teikimo ssaj tarp API ir protokol.

WinSock API gali bti pasiektas per ws2_32.lib bibliotek. Windows Sockets pagrindins komandos WSAStartup() - Inicializuoja WinSock DLL naudojim getaddrinfo() - Surenka tinklo informacij nepriklausomai nuo protokolo - Sukuria prievad(socket) socket() - Suria lokal IP su prievadu bind() - Prievad nustato taip, kad iekot ateinani praym listen() - Gavus praym, jis susiejamas su prievadu. accept() - Siunia gautus duomenis prievadu

send() closesocket() - Udaro/ijungia prievad WSACleanup() - Nutraukia WinSock DLL naudojim ir atlaisvina resursus Portai Vienas svarbiausi aspekt programuojant prievadus yra portai. Prievadas(socket) gali bti atidarytas betkokiame porte. Pasirinktas portas privalo bti unikalus. Keleta port yra dedikuoti konkreiam tikslui, taiau nenaudojant j lieka apie 6000 laisv. Keletas daniausiai naudojam dedikuot port yra ie: 7 ping 13 laikas 15 netstat 22 SSH 23 Telnet 25 - SMTP (elektroninio pato siuntimas) 43 Whois (Query information)

79 Finger (Query server information) 80 HTTP (interneto tinklalapiai) 110- POP (elektroninio pato gavimas) 119 NNTP 513 CLOGIN (Used for IP spoofing) Ai u dmes

Recently Viewed Presentations

 • STANDARD A High quality clinical care High quality, safe and ...

  STANDARD A High quality clinical care High quality, safe and ...

  Title STANDARD A High quality clinical care High quality, safe and integrated clinical care for IBD patients based on multi- disciplinary team working and effective collaboration across NHS organisational structures and boundaries.
 • Quarterly Lean Network Meeting - University of New Hampshire

  Quarterly Lean Network Meeting - University of New Hampshire

  Approach. Each team given deliverables. After first two meetings, weekly phone conversations/updates. Updates published in Box for all to keep abreast of the progress. Brainstorm Solutions Considered. ... Vlahos, Dagmar Title: Quarterly Lean Network Meeting
 • Evaluating Algebraic Expressions copyrightamberpasillas2010 Expressions An expression is

  Evaluating Algebraic Expressions copyrightamberpasillas2010 Expressions An expression is

  An expression is NOT an equation. because it DOES NOT have an equal sign. There are 2 types of expressions. 5 + 84 Numerical. 3. x + 10 Algebraic. Notice there are no equal signs in these
 • No Slide Title

  No Slide Title

  SCC Final Order for UG in April 2008. Just north of Fredericksburg. Target Date - 2010. Garrisonville Sub. Aquia. Harbor Sub. 230kV double circuit line. Fredericksburg. Garrisonville Project - Understanding UG Construction. Project Overview.
 • Testimonial Dry Application The Situation: Chandler Ready Mix

  Testimonial Dry Application The Situation: Chandler Ready Mix

  Testimonial Dry Application The Situation: Chandler Ready Mix Aggregate Pit, Mesa Arizona. The deck in question is the second deck of a 5' x 16' El-Jay horizontal vibrating screen with a screen size of 59" OCW x 48" with 1-1/2"...
 • Timothy Shanahan - Shanahan on Literacy

  Timothy Shanahan - Shanahan on Literacy

  Stage 5. Four to five years. A child at this stage has a tremendous vocabulary, uses irregular noun and verb forms, talks with adults on adult level in four to eight words sentences, giggles over nonsense words, engages in imaginative...
 • SNC 1DI - Practice Exam Answers

  SNC 1DI - Practice Exam Answers

  (a) Copper sulphate crystals are blue. physical (b) Gold is an excellent conductor of electricity. physical (c) Iron rusts when exposed to air and water. chemical (d) Salt is soluble in water. physical (e) Calcium reacts with water to produce...
 • PE2E_David Landrith - FSTP-Expert-System

  PE2E_David Landrith - FSTP-Expert-System

  Examination Guidance and Training Materials: How to Access. Clicking the radio button gets you to this page that lists all of the current guidance available to examiners. Of course, the MPEP is also available and will include guidance materials as...