www.irpo.umk.pl

www.irpo.umk.pl

7. Program Ramowy Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu 7 PR Sidmy Program Ramowy w zakresie bada i rozwoju technologicznego Gwny mechanizm UE dla celw finansowania bada naukowych w Europie obejmujcy lata 2007-2013 Budet 7 PR na lata 2007-2013 wynosi 52,5 mld Euro Budet Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej (EURATOM) na nastpne 5 lat wynosi 2,7 mld Euro Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Budet Cooperation 32 365 mln EUR

budget mln euro health food Agri bio ICT nano materials production energy environ transport

socioeconom human. security and space 6 050 1 935 9 110 3 500 2 300 1 900 4 180

610 1 350 1 430 Ideas People ERC Marie Curie 7 460 4 728 Capacities 4 217 mln EUR Research

infrastrast ructure SMEs Regions of knowledge Research potential Science in society Research policies Internationa l Research

1 850 1 336 126 370 280 70 185 Euroatom 2 700 mln EUR JRC 1 751 mln EUR Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych W ramach 7 PR utworzono 4 programy szczegowe:

Wsppraca (Cooperation) Pomysy (Ideas) Ludzie (People) Moliwoci (Capacities) a take pity program szczegowy obejmujcy Wsplne Centrum Badawcze (JRC) oraz badania nuklearne EURATOM Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych COOPERATION - Wsppraca realizowane s badania w obszarach tematycznych:

Zdrowie ywno, rolnictwo i biotechnologia Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nanonauki, nanotechnologie, materiay i nowe technologie produkcyjne Energia rodowisko (cznie ze zmianami klimatycznymi) Transport (cznie z aeronautyk) Nauki spoeczno-ekonomiczne i humanistyczne Badania w zakresie bezpieczestwa Badania w zakresie przestrzeni kosmicznej Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych IDEAS Pomysy

Dziaania wspierane przez European Research Council (ERC) jedyna organizacja na poziomie europejskim wspierajca najambitniejsze badania naukowe w Europie czyli: Frontier Research ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezalenej kariery modych, utalentowanych naukowcw ERC Advanced Investgator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie dla najlepszych, innowacyjnych projektw badawczych prowadzonych przez dowiadczonych badaczy o ustabilizowanej pozycji naukowej Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych PEOPLE Ludzie potencja ludzki, dziaania Marie Curie Ksztacenie pocztkowe naukowcw sieci Marie Curie Ksztacenie ustawiczne i rozwj kariery stypendia indywidualne

cieki rozwoju wsppracy oraz partnerstwa midzy rodowiskiem akademickim a przemysem Wymiar midzynarodowy stypendia dla europejskich naukowcw podejmujcych badania poza Europ oraz dla naukowcw spoza Europy podejmujcych dziaalno w Europie, dziaalno na rzecz wsppracy narodowej, granty reintegracyjne Nagrody doskonaoci Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych CAPACITIES Moliwoci Potencja w zakresie bada Infrastruktury badawcze Prace badawcze na rzecz MP

Regiony Wiedzy Potencja badawczy Nauka w spoeczestwie Wspieranie spjnego rozwoju w dziedzinie bada naukowych Okrelone dziaania we wsppracy midzynarodowej Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Informacje o konkursach http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Tutaj mona rwnie znale wszelkie potrzebne dokumenty: call fiche, work programme oraz guide for applicants Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Do jakiego projektu przystpi? Funding schemes Collaborative Projects (CA)

Typowe projekty badawcze projekty wsppracy Networks of Excellence (NoE) Integracyjne projekty badawcze, wykorzystuj ide sieci Coordination/Support Actions (CA/SA) Projekty wspierajce i promujce np., organizacja konferencji, publikacji, seminariw Marie Curie Fellowships Stypendia na indywidualne projekty dla naukowcw na rnych etapach kariery Research for SMEs/Associations Badania na rzecz okrelonych grup interesw Frontier Research Grant Badania podstawowe / Projekty na granicy wiedzy

Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Minimalna liczba partnerw wg zasad Ilo typowa dla rodzaju projektu Czas trwania projektu w latach Wysoko dofinansowa nia CP Large

3 15-20 5 > 6 mln CP Small 3 8-10 3 < 3 mln Networks of Excellence

3 15-20 3-5 612 mln CA/SA 1* 1-20 3 0,3- 3 mln Marie Curie Fellowships 1*

1* 3 33 tys Research for SMEs 5 10 3 0.5-5 mln Frontier Research Grants 1

1 5 1-3 mln Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Partnerzy kto moe przystpi do projektu? Uczelnie wysze Jednostki badawcze Przedsibiorstwa Organizacje publiczne Organizacje pozarzdowe

Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych W jakich krajach szuka partnerw? Kraje czonkowskie UE Kraje Stowarzyszone: Turcja, Chorwacja, Serbia, Macedonia (FYROM), Czarnogra oraz Norwegi, Lichtenstein i Islandi (czyli kraje EOG), a take na podstawie umowy dwustronnej Izrael i Szwajcari ICPC lista w materiaach Kraje trzecie np. USA Partnerem moe by rwnie organizacja midzynarodowa np. WHO Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Masz pomys na realizacj projektu... ... Znaleli si partnerzy... ...komisja ogosia konkurs... Co dalej? Jak sprawdzi czy mj pomys na projekt jest dobry?

Jak oceni swj pomys na projekt? Test 5 pyta. Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych 1. Po co w ogle zawraca sobie gow? jaki problem chcesz rozwiza? Na to pytanie naley szczegowo odpowiedzie, wiedzie dlaczego zaczyna si proces projektowy i co chce si osign to dua cz sukcesu. Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych 2. Czy mj projekt odpowiada na ktry z europejskich priorytetw? Jeeli problem, ktry poruszymy w projekcie da si rozwiza na szczeblu narodowym, to po co

aplikujemy o zewntrzne wsparcie? Dobrze jest zna europejskie dokumenty, raporty, Komisja Europejska lubi kiedy si j cytuje w projektach. Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych 3. Czy istnieje ju rozwizanie problemu, ktry porusza mj projekt? le jest jeeli to, co chcemy osign ju istnieje, czy to jest produkt, usuga, technologia. Nasz projekt musi wprowadza co nowego, unikalnego! Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych 4. Dlaczego teraz? Co sprawia, e konieczna jest realizacja projektu

wanie teraz? Co stanie si jeeli te badania nie zostan zrealizowane w najbliszym czasie? Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych 5. Dlaczego ja? Co sprawia, e wanie my jestemy najlepsi do tego projektu? Czy mam najlepsze moliwe konsorcjum? Czy mamy dowiadczenie? Jakie mamy osignicia? Za skromno nikt nie daje punktw! Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych -Najlepsza szkoa pisania projektw? - zosta ekspertem ewaluatorem projektw Komisji Europejskiej! https://cordis.europa.eu/emmfp7/

Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Gdzie szuka informacji? http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research http://www.kpk.gov.pl http://www.pg.gda.pl/pr http://www.programyramowe.umk.pl/6PR Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych Dzikuj za uwag! Zapraszamy do Biura Programw Midzynarodowych ul. Gagarina 5 Tel. (56) 6114927 Tel./fax (56) 6114929 Adresy e-mail: [email protected] [email protected] Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Dzia Midzynarodowych Projektw Badawczych

Recently Viewed Presentations

 • Other examples of complex waves - CLAS Users

  Other examples of complex waves - CLAS Users

  Tuning in the basilar membrane Vibration of basilar membrane can be described by a 'tuning curve' Amplitude required for the basilar membrane to vibrate at a certain constant displacement, as a function of the frequency of the input sound
 • Watch, Think, Color!

  Watch, Think, Color!

  How to play this game: Students each get a hundreds chart. There are two slides with hundreds charts you can print. They watch the board, think about the number, and color the space indicated.
 • RCM 2013-2014 BUDGET REVIEW George A. Smathers Libraries

  RCM 2013-2014 BUDGET REVIEW George A. Smathers Libraries

  This pie chart is in the Smathers Libraries 2013-1024 RCM Budget Review and was also included in the cover e-mail message transmitting the budget review to the committee. You will see this slide again later in the presentation, and I...
 • A level Sociology Paper Question types 1 Education

  A level Sociology Paper Question types 1 Education

  2. Merton's strain theory. What happens when there is a strain between goals and means to achieve them. 3. Coward and Ohlin - Subcultural theory. Links with Merton's ideas but argues that there is a parallel illegitinate opportunity structure. Links...
 • Overview of Everglades Invasive Species

  Overview of Everglades Invasive Species

  Average clutch size likely 15-20. Continued confirmed sightings in western Broward. Efforts will increase in Palm Beach and Broward . Northern African pythons. Dog incident. Outreach efforts. Three large surveys conducted over 2013-14 dry season.
 • Leadership Management - The Instructor as a Leader

  Leadership Management - The Instructor as a Leader

  Educational Leadership What do we mean as a Instructor as a Leader? How does this relate to an Instructor? ... If you don't, you may never truly comprehend their position and worse yet, the other person may walk away feeling...
 • Are You Making Waves and Shaking Up Your

  Are You Making Waves and Shaking Up Your

  94% of students were VERY SATISFIED with CourseMate. Ds, Fs, and Incompletes went down 14%. Homework submission went up 11%. 35% said CourseMate kept them from dropping the course. CourseMate fall 2010 efficacy study
 • Why was there a fear of Communism in post-war America?

  Why was there a fear of Communism in post-war America?

  The First Red Scare 1917+ The Red Scare of the 1950s was not new. The Russian Bolshevik Revolution of 1917 triggered a wave of anti-Communist hysteria in the USA. Due to a post-war economic depression, in 1919 American society faced...